Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen bij het beheren en onderhouden van tunnels? Het COB-netwerk ontwikkelt een groeiboek om het assetmanagement van tunnels te professionaliseren, elkaar te inspireren en geleerde lessen en kennis vast te leggen. Het groeiboek wordt een belangrijke toegangspoort voor kennis ontwikkeld in eerdere deelprojecten in het tunnelprogramma.

Nederland kent vele spoor- en wegtunnels in beheer bij de rijksoverheid, gemeenten, provincies en private ondernemingen. Al deze tunnels behoeven beheer en onderhoud. Er worden echter steeds nieuwe methoden en technieken en contractvormen bedacht. Ook groeien digitale middelen door en krijgen samenwerkingen een andere invulling. Hoe gaat de tunnelsector hiermee om? Hoe worden vernieuwingen op een effectieve en werkbare manier ingezet voor een zo hindervrij mogelijke instandhoudingsfase? Wat vergt dit van het  assetmanagement en de betrokken mensen?

Vijf hoofdstukken, vijf deelprojecten

Het groeiboek Assetmanagement gaat bestaan uit vijf hoofdstukken, die elk in een apart deelproject zijn opgepakt. Wilt u nog meeschrijven aan een van de hoofdstukken, neem dan contact op met Karin Clement via karin.clement@cob.nl

  1. Inleiding op assetmanagement
  2. Assetmanagement toepassen
  3. Assetmanagement organisatie
  4. Actuele opgaven van de assetmanager/owner
  5. Data voor de tunnelbeheerder

>> Lees meer over deze projecten

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Plan van aanpak groeiboek assetmanagement en opzet indeling.

Gereed
2

Opleveren versie 1.0 van het groeiboek Assetmanagement met verwijzingen naar de eerder opgeleverde relevante kennisdocumenten uit het tunnelprogramma.

Q4 2023

Planning

In maart 2022 is de basis gelegd (en op de tunnel-pizzaparty aangevuld) met een reeks onderwerpen waarvan gesteld is dat die in het groeiboek Assetmanagement verder worden uitgewerkt. In september 2022 is de werkgroep inhoudelijk gestart. Er zijn vijf schrijversgroepen gevormd, met elk een hoofdonderwerp. De gehele groep telt eind 2022 ongeveer 25 deelnemers. De verbinding met het platform Beheer en onderhoud wordt bewaakt door de platformcoördinator.

In de zomer van 2023 zijn de vijf hoofdstukken naar verwachting in concept gereed, waarna het kernteam en een reviewgroep de puntjes op i zetten. Het gepolijste groeiboek Assetmanagement voor tunnels is dan eind 2023 gereed. De oplevering is verdeeld over een ruwe versie in Q2 2023 (oorspronkelijke opleverdatum versie 1.0) en versie 1.0 in Q4 2023.

Historie

Het onderwerp assetmanagement is al sinds 2019 in ontwikkeling binnen het COB. Eerst is een globale eerste stap gezet door gesprekken te voeren met diverse partijen. De beperkte kennis en capaciteit binnen beheerorganisaties en onderhouders van tunnels is daarbij als extra thema benoemd. Ook het gebrek aan profilering door deze organisaties wordt als een gemis gezien. In 2020 zijn er meer interviews afgenomen en er is bureauonderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het tunnelprogramma, in de aanpakken van de ontwikkellijnen Civiel 2030 en Digitalisering 2030. Daarnaast is er in en onder het platform Beheer en onderhoud en met het platform Niet-rijkstunnels aan verdergewerkt. Op de COB-tunneldag (28 jan. 2021) zijn de vragen en conclusies gepresenteerd en in de periode daarna is, samen met het netwerk, bekeken hoe dit onderwerp in de komende jaren geborgd kan worden.

Het eerste concept-projectplan voor het opzetten van een groeiboek Assetmanagement werd in november 2021 geformuleerd. Tijdens het COB-congres op 20 juni 2022 is het plan van aanpak getoetst bij het netwerk en op 22 september 2022 vond de startsessie voor dit project plaats. Op 3 november 2022 heeft een eerste plenaire bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij bovenstaande deelprojecten zijn onderverdeeld.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Deelprojectleider

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Duncan Klene, rol: Deelprojectleider
Bram ten Klei, rol: Secretaris

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Inhoudelijk Expert

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Deelprojectleider