Probleemloos open met de digitale tunneltweeling

Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn. 

Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar ook over het vinden van draagvlak bij stakeholders zoals bevoegde gezagen, het kunnen toetsen en testen (valideren en testen) lang voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. De digitale tunneltweeling kan hier een grote bijdrage aan leveren. Met een digitale tunneltweeling kunnen bijvoorbeeld eisen, ontwerp en operationele scenario’s worden getoetst voordat de bouw of renovatie van de tunnel begint. Ook de afstemming met bevoegd gezag, hulpdiensten, tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte kan vroegtijdig plaatsvinden.

Aanpak

De digitale tunneltweeling kan pas een bijdrage leveren aan een probleemloze openstelling als er een gedeeld kennisniveau, een gedeeld begrippenkader is bij de stakeholders. De stappen, beschikbare instrumenten en sleutelmomenten zijn te weinig bekend bij mensen in projecten, zowel aan opdrachtgeverszijde als opdrachtnemerszijde. Wat hoort eigenlijk bij een probleemloze openstelling en wie heeft dan wanneer wat nodig en welke digitale instrumenten zijn daarvoor beschikbaar?

Als eerste stap werkt de COB-werkgroep daarom aan een werkwijzer inclusief materialen en begeleiding die tunnelprojecten helpt om inzicht te krijgen in…
…de definitie van ‘gedoe’ in het openstellingsproces
…wat nodig is om geen gedoe te hebben
…de beschikbare hulpmiddelen vanuit de digitale tunneltweeling die dit gedoe kunnen verminderen of zelfs voorkomen
…de reeds, binnen het tunnelproject ingezette digitale instrumenten
…de manier waarop elementen uit de digitale tunneltweeling het proces richting probleemloze openstelling voor hun tunnel kunnen verbeteren.

Een conceptversie van de werkwijzer is getoetst in een subsessie op het COB-congres 22 juni 2018. In samenwerking met praktijkprojecten wordt de methode en het materiaal verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Download

De overzichtsplaat met het openstellingsproces en de gedoe’s is vrij te downloaden en te gebruiken. Als u vragen heeft, of tips ter verbetering, dan horen we ze graag!
>> Overzichtsplaat als pdf (1 MB)
>> Overzichtsplaat als jpg (700 KB)

Deelnemers

Besix Nederland bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Lid Kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Voorzitter
Leen van Gelder, rol: Coordinator
COMOL 5 Aanneemcomb. Rijnlandroute Mobilis, CroonwolterD, VINCI, DIMCO combinatie mol

COMOL 5 Aanneemcomb. Rijnlandroute Mobilis, CroonwolterD, VINCI, DIMCO combinatie mol

Locatie: Leiden, Hofvlietweg poort A4-12
Frans Joosten, rol: Deelnemer
Hans Nühn, rol: Deelnemer
Onno Sminia, rol: Deelnemer
Robin Rijkers, rol: Deelnemer

Covalent

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid Kernteam
De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
André de Groen, rol: Lid Kernteam

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Lid Kernteam

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Adrie Franken, rol: Deelnemer
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Deelnemer
Hans Janssens, rol: Deelnemer
Maikel Balster, rol: Deelnemer
Piet Jansen, rol: Deelnemer
Willem van Dongen, rol: Lid Kernteam

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Richard Wijnands, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerland Nagtegaal, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Mark Goudzwaard, rol: Deelnemer