Nieuwsbrief Juni 2014

In deze nieuwsbrief:

>> ZO MAAK JE EEN DUURZAME TUNNEL
>> IABR2014: URBAN UNDERGROUND
>> COB-CONGRES 2014: HOE MIXT&MATCHT U BIJ PROJECTEN?
>> BEZOEK A2 MAASTRICHT IN SEPTEMBER
>> VEILIGHEIDSAANPAK LIGHT RAIL ONDER DE LOEP

Zo maak je een duurzame tunnel

Mede dankzij het enthousiasme, de inzet en de ruime kennis van de leden is het expertteam Duurzaamheid erin geslaagd binnen een half jaar een document op te leveren dat een zeer complete beschrijving biedt van een duurzame tunnel. De uitgewerkte duurzaamheidsaspecten zullen worden meegenomen in de aanbesteding van de Rotterdamsebaan.

De ROTTERDAMSEBAAN als hét voorbeeld van duurzame infrastructuur, daar streeft de GEMEENTE DEN HAAG naar. Er zijn echter nog geen criteria voor een duurzame tunnel, terwijl die een belangrijk onderdeel vormt van het project. Daarom werd IN DECEMBER 2013 EEN EXPERTTEAM GEFORMEERD, onder leiding van de TU DELFT en het COB. Na een half jaar vol intensieve bijeenkomsten, open discussies en uitgebreid schrijfwerk, werd het Inspiratiedocument Duurzaamheid in juni opgeleverd.

De gemeente Den Haag heeft het document goed ontvangen en wil de inhoud zeker gebruiken bij de aanbesteding. Ook andere partijen hebben hun waardering uitgesproken over het onderzoek. Vanwege de grote belangstelling is besloten het document per direct algemeen toegankelijk te maken.
>> DOWNLOAD HET INSPIRATIEDOCUMENT DUURZAAMHEID VAN DE KENNISBANK
>> BEKIJK DE BLADERBARE VERSIE ONLINE VIA ISSUU.COM
>> LEES MEER OVER HET EXPERTTEAM DUURZAAMHEID OP COB.NL

Urban underground

Op 10 juli 2014 vindt in de Kunsthal Rotterdam Urban underground plaats, een dag waarop de relatie tussen ondergrond en bovengrond centraal staat. Er zijn diverse presentaties en workshops. COB-ambassadeur Jaqueline Cramer gaat in op de noodzaak van efficiënt gebruik van de stedelijke ondergrondse middelen.

URBAN UNDERGROUND is onderdeel van de zesde editie van de INTERNATIONALE ARCHITECTUUR BIENNALE ROTTERDAM (IABR), met het thema Urban by nature.Er is onder meer een deeltentoonstelling over de ondergrond, HET VERKENNEN VAN DE ONDERGROND. De themadag Urban underground omvat een symposium waarin stadsontwikkelaars en ondergrondspecialisten van verschillende Europese steden de urgente vraagstukken rondom de ondergrond in stadsontwikkeling aan de orde stellen. Daarnaast is er een ‘underground experience’ met 3D-modellen en -visualisaties, serious game, demosessies, bodemprofielen en boorkernen.

Urban underground vindt plaats in de Kunsthal Rotterdam en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via een e-mail naar CONNECTING_UNDERGROUND@ROTTERDAM.NL. IABR duurt nog tot 24 augustus 2014.

 

Hoe mixt&matcht u bij projecten?

We hebben al diverse suggesties binnengekregen, maar er is nog ruimte op het COB-CONGRES 2014 voor uw inbreng. Heeft u voorbeelden of tips voor een presentatie binnen het thema Mix&Match? Geef ze dan nu door aan coördinator Karin de Haas via KARIN.DEHAAS@COB.NL. Of neem telefonisch contact op met het secretariaat via 085 4862 410. Zie voor meer informatie ook onze website: WWW.COB.NL/CONGRES

Geen zin om te wachten op de uitnodiging? Via het ONLINE AANMELDFORMULIER kunt u zich al aanmelden voor het congres.

Bezoek A2 Maastricht in september

De excursie van Platform O&O aan A2 Maastricht is verschoven naar maandag 15 september 2014. Dit biedt meer mensen de gelegenheid om deel te nemen aan het praktijkbezoek. Het centrale onderwerp van de bijeenkomst is het omgaan met onzekerheden die de ondergrond met zich meebrengt.

Tijdens het bezoek kijken de deelnemers van het PLATFORM ORDENING & ONDERGROND enerzijds naar de procesmatige kant: hoe is het bij A2 MAASTRICHT gelukt om een plan in praktijk te brengen dat oorspronkelijk niet haalbaar leek? Anderzijds komen uitvoeringsvraagstukken aan bod, zoals het beheersen van de risico’s die de ondergrond met zich meebrengt. Als u interesse heeft in deelname, dan kunt u dit laten weten aan Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 408.

Veiligheidsaanpak light rail onder de loep

Na de eerdere bijeenkomst over veiligheid bij ‘heavy rail’ (treintunnels), bogen de deelnemers van het Platform Veiligheid zich op 3 juni 2014 over veiligheid bij ‘light rail’ (metrotunnels). Presentaties over de veiligheidsaanpak van metrostations en -tunnels in Rotterdam en Amsterdam gaven een interessante inkijk in de praktijk.

Het PLATFORM VEILIGHEID was te gast bij de Noord/Zuidlijn, waar ook een excursie op het programma stond. De deelnemers mochten afdalen naar een van de meest complexe onderdelen van de NOORD/ZUIDLIJN, de passage onder het Centraal Station.

(Foto: COB)

Na de introductie en rondleiding volgden diverse presentaties, onder meer over de veiligheidsaanpak van metrotunnels in Rotterdam en Amsterdam. “Het was interessant om te zien dat de steden in beginsel dezelfde oplossingen gebruiken, maar op sommige punten toch andere keuzen maken”, zegt Ruland. “Dat kan ook, omdat er voor spoortunnels minder strikte richtlijnen zijn. Steden zijn hierdoor vrij om hun eigen afwegingen te maken.”
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE