Sluiskiltunnel genomineerd voor internationele prijs

De Sluiskiltunnel maakt kans op de NCE Tunneling & Underground Space Award 2015, een internationale prijs voor projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie in de tunnelbouw.

Het Sluiskiltunnelproject is genomineerd in twee categorieën: Global tunneling project of the year en Tunneling team of the year. De intensieve samenwerking tussen opdrachtgever BV KKS en bouwcombinatie BAM-TBI was een belangrijke reden voor de nominatie, evenals de snelle realisatie (vijf weken eerder open dan gepland) en het binnen budget blijven. Tijdens een bijeenkomst in Londen op 3 december 2015 worden de winnaars bekendgemaakt.
>> Lees meer
>> Zie ook Evaluatie Sluiskiltunnel

Salland-Twentetunnel in gebruik

Op 29 augustus 2015 is de Salland-Twentetunnel (onderdeel van Combiplan Nijverdal) officieel geopend voor verkeer. Hiermee is de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in het Overijsselse dorp aanzienlijk verbeterd.

(Foto: Flickr/European Roads)

Met Combiplan Nijverdal zijn de drukke N35 en de spoorlijn in één tunnel ondergebracht. Het spoordeel is in april 2013 opengesteld. De openstelling van het wegdeel (de Salland-Twentetunnel) liep enige vertraging op door ICT-problemen. Eind 2014 bleek dat de computersystemen van de tunnel nog niet goed communiceerden met die van de verkeerscentrale in Wolfheze, waardoor de tunnel niet open kon. Deze problemen zijn nu verholpen. Alle testen die de afgelopen maanden zijn gedaan, hebben aangetoond dat de ICT goed werkt. Er zijn ook trainingen geweest voor de hulpdiensten en het personeel dat met de tunnel gaat werken.
>> Lees meer

COB-jaarverslag 2014

Op 4 augustus jl. heeft het CO B het jaarverslag over 2014 gepubliceerd. Geen lijvig boekwerk, maar alle activiteiten in een notendop. Mede dankzij de inzet van alle participanten bruiste ook in 2014 het CO B-netwerk van de energie. Hartelijk dank!

Ook in 2014 heeft het COB zich samen met het netwerk ingespannen voor gezamenlijke kennisontwikkeling. Veel platforms en werkgroepen hebben gedreven, kritisch en praktisch gewerkt om kennis vast te leggen, te delen en zo te vertalen dat die toepasbaar is in de praktijk. En ondanks de lastige periode in de bouwwereld, heeft het COB vier nieuwe participanten mogen begroeten. In 2014 werden de contouren van de Bouwcampus langzaam duidelijk en sloot het COB zich definitief aan als partner. Er werd gestart met de voorbereidingen voor de verhuizing naar Delft, die inmiddels is afgerond.
>> Lees meer

Terugblik World Tunnel Congress 2015

Met een stralende zon en een prachtige kustlijn als achtergrond, was Dubrovnik voor de ruim vijftienhonderd deelnemers een ideale locatie voor ontmoetingen tijdens het WTC2015. Het grootste tunnelcongres ter wereld kende dit jaar liefst 390 lezingen en 140 stands. Johan Bosch en Hans Mortier delen hun persoonlijke bevindingen.

Volgens Johan Bosch, voorzitter van KIVI TTOW, was de presentatie van de winnaar van de ITA-COSUF-prijs voor jonge ingenieurs een van de hoogtepunten. Karl Fridolf, onderzoeker aan het SP Fire Research Institute in Zweden, lichtte zijn promotieonderzoek over evacueren in treintunnels toe . Bosch: “Het was een doorwrocht stuk werk over een gevoelig onderwerp. Er is altijd veel discussie over evacuatie onder experts, maar dit is de eerste keer dat er heel goed onderzoek gedaan is met slechts een beperkte set variabelen.”

Hans Mortier, hoofd Ontwerp bij CFE en vaste WTC-bezoeker, was er dit jaar voornamelijk om aan te sluiten bij de sessies over zinktunnels, waarbij hij zelf het COB-rapport Instandhouding zinkvoegen presenteerde. Mortier: “Ik heb zeer positieve reacties hierover ontvangen. Er werd zelfs gevraagd of we het document wilden vertalen naar het Engels. Mogelijk kunnen we dit doen met een budget vanuit de ITA-werkgroep voor zinktunnels.”
>> Lees meer

ISGSR2015

Het vijfde International Symposium on Geotechnical Safety and Risk is een speciale: niet alleen vindt het plaats in ons eigen land (Rotterdam), maar er is ook uitgebreide aandacht voor Geo- Impuls.

Georisicomanagement staat centraal tijdens het ISGSR. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit jaar de resultaten van Geo-Impuls aan de orde komen. Meer dan vijftig organisaties uit de bouwsector in Nederland hebben in het programma (2009-2014) samengewerkt aan het terugdringen van geotechnisch falen. Op het ISGSR2015 presenteren de deelnemers hun werk aan de internationale geotechniekgemeenschap.

Zo zal Mandy Korff (Deltares) ingaan op de Geo- Impulspraktijkcases met de Observational Method en vertellen Robin Vervoorn (Witteveen+Bos) en Martin van Staveren (VSRM) meer over GeoRM, de methode die binnen Geo-Impuls is ontwikkeld. Jan van Dalen (Strukton) en Rodriaan Spruit (Ingenieursbureau Rotterdam) zullen hun promotieonderzoek aan de TU Delft toelichten: zij hebben binnen Geo-Impuls praktijkonderzoek gedaan naar de kwaliteit van diepwanden.

13-16 oktober 2015 | World Trade Center Rotterdam | www.isgsr2015.org

Van data tot slimme keuzes

De informatievoorziening op het gebied van bodem en ondergrond is sterk in ontwikkeling. Wat is er nodig om de keten van het verzamelen van data tot het nemen van besluiten te versterken en te optimaliseren? Daarover wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu graag met u in gesprek.

De Omgevingswet komt eraan, de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is in de maak en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) krijgt steeds meer vorm. Tijdens de bijeenkomst op 27 oktober 2015 wil het ministerie van IenM via inspirerende introducties en interactieve werksessies met u in gesprek over de data en informatie waaraan uw organisatie behoefte heeft en hoe deze het beste geborgd kan worden. Het doel is een gezamenlijke agenda op het gebied van data en informatie.

27 oktober 2015 | Rotterdam | www.tinyurl.com/27okt2015