Gezocht: leden expertteam Rotterdamsebaan

Bent u een topexpert die bekend staat als integrale denker op het gebied van ondergronds ruimtegebruik, met een grote passie voor duurzaamheid? Laat dan uw passie spreken en stuur vóór zaterdag 16 november aanstaande uw sollicitatie in voor een plek in het expertteam van de Rotterdamsebaan.

5 november 2013

Eind dit jaar start de aanbesteding van de Rotterdamsebaan, de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en Den Haag met daarin een geboorde tunnel van bijna twee kilometer lang. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het project, maar er bestaan nog geen eenduidige EMVI-criteria om dit aspect expliciet mee te nemen in een aanbesteding. Het COB is daarom gevraagd om samen met de TU Delft (afdeling Design and Management of Infrastructures), Stichting KIEN en Vernieuwing Bouw een expertteam samen te stellen dat de opdrachtgevers van de Rotterdamsebaan op dit punt ondersteunt bij de uitvraag.

Wat gaat het expertteam doen?

  • Het team gaat de Rotterdamsebaan aan opdrachtgeverszijde in de eerste fase van de concurrentiegerichte dialoog (februari tot en met juni 2014) helpen om duurzaamheid in de EMVI-­criteria zo concreet mogelijk te formuleren en draagvlak te vinden voor de waardering van die elementen.

 

  • Ter voorbereiding en voor het vinden van gezamenlijke uitgangspunten, zal op 18 december aanstaande een kickoff worden georganiseerd voor het complete expertteam. Tijdens deze kickoff wordt extra aandacht gegeven aan de gedachtesprong die gemaakt moet worden richting integraliteit en richting vernieuwend denken. Hiervoor wordt ook nog contact gezocht met extra deelnemers, die niet als vaste partner in het expertteam zullen plaats nemen.

 

  • Het EMVI-­criterium Duurzaamheid dient gericht te zijn op duurzaamheidsaspecten in ontwerp (zowel TTI als civiel), bouwaanpak, beheer en onderhoud of effecten op de omgeving (bv. luchtkwaliteit, omgevingskwaliteit). Deze moeten zodanig zijn beschreven dat de markpartijen hierop een toegevoegde waarde kunnen leveren. De criteria worden zodanig beschreven dat ze ook gebruikt kunnen worden voor andere projecten. Oftewel: we beschrijven ze zo dat het projectonafhankelijke EMVI-­criteria worden en dus ook gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van volgende projecten.

 

  • Het team zal (in subteams van twee of drie personen) in het kader van te voeren specialistische overleggen, tijdens de concurrentiegerichte dialoog met de verschillende consortia in gesprek gaan.

 

  • De voornaamste taak van het expertteam is het maken van een voorstel voor het EMVI-­criterium Duurzaamheid en het beoordelen van de ingediende plannen door de consortia op dit criterium. Dit product moet worden opgeleverd vóór de zomer van 2014, om meegenomen te kunnen worden in de tweede fase van de concurrentiegerichte dialoog voor de Rotterdamsebaan.

 

  • Het tweede product dat wordt opgeleverd is een projectonafhankelijke rapportage over het EMVI-­criterium Duurzaamheid bij ondergrondse projecten. Dit product kan daarna worden gebruikt in de aanbestedingen van toekomstige projecten. Dit product moet in januari 2015 gereed zijn.

 

  • In het najaar van 2014 krijgt het expertteam voor de Rotterdamsebaan daarnaast een andere, meer toetsende rol.

Reageren

U kunt uw sollicitatiebrief richten aan Karin de Haas: karin.dehaas@cob.nl. In uw brief, met uitgebreid CV in de bijlage, willen we vooral lezen waarom u tijd en energie in dit project wilt steken. Wat beweegt u, wat wilt u bereiken? Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Karin via 06 5429 1940. De uitvraag sluit op vrijdag 15 november om 17.00 uur. Als u geselecteerd wordt, verwachten wij u op 18 december voor de kickoff. Deze is essentieel voor het vervolgtraject.