Eurlings verstrekt bijna 144 miljoen voor aanpak spoorbarrières

Zevenendertig projecten ontvangen in totaal 143,6 miljoen euro van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Met het geld kunnen spoorse doorsnijdingen op 37 plekken in Nederland worden aangepakt.

Het spoor kan een barrière vormen die een stad in tweeën snijdt, de financiële bijdrage van Eurlings helpt gemeenten die doorsnijding te verminderen of op te heffen en zo delen van een stad weer te verbinden. Amsterdam, Barneveld en Zwijndrecht kunnen hiervoor in totaal 7,8 miljoen euro tegemoet zien.

Gemeenten kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken voor de aanleg van een tunnel onder het spoor om woonwijken beter met elkaar te verbinden, het afbreken van ongebruikte emplacementen en het ontwikkelen van een woonwijk op die plek. Ook de aanleg van voetgangersbruggen en fietstunnels behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan de bijdrage worden ingezet om het spoor verdiept aan te leggen of gelijkvloerse kruisingen met wegen op te heffen en deze te vervangen door een tunnel.

De subsidieregeling is een vervolg op de eerste regeling spoorse doorsnijdingen. Daarbij is aan 61 projecten de afgelopen jaren in totaal ruim 240 miljoen euro uitgekeerd. Per project betaalt het ministerie maximaal 25 procent van de kosten, met een maximum van 15 miljoen euro. De gemeente moest aantonen dat de overige 75 procent van de projectkosten zijn gedekt.

Bron: nieuwsbericht website Ministerie van Verkeer en Waterstaat