Aandacht voor duurzaamheid wordt beloond

Om de vernieuwende blik van studenten te blijven stimuleren, reikt Stichting A.M. Schreuders elke twee jaar de Schreudersstudieprijs uit: 2.500 euro en eeuwige roem voor een bijzonder afstudeerproject op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. In 2014 ging de eer naar twee studenten met een onderzoek waarin het duurzaamheidsaspect van ondergronds bouwen werd belicht. Een studie naar grondbevriezing ontving een eervolle vermelding. 

Winnaars 2014

Tijdens het COB-congres op 30 oktober 2014 zijn de winnaars van de Schreudersstudieprijs 2014 bekend gemaakt:

De jury over de vijf genomineerden: “Er waren dit jaar een aantal inzendingen van uitzonderlijk hoog niveau. Hierdoor zijn andere, ook zeer goede projecten net buiten de boot gevallen. Dat is natuurlijk jammer, maar als jury moet je je ook aan de regels houden. De genomineerde projecten maken volgens ons met recht kans op de Schreudersstudieprijs.”

Prijsuitreiking tijdens het COB-congres 2014. Van links naar rechts: Ivana Pieters, Angela Oldenhave, Raymond van Kampen, Darinde Gijzel en Renée van Dorst. Marcel Hertogh (TU Delft) en Ellen van Eijk (COB) overhandigden de oorkondes en bloemen. (Foto’s: Lieneke Koenen)

De genomineerden

Renée van Dorst, TU Delft – EERVOLLE VERMELDING

Renée van Dorst heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met grondbevriezing ondergrondse ruimtes te realiseren. Ze keek naar de technische én financiële haalbaarheid, en onderzocht het vries-dooiproces van grond. Als casestudy vergeleek ze bij de Noord/Zuidlijn vier bouwmethoden voor een ondergronds station. Haar conclusie: grondbevriezing kan zeker in een dichtbebouwde omgeving een interessante oplossing zijn.

Darinde Gijzel, TU Delft – WINNAAR CATEGORIE CONCEPTUEEL

Voor de duurzaamheid van een wegtunnel bestaan nog geen EMVI-criteria. Darinde Gijzel helpt de sector op weg met haar raamwerk van drieëndertig duurzaamheidsaspecten. Ze onderzocht onder meer de huidige perspectieven op een duurzame tunnel en ontwikkelde een methodiek voor opdrachtgevers om relevante aspecten te selecteren. De Rotterdamsebaan diende als praktijkvoorbeeld bij haar onderzoek.

Raymond van Kampen, TU Eindhoven

Raymond van Kampen wilde een plek in Eindhoven creëren waar het imago van de stad zichtbaar wordt; een plek waar de creatieve ondernemers zich kunnen etaleren. Dat is gelukt. Hij ontwierp een ondergrondse designgalerie met parkeergarage. Op het maaiveld ontstaat hierdoor een nieuwe publieke ruimte met een groene structuur. Verticale elementen verbinden de verschillende niveaus tot een geheel.

Angela Oldenhave, TU Delft

Angela Oldenhave voerde een haalbaarheidsonderzoek uit naar het boren van tunnels vanaf maaiveld. Ze onderzocht de geotechnische en constructieve consequenties, die in onze slappe bodem aanzienlijk zijn. Daarnaast maakte ze de efficiëntie van de methode inzichtelijk door de bouwtijd en kosten te vergelijken met die van de conventionele techniek. Boren vanaf maaiveld blijkt ook in Nederland het overwegen waard te zijn.

Ivana Pieters, Universiteit Utrecht – WINNAAR CATEGORIE TECHNIEK

Hoeveel energie bespaar je als je ondergronds bouwt? Ivana Pieters zocht het uit. Ze verdiepte zich in fysieke parameters, thermisch gedrag en energiegerelateerde processen. Door het energieverlies van boven- en ondergrondse constructies te berekenen, kon ze vaststellen dat ondergronds bouwen binnen vijf jaar voordeel kan opleveren. Een bijzonder onderzoek op het snijvlak van economie en bouwfysica.