Partijen betrokken bij de openstelling van de Heinenoordtunnel in de A29 na de renovatie, hebben aangegeven behoefte te hebben aan een gerichte evaluatie van de ingebruikname van de aangepaste (van een middentunnelkanaal voorziene) tunnel in de zomer van 2023. Doel is om de uitkomsten van deze evaluatie te gebruiken, voor het waar nodig optimaliseren van processen tijdens de volgende fasen van de renovatie, waaronder de openstelling in de zomer van 2024.

De Heinenoordtunnel in de A29 is in 1969 opengesteld en wordt nu grondig gerenoveerd. Installaties en systemen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten worden vervangen. Om de hinder voor de omgeving te beperken vinden de renovatiewerkzaamheden vooral plaats in verkeersluwe perioden (nachten, weekenden en vakanties) en zoveel mogelijk buis voor buis. Alleen in de zomers van 2023 en 2024 is de tunnel enkele aaneengesloten weken dicht. Een gefaseerde renovatieaanpak maakt het mogelijk om te leren van vorige fasen.

Naast evalueren voor optimalisatie is er ook behoefte om de geleerde lessen toe te voegen aan het groeiboek Renoveren. Deze lessen zijn niet alleen zinvol voor de volgende fasen van de renovatie van de Heinenoordtunnel, maar ook voor de renovatieprojecten die de komende jaren starten, zoals het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en alle andere geplande tunnelrenovaties in Nederland en Vlaanderen.

De evaluatie vond plaats in de vorm van interviews met betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, bevoegd gezag, de betrokken veiligheidsregio, opdrachtnemer SAVERA III etc. en op basis van beschikbaar gestelde documenten.

Onderwerpen van gesprek waren:

  • Hoe heeft de ombouw- en vergunningsstrategie geresulteerd in een succesvolle ingebruikname van de aangepaste tunnel in de zomer van 2023? 
  • Welke verbeteringen/optimalisaties kunnen worden geïmplementeerd in een volgende fase.
  • Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor toekomstige renovatieprojecten?

Aanbevelingen

Renoveren van bestaande kunstwerken kent een andere dynamiek dan nieuwbouw/aanleg, gezien de aard ervan (hinder, ingrijpen in bestaande bouw, onvoorziene omstandigheden, 24/7 werken, etc). Maatwerk is vaak nodig. Het is daarom belangrijk om vroeg te sturen op een geïntegreerde aanpak ombouwstrategie op de aspecten: veiligheid, uitvoerbaarheid,  bereikbaarheid/vergunning. Ook is het belangrijk om in de plannen en planning rekening te houden met onvermijdelijke tegenvallers. 

Verder wordt aanbevolen om een gedetailleerd draaiboek op te stellen voor ombouw, ontwerp/bouwplan en testen en ingebruikname. Laat renovatie-experts de ombouwstrategie reviewen, niet alleen nieuwbouwadviseurs en ontwikkel sterke vertrouwensrelaties met betrokken partijen en stuur op actieve participatie in de uitwerking en realisatie. 

Probleemloos open

De evaluatie die wordt uitgevoerd voor deze renovatie komt voort uit het project Probleemloos open. Dit project is ontstaan vanuit de gedachte dat digitalisering (de digitale tunneltweeling) zou kunnen helpen bij het probleemloos openstellen van een tunnel na renovatie. Inmiddels is de conclusie getrokken dat het boven tafel krijgen en oefenen met ‘gedoe’ rondom openstelling éérst komt. Het COB-netwerk heeft hiervoor een serious game ontwikkeld. De werkgroepleden van dit project zijn op aanvraag beschikbaar voor het faciliteren van workshops i.r.t. de serious game. Wie gebruik wil maken van de serious game kan contact opnemen met de COBalie

Deliverable

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapport incl. opname in groeiboek renoveren

Q1 2024

Deelnemers

CiiQ

CiiQ -

Locatie: ,
Silvester Heijdemann, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid kernteam
Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht -

Locatie: Barendrecht, Binnenhof 1
Richard Veeke, rol: Geïnterviewd

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Ronald Mante, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Jan Küchel, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Doeska Banjac, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Paul van Putten, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Karina van Bergeijk-Haan, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Soer van Herk, rol: Geïnterviewd
Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie

Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie -

Locatie: ,
Wout van Oostrum, rol: Lid kernteam
Bart Ranke, rol: Geïnterviewd

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid kernteam
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molendijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Henriette van Ooijen, rol: Geïnterviewd