Het COB zoekt coördinator en experts

Komt u ons versterken met uw kennis en ervaring? Voor het nieuwe Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoeken we een coördinator en twee experts. En experts op het gebied van zinkvoegen zijn van harte welkom voor een onderzoek in samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat.

27 augustus 2013

Tunnelveiligheid

Zoals u wellicht weet, is op 1 juli jl. de wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in werking getreden. De Commissie Tunnelveiligheid is hiermee opgeheven: de adviestaak is ondergebracht bij de veiligheidsbeambte en voor de kennistaak wordt er binnen het COB een Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) ingericht. Voor dit KPT is het COB op zoek naar één coördinator voor twee dagen per week en twee experts voor één dag per week (allen betaalde functies).

De coördinator fungeert als eerste aanspreekpunt en beoordeelt in hoeverre binnenkomende vragen onder de expertise van het KPT vallen. Zo ja, dan zal hij de juiste experts inschakelen en het antwoord terugkoppelen. De twee experts zullen zich richten op respectievelijk de veiligheidsorganisatie/hulpverlening en de tunneltechnische installaties/civiele bouw. Er is voor twee experts gekozen omdat we geloven dat beide werelden heel verschillend zijn. Beide experts moeten wel de brug kunnen slaan naar die andere wereld.

Bent u geïnteresseerd in een van de functies? Stuur dan een korte motivatie en een CV naar Edith Boonsma via info@cob.nl. Graag erbij vermelden om welke positie(s) het gaat. De uitvraag sluit op vrijdag 6 september. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merten Hinsenveld via 0182 540 660 of merten.hinsenveld@cob.nl. Zie ook de uitgebreide uitvraag in de rechterkolom op deze pagina.

Kent u deze infographic als uw broekzak? Dan bent u wellicht precies degene die we zoeken voor het KPT. (Beeld: RWS, Landelijk Tunnelregisseur)

Zinkvoegen

Daarnaast start het COB samen met Rijkswaterstaat en Coentunnel Company een onderzoek naar zinkvoegen. Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. Met het onderzoek willen we dit probleem structureel analyseren en beheersbaar maken. De financiering van de randzaken (begeleiding, opmaak rapport, faciliteiten) is inmiddels geregeld, maar we zijn nog op zoek naar experts die hun kennis en ervaring willen delen.

Wij menen dat we voor het oplossen van het probleem vooral civiele tunnelontwerpers, materiaaldeskundigen en rubberleveranciers nodig hebben. Voor de haalbaarheid van de oplossingen is de inbreng van beheerders van belang. Bent u zo’n expert en wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Laat het ons weten, dan wordt u uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst op 30 september. Ook als uw aandachtsgebied niet in het rijtje wordt genoemd, maar u wel een bijdrage kunt leveren, horen we dat graag. Aanmelden kan bij Edith Boonsma via info@cob.nl of 0182 540 660. U kunt ook bij haar terecht voor meer informatie.

Als na de startbijeenkomst blijkt dat uw inbreng inderdaad zeer relevant is in dit project, vragen wij u zeventig uur te investeren. Houd deze randvoorwaarde in uw achterhoofd als u zich aanmeldt.