Leren programmeren

Leren programmeren is een overkoepelende activiteit binnen het Tunnelprogramma. In dit project werken de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met de professionals uit de drie grote tunnelrenovaties. Tijdens het digitale COB-congres in november 2021 richtte de eerste sessie van Leren programmeren zich op de vraag hoe de enorme gezamenlijke tunnelrenovatieopgave succesvol kan worden uitgevoerd en wat de voordelen zijn van renoveren in programma’s. Hierna zijn flinke stappen gezet.

Hoewel in die (onderstaande) stappen de focus gericht lijkt op PTZ/WNZ (en dus Rijkswaterstaat) is dit toeval en een tijdelijke situatie. Op verzoek van de Vlaamse wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer houdt het COB op 28 september 2022 in Antwerpen een kennisdag Leren renoveren. Tijdens deze bijeenkomst worden onder meer de groeiboeken van het COB besproken, net als een stappenplan voor renovatiemethodes, de Structural Health Analyses en de kansen van duurzaamheid. De uitkomsten van de kennisdag in Antwerpen worden meegenomen in Leren programmeren, net als de resultaten van het deelonderzoek Verdiepend onderzoek tunnelopgave. Rijkswaterstaat is nu koploper en als grote opdrachtgever een belangrijke speler. De opgave van zeven te renoveren tunnels biedt bovendien een hele interessante leerkans. De ontwikkelde kennis en ervaring wordt direct gedeeld in het groeiboek Renoveren.

Sinds die eerste sessie…

Begin 2022 is tijdens de masterclass Gaasperdammertunnel het stokje overgedragen aan het PTZ -programma van Rijkswaterstaat. Zij hebben daarmee aangegeven als eerste renovatieprogramma samen met het COB te willen ’leren programmeren’.  In het voorjaar van 2022 is hier direct invulling aan gegeven met een workshop waarin besproken is welke kennisvragen binnen COB-verband opgepakt worden en welke binnen PTZ. De ontwikkeling van een nieuw project Evolutiepad naar uniformiteit is hiervan een rechtstreeks gevolg.

De zestien grootste aannemers en installatie- plus ICT-bedrijven geïnterviewd, om met hen te reflecteren op de hoofdlijnen van de aanbestedingsstrategie voor de zeven PTZ/WNZ tunnels. Tevens hebben de  ingenieursdiensten van PTZ in een marktconsultatie aandacht gevraagd voor het ‘leren en kennisdelen’ samen met het COB.

Highlevelontbijt en COB-congres

Tijdens een highlevelontbijt op 16 juni 2022 zijn sleutelfiguren van Rijkswaterstaat met de geïnterviewden in gesprek gegaan over de wijze waarop de enorme renovatieopgave zo kansrijk mogelijk op de markt gezet moet worden en welke uitvoeringsaanpak daarbij zoveel mogelijk waarde en zo min mogelijk risico oplevert. De genodigden bleken eensgezind en de gewenste keuzes worden intern bij Rijkswaterstaat besproken. In september wordt dit aan de groep teruggekoppeld. Op het COB-congres op 20 juni 2022 zijn de resultaten in een breder verband besproken.

Fundament van Leren programmeren

In november 2021 is het COB-netwerk tijdens het COB-congres 2021 met elkaar in gesprek gegaan over de grote gezamenlijke tunnelrenovatieopdracht waarvoor Nederland en België staan. Deze bijeenkomsten legden het fundament voor het COB-project Leren programmeren. Via onderstaande links zijn alle gevoerde gesprekken en de uitkomsten van de bijeenkomst in 2021 terug te lezen.

Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA)
Hans Janssens, coördinator van het platform Beheer en onderhoud, interviewt Daan Seesing, projectmanager bij het programma AWA en Jeroen Schrijver, tunnelbeheerder Amsterdam over het AWA-programma.

Renovatie Heinenoordtunnel
Co-coördinator van het platform Tunnels en veiligheid Tom van Tintelen, interviewt Bart Ranke, technisch manager bij aannemerscombinatie Savera en Theo van Maris, technisch manager bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ)
COB-directeur Karin de Haas in gesprek met Suzan Vos, directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en tevens coördinerend directeur landelijk tunnelbeheer, en Rik Sonneveldt, projectmanager PTZ.

Uitkomsten subsessies eerste bijeenkomst
De thema’s die besproken zijn en de belangrijkste uitkomsten besproken door Hans Janssens, Tom van Tintelen en Karin de Haas samen met Jan Slager, programmamanager van de V&R-aanpak. Als u de sessies wilt terugkijken, kunt u de opnames aanvragen.