Participant COB worden?

Gepubliceerd op: 27-04-2010

Meer dan honderd organisaties uit bedrijfsleven, overheid, kennisinstituten en wetenschap bundelen binnen COB hun kracht en expertise.
Er zijn partijen die complexe vraagstukken inbrengen en partijen die kennis aanbieden. Gezamenlijk delen zij het belang om aan het vraagstuk te werken. Het COB pakt de vraagstukken op en organiseert multidisciplinaire consortia die de bewerking van het vraagstuk ter hand nemen. U maakt als probleeminbrenger zelf deel uit van dat consortium. Voor projecten wordt gewerkt met een model van financiering en cofinanciering. De organisatie van het COB is mogelijk via de bijdragen van alle participanten en op onze website kunt u zien dat u bij het COB in goed gezelschap bent.

Wilt u een vraagstuk inbrengen? Wilt u participeren in het COB of wilt u meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen? Klik dan hier of bel met 0182-540660.