“Het is voor ons niet alleen een kwestie van implementeren. De projectorganisaties moeten worden overtuigd, evenals de regionale partijen en de markt.”

“A2 Maastricht en A4 Delft-Schiedam zitten nog in de beginfase. Voor de standaard is dat gunstig, want hoe verder je in het project bent, hoe meer impact de implementatie heeft.”

“Je merkt dat mensen steeds meer de voordelen ervan gaan inzien. Ik heb zelfs al iemand horen vragen of er niet voor andere aspecten ook een standaard kan komen.”

“Telkens als we ergens tegenaan lopen, bepalen we of de standaard wel of niet aangepast moet worden. Je maakt steeds een afweging: komt het door iets specifieks in dit project of geldt het voor alle situaties?”

“De projecten waar we nu aan werken, zijn zo verschillend dat we hiermee naar mijn idee voor 99% een passende standaard bereiken.”

“Civieltechnisch gezien zijn tunnels steeds anders, maar de tunneltechnische installaties zijn vrijwel altijd vergelijkbaar.”

“Het is een omslag in denken. Voortaan is het ‘de standaard, tenzij’.”