Laatste loodjes onder de gracht

Op 21 mei jl. vierde de gemeente den Haag samen met bewoners de herinrichting van de noordwal-Veenkade. Onder de nieuwe gracht gaat het werk aan de automatisch autoberging door tot in de zomer.

In oktober 2012 startte de gemeente met het herstel van de historische gracht en de bouw van een volautomatische autoberging (VAB) eronder. Bijna honderzestig auto’s kunnen straks in de VAB terecht. Bovengronds is een autoluw voetgangersgebied gecreëerd.
>> Meer informatie

Amsterdam maakt ruimte voor voetgangers en fietsers

Acht nieuwe ondergrondse garages in het centrumgebied, ter aanvulling op de vier garages die al in voorbereiding zijn. de gemeente amsterdam maakt duidelijke keuzes in het uitvoeringsprogramma Mobiliteit dat wethouder Litjens op 16 april jl. presenteerde.

Wethouder Litjens: “Drukte hoort bij de stad, maar het begint op steeds meer plekken te knellen. Iedereen weet inmiddels wat er moet gebeuren om de stad op een veilige manier bereikbaar te houden en te zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte: meer ruimte voor de fi ets en de voetganger, auto’s zo veel mogelijk ondergronds en aan de rand van de stad parkeren, en een betere doorstroming van het verkeer. Er is veel over gesproken en plannen liggen er genoeg. Het is tijd dat we echt kiezen en gaan uitvoeren.”
>> Meer informatie

School en gemeente kiezen ondergrondse oplossing

Er komt een ondergrondse gymzaal bij de nieuw te bouwen Bos en duinschool in Bloemendaal. de raad van Bloemendaal is 30 april jl. hiermee akkoord gegaan.

De bouw van de ondergrondse zaal kost 1.890.000 euro; 1,2 miljoen meer dan een bovengrondse oplossing zou hebben gekost. De raad heeft ingestemd met het plan omdat er ondergronds een ruimte gerealiseerd kan worden die groot genoeg is voor medegebruik door scholieren van het Hartenlust VMBO.
>> Lees meer

Evaluatie Sluiskiltunnel

BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en combinatie BAM-TBI hebben onder leiding van het COB hun ervaringen bij de Sluiskiltunnel laten evalueren door mensen uit de praktijk en de wetenschap. De uitkomsten van dat proces worden gepresenteerd op 23 juni 2015.

Op 23 mei jl. ging de Sluiskiltunnel open voor het verkeer: vijf weken eerder dan oorspronkelijk gepland en binnen budget. Volgens BV KKS en BAM-TBI is dat geen toeval, maar te danken aan strategische keuzes en vernieuwende concepten. Het COB werd gevraagd dit te onderzoeken. In samenwerking met de projectorganisatie, externe experts en wetenschappers is het Sluiskiltunnelproject uitgebreid geëvalueerd. De gasten van het symposium op 23 juni a.s. ontvangen een exemplaar van de rapportage.
>> De publicatie zal gratis beschikbaar komen via de kennisbank

Cahier over samenwerking

Zeker bij complexe ondergrondse projecten speelt samenwerking een prominente en bijzondere rol. Het onderwerp stond daarom centraal tijdens het diner van de ondergrond eind 2014. de presentaties en gesprekken hebben geleid tot de publicatie van een cahier.

In het cahier komt onder meer prof. dr. Ard-Pieter de Man aan het woord, hoogleraar aan de VU. Hij bespreekt drie unieke kenmerken van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij complexe infrastructuurprojecten en gaat in op enkele succesfactoren. Ook presenteert hij een agenda voor de sector, gericht op het verbeteren van samenwerking. Lode Franken (CFE) en Ed Roijen (RWS) geven elk hun visie vanuit de praktijk.
>> Download het cahier als pdf
>> Lees meer over het Diner van de Ondergrond

Tweemaal Geo-Impuls

Het werkprogramma Geo-Impuls heeft veel opgeleverd. De resultaten op technisch vlak staan centraal tijdens een bijeenkomst op 25 juni 2015. Over de Observational Method is een extra sessie tijdens de Deltares Software Dagen.

De middagbijeenkomst op 25 juni 2015 is vooral gericht op geotechnisch Nederland. De makers van Geo-Impulsproducten presenteren zelf hun resultaten, zodat de opgedane ervaring en kennis goed wordt overgebracht. Deelnemers krijgen de ruimte voor het stellen van vragen. Ook de resultaten van het onderzoek naar georisicomanagement in het onderwijs komen aan de orde.

Mensen die meer willen weten over de Observational Method (OM) kunnen ook terecht op de Deltares Software Dagen. Tijdens een sessie op 11 juni 2015 geeft Geo-Impuls een toelichting op de SBRCURnet-handreiking 679.15 die is ontwikkeld. Deze publicatie geeft onder meer inzicht in redenen om de OM te gebruiken en go/no-go criteria om na te gaan of de ontwerpmethode bij een project voordelen kan opleveren.

11 en 25 juni 2015 | Delft | www.geoimpuls.org/bijeenkomsten

Dag van de Bouw

Op zaterdag 13 juni 2015 vindt de tiende editie plaats van de Dag van de Bouw. Door het hele land openen bouwprojecten die dag hun deuren voor het publiek.

Van kleinschalige woningbouw tot imposante wegenprojecten. De verscheidenheid aan opengestelde bouwlocaties is groot. Uiteraard doen er ook ondergrondse projecten mee, zoals A2 Maastricht, parkeergarage Lammermarkt Leiden, spooronderdoorgangen Zutphen en ondergrondse fietsenstalling Deventer. Ook kunt u de leerlingen van het SPG Ondergrondse netwerken in actie zien op hun werkplaatsen.

13 juni 2015 | Heel Nederland | www.dagvandebouw.nl