Nieuwsbrief Januari 2015

Het COB evalueert Sluiskiltunnelproject

Bij een groot project als de bouw van de Sluiskiltunnel wordt veel kennis en ervaring opgedaan. De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) wil deze vastleggen, evalueren en vertalen naar theorie en praktijk. Zij heeft het COB gevraagd dit met haar te doen, zodat met een frisse, neutrale blik naar het project wordt gekeken.

Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; ruim vijf weken eerder dan gepland. Het project wordt binnen het budget opgeleverd en met veiligheidsstatistieken die vooraf als zeer ambitieus werden bestempeld. Tijdens het boorproces is bovendien veel nieuwe kennis opgedaan over vervorming van een boorschild en het ontwerp van sluitstenen. De BV KKS en het COB gaan zo veel mogelijk waardevolle kennis en ervaring borgen.

Samen met wetenschappers wordt een aantal aspecten van het tunnelproject tegen het licht gehouden: de keuze voor onafhankelijk opdrachtgeverschap in de vorm van een BV, de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de vervorming van het boorschild, de sluitsteenproblematiek, veiligheid en kwaliteit, en de integratie van VTTI in het hele bouwproces. De rapportage wordt in juni gepresenteerd tijdens het eindcongres van het Sluiskiltunnelproject. Daarna zullen de artikelen gratis beschikbaar gesteld worden via de KENNISBANK.

Bent u een echte COB’er?

Het COB is altijd in beweging. Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden, een netwerk dat groeit en verandert. In 2015 nemen we ook de organisatie zelf onder de loep. We zijn benieuwd wat u ons te bieden heeft. Laat ons weten hoe u het COB wilt komen versterken!

Hebben we nog steeds de juiste mensen aan boord? Sluit de organisatiestructuur aan bij wat we willen bereiken? Het conceptprogramma voor 2015-2020 is gereed en een aantal COB-coördinatoren gaat zich weer richten op projecten bij hun werkgever; een goed moment om te kijken naar de bezetting van het COB. Als netwerkorganisatie hebben we in ieder geval netwerkers nodig, maar de activiteiten van het COB vragen om méér.
>> LEES MEER OVER HET COB

Een COB’er is een procesmanager met een technische achtergrond, of een techneut die (menselijke) processen kan managen. Een COB’er denkt aan een groter belang dan het eigen (bedrijfs)belang. Een COB’er is altijd alert op nieuwe verbindingen en nieuwe kansen. Een COB’er is ondernemend en houdt de vaart erin. Voelt u zich aangesproken?
>> MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE

Ook bij het COB…

Gedeinsd op bodembeats

Op 20 januari 2015 vond het FLEXIVAL ONDERGROND & ORDENING plaats op de Kop van Zuid in Rotterdam. Ruim zeventig mensen deinsden op bodembeats: ze bezochten verdiepende sessies, speelden een ondergrondgame, keken een film, volgden een hoorcollege of gingen op excursie naar De Rotterdam en de basculekelder van de Erasmusbrug.

De presentaties zijn binnenkort terug te vinden op de website.
>> LEES MEER OVER HET FLEXIVAL 2015

Initiatieven krijgen vorm

Onder veel belangstelling werden op het COB-congres 2014 ACHT NIEUWE INITIATIEVEN gepresenteerd. Nu, zo’n drie maanden verder, zijn er al veel stappen gezet. Voor het initiatief rondom de mantelbuizenputconstructies in Alphen a/d Rijn wordt in februari al weer de tweede bijeenkomst georganiseerd. De deelnemers aan het initiatief Data delen zijn ook bij elkaar geweest op een levendige startbijeenkomst. Voor Businesscase van de ondergrond is een plan van aanpak gemaakt en een projectleider aangesteld. En de gemeente Den Haag is al begonnen met de uitvoering van Slimme regie in de praktijk.
>> Meer weten? Neem dan contact op met Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid