Boren Rotterdamsebaan van start

Minister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Boudewijn Revis gaven vrijdag 12 januari 2018 het startsein voor het boren van de eerste tunnelbuis van de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag.

De tunnelboormachine heeft een graafwiel met een diameter van 11,34 meter. Per dag kan de machine ruim 15 meter tunnel aanleggen. Het geboorde deel is ongeveer 1.640 meter lang. Het diepste punt ligt op zo’n 29 meter onder de grond, ter hoogte van de volkstuinen in Voorburg-West.
>> Lees meer over het startsein
>> Lees meer over de boortunnel

Nieuwe DARPA-prijsvraag richt zich op de ondergrond

Eind december 2017 werd de DARPA Subterranean Challenge aangekondigd. Teams worden uitgedaagd om nieuwe technieken te ontwikkelen voor het onderzoeken van ondergrondse tunnelsystemen.

Volgens DARPA, het Amerikaanse instituut voor militaire technologie, moeten hulpverleners hun werk steeds vaker in ondergrondse tunnels uitvoeren. Nieuwe technieken moeten ervoor zorgen dat deze tunnels beter toegankelijk worden. De prijsvraag kent twee sporen: in de systems track werken teams aan hardware en software voor een praktijktest, in de virtual track gaat het om software-oplossingen die in een gesimuleerde omgeving worden getest.
>> Lees meer

Spaarndammertunnel gaat open

De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt dat de Spaarndammertunnel op maandag 5 februari 2018 opengaat. Vanaf dan rijdt het verkeer over de Spaarndammerweg ondergronds, waardoor de weg geen obstakel meer vormt tussen de Houthaven en de rest van de stad.

Oorspronkelijk zou de Spaarndammertunnel in juli 2017 geopend worden. In een artikel van de gemeente Amsterdam vertelt manager tunnelomgeving Marco de Boer dat de vertraging te maken heeft met het testen, opleiden en trainen: “Het afgelopen jaar hebben we zo’n drieduizend tests uitgevoerd en alle mensen die betrokken zijn bij het technische en organisatorische beheer, zijn opgeleid. Een flink aantal van hen werkt in ploegendiensten bij de Verkeerscentrale. Dus we konden niet iedereen tegelijk opleiden.”
>> Lees het artikel
>> Ook interessant: open dag 27 januari 2018

Position paper virtueel testen

Nederland en België staan aan de vooravond van een groot aantal tunnelrenovatieprojecten. Virtueel testen zou een middel kunnen zijn om de duur van een volledige tunnelafsluiting bij deze renovaties te verkorten. Een COB-werkgroep heeft de mogelijkheden en randvoorwaarden op een rij gezet in een position paper.

De hypothese is dat de duur van een tunnelafsluiting verkort kan worden (en de maatschappelijke kosten verlaagd) door de testperiode deels parallel te laten lopen met de renovatie. Hiervoor zullen testen anders vormgegeven moeten worden (virtueel), zonder verlies aan kwaliteit of aantoonbaarheid. In de position paper is de huidige stand van zaken rondom testen van tunnels en de beschikbare technieken in kaart gebracht. Ook worden de stakeholderperspectieven inzichtelijk gemaakt. Uit de inventarisatie blijkt dat de techniek, hoewel het een cruciaal onderdeel is, niet de beperkende factor is om virtueel testen mogelijk te maken.
>> Naar de paper op de kennisbank
>> Lees meer over de werkgroep

Lekkages in tunnels aanpakken

In aanvulling op zijn rapport uit 2008, heeft Leo Leeuw, expert in het dichten van tunnellekkages, zijn praktijkervaringen uit de periode 2009-2017 gepubliceerd. Een COB-werkgroep heeft een handreiking voor beheerders samengesteld.

Het is een bekend gegeven dat alle tunnels in zekere mate lekken, hebben gelekt of nog kunnen gaan lekken. In sommige gevallen is die lekkage dermate groot dat er iets aan gedaan moet worden. De handreiking biedt informatie over preventieve maatregelen, bekende faalmechanismen en gevolgen, maatregelen om de situatie veilig te stellen en methoden voor het in kaart brengen van de situatie. Daarnaast wordt ingegaan op beheer en monitoring. De rapportages van Leo Leeuw geven inzicht in de injectietechnieken die vaak worden ingezet om lekkages te verhelpen.
>> Lees meer

Nationaal Buisleidingen Platform

Op 20 en 21 maart 2018 vindt de twintigste editie plaats van het Nationaal Buisleidingen Platform. De conferentie geeft u een complete update van de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten in de leidingenbranche.

De energietransitie en het behouden van kennis zijn twee thema’s die aan bod komen. Er zijn sprekers van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Rotterdam, Evides, Deltares en de TU Delft. Praktijkcase is de aanleg van een waterleiding tussen Den Helder en Texel. Er zijn ook thematafels over de nieuwste methoden om verouderingsprocessen tegen te gaan. Tot slot is er aandacht voor slimme IT-technieken.

20-21 maart 2018 | Carlton Oasis, Spijkenisse | https://iir.nl/events/buisleidingen-platform

PAO-cursussen

PAO Techniek en Management ondersteunt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis. Mede in samenwerking met het COB organiseert PAOTM binnenkort de volgende cursussen op het gebied van ondergronds bouwen.

Damwandconstructies en bouwputten
In deze vierdaagse cursus komen ontwerp, uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen uitgebreid aan de orde.
6, 7, 13 en 14 maart 2018
>> Meer informatie

Diepwanden
Deze tweedaagse cursus gaat in op het ontwerpen en uitvoeren van diepwanden in Nederlandse omstandigheden.
27 en 28 maart 2018
>> Meer informatie

RIONEDdag

De RIONEDdag is het jaarlijkse congres van en voor professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer.

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele informatie, verdiepende parallelsessies, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoetingen met collega’s. De plenaire discussie gaat over de stresstest voor klimaatadaptatie die gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk moeten uitvoeren.

1 feb. 2018 | Beatrix Theater, Utrecht | www.rioneddag.nl