Nieuwsbrief november 2015

In deze nieuwsbrief:

>> LAATSTE KANS COB-CONGRES 2015
>> NIEUWE ONDERBREKING: VERBINDEN
>> ‘HEERLIJK!’
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Laatste kans COB-congres

Al meer dan 300 aanmeldingen! Nog even en alle plaatsen zijn bezet op 10 december aanstaande. We zijn blij dat u net als wij enthousiast bent over het programma van het COB-congres 2015. Nog niet aangemeld? Ga dan snel naar WWW.COB.NL/CONGRES2015.

Het belooft een verrassende editie te worden van het COB-CONGRES. Dat kan ook niet anders met het thema Voorschot op de toekomst: het gaat om ons aanpassingsvermogen en het anticiperen op een onbekende toekomst.
>> LEES MEER EN MELD U AAN OP WWW.COB.NL/CONGRES2015

Standaardisatie tunneltechniek?

Het parallelle programma is inmiddels negen presentaties rijk. De laatste aanwinst is die van het KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID (KPT). Het KPT krijgt vanuit het netwerk verschillende signalen over verdergaande standaardisatie en certificering van tunneltechniek. Op het congres kunt u úw mening geven. Is het een goed idee om techniek of leveranciers te certificeren, of softwarebouwblokken (LFV’s), testprotocollen of oefenprogramma’s te standaardiseren en daar certificaten aan te koppelen? Het KPT wil met u van gedachten wisselen over de (on)mogelijkheden, aandachtspunten en uitdagingen voor opdrachtgever, opdrachtnemers en leveranciers.
>> BEKIJK HET CONGRESPROGRAMMA

Nieuwe Onderbreking online

Na iets meer dan een maand bent u wellicht uitgelezen over duurzaamheid. Daarom kunt u vanaf nu ook een Onderbreking maken over een ander COB-thema: verbinden.

DE ONDERBREKING biedt u alle informatie van onze website op een presenteerblaadje. Het systeem doorzoekt de website voor een specifiek onderwerp en stelt daarover een inspirerend, digitaal koffietafelboek samen. Zo kunt u op uw gemak lezen over praktijkprojecten, beleidskwesties en technische innovaties.

Het THEMA VERBINDEN gaat over het verbinden van opgaven, het belang van samenwerking, het combineren van technische kennis en sociale vaardigheden. Ook is ‘verbinden’ het toverwoord voor het vasthouden, doorontwikkelen en benutten van kennis: er is verbinding nodig om te leren en als sector vooruitgang te boeken.
>> MAAK EEN ONDERBREKING OVER VERBINDEN

‘Heerlijk!’

Bij koffie en pauze hoort iets lekkers. Daarom stuurden we onze participanten een doosje chocolaatjes om te vieren dat de Onderbreking er is. NedMobiel liet ons met deze foto weten dat ze heerlijk waren!

Ook bij het COB…

Praat mee over waarde

Het platform Ordening en ondergrond heeft een nieuwe koers ingezet: meer aandacht voor de waarde van de ondergrond. Hoe kunnen we de meerwaarde van ondergronds bouwen ook hard economisch neerzetten? Op 18 februari 2016 kunt u hierover meepraten tijdens de volgende platformbijeenkomst. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410.
>> LEES MEER

Flexival: 21 januari 2016

Een broedplaats van één dag waarin net even anders tegen de ondergrond en ruimtelijke planning wordt aangekeken. Dát is het Flexival. De volgende editie staat gepland voor donderdag 21 januari 2016 in Sociëteit L.A.N.X. te Amsterdam. U kunt zich nu aanmelden via de website.
>> LEES MEER

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Een succesvolle bijeenkomst voor veiligheidsbeambten en bevoegd gezag van tunnels! Op 24 november jl. werd gesproken over een handreiking voor de zesjaarlijkse inspectie van tunnels. Rutger Veldhuijsen vertelde hoe de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als bevoegd gezag invulling geeft aan de inspectie; Wilfred van Pelt van Rijkswaterstaat gaf een toelichting vanuit het perspectief van de veiligheidsbeambten. De deelnemers waren enthousiast en kijken uit naar meer gezamenlijke bijeenkomsten in 2016.
  • Het KPT organiseert komend voorjaar een bijeenkomst over virtueel testen. Drie marktpartijen presenteren een concept, waarna er een discussie volgt aan de hand van een stelling. Heeft u interesse in dit onderwerp, reserveer dan woensdag 9 maart 2016 van 13.00 tot 17.00 uur in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort.