Masterclasses over zorgvuldig afwegen

Eind oktober 2013 verscheen de COB-publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging, met handvatten voor het afwegen van boven- en ondergrondse oplossingen voor ruimtelijke opgaven. In maart 2014 organiseren we masterclasses om deze handvatten in praktijk te brengen.

De masterclasses worden gegeven door Bert van Eekelen, Aneta Krikke en COB-coördinator Jantien van den Berg, allen nauw betrokken bij de formulering van de zeven sleutels. U kunt meedoen op twee locaties: op woensdag 5 maart 2014 bij de gemeente Rotterdam en op dinsdag 18 maart 2014 bij de gemeente Amsterdam. ’s Morgens krijgt u een toelichting op de zeven sleutels, waarbij we theorie aanvullen met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij is de inbreng van uw eigen projecten en ervaringen van belang. In de middag gaat u in kleine groepen aan de slag met een concrete casus. Stap voor stap maakt u mee wat de zeven sleutels voor u en het project kunnen betekenen.
>> Meer informatie bij COB-Academy
>> Naar de publicatie in de kennisbank

Expertteam R’damsebaan gericht op duurzaamheid

Welke duurzaamheidaspecten zijn van belang bij (de aanleg van) een tunnel en hoe vang je ze in EMVI-criteria? Een expertteam onderzoekt het voor de Rotterdamsebaan.

Tijdens de kickoffbijeenkomst op 18 december 2013 werden de tien leden van het expertteam bekendgemaakt, waaronder voorzitter Marcel Hertogh, hoogleraar TU Delft, en secretaris/rapporteur Mirjam Nelisse, technical consultant bij TNO. Het team is een coproductie van de gemeente Den Haag, Stichting KIEN, Vernieuwing Bouw en het COB. De rapportage wordt naar verwachting eind februari 2014 opgeleverd, wanneer de concurrentiegerichte dialoog voor het tunnelproject van start gaat.
>> Meer informatie over de Rotterdamsebaan
>> Meer informatie over het expertteam

Koplopergroep voor integrale tunnelprojecten

Op 11 december 2013 was de eerste bijeenkomst van de koplopergroep die een impuls moet geven aan integraal denken en werken binnen een tunnelproject.

Landelijk tunnelregisseur Jaap Heijboer en Merten Hinsenveld, directeur van het COB, gaven op het COB-congres 2013 het startsein voor een nieuw te vormen koplopergroep: een groep van professionals die zich bewezen hebben op het gebied van tunnelveiligheid én in het verbinden van civiel, TTI, ICT en systems engineering. De oproep leverde ruim vijftig sollicitanten op, waarvan er zestien zijn geselecteerd. Zij kwamen op 11 december 2013 voor het eerst samen.

De startbijeenkomst had vooral een oriënterend karakter. Vanuit de vraag of er eigenlijk wel een probleem is, of dat problemen zich aan de hand van de landelijke tunnelstandaard in de tijd vanzelf oplossen, ontstond een brede discussie. Daaruit bleek dat verder praten binnen de koplopergroep zeker zinvol is. Er is een lijst van mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld, waarbij identificatie van contractdrempels en het opstellen van lessons learned en een definitiekader (van abstract naar concreet) op de meeste bijval konden rekenen. De koplopergroep komt in het voorjaar opnieuw bij elkaar.
>> Lees meer over het project

Ter lering ende Vermaek

Een werkdag in de vorm van een festival, zo zou je het Flexival kunnen omschrijven. Er wordt in kleine groepen op speelse en creatieve wijze kennis en ervaring gedeeld. Ruimtelijke opgaven in de ondergrond staan centraal. Het Flexival vindt plaats in Delft op dinsdag 28 januari 2014 van 9.00 tot 18.00 uur
>> Meer informatie over het Flexival

Tom Groeneweg nieuwe COB-coördinator

Ruim twee jaar was Brenda Berkhout coördinator Tunnels en bouwputten bij het COB. Nu gaat zij zich weer toeleggen op projecten bij haar werkgever TEC. Tom Groeneweg, consultant en ontwerpleider bij Movares, neemt het stokje van haar over. (Foto: Betonvereniging)

 

COB-congres 2013

Mede dankzij de enthousiaste deelnemers en inspirerende praktijkverhalen kijken we met plezier terug op het COBcongres dat we op 31 oktober 2013 samen met Geo-Impuls organiseerden. 

In het plenaire gedeelte vertelde Jan Hendrik Dronkers, DG Rijkswaterstaat, onder meer hoe Rijkswaterstaat georisicomanagement gaat inbouwen in het inkoopproces. Paul Janssen, projectdirecteur van de Rotterdamsebaan, ging in op de aanbesteding van het Haagse tunnelproject en het op te richten expertteam (zie hiernaast). Tot slot werd de Schreudersprijs 2013 uitgereikt: die ging naar de boortunnel van de Noord/Zuidlijn.

Na een korte pauze volgden negen parallelsessies (drie zalen, drie ronden), waarin leden van het COB-netwerk hun ervaringen met de zaal deelden. Er waren onder andere presentaties over de Waterwolftunnel, ZuidasDok en de Sluiskiltunnel. Zowel technische als niet-technische onderwerpen kwamen aan de orde en er was volop ruimte voor discussie en het stellen van vragen.
>> Naar de terugblikpagina met het verslag, het fotoalbum en alle presentaties uit de parallelsessies

Merten Hinsenveld, directeur COB, tijdens het plenaire gedeelte in de grote zaal. (Foto: COB)