Leren programmeren

Een van de onderdelen op het digitale COB-congres 2021 was de bijeenkomst ‘Leren programmeren’, een gezamenlijke activiteit van de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud in samenwerking met professionals betrokken bij drie grote renovatieopgaven. De sessie was gericht op de vraag hoe de enorme tunnelrenovatieopgave succesvol kan worden uitgevoerd en wat de voordelen zijn van renoveren in programma’s. Eerst was er een plenair deel waarin drie partijen hun overwegingen, vragen en ervaringen deelden. Vervolgens waren er drie ronden met parallelsessies waarin acht thema’s werden uitgediept. De belangrijkste uitkomsten werden tot slot weer plenair gedeeld.

Hieronder vindt u de verslagen van alles sessies. In januari 2022 wordt met de betrokken partijen gebrainstormd over het vervolg. Als u de sessies wilt terugkijken, kunt u de opnames aanvragen.

Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA)

Hans Janssens, coördinator van het platform Beheer en onderhoud, interviewt Daan Seesing, projectmanager bij het programma AWA en Jeroen Schrijver, tunnelbeheerder Amsterdam over het AWA-programma.

Renovatie Heinenoordtunnel

Co-coördinator van het platform Tunnels en veiligheid Tom van Tintelen, interviewt Bart Ranke, technisch manager bij aannemerscombinatie Savera en Theo van Maris, technisch manager bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ)

COB-directeur Karin de Haas in gesprek met Suzan Vos, directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en tevens coördinerend directeur landelijk tunnelbeheer, en Rik Sonneveldt, projectmanager PTZ.

Uitkomsten subsessies

Na afloop van de parallelsessies bespraken Hans Janssens, Tom van Tintelen en Karin de Haas samen met Jan Slager, programmamanager van de V&R-aanpak, de belangrijkste uitkomsten ervan.