Verborgen geheimen van de stad

De stad is vol geheimen. Geheimen die boven- en ondergronds alsmaar toenemen. Het overgrote deel van deze geheimen zitten ondergronds en noemt men de ondergrondse infrastructuur. Wat de infrastructuur daar doet is voor velen een raadsel en voor anderen een weet.

De meeste mensen in de stad laten de wonderlijke ondergrondse leidingen koud. Ze betalen voor de voorzieningen voor water, elektriciteit, ICT en aardgas per automatische bankafschrijving. Als er iets misgaat met de voorzieningen kan dan het gemeentebestuur ingrijpen? Nee, alles is uitbesteed aan ‘derden’. Een nader onderzoek.

>>Voor het volledige artikel zie de website De eeuw van de stad

Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden – vaak in sloppenwijken – en de mondiale trek naar de stad gaat door. Wat bepaalt de kwaliteit van leven in de stad? En hoe houden we de stad leefbaar? De duikt in het stadsleven op zoek naar nieuwe ideeën en maakt de balans op. Maakt de mens de stad of maakt de stad de mens?

Voor meer informatie over de Eeuw van de stad zie de website.