Meten is (zeker) weten

Het thema van deze Onderbouwing raakt de kern van het COB. Vraagstukken uitpluizen, bestaande kennis in kaart brengen, ontwikkelde kennis toetsen in de praktijk – meten en zeker weten zijn onlosmakelijk verbonden met kennisontwikkeling, al helemaal in onze wereld van de civiele techniek en ruimtelijke ordening. In deze Onderbouwing hebben we een paar actuele en opmerkelijke meetvoorbeelden verzameld

‘Let the data speak’? Zo makkelijk is het niet

“De exponentiële groei van de rekenkracht van computers heeft een ‘tipping point’ bereikt”, zegt prof. dr. ir. Wil van der Aalst, wetenschappelijk directeur van Data Science Center Eindhoven. “Met de hoeveelheid data die we tot onze beschikking hebben, kunnen we grenzen verleggen.”

Meer meten met infrarood

In de Westerscheldetunnel is een snelheidsonderschrijdingsysteem (SOS) met infraroodsensoren in plaats van detectielussen uitgetest. Soltegro ontwikkelde het systeem op eigen initiatief.

3D-scan brengt vervormingen in beeld

Rijkswaterstaat en Arcadis hebben met een proef in de Kiltunnel onderzocht of het meten van vervormingen van zinktunnels verbeterd kan worden met een 3D-laserscan.

Beheren, meten en optimaliseren

Vanuit het Network Operation Center (NOC) beheert SPIE allerlei datanetwerken. De mogelijkheid om installaties live en op afstand te volgen, biedt veel nieuwe kansen.

Vele kleine baten maken een grote

In Nederland is de verbeterpotentie klein. “Zeker bij ondergrondse projecten heb je veel baten nodig om tot een positief saldo te komen”, aldus omgevingseconome Elisabeth Ruijgrok.

De glazen bol van Liander

“In het licht van de energietransitie hebben we meer informatie nodig om gericht te kunnen investeren in onze netwerken”, aldus netbeheerder Liander.