De openstelling van een tunnel is een ingewikkeld proces, ook na een renovatie. Daarom is het eerste (her)openstellingstraject van de Heinenoordtunnel (2023) geëvalueerd, zodat het de tweede keer (2024) nog beter gaat. De geleerde lessen worden bovendien toegevoegd aan het groeiboek Renoveren, want ze zijn ook nuttig bij andere renovaties, zoals die in Zuid-Holland (PTZ) en Vlaanderen.

Aanleiding

De Heinenoordtunnel in de A29 is in 1969 opengesteld en wordt grondig gerenoveerd. Installaties en systemen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten worden vervangen. Om de hinder voor de omgeving te beperken vinden de renovatiewerkzaamheden vooral plaats in verkeersluwe perioden (nachten, weekenden en vakanties) en zoveel mogelijk buis voor buis. Alleen in de zomers van 2023 en 2024 is de tunnel enkele aaneengesloten weken dicht. Een gefaseerde renovatieaanpak maakt het mogelijk om te leren van vorige fasen.

Aanpak

De evaluatie vond plaats in de vorm van interviews met betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, bevoegd gezag, de betrokken veiligheidsregio, opdrachtnemer SAVERA III etc. en op basis van beschikbaar gestelde documenten.

Onderwerpen van gesprek waren:

  • Hoe heeft de ombouw- en vergunningsstrategie geresulteerd in een succesvolle ingebruikname van de aangepaste tunnel in de zomer van 2023? 
  • Welke verbeteringen/optimalisaties kunnen worden geïmplementeerd in een volgende fase.
  • Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor toekomstige renovatieprojecten?

Definitieve oplevering rapport

In het voorjaar van 2024 zijn de interviews gereviewd en besproken en is een conceptversie van het eindrapport opgesteld. In overleg met het team van Rijkswaterstaat en Savera II is ervoor gekozen om de oplevering uit te stellen tot na de daadwerkelijke openstelling in augustus 2024. De uitgave wordt daardoor verrijkt, en de andere kennisdeelactiviteiten (workshops en presentaties) in het voorjaar van 2024 doen voldoende recht aan de geleerde lessen op dit moment. De publicatie zal zowel als los document als in het groeiboek Renoveren worden opgeleverd in Q4 2024.

De lessen zijn wel al gedeeld tijdens de Tunneldag van het COB in januari 2024 en tijdens de tweede Kennisdag civieltechnisch renoveren in oktober 2023. Ook is in het voorjaar van 2024 een kennissessie georganiseerd samen met PTZ/RWS om de geleerde lessen te vertalen voor de aanpak van de zeven tunnels in de regio Rotterdam.

Probleemloos open

De evaluatie die wordt uitgevoerd voor deze renovatie komt voort uit het project Probleemloos open. Dit project is ontstaan vanuit de gedachte dat digitalisering (de digitale tunneltweeling) zou kunnen helpen bij het probleemloos openstellen van een tunnel na renovatie. Inmiddels is de conclusie getrokken dat het boven tafel krijgen en oefenen met ‘gedoe’ rondom openstelling éérst komt. Het COB-netwerk heeft hiervoor een serious game ontwikkeld. De werkgroepleden van dit project zijn op aanvraag beschikbaar voor het faciliteren van workshops rondom de serious game. Wie gebruik wil maken van de serious game kan contact opnemen met de COBalie

Deliverable

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapport incl. opname in groeiboek renoveren

Q1 2024

Deelnemers

CiiQ

CiiQ -

Locatie: ,
Silvester Heijdemann, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid kernteam
Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht -

Locatie: Barendrecht, Binnenhof 1
Richard Veeke, rol: Geïnterviewd

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Küchel, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ronald Mante, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Geïnterviewd
Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Zuid West Nederland

Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Zuid West Nederland -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 403
Doeska Banjac, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Karina van Bergeijk-Haan, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Soer van Herk, rol: Geïnterviewd
Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie

Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie -

Locatie: ,
Wout van Oostrum, rol: Lid kernteam
Bart Ranke, rol: Geïnterviewd

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid kernteam
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molendijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Henriette van Ooijen, rol: Geïnterviewd