Nieuwe participanten

Het COB heeft dit jaar al een aantal nieuwe participanten mogen verwelkomen:

 • Cofely Energy & Infra

  Cofely is actief binnen de hele keten van vervoer en verkeer. Zij maken zich sterk voor goede doorstroming van weg- en waterverkeer, efficiënt energietransport en goede waterkwaliteit. Met hoogwaardige elektrotechnische installaties en systemen waarborgen ze de veiligheid en doorstroming.
  >> Lees de visie van Mascha van Vuuren

 • Enexis

  Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Ze brengen gas en elektriciteit van energieleveranciers veilig naar huizen en bedrijven. Ze onderhouden en vernieuwen stroomkabels en gasleidingen en zijn verantwoordelijk voor gasstations en de elektriciteitsvoorziening in midden- en laagspanningsstations.

 • Siemens (Mobility and Logistics Division)

  Siemens is één van de grootste ondernemingen op elektrotechnisch en technologisch gebied. De divisie Mobility & Logistics realiseert geïntegreerde mobiliteitsoplossingen voor veilig, kosteneffectief en duurzaam vervoer van goederen en personen. Het betreft intelligente verkeer- en transportsystemen, spoorwegautomatisering en logistieke oplossingen voor luchthavens, post- en pakketdiensten.

 • Soltegro

  Soltegro is een kennisleverancier gericht op Reliability Engineering en de daarbij behorende disciplines, zoals Systems Engineering, Reliable Software Engineering en Manufacturing IT. Soltegro adviseert, bouwt en onderhoudt bedrijfskritische (software)systemen waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid.
  >> Zie nieuwsbericht op soltegro.nl

Vast in de agenda:
COB-congres op 30 oktober 2014

Hopelijk heeft u nog geen plannen voor donderdag 30 oktober 2014. Op die dag zien we u namelijk graag op het Bouw & Infra Park in Harderwijk voor het COB-congres van dit jaar. Het thema is Mix&Match: het combineren van mensen en disciplines.

De complexiteit van ondergrondse bouwprojecten neemt toe, en daarmee de behoefte aan diversiteit. Jong en oud, wetenschap en praktijk, techniek en proces, man en vrouw, civiel en ICT; tal van combinaties zijn nodig om slimme oplossingen te bedenken voor de vraagstukken van deze tijd. Op het COB-congres 2014 vertellen participanten hoe zij mix&matchen bij projecten. Wat levert het op en hoe pak je het aan?

Bent u COB-participant en heeft u een goed idee voor het congresprogramma? Wellicht kent u een mooi praktijkvoorbeeld van mix&match of is er een aspect van mix&match waar u graag meer over wilt weten. Uw suggesties zijn van harte welkom! U kunt ze doorgeven aan Karin de Haas, coördinator Kennis en communicatie: karin.dehaas@cob.nl / 085 4862 410

Aandacht voor verdienstelijke netwerken

De COB/SKB-rapportage Verdienstelijke netwerken staat volop in de belangstelling. In april publiceerden zowel Land+Water als Grondzaken in de praktijk een artikel over het onderzoek.

Verdienstelijke netwerken (juli 2013) presenteert de uitkomsten van het COB/SKB-project Kabels en leidingen in de grondexploitatie. Hierbij is onderzocht of er bij gebiedsontwikkeling winst te behalen is door slimmer om te gaan met de kosten voor kabels en leidingen.

Het artikel in Land+Water gaat uitvoerig in op de rapportage en stelt dat het onderzoek een eerste stap is naar maatschappelijke optimalisatie. In Grondzaken in de praktijk besteden de auteurs veel aandacht aan het belang van slimmere inpassing. De rapportage biedt volgens hen waardevolle do’s en don’ts voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen.
>> Lees meer en/of download pdf’s van de artikelen

Platforms draaien op volle toeren

Minstens zo belangrijk als (onderzoeks)projecten, zijn de COB-platforms. Hier worden ervaringen uitgewisseld en vragen gesignaleerd. De bijeenkomsten worden regelmatig gecombineerd met een praktijkbezoek. . 

Het Platform Veiligheid is onder meer te gast geweest bij de Tunnel van de Toekomst en Spoorzone Delft, waar verschillende aspecten van tunnelveiligheid werden belicht. Het Platform Ordening & Ondergrond gaat op 23 juni aanstaande naar het project A2 Maastricht, waar ze kijken naar de manier waarop markt en overheid omgaan met de onzekerheden die de ondergrond met zich meebrengt.

Hoewel we veel waarde hechten aan het vertrouwde karakter van de platformbijeenkomsten, staan we zeer open voor verbreding. Heeft u interesse in deelname aan een platform? Neem dan contact op met Edith Boonsma: edith.boonsma@cob.nl / 085 4862 408

Uitleg over het PleasantPass-systeem in de Tunnel van de Toekomst. (Foto: COB)