Uitvraag voor verdiepend onderzoek tunnelopgave

Inleiding

In het afgelopen jaar is door het COB een inventarisatie gemaakt van de renovatie-opgave waar de tunnelsector voor staat. Gaan opdrachtgevers elkaar in de weg zitten omdat iedereen dezelfde expertise op hetzelfde moment nodig heeft? Over hoeveel uren werk op welk moment hebben we het eigenlijk? Vervolgens is de vraag wat de opgave betekent voor de manier waarop we de aanbesteding moeten inrichten, ons moeten voorbereiden, het werk moeten uitvoeren.

Uit de inventarisatie blijkt dat er in de komende tien jaar inderdaad een forse stroom aan werk op de markt gezet zal worden en dat voor bepaalde groepen (ingenieursbureaus, aannemers, specialisten, software-engineers, etc.) de piekbelasting enorm lijkt te zijn. Het resultaat van de eerste inventarisatie is terug te vinden op www.cob.nl/tunneloverzicht

Wat is het probleem precies?

Sleutelfiguren vanuit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ProRail, RWS Tunnelbeheerorganisatie, het Programma Tunnels Zuid-Holland (PTZ) en de Tunnel Organisatie Vlaanderen (TOV) hebben behoefte aan nadere duiding en verdieping van deze inventarisatie. Is er reden tot zorg over de verhouding tussen vraag en aanbod? Zijn er een of meerdere knelpunten te verwachten, in welk type werk en wanneer? Is de stroom werk ook duidelijk groter dan de afgelopen tien jaar, gaat het om een piek of blijft het continu meer werk? Wat is de invloed van de hoeveelheid werk in andere werkvelden? Oftewel: wat is het probleem precies, hebben we het over één probleem of over tien verschillende problemen met tien verschillende oplossingsrichtingen en wat zijn de knelpunten?

De uitvraag

Het COB zoekt een (of meerdere) partij(en) die in staat zijn binnen vier maanden (opleverdatum 18 juli 2022) een gefundeerde analyse op te leveren van bovengenoemde opgave. Het probleem kan zich binnen verschillende stakeholders en werkvelden voordoen: spreken we hier enkel in manuren voor ingenieursbureaus, specialisten en aannemers of ook in productiecapaciteit van componenten of zelfs in de verkrijgbaarheid van grondstoffen? Wellicht is het ook goed om te kijken of de bevoegde gezagen en omgevingsdiensten het werk wel gaan aankunnen. Daarnaast moet in het onderzoek worden ingegaan op de impact op bereikbaarheid en mobiliteit. Zetten we de BV-Nederland op slot of is er nog voldoende doorstroming met al deze werkzaamheden?

Wat wil het COB met het onderzoek bereiken?

Het COB wil met dit onderzoek een stevigere inhoudelijke verdieping geven aan de bestaande inventarisatie. Het rapport kan ook gebruikt worden om per organisatie vertaald te worden in beleid en/of eigen strategische keuzes, maar zou vooral een gezamenlijk uitgangspunt moeten bieden voor de opgave waar we voor staan.

Praktische randvoorwaarden

Voor het onderzoek stelt het COB een fixed price van 25.000 euro exclusief btw ter beschikking. Partijen die niet geselecteerd worden voor de uitwerking van deze uitvraag kunnen gevraagd worden een of twee leden aan te leveren voor een reviewcommissie. Dit om te garanderen dat de resultaten gezien worden als ‘expert judgement’ vanuit het netwerk van het COB. Voor de rol van partijen in de reviewcommissie zal het COB 2.500 euro per organisatie ter beschikking stellen.

Hoe zal de selectie plaatsvinden?

Een selectiecommissie onder leiding van het COB zal de inschrijvingen beoordelen op basis van de volgende kwaliteitscriteria:

  1. Zorgvuldig en intelligent plan van aanpak, uitgewerkt op maximaal drie A4’tjes
  2. Uitvoering door senior experts met bewezen track record in de tunnelwereld
  3. Participant van het COB
  4. Origineel en integer voorstel van de rol en samenstelling van de reviewcommissie (ongeacht of de partij zelf de opdracht mag uitvoeren of deze zelf in de reviewrol komt). Dit voorstel moet worden uitgewerkt op maximaal een A4.

Deadlines

U kunt uw inschrijving tot 1 maart 2022 indienen bij Ellen van Eijk via ellen.vaneijk@cob.nl. De selectie zal plaatsvinden voor 15 maart 2022.