Nieuwsbrief Oktober 2015

In deze nieuwsbrief:

>> NOMINATIES SCHREUDERSPRIJS 2015
>> PROGRAMMA COB-CONGRES 2015 ONLINE
>> ONTBIJTEN MET DE PROGRAMMARAAD
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Nominaties Schreudersprijs 2015

Er waren dit jaar zo veel bijzondere inzendingen voor de Schreudersprijs dat de jury liefst zes projecten heeft genomineerd. Zij maken kans op de eeuwige roem en 25.000 euro. Tijdens het COB-congres op 10 december aanstaande wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Schreudersprijs is een beloning voor het project waarbij op de meest creatieve, indrukwekkende en verantwoorde manier gebruikgemaakt is van de ondergrond. Met de uitreiking van de prijs wil STICHTING A.M. SCHREUDERS ondergronds bouwen inspireren en stimuleren, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. De jury selecteerde onderstaande projecten (in willekeurige volgorde) voor de SCHREUDERSPRIJS 2015 vanwege hun ‘projectspecifieke bijzonderheden die nominatie rechtvaardigen’.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Ingediend door CRUX, Strackee, Bouwbedrijf van Schaik en NL Bouwmeesters

Zuiderpark-Stadswalzone
Ingediend door gemeente ’s Hertogenbosch en Heijmans

Sluiskiltunnel
Ingediend door Combinatie BAM-TBI, BAM Infra, Wayss & Freytag Ingenieursbau/Croon Elektrotechniek en Mobilis

Willem van Oranjetunnel – Station Delft
Ingediend door ProRail en Combinatie Crommelijn

Markthal Rotterdam
Ingediend door Mobilis, Provast, J.P. Van Eesteren en Martens en Van Oord

MOSE
Ingediend door Strukton Immersion Projects

>> LEES MEER OVER DE GENOMINEERDE PROJECTEN

Congresprogramma online

Over krap zes weken staan we in Delft bij Lijm & Cultuur voor het COB-congres 2015. We hopen u dan te kunnen ontmoeten! Vanaf 12.00 uur staat er een lunch voor u klaar en daarna volgt een uitgebreid programma met de leukste praktijkprojecten en de laatste ontwikkelingen.

Samen met het netwerk van bijna zestig participanten hebben we hard gewerkt om een FANTASTISCH CONGRESPROGRAMMA samen te stellen. Naast een plenair deel met inspirerende sprekers over het thema Voorschot op de toekomst zijn er parallelle sessies in drie zalen met de thema’s Goed bezig, Samen sterker en Anders denken. Er is onder meer aandacht voor praktijkprojecten zoals Spoorzone Delft, A2 Maastricht, de Noord/Zuidlijn, de Gaasperdammertunnel en de Neherkade. Ook komen onderwerpen aan bod als ‘bundelen, tenzij’, de ondergrondse zweeftrein en de Warmterotonde. U kunt op de dag zelf bepalen bij welke presentatie u aanschuift. Via het ONLINE FORMULIER kunt u zich aanmelden voor het congres.
>> LEES MEER OP WWW.COB.NL/CONGRES2015

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin de Haas via KARIN.DEHAAS@COB.NL of 085 4862 410.

Ontbijten met de programmaraad

Vroeg op de ochtend van 15 oktober 2015 druppelden de programmaraadsleden binnen voor de eerste inhoudelijke bijeenkomst. De vijfentwintig deelnemers werden verwelkomd met een ontbijt, daarna bogen ze zich over de nieuwste initiatieven van het COB.

Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er vier papers rondgestuurd over onderwerpen uit de COB-KENNISAGENDA waarvoor het COB nog zoekt naar de juiste richting en invulling. De PROGRAMMARAAD werd gevraagd hierover mee te denken. Projectleiders en COB-coördinatoren hebben de vier onderwerpen kort gepresenteerd, waarna de gasten zich in groepen verdeelden en verder in gesprek gingen over het onderwerp van hun keuze.
>> LEES MEER OP DE WEBSITE

Ontbijtbijeenkomst op 15 oktober jl. (Foto: COB)

Ook bij het COB…

Geslaagde Projectenmarathon

Op woensdag 7 oktober jl. togen ruim veertig deelnemers aan de PROJECTENMARATHON – waaronder veel studenten en nieuwe gezichten – naar Amsterdam voor een dag vol praktijkprojecten. Het bezoek aan de Velsertunnel gaf een bijzonder, enigszins duister gevoel, en veel interessante informatie over de renovatie. Bij het Nieuwe Universiteitsgebouw doken de deelnemers de bouwput in, waar het duurzame onderwaterbeton kon worden bekeken. De Spaarndammertunnel maakte de dag compleet met een toelichting op het proces, de interactie met de omgeving én de technische aspecten.

In de bouwput van het Nieuwe Universiteitsgebouw. (Foto: COB)

Platform Veiligheid

Het PLATFORM VEILIGHEID was op 20 oktober jl. te gast bij Vialis, voor een bijeenkomst over RAMS en tunnels. Gea Kolk (Movares) gaf een presentatie vanuit het opdrachtgeversperspectief en Michiel Berkheij (Vialis) vanuit het opdrachtnemersperspectief. Na afloop van de bijeenkomst volgde een rondleiding door de KETHELTUNNEL: de nieuwe tunnel in de A4 Delft-Schiedam die op 18 december a.s. wordt geopend voor het verkeer.

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Op 24 november aanstaande organiseert het KPT een bijeenkomst voor de veiligheidsbeambten en het bevoegd gezag van tunnels. Het doel is om van gedachten te wisselen over de zesjaarlijkse inspectie van tunnels in Nederland en hiervoor een handreiking te geven.