Schreudersstudieprijs 2014

Het beste afstudeeronderzoek van Nederland

Een goed uitgevoerd en kwalitatief hoogstaand afstudeeronderzoek dat bijdraagt aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond: zo’n studie maakt kans op de Schreudersstudieprijs. De stichting A.M. Schreuders beloont de winnaar met de eeuwige roem en 2500 euro.

STICHTING A.M. SCHREUDERS wil een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarom reikt zij ieder jaar een prijs uit: het ene jaar de SCHREUDERSPRIJS aan een bedrijf of instelling voor een knappe ondergrondse bouwprestatie, het andere jaar de SCHREUDERSSTUDIEPRIJS aan een student met een bijzonder afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds ruimtegebruik.

In 2014 is de beurt aan de Schreudersstudieprijs. Bent of kent u iemand die tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 is afgestudeerd aan een Nederlands hogeschool of universiteit met een onderzoek op het gebied van ondergronds bouwen? Kijk dan op WWW.COB.NL/SCHREUDERSSTUDIEPRIJS of neem contact op met Ellen van Eijk (ELLEN.VANEIJK@COB.NL / 085 4862 407) om het onderzoek aan te melden.

Aanmeldingen voor de Schreudersstudieprijs 2014 moeten binnen zijn vóór maandag 1 september 2014, 12.00 uur

Reglement

Op de website vindt u het REGLEMENT waarin alle procedures en voorwaarden voor aanmelding staan beschreven. Er zijn bijvoorbeeld een aantal vakgebieden uitgesloten, zoals mijnbouw (winning van grondstoffen) en winning van (drink-)water en thermische energie (warmte/koude). Verder komen alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond in aanmerking, zoals architectuur, economie, stedenbouwkunde, civiele techniek en werktuigbouwkunde.

Aanleverinstructies

Als u iemand wilt voorstellen als kandidaat, dan ontvangen we graag uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en die van de kandidaat of kandidaten.

Om uzelf aan te melden, stuurt u ons een goed kopieerbaar papieren afstudeerverslag en een pdf-versie, samen met een korte samenvatting van maximaal één A4. In de samenvatting dient u niet alleen de inhoud van het afstudeerwerk te beschrijven, maar ook aan te geven waarom het hier gaat om een bijzondere prestatie. Vermeld bij de aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en die van een (of meer) begeleider(s) van het afstudeerwerk.

Stichting A.M. Schreuders
T.a.v. Ellen van Eijk
Postbus 420
2800 AK Gouda
ELLEN.VANEIJK@COB.NL
085 4862 407

Twee categorieën, vier criteria

De Schreudersstudieprijs bestaat eigenlijk uit twee prijzen: één in de categorie conceptuele projecten (architectuur, planologie, stedenbouw, etc.) en één in de categorie techniek (civiele techniek, werktuigbouw, etc.). De jury beslist tot welke categorie een inzending behoort.

De inzendingen worden op vier criteria beoordeeld:

  • De mate van stimuleren van ondergronds bouwen
  • De mate van innovatie en/of inventiviteit
  • De eventuele bruikbaarheid voor de praktijk
  • De mate van diepgang

Vervolgens nomineert de jury beste onderzoeksprojecten en kent in elke categorie een prijs toe. Er kunnen ook eervolle vermeldingen toegekend worden. Tijdens het COB-congres op 30 oktober 2014 worden alle winnaars bekendgemaakt.