De Verdieping - januari 2018

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van januari 2018 als pdf (5 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Thema: Digi-taal

Welke vormen van ‘digi-taal’ worden er gebruikt bij het ondergronds bouwen? Van een digitale stad en 4D-ontwerpen in BIM, tot een rekentool voor assetmanagement en cyberveiligheid.

Paleis Het Loo: bouwput pal naast historische panden

Het ruim driehonderd jaar oude Paleis Het Loo is sinds 1984 in gebruik als museum. Het gebouw wordt de komende drie jaar gerenoveerd en vergroot. Er is gekozen voor een ondergrondse uitbreiding onder het voorplein.

Bijzonderheden in de RijnlandRoute

Vlak onder Leiden komt de N434, een verbindingsweg tussen de A44 en A4, inclusief een boortunnel en een deels verdiepte ligging. Gerland Nagtegaal (projectteam opdrachtgever) en Hans Mortier (ontwerpmanager Comol5) vertellen over een aantal opvallende keuzes en uitdagingen.

VISIE VAN… Arjan Verweij

“De druk op de stedelijke regio’s neemt toe. Daarom moeten we slim gebruikmaken van ruimte en technologie. De nieuwe uitdagingen die we daarbij tegenkomen, kunnen we aan als we openstaan voor nieuwe technologieën en we de mensen die een bijdrage kunnen leveren ook daadwerkelijk betrekken.”

Serious game Terra Tactica: spelen met belangen

Serious game Terra Tactica helpt opdrachtgevers, ontwikkelaars, bodemenergiebeheerders, netwerkbeheerders, infrabeheerders en grondwaterwinners om tegengestelde belangen te verenigen, of door geven en nemen tot betere afstemming te komen.

DIALOOG – Maastunnel: veilig, functioneel monument

Bij de restauratie/renovatie van de Maastunnel werken Combinatie Aanpak Maastunnel en de gemeente Rotterdam samen om de wensen en eisen vanuit tunnelveiligheid en monumentenzorg zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT – Kracht van de ondergrond

De ondergrond is een gebied met veel onzekerheden, dat gecoördineerd moet worden door stabiele factoren boven de grond, zoals de organisaties die betrokken zijn in ondergrondse infrastructuurprojecten. Maar hoe werken deze organisaties samen en hoe kunnen zij nog beter met elkaar samenwerken?

Op naar een langetermijnvisie voor kabels en leidingen

Het ontbreekt aan een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van deze infrastructuur. Tegen de achtergrond van een aantal grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven ziet het netwerk dit als urgent probleem en streeft het naar een integrale aanpak in het project Common ground voor ondergrondse infra.