Nieuwsbrief Juni 2012

Vindingrijk in arme tijden

Noteert u het vast in de agenda? Donderdag 29 november 2012 is het COB-congres, de dag waarop we u alles (of heel veel) laten zien van wat het COB en haar netwerk te bieden hebben. Met als thema Vindingrijk in arme tijden, want ook in krappe tijden willen we meer bereiken.

Dit jaar nemen we u in één middag mee langs allerlei activiteiten van het COB en het netwerk. Vindingrijke activiteiten om precies te zijn, want onder de titel Vindingrijk in arme tijden richten we ons op slimmigheden waardoor we met minder (geld, tijd, mensen,…) meer bereiken. Suggesties voor de invulling van het programma zijn van harte welkom. Op het congres draait het tenslotte vooral om u, het COB-netwerk. We plaatsen uw ideeën op de longlist en nemen nog deze zomer contact met u op.
>> LEES MEER OVER HET COB-CONGRES In de Onderbouwing
Naast het congres staan ook de volgende ONDERBOUWING en VERDIEPING in het teken van vernuft. Het blad komt uit in september en er is nog voldoende ruimte voor uw ideeën. Weet u een leuke invalshoek, heeft u een slim project of een interessant nieuwtje, binnen of buiten het thema? Laat het ons dan weten via REDACTIE@COB.NL.

Volop ideeën voor Stadshavens Rotterdam

Geïnspireerd door een bezoek aan het gebied in kwestie, kwamen dinsdagmiddag 12 juni 2012 heel wat ideeën voor Stadshavens Rotterdam op tafel. Hiermee is een veelbelovende stap gezet naar een nieuwe businesscase voor de transformatie van de stedelijke havengebieden.

STADHAVENS ROTTERDAM is wat je noemt een uitdagend project. Door de buitendijkse situatie zijn slimme, innovatieve oplossingen noodzakelijk. En de ondergrond zal vrijwel zeker een rol hierin moeten spelen. Daarom werken het INGENIEURSBUREAU VAN GEMEENTE ROTTERDAM en het COB samen bij HET VERKENNEN VAN DE MOGELIJKHEDEN. Op dinsdag 12 juni jl. werd afgetrapt met een brainstormsessie inclusief fietstocht.

De deelnemers krijgen onderweg uitleg over het gebied.

De fietstocht leidde in de middag tot een mooie lijst met ideeën voor de gebiedsontwikkeling. Zo werd voorgesteld het water in te zetten voor het koelen van huizen, kantoren en datacenters. Ook zagen de deelnemers ondergrondse mogelijkheden (zelfs onder water), zoals veilinghallen, parkeergarages en infrastructuur. Maar wat er ook gebeurt, elke ontwikkeling moet recht doen aan het bijzondere gebied. Daar waren de deelnemers het allemaal over eens.
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE

ITA-COSUF conferentie:
Wat kost een maatregel en wat levert het op?

Op de halfjaarlijkse ITA-COSUF bijeenkomst in Rome (21 en 22 juni) ging het over de kosteneffectiviteit van tunnelveiligheidsmaatregelen. Mirjam Nelisse (TNO) is betrokken bij de R&D-werkgroep van ITA-COSUF. Zij vertelt over de hoogtepunten van de conferentie en deelt haar mening over het thema.

“We hebben uitgebreid stilgestaan bij kwantitatieve risicoanalyse. Daarbij berekenen we wat de veiligheid van mensen in een tunnel is. Als de situatie niet voldoet aan de veiligheidsnormen moeten er logischerwijs maatregelen worden genomen. Daarbij zou rekening moeten worden gehouden met wat deze maatregelen over de levensduur kosten en wat ze opleveren. Dit gebeurt momenteel vaak nog niet. In allerlei landen worden er stapjes gezet, maar er zijn nog geen pasklare oplossingen zoals een complete lijst met de effectiviteit van maatregelen en wat iedere maatregel kost.”
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE

Cahier: Rode draden voor de toekomst

Het Cahier is uit! In het boekje getiteld Rode draden voor de toekomst kijken we met onze ambassadeurs en het netwerk naar de ontwikkelingen van ondergronds bouwen en de rol van het COB daarbij. Het is de eerste stap richting een nieuwe meerjarenbeleidsstrategie.

Het Cahier Rode draden voor de toekomst is het eerste resultaat van het DINER VAN DE ONDERGROND. Op die avond discussieerden we met het NETWERK over de toekomst van het ondergronds bouwen en die van het COB. De bijdragen, gebundeld in het Cahier, vormen de basis van een nieuwe meerjarenbeleidsstrategie. Waar gaan we ons op richten, welke onderzoeksgebieden zijn kansrijk voor het COB? De antwoorden zullen we naar verwachting in het najaar presenteren.

Velen van u hebben het Cahier deze week ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn en wilt u het boekje toegestuurd krijgen, neem dan contact op met het SECRETARIAAT. Op de website is ook DE DIGITALE VERSIE te vinden.