(Foto: Vincent Basler)

“De vacature voor coördinator voor het platform Veiligheid kwam voor mij precies op het juiste moment. Ik was toe aan een nieuwe stap om mijn voorliefde voor kennisontwikkeling en innovatie binnen mijn vakgebied vorm te geven. Bij het COB ben ik daarvoor op de juiste plek.”

Gepubliceerd in Onderbouwing #10, september 2011

“Ik ben tweeëntwintig jaar geleden, na mijn studie elektrotechniek aan de TU Eindhoven, in Maastricht begonnen als ontwerper van industriële instrumentatie en besturingstechniek. Een aantal jaren later maakte ik de overstap naar Royal Haskoning in Nijmegen en kort daarop raakte ik via TEC betrokken bij het ontwerp van tunneltechnische installaties. Sindsdien heb ik de tunnelbouw niet meer losgelaten. Er volgden vele projecten in binnen- en buitenland, zowel weg- als spoortunnels. De wegtunnel onder de Maasboulevard te Maastricht is een complex en uniek project waar ik met veel plezier op terugkijk. Ik heb mij altijd geïnteresseerd voor de vele aspecten rondom mijn vakgebied. En aangezien het bij tunnelinstallaties draait om de dynamiek van veilig gebruik in brede zin, was de stap naar tunnelveiligheid vlug gemaakt.

In het Maastrichtse project hebben we bijvoorbeeld met alle stakeholders, waaronder hulpdiensten en het gemeentelijk verkeersmanagementteam, veel aandacht besteed aan veiligheid. Dat was een leerzaam en boeiend proces. Sindsdien heb ik mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de Leidraad voor Veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels en het toetskader van de veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat.

Op dit moment is er veel te doen rondom tunnelveiligheid. De Landelijke Tunnelregisseur van Rijkswaterstaat heeft zojuist de eerste versie van zijn tunnelstandaard afgerond, er staan veranderingen in de wetgeving en de bouwregels op til en er lopen veel tunnelbouwprojecten, ook in de stedelijke omgeving. Intussen komt 1 mei 2014 dichterbij: de datum waarop de wegtunnels in Nederland moeten voldoen aan de EU-richtlijn en de Nederlandse tunnelwet. Al deze ontwikkelingen brengen nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. De vraagstukken die een gemeenschappelijk belang betreffen, los van projecten en organisaties, kunnen mijns inziens het beste gezamenlijk worden opgepakt en wel op een neutrale en voor iedereen toegankelijke plek. Ik zie hier een belangrijke rol voor het COB als onafhankelijk platform binnen de sector. Naast het voortzetten van de lopende projecten en zeepkisten, wil ik daarom graag een platform opzetten waarin we elkaar regelmatig fysiek ontmoeten, van ontwikkelingen op de hoogte houden en waar we vrij discussiëren over vraagstukken en nieuwe initiatieven opstarten. Iedereen die net als ik wat heeft met veiligheid in ondergrondse bouwwerken en aan de ontwikkeling daarvan wil meewerken, is van harte welkom. Ik hoop u binnenkort bij het platform te ontmoeten.”