Nieuwsbrief mei 2016

Wilt u het blad niet meer op papier ontvangen, maar alleen digitaal bekijken? Geen probleem! U kunt dit doorgeven via 085 4862 410 of INFO@COB.NL. We sturen u voortaan dan een e-mail zodra de nieuwe editie online staat.

Presentatie Meer-waarde met de ondergrond

In de afgelopen drie jaar heeft de Carrousel Ondergrond en ordening vijftien bijeenkomsten en drie Flexivals georganiseerd. Een aantal resultaten hiervan zijn gebundeld tot het boek Meer-waarde met de ondergrond. De presentatie vindt plaats op 18 juni 2016, tijdens de opening van de expositie Ondergronds in het ABC Architectuurcentrum Haarlem.

“Hoe je meerwaarde kunt creëren met de ondergrond is een terra incognita. De afgelopen jaren heeft de CARROUSEL onontgonnen delen daarvan in kaart gebracht. We hebben verrassende inzichten opgedaan en begaanbare wegen gevonden ‘van waardering via afweging naar agendering’. We hopen de lezer te inspireren met onze verhalen en ontdekkingen”, aldus COB-coördinator Henk Werksma, sinds 2013 facilitor van de Carrousel. In de publicatie wordt onder meer ingegaan op verdienmogelijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek.

De BOEKPRESENTATIE EN EXPOSITIE zijn gratis toegankelijk. Naderhand zal Meer-waarde met de ondergrond beschikbaar komen via de COB-KENNISBANK.

Workshop Monitoring

Vorige maand meldden we in de nieuwsbrief dat het rapport over monitoring in begin juli zou verschijnen. Dat wordt een weekje eerder! Op maandag 27 juni 2016 presenteren de experts uit de werkgroep hun resultaten in een workshop. U bent van harte welkom.

In het rapport MONITORING hebben experts van de Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht hun ervaringen met monitoring samengebracht om toekomstige projecten te voorzien van praktische tips. Tijdens de workshop wordt uitvoerig ingegaan op monitoringsfilosofieën, gemaakte voorspellingen, verzamelde meetdata en aanpassingen in het bouw- en/of monitoringsproces. U krijgt hierbij de gelegenheid om uw vragen, dilemma’s en suggesties voor te leggen. Discussieer met de experts en uw collega’s over slimme monitoringsplannen!

De workshop start om 12.30 uur met een inlooplunch en wordt om 16.00 uur afgesloten met een borrel. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Eijk via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

Bijeenkomst en werkgroep voor spoorveiligheid

In samenwerking met het KPT besteedt het COB ook aandacht aan spoorveiligheid. Deze maand was er een bijeenkomst van het platform Veiligheid over dit thema en er wordt een werkgroep opgestart om de aanbevelingen uit het vorig jaar opgeleverde rapport Gevolgen inwerkingtreding Wet Lokaal spoor uit te werken.

Op 17 mei jl. waren de leden van het PLATFORM VEILIGHEID te gast bij het Veiligheidstrainingcentrum Schiphol. De deelnemers kregen een rondleiding over het oefenterrein van de brandweer en een presentatie over het optreden van de hulpdienst in de Schipholspoortunnel. Er werd ook uitleg gegeven over de recent aangepaste WET VOOR LOKAAL SPOOR, waarbij het COB/KPT-rapport GEVOLGEN INWERKINGTREDING WET LOKAAL SPOOR werd uitgereikt. In dit rapport staat een aantal aanbevelingen, zoals het in regelgeving vastleggen van een QRA-methode (risicoanalyse) en het actualiseren van bestaande leidraden. Voor het uitwerken van de aanbevelingen wordt nu een werkgroep samengesteld. De werkgroep zal onder meer handelingen opstellen die opgenomen kunnen worden in de regelgeving.

Als u interesse heeft in deelname aan de werkgroep, dan horen we dat graag. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Simone Abel: SIMONE.ABEL@COB.NL of 085 4862 410.

Ook bij het COB…

Platform Beheer en onderhoud

De volgende bijeenkomst van het PLATFORM BEHEER EN ONDERHOUD op 21 juni 2016 richt zich op informatiemanagement: voorwaarden, organisatie en werkwijze om te allen tijde over actuele, betrouwbare en concrete gegevens van assets te beschikken. Er is onder meer een presentatie van Ad Rabenort (Covalent) over de wijze waarop informatiemanagement is vormgegeven binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Ellen van Eijk: ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.