Nieuwsbrief Februari 2012

Het COB voor stadsingenieurs

Donderdag 12 april aanstaande is de eerste G23 Netwerkdag voor stadsingenieurs: een dag vol inspirerende workshops om kennis op te doen en te delen. Het thema van de dag is ondergronds bouwen. De G23 heeft het COB daarom gevraagd invulling te geven aan het programma.

Bouwen in stedelijk gebied is een vak apart. Iets wat technisch makkelijk is, kan in de stad ineens ingewikkeld blijken. De G23 – een netwerk van de G4 en zeventien andere grote gemeenten – wil de stadsingenieur een handje helpen. Want hoe verschillend gemeenten ook zijn, veel van hun ruimtelijke opgaven komen overeen. De eerste G23 Netwerkdag voor stadsingenieurs is dan ook vooral bedoeld om kennisuitwisseling te bevorderen.

Als onderwerp van deze bijeenkomst is gekozen voor ondergronds bouwen. Niet verwonderlijk: zeker in de stad is de bodem van groot belang voor gebiedsontwikkeling. Het COB verzorgt een aantal workshops over aspecten die juist voor de stadsingenieur interessant zijn, zoals de aanpak van stadstunnels, geocommunicatie en procesverbetering. Alle medewerkers van de ingenieursbureaus uit de G23 zijn van harte welkom!
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE

Veelbelovende tussenstand

We zijn op de goede weg: al zestien ondergrondse projecten doen mee aan de Dag van de Bouw en zetten op 2 juni 2012 hun deuren open voor het publiek.

Sluiskiltunnel, de Noord/Zuidlijn, Rotterdam CS, de Amstelcampus… Het aantal ondergrondse projecten dat meedoet aan de DAG VAN DE BOUW neemt al toe. De teller staat inmiddels op zestien projecten!

Het COB zet zich in om zoveel mogelijk projecten onder maaiveld de aandacht te geven die ze verdienen. Doe ook mee en meld uw project nu aan voor de Dag van de Bouw. Als er vijfentwintig ondergrondse projecten meedoen, stelt GEO-IMPULS middelen beschikbaar voor extra promotie.
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE

Verkenning Kenniscentrum voor Tunnels loopt voorspoedig

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het COB de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de inrichting van een Kenniscentrum voor Tunnels. De eerste verkenningsronde is succesvol verlopen.

Het COB wil samen met het netwerk verkennen hoe een Kenniscentrum voor Tunnels ingericht kan worden. Er zijn hiervoor twee workshops georganiseerd; de sessies van de eerste ronde zijn inmiddels achter de rug. Hierin werd onder andere gekeken naar de functies die het KVT zou moeten vervullen (en welke zeker niet), wat voor kennis er in huis moet zijn en welke voorwaarden er gelden om goed te kunnen functioneren.

De opkomst was liefst tachtig procent. Alle deelnemers deden actief mee en de sessies hebben dan ook veel waardevolle inzichten opgeleverd. Aan de hand hiervan zijn voorkeursvarianten opgesteld. In de tweede workshopronde – die momenteel plaatsvindt – worden die weer aan de deelnemers voorgelegd. Op onze website berichten we u zo spoedig mogelijk over de uitkomst.
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

Tweede editie van Diner van de Ondergrond

Het Diner van de Ondergrond was vorig jaar memorabel en richtingbepalend: een hoge opkomst, inspirerende verhalen en de start van het afwegingskader ondergronds-bovengronds. We hopen op net zo’n succes voor de tweede editie op 17 april aanstaande.

Ook dit jaar hebben we een aantal van de beslissers in ons netwerk uitgenodigd om te discussiƫren over de manier waarop wij onze gezamenlijke doelstellingen kunnen vormgeven. Dit doen we op 17 april 2012 tijdens het tweede Diner van de Ondergrond. Tijdens het Diner praten we over doelstellingen op het raakvlak van beleid, bestuur en strategie. De bijeenkomst is bij uitstek geschikt om het netwerk van het COB te verrijken met nieuwe invalshoeken.

We richten ons deze keer op de langetermijnvraagstukken voor Nederland en de exportpotentie van ondergronds bouwen. De keynote speech wordt gegeven door Ries van der Wouden van het PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING. Daarnaast is er een prominente rol weggelegd voor onze nieuwe AMBASSADEURS: Jacqueline Cramer, Johan Bosch, William van Niekerk, Sjaak Verburg en Evert Worm.
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE