Tunneloverzicht vernieuwd en uitgebreid

Het tunneloverzicht op de website van het COB ziet er sinds de zomer anders uit. Het bevat nu meer gedetailleerde informatie over de renovatiestatus van tunnels. Zo is te zien dat veel projecten in 2022 starten met de ontwerpfase van hun renovatie. In 2027 is er vervolgens een piek in de uitvoering.

>> U vindt het overzicht op www.cob.nl/tunneloverzicht

Nieuwe participanten

 • Gemeente Leiden werkt als koplopergemeente aan een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond.
 • HIG Traffic Systems is gespecialiseerd in verkeerstechnologie en levert onder meer detectie- en meetsystemen voor tunnels.
 • Overduin Design & Consultancy richt zich met name op advies en management op het gebied van technische installaties in tunnels.
 • StabiAlert monitort verzakking en trilling van bruggen, dijken, gebouwen en tunnels. Dit doen zij realtime en volcontinu.
 • Transmeto werkt onder meer aan het controleerbaar en transparant maken van contracten met opdrachtnemers.
 • VodafoneZiggo is telecomleverancier en is beheerder van een groot netwerk aan data- en telecomkabels in de ondergrond.
 • Wiertsema & Partners is een geotechnisch onderzoeksbedrijf, zowel voor veld- en labonderzoek als voor advies en geo-ICT.

>> Meer informatie over participeren en de betrokkenheid van de participanten

Volgende Onderbouwing

De eerstvolgende Onderbouwing verschijnt iets later dan u gewend bent. Vanaf 2022 liggen er elk jaar twee edities op de mat: in maart en in september. Eind juni en eind december ontvangen de netwerkleden een uitgebreide voortgangsrapportage. Zo is er elk kwartaal een mooie publicatie met verhalen over ondergronds bouwen; de ene keer ligt het accent op de praktijk, de andere keer op de kennisontwikkeling.

Nominaties voor Schreudersstudieprijs

De jury had een flinke klus. Ze hebben liefst vijfentwintig afstudeeronderzoeken op het gebied van ondergronds bouwen bekeken. Zes zijn er geselecteerd als kanshebber voor de Schreudersstudieprijs.

Om het jaar beloont Stichting A.M. Schreuders een student die een bijzonder afstudeerproject heeft afgerond over ondergronds ruimtegebruik. Er zijn drie inzendingen genomineerd in de categorie ruimtelijke kwaliteit en drie in de categorie techniek:

 • Uit eigen bodem, door Jordy van der Veen
 • Nature is under your feet, door Charlotte van der Woude
 • Groningen grows its own food 2050, door Yerun Karabey
 • The observational method for building pits in soft soil conditions, door Inge de Wolf
 • Submerged floating tunnel – The dynamic response due to fluid structure interaction, door Mart-Jan Hemel
 • Analysis and optimization of transverse posttensioning in concrete immersed tunnels, door Natalia Vilanova Hanusaik

Tijdens het COB-congres op 25 november 2021 ontvangen de winnaars elk 2.500 euro. Er is ook een publieksprijs van 500 euro.

>> Meer informatie over de prijs en de (genomineerde) inzendingen

PDEng Tunnels

Samen met de TU Delft heeft het COB een wetenschappelijk programma opgezet voor PDEng-trajecten op het gebied van tunnels. De eerste deelnemer is al gestart.

De tunnelsector werkt via het COB aan onderzoeksprojecten die praktische kennis en oplossingen bieden voor het bouwen en onderhouden van tunnels met meer waarde en minder hinder. Voor de benodigde fundamentele kennis werkt het COB mee aan het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Future proof tunnels. Hier worden de PDEng-trajecten aan gekoppeld.

Een PDEng’er doet zelfstandig een toegepast onderzoek binnen het COB-tunnelprogramma en volgt daarnaast collegereeksen op de TU Delft, toegespitst op hun onderzoeksonderwerp. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een diploma en mag deze de wetenschappelijke titel Professional doctorate in engineering (PDEng) voeren. Ook wordt de PDEng’er als technologisch ontwerper ingeschreven in het Nederlandse register van het Koninklijk Nederlands genootschap van ingenieurs (KIVI).

Gedurende het PDEng-traject blijft de deelnemer in dienst van de werkgever. De kosten bedragen € 15.000 per jaar voor onderwijs, begeleiding en gebruik van de (kennis)infrastructuur van de universiteit. Deze kosten worden door het COB betaald vanuit de bijdrage van het topconsortium voor kennis en innovatie (TKI).

Tunnelprogramma krijgt extra financiering

Met het tunnelprogramma is het COB-netwerk gehonoreerd als topconsortia voor kennis en innovatie (TKI). Er komt hiermee 250.000 euro beschikbaar voor fundamenteel onderzoek binnen het tunnelprogramma.

De TKI-bijdrage is gebaseerd op de in-kindbijdrage van participanten. Het geld is bestemd voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. In het programma Future proof tunnels, dat is opgesteld door 3TU’s, Radboud Universiteit, VU Amsterdam, TNO, Deltares en het COB, zijn onderzoeksprojecten geformuleerd die zich richten op de fundamentele kennisvragen in het tunnelprogramma.