Privacyverklaring

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Dit kan niet zonder participanten en platformleden: zij delen hun kennis in de COB-platforms en -projecten. Om het netwerk in stand te houden en de gezamenlijke kennisontwikkeling te faciliteren, verzamelt en registreert het COB (persoons)gegevens van netwerkleden. Het COB gaat zorgvuldig om met deze gegevens.

Interne administratie

Het administratiesysteem bevat de volgende persoonsgegeven:

 • Achternaam
 • Voornaam en/of voorletters, indien bij ons bekend
 • Titulatuur, indien bij ons bekend.
 • Uw werkgever(s), voor zover bij ons bekend.
 • Uw functie en/of afdeling, indien bij ons bekend.
 • Contactgegevens voor zover bij ons bekend: e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, Google-account.
 • Bezoek- en postadres van uw werkgever(s).
 • Uw privéadres, indien bij ons bekend.
 • Uw geboortedatum, indien bij ons bekend.
 • Uw registratienummer bij KIVI, indien bij ons bekend.

In het administratiesysteem wordt daarnaast de volgende informatie opgeslagen:

 • Belangrijke e-mailcorrespondentie met medewerkers van het COB.
 • Uw deelname aan bijeenkomsten (enkel voor grote bijeenkomsten, zoals het COB-congres).
 • Uw deelname aan COB-projecten en/of -platforms.
 • Uw bijdragen aan producten zoals de Onderbouwing.

Deze informatie wordt geregistreerd om u snel en goed van dienst te kunnen zijn als u vragen heeft, en om u gericht te kunnen uitnodigen voor nieuwe projecten en/of bijeenkomsten.

Openbare gegevens

Sommige gegevens uit het administratiesysteem worden gebruikt op de website van het COB. Dit betreft de namen, de werkgevers en de COB-activiteiten van netwerkleden. Op een projectpagina op de website is bijvoorbeeld te zien welke personen meedoen aan dat project. Ook is er een overzichtspagina van alle bij het COB betrokken personen: www.cob.nl/netwerk.

Voor platformbijeenkomsten worden de leden uitgenodigd met een vergaderverzoek. Dit is ingesteld om het het aanmelden te vergemakkelijken; veel leden stellen deze methode op prijs. Het nadeel is echter dat het niet mogelijk is om e-mailadressen af te schermen, zoals dat wel kan bij mailverkeer (BCC). Een ontvanger van een vergaderverzoek kan altijd de e-mailadressen zien van alle andere ontvangers. Omdat de leden juist vanwege het persoonlijke contact deelnemen aan een platformbijeenkomst (een platform is als een hechte gemeenschap), denken we dat dit geen groot bezwaar is. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat een vergaderverzoek wordt doorgestuurd, waardoor de e-mailadressen wél in onbekende handen kunnen komen.

Beeldmateriaal

Foto’s en video’s waarop mensen herkenbaar in beeld komen, zijn persoonsgegevens. Tijdens fysieke bijeenkomsten van het COB worden regelmatig foto’s of video’s gemaakt. We gebruiken deze beelden ter promotie van activiteiten van het COB, om zo het netwerk in stand te houden en uit te breiden. Het samenbrengen van netwerkleden is een kerntaak van het COB en een belangrijke reden voor (potentiële) participanten om zich aan te sluiten bij het COB. Zonder het gebruik van persoonlijk beeldmateriaal is het niet mogelijk een actief netwerk te organiseren. Mocht u op onze website of sociale media een foto van uzelf tegenkomen waar u bezwaar tegen heeft, dan kunt u uiteraard wel contact opnemen met het verzoek deze te verwijderen.

Digitale, online bijeenkomsten worden in de meeste gevallen opgenomen. Deze opnames worden soms openbaar gedeeld via de website en/of YouTube, zodat ook netwerkleden die niet aanwezig konden zijn, de gepresenteerde kennis tot zich kunnen nemen. Voor platformbijeenkomsten vindt hierover afstemming plaats met de platformleden. Daarnaast wordt voor het publiceren altijd toestemming gevraagd van degenen die tijdens de bijeenkomst een presentatie hebben gegeven. De bijdragen van deelnemers (mondeling of via een chatbox) vormen een essentieel onderdeel van COB-bijeenkomsten en worden daarom meestal ook gedeeld via de opname.

Website

De website is een belangrijk medium voor de doelstellingen van het COB. Via de website wordt bestaande en nieuw ontwikkelde kennis over ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik gedeeld met het netwerk en worden de netwerkleden geïnformeerd over projecten en andere activiteiten. Om de website zo goed mogelijk toe te spitsen op het netwerk en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen, worden gegevens over het gebruik van de website verzameld via Google Analytics. Analytics levert bijvoorbeeld statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen.

Opslaan van gegevens

De website bevat (contact)formulieren, waarbij alle ingevulde velden worden opgeslagen op de server van www.cob.nl. De bewaarde gegevens dienen puur als back-up en worden voor geen enkel ander doel gebruikt of gedeeld.

Cookies

Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Op de website wordt alleen deze Analytics-cookie gebruikt. Het cookie blijft zes maanden geldig. Het Analytics-cookie is een first party cookie, wat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van het COB en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Privacywetgeving en Analytics

De verzamelde statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Er wordt geen gebruikgemaakt van behavioural targeting waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Verder wordt vanuit het Analytics-account van het COB geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Het COB heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Opt-out

Als u Analytics liever wilt blokkeren, dan kunt u een opt-outplugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

De officiële verklaring die gebruikers van Analytics op hun website moeten plaatsen:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (COB) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrief

Het COB houdt de netwerkleden via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen, projecten en bijeenkomsten. Personen die actief zijn of worden binnen het COB worden dan ook toegevoegd aan de adreslijst. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zichzelf via de website aanmelden. Iedereen kan zich te allen tijde afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Meer informatie

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het COB via info@cob.nl of 085 4862 410.