Nieuwsbrief Februari 2014

In deze nieuwsbrief:

>> WIN 2500 EURO MET JE SCRIPTIE!
>> SUCCESVOL FLEXIVAL ORDENING EN ONDERGROND
>> PRAKTIJKDAG VEILIGHEID BIJ SPOORZONE DELFT
>> AANDACHT VOOR ONDERGRONDRISICO’S
>> ONDERGRONDS OP DAG VAN DE BOUW

Schreudersstudieprijs 2014

Dit najaar reikt Stichting A.M. Schreuders voor de tiende keer de Schreudersstudieprijs uit, dé prijs voor afstudeerscripties op gebied van ondergronds bouwen. De winnaars ontvangen 2500 euro en de eeuwige roem.

Stichting A.M. Schreuders heeft als doel ondergronds bouwen te stimuleren en te inspireren. Daarom wordt elk jaar een prijs uitgereikt: vorig jaar de SCHREUDERSPRIJS voor organisaties en dit jaar de SCHREUDERSSTUDIEPRIJS voor studenten. Elk afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen, verricht tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, komt ervoor in aanmerking.

Studenten kunnen zichzelf AANMELDEN, maar een organisatie kan ook iemand voordragen. Heeft uw bedrijf een afstudeerder die mogelijk in aanmerking komt? Neem dan contact op met het COB, zodat wij de aanmelding in orde kunnen maken.
>> LEES MEER OVER DE SCHREUDERSSTUDIEPRIJS ONZE WEBSITE

Flexival 2014: ter lering ende vermaeck

Ruim vijfenzeventig mensen hebben zich op 28 januari jl. gelaafd aan inspirerende en verdiepende sessies rondom ondergrond en ordening op het Flexival. Op de website vindt u veel downloads, foto’s en korte impressies.

Het FLEXIVAL, een coproductie van SKB en het COB, stond in het teken van het motto Ter lering ende vermaeck: in kleine groepen op speelse en creatieve wijze kennis delen en ervaringen uitwisselen over vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling en de ondergrond. Bent u benieuwd wat er zoal is besproken of wilt u een onderwerp nog eens nalezen? Ga dan naar de TERUGBLIKPAGINA.

COB-coördinator Jantien van den Berg gaf samen met John Nieuwmans van de gemeente Den Haag een workshop over HET VOEREN VAN SLIMME REGIE OP DE ONDERGROND.(Foto: COB)

Praktijkdag over spoortunnelveiligheid

In de PAO-cursus ‘Veiligheid ondergrondse infrastructuur’ ging de aandacht vooral uit naar wegtunnels; op 9 april aanstaande volgt een praktijkdag bij Spoorzone Delft specifiek gericht op veiligheid bij spoor- en metrotunnels. Leden van het Platform Veiligheid van het COB kunnen deelnemen met korting.

De PAO-CURSUS en -PRAKTIJKDAG worden mede georganiseerd door het COB. De cursusleider is Evert Worm, COB-AMBASSADEUR en voormalig veiligheidsbeambte voor rijkswegtunnels. Op de praktijkdag zijn er onder meer lezingen over het integrale veiligheidsconcept van de SPOORZONE DELFT en over het ontwerp van de tunneltechnische installaties. De deelnemers krijgen ook een rondleiding over het project. AANMELDEN kan via de website; als u deelnemer bent van het PLATFORM VEILIGHEID kunt u dat hier aangeven, dan krijgt u korting op het inschrijfgeld.
>> LEES MEER OP DE WEBSITE VAN PAO

 

Aandacht voor ondergrondrisico’s

Het nationale werkpogramma Geo-Impuls ontwikkelt hulpmiddelen om geotechnisch falen bij projecten tegen te gaan. In februari verscheen de publicatie Heeft u overal aan gedacht?, waarmee partijen zicht krijgen op risico’s die voortkomen uit de ondergrond.

Veel vertragingen, budgetoverschrijdingen en imagoschade kunnen voorkomen worden door vroegtijdig en continu aandacht te besteden aan de ondergrond. Maar waar moet je op letten? De publicatie HEEFT U OVERAL AAN GEDACHT? benoemt projectkenmerken die van invloed zijn op ondergrondrisico’s en legt uit wat er aan de hand kan zijn. Er worden ook mogelijk acties of maatregelen genoemd.

De publicatie is ONLINE TE LEZEN VIA ISSUU en gratis te downloaden vanaf de WEBSITE VAN GEO-IMPULS. Feedback is van harte welkom! Stuur uw opmerkingen en aanvullingen naar GI-WG6@DELTARES.NL

Ondergronds op de Dag van de Bouw

Zaterdag 24 mei 2014 is het de DAG VAN DE BOUW, de dag waarop bouwplaatsen de deuren openzetten voor algemeen publiek. Doet uw ondergrondse project al mee? Voor de meeste mensen blijft vaak onzichtbaar wat er onder het maaiveld gebeurt. De Dag van de Bouw is bij uitstek geschikt om uw ondergrondse hoogstandjes te tonen!