Vernieuwd logo, nieuwe website(s)

Is u iets opgevallen aan de voorkant van dit blad? Het COB heeft een nieuw logo! In de afgelopen jaren is de huisstijl steeds verder doorontwikkeld, terwijl het logo ongewijzigd bleef. Nu matchen ze weer met elkaar. De website krijgt binnenkort een vergelijkbare kleine opfrisbeurt. Daarbij wordt ook gelijk de nieuwe tunnelwebsite gelanceerd.

De leden van de programmaraad van het COB kregen op 13 december 2017 een voorproefje van het nieuwe logo. Hun mening is verwerkt in het definitieve logo zoals u het hiernaast ziet. Op de website is dit logo nog niet te zien. Achter de schermen wordt namelijk gewerkt aan een technische vernieuwing. Wanneer die migratie gereed is, zal de website ‘van buiten’ aangepast worden.

Het aanpassen van de website omvat ook de lancering van de tunnelwebsite, een interactief overzicht van alle tunnels in Nederland. U kunt specifieke overzichten samenstellen door te filteren op eigenschappen zoals leeftijd, beheerder en modaliteit. De website wordt ontwikkeld in het kader van het tunnelprogramma van het COB-netwerk met gezamenlijke opgaven om tunnels met minder hinder en meer waarde te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en te renoveren. De tunnelwebsite laat zien hoe urgent deze samenwerking is: in de komende tien jaar staan er zo’n dertig grote tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) op de agenda!

COB-congres op 22 juni 2018

Dit jaar doen we het iets anders. Omdat er plannen zijn om in het najaar een internationaal congres te organiseren, is het COB-congres verplaatst naar het begin van de zomer. Reserveer vrijdag 22 juni 2018 vast in uw agenda! Niet alles zal anders zijn: de COBand (zie foto) staat ook komend jaar op het podium en het congresprogramma wordt wederom gevuld met interessante en gevarieerde praktijkverhalen over ondergronds bouwen.

(Foto: Vincent Basler)

Platformbijeenkomsten

Ook in 2018 komen de leden van de verschillende COB-platforms weer bijeen. De eerstvolgende data:

Minisymposium over tunnellekkages

Vanuit het platform Beheer en onderhoud is het afgelopen jaar hard gewerkt aan twee publicaties: een vervolg op het rapport Lekkages in tunnels van Leo Leeuw en een handreiking over tunnellekkages voor beheerders. Tijdens een minisymposium op 22 februari 2018 worden de publicaties uitgereikt. U bent hierbij van harte welkom!

De publicaties zijn met name interessant voor tunnelbeheerders en onderhoudsaannemers. De handreiking beschrijft de procesmatige aanpak van constatering tot oplossen van de lekkage. De rapporten van Leo Leeuw, deskundige op het gebied van injectietechnieken, bieden praktische informatie over methoden die gebruikt worden om een lek te dichten. Tijdens de bijeenkomst worden de publicaties toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Arie Bras, directeur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, zal vertellen over zijn ervaringen met lekkages in de Kiltunnel. Leo Leeuw zal ingaan op bekende faalmechnismen en gevolgen.
>> Lees meer
>> Platform Beheer en onderhoud

Op naar de 1000!

De LinkedIn-pagina van het COB is in 2017 actief ingezet voor het informeren en inspireren van het netwerk. Er bleek veel interesse te zijn: op 5 december 2017 werd de vijfhonderdste volger verwelkomd. We zijn natuurlijk erg blij met de grote belangstelling. In 2018 blijven we dan ook actief updates delen en plaatsen.

www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen

www.twitter.com/cobtweet

Nieuwe participanten

In 2017 zijn er vijftien organisaties participant geworden van het COB. Hartelijk welkom!

 • ABT is als multidisciplinair ingenieursbureau bij veel ondergrondse projecten betrokken. Opvallende voorbeelden: het Mauritshuis, het Groninger Forum en DOMunder.
 • DaeD Ingenieurs is een een bureau op het gebied van geotechniek en ondergronds bouwen. Specialisaties zijn diepe bouwputten, diepwanden, verankeringen, proefbelastingen en de implementatie van geotechnisch risicomanagement.
 • Elumint is een adviesbureau voor infrasystemen, processen en management. De experts van Elumint zijn betrokken (geweest) bij veel tunnelprojecten.
 • iNfranea is als civieltechnisch adviesbureau gespecialiseerd in het ontwerp, de visualisatie en de projectbeheersing van nieuwe infrastructuur.
 • KienIA is pionier op het gebied van industriele automatisering. Hun rol is die van adviseur, architect en/of projectmanager. Het bedrijf is actief in de waterbranche, de infrawereld en de duurzame energie.
 • Kragten werkt als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau aan ‘ruimte in al zijn verschijningsvormen’. De organisatie is betrokken bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied.
 • Motion Consult is gespecialiseerd in teamwork in de bouw. Het bureau helpt teams om uit te blinken. Zij coachen en ontwikkelen teams, faciliteren samenwerking, zetten hun kennis in bij selecties en inspireren anderen.
 • Proficium werkt aan technische vraagstukken in de rail-, weg-, water- en energiesector. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar assetmanagement.
 • Promat is leverancier van bouwkundige brandpreventie: producten, geteste constructies én kennis. Het bedrijf was onder meer betrokken bij de Noord/Zuidlijn en de metro van Rotterdam.
 • Sogeti levert een breed scale aan ICT-diensten. Het bedrijf was onder meer betrokken bij de implementatie en het testen van de tunneltechnische installaties in de Waterwolftunnel.
 • Strypes biedt consultancy, projectmanagement, development en engineering op het gebied van technische en industriële automatisering. Grensverleggende oplossingen voor complexe technologische uitdagingen.
 • Sweco is als advies- en ingenieursbureau actief op vele terreinen, waaronder energie, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur.
 • Tebodin richt zich in de ondergrond op de kabels en leidingen. Het internationale advies- en ingenieursbureau is actief in verschillende industrieën.
 • Wegschap Tunnel Dordtse Kil is de beheerder van de Kiltunnel. De afgezonken tunnel is sinds 1977 een belangrijke verbinding voor de lokale bewoners. Het Wegschap zorgt ervoor dat de tunnel veilig gebruikt kan blijven worden.
 • Ziut is marktleider op het gebied van openbare verlichting. Het bedrijf werkt met partners aan verkeersregeling in de breedste zin van het woord, camerabewaking en smart-city-ontwikkeling.