Maastunnel gedeeltelijk dicht

De grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel gaat deze zomer een nieuwe fase in. Vanaf 3 juli gaat de tunnel richting Rotterdam-Zuid voor twee jaar dicht.

De werkzaamheden zijn nodig om aantasting van beton te herstellen en de Maastunnel in 2019 te laten voldoen aan de nieuwste tunnelveiligheidseisen. Tijdens de voorbereiding en de renovatiewerkzaamheden wordt steeds één tunnelbuis afgesloten. De tunnelbuis die openblijft, is alleen te gebruiken voor verkeer van zuid naar noord.
>> Website Maastunnel

Leiden is parkeergarage rijker

Automobilisten kunnen sinds 20 april 2017 zo’n 22 meter naar beneden cirkelen om onder de Lammermarkt in Leiden te parkeren. De nieuwe parkeergarage biedt ruimte aan 525 auto’s.

Parkeergarage Lammermarkt telt zeven verdiepingen. Automobilisten rijden naar beneden en naar boven als in een kurkentrekker. Op de heenweg nemen ze de buitenbocht, waarbij ze automatisch de eerste vrije plek tegenkomen, en op de terugweg de binnenbocht. In- en uitgaand verkeer hoeven elkaar zodoende niet te kruisen. Langs de voetpaden tonen panelen de ontwikkeling van de stad van 1400 tot 2000.

De parkeergarage is gerealiseerd door bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix. Deze combinatie start eind mei met de bouw van de volgende parkeergarage in de stad. Onder de Garenmarkt komt een ovaalvormige constructie met 425 parkeerplaatsen verdeeld over vijf lagen.

>> Lees ook ‘Leren van project naar project’
>> Lees ook ‘In de rondte onder de kermis’

Startschacht Rotterdamsebaan droog

Dinsdag 2 mei 2017 werd het diepste punt van de Rotterdamsebaan bereikt. Vanuit deze bouwput zal eind dit jaar de tunnelboormachine van start gaan.

Wethouder Revis stond op het net gestorte beton op zestien meter diepte: “Er is vijf miljoen liter water uit de bouwput gepompt, nadat duikers de vloer hadden aangelegd. De komende maanden wordt de boormachine op de bodem van de put opgebouwd. Eind van dit jaar kan het boren beginnen.”
>> Lees het artikel van Omroep West
>> Voorbeeldproject Rotterdamsebaan

Update groeiboek Renoveren kun je leren

Het groeiboek Renoveren kun je leren was tot nu toe vooral gebaseerd op de evaluatie van de Velsertunnel. In mei is het hoofdstuk Selecteren op kwaliteit, integraliteit en samenwerking toegevoegd op basis van het rapport KIS Maastunnel.

De gemeente Rotterdam koos voor het renoveren en restaureren van de Maastunnel voor het selecteren van een bouwpartner op basis van kwaliteit, integraliteit en samenwerking (KIS). Het KIS-concept werd geconcretiseerd in samenwerking met een COB-expertteam. De uitkomsten van dit project zijn nu toegevoegd aan het groeiboek Renoveren kun je leren. Het nieuwe hoofdstuk laat zien hoe de KIS-aspecten meegenomen kunnen worden als selectie- of gunningscriteria in het aanbestedingsproces en de uitvoering van een project.
>> Naar het groeiboek Renoveren kun je leren
>> Lees meer over Evaluatie Velsertunnel

Aanpak kabels en leidingen

Twee interessante rapporten op het gebied van kabels en leidingen. Het COB-netwerk heeft in kaart gebracht welke kansen het delen van data biedt. De gemeente Leiden presenteert een vernieuwend samenwerkingsconcept.

Het rapport Data delen in de kabel-en-leidingbranche laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en leidinginfrastructuur. Er wordt achtergrondinformatie gegevens over het delen van data in het algemeen en in de kabel-en-leidingbranche in het bijzonder. Daarnaast gaat het rapport in op de voordelen van en belemmeringen voor data delen die in interviews ter sprake zijn gekomen.

De publicatie Anders verlegd beschrijft het proces van het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP). Bij OBSP heeft de gemeente Leiden een vernieuwend samenwerkingsconcept voor de verleggingen van kabels en leidingen ontwikkeld en toegepast. De praktijk heeft uitgewezen dat de alternatieve samenwerkingsvorm heeft bijgedragen aan een vlottere uitvoering en een effectievere beheersing van coördinatierisico’s dan bij verleggingen op traditionele wijze.
>> Zie ook het COB-project Kabels en leidingen in grote (infra)projecten

Schakeldag

Tijdens de Schakeldag 2017 gaan medewerkers van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in gesprek over alle actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving.

Tijdens de Schakeldag 2017 is de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De wet vraagt om een andere manier van werken. Meer integraal, meer afstemming en meer zelf met oplossingen komen. Samenwerken is daarom het centrale thema. De Schakeldag wordt georganiseerd door kenniscentrum InfoMil in nauwe samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

29 juni 2017 | 1931 congrescentrum Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch | www.schakeldagen.nl

SIKB-jaarcongres

Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van integraal omgevingsbeleid. Op het SIKB-congres krijgt u een kijkje achter de schermen van projecten waarin nieuwe allianties zijn of worden gevormd.

Een krachtige alliantie tussen professionals stimuleert en verbindt de visie- en planvorming op terreinen als ruimtelijke inrichting, water, milieu, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, infrastructuur en archeologie. Op het SIKB-jaarcongres doet u nieuwe ideeën op en wordt u geïnspireerd om ook in uw eigen praktijk bij te dragen aan het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden.

21 september 2017 | De Reehorst, Ede | www.sikb.nl/agenda/sikb-jaarcongres-2017

Dag van de openbare ruimte

Eind september staat de Jaarbeurs in het teken van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Er is expliciete aandacht voor de ondergrondse openbare ruimte.

Slim beheer van openbare ruimte vraagt om een integrale benadering waarbij bovengrondse en ondergrondse disciplines samenwerken. Daarom geeft de Dag van de Openbare Ruimte ook de ondergrond een plek op de beursvloer en in de lezingen. Er is onder meer een presentatie van Wil Kovacs, hoofd van het Leidingenbureau van de gemeente Rotterdam.

27-28 september 2017 | Jaarbeurs, Utrecht | www.openbareruimte.nl