Voorkomen van graafschades in de praktijk

Dit project brengt de ambitie om samen zonder schade te werken van theorie naar de praktijk. We onderzoeken of een proces dat partijen stimuleert om onderzoek te verrichten en informatie uit te wisselen de kabel- en leidingenketen dermate helpt, dat straffen niet meer zinvol is.

De achterliggende gedachte is dat een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat om de ondergrondse situatie te verbeteren. Zodra partijen die verantwoordelijkheid voelen in de meerderheid zijn, ontstaan kansen om niet-willers over te halen om mee te doen.

Met het project Samen zonder schade is de eerste fase afgerond. Daarmee hebben we inzicht gekregen in de achterliggende redenen waarom in het graafproces bepaalde keuzes worden gemaakt of nagelaten. De tweede fase, Voorkomen van graafschades in de praktijk, is volledig gericht op het uitwerken, testen en evalueren van de interventies. De uitkomsten van de tweede fase kunnen worden gebruikt voor een eventuele derde fase: het zorgen voor commitment en eenheid in de graafketen, door de interventies onderdeel te maken van standaard processen.

>> Lees meer over het project Samen zonder schade