Ambassadeurs

Doen we de goede dingen en doen we die dingen goed? Wat zijn de kennisvragen van morgen en overmorgen? Wat of wie missen we in ons platform en hoe krijgen we die persoon of organisatie aangesloten? Tot 2015 legde het COB deze vragen voor aan de ambassadeurs. Inmiddels is er een programmaraad die het COB voorziet van advies en ondersteuning.

COB-projecten worden ge├»nitieerd en begeleid door de co├Ârdinatoren. Zij zorgen er vol passie en enthousiasme voor dat kennis wordt gebracht en gehaald. Van 2012 tot 2015 werden zij hierbij ondersteund door een ambassadeur, een strategisch denker om ons kritisch te bevragen en ons te helpen het beste uit onszelf te halen. Dit waren:

  • William van Niekerk (toen directeur bij BAM) en Evert Worm (voormalig veiligheidsbeambte Rijkswaterstaat) op het gebied van tunnels en veiligheid.
  • Sjaak Verburg (consultant underground infrastructure Havenbedrijf Rotterdam) op het gebied van kabels en leidingen.
  • Jacqueline Cramer (hoogleraar UU en voormalig minister VROM) op het gebied van ordening en waarde.

In 2015 is het ambassadeursplatform opgegaan in de programmaraad. De ambassadeurs zijn nog steeds nauw betrokken bij het COB.