ABC Architectuurcentrum Haarlem

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem zette in 2016 de ondergrond op de voorgrond. Met een reeks activiteiten werd de relatie tussen de onder- en de bovengrond onderzocht. Bij het samenstellen van een expositie werkte het ABC samen met het COB.

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem is hét platform voor architectuur, stedenbouw en landschap voor de regio Kennemerland. Al vijfentwintig jaar organiseert het centrum exposities, debatten, lezingen en rondleidingen. In 2016 vroeg ABC aandacht voor de ondergrond. “We denken bijvoorbeeld niet vaak na over de manier waarop drinkwater, gas, elektra en internet via ondergrondse pijpen, leidingen en kabels, ons huis of kantoor binnenkomen. Ook het inrijden van megaparkeerkelders met de auto of fiets is een vanzelfsprekendheid geworden. Het ondergrondse is dus bijzonder gewoon, en daarom gewoon bijzonder!”, aldus Gabriel Verheggen, directeur van het ABC. Onder de titel ‘Het ABC gaat ondergronds’ vonden er diverse activiteiten plaats. Verheggen: “Het gaat steeds om de link tussen onder- en bovengrond. We willen onderzoeken wat zich beneden maaiveld afspeelt en wat dat betekent voor ‘boven'”.

Expositie

Een van de activiteiten was de expositie Ondergronds die geopend werd op de Dag van de Architectuur, 18 juni 2016. “Deze tentoonstelling brengt met maquettes, panelen, interactieve presentaties, filmpjes, enzovoort, in beeld wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot ondergronds bouwen”, vertelt Verheggen. “Gezien het regionale karakter van het ABC wordt de tentoonstelling zo mogelijk aangevuld met verwijzingen naar voorbeelden uit Haarlem en Kennemerland.”

Het ABC benaderde het COB voor het samenstellen van de expositie. Het COB-netwerk leverde een waardevolle bijdrage in de vorm van kennis, praktijkvoorbeelden en presentatiemateriaal. Andersom waren er bij het ABC bijeenkomsten van COB-platforms.

De expositie richtte zich op ‘het onzichtbare en de kwaliteit van de leefomgeving’.