Virtueel archeologisch museum voor Rotterdamsebaan

Bij het archeologisch onderzoek voor de Rotterdamsebaan zijn veel bijzondere vondsten gedaan. Om zoveel mogelijk mensen de vondsten te laten zien, is er een virtueel en interactief museum gemaakt.

Het archeologisch museum is te bezoeken via een computer in het informatiecentrum van de Rotterdamsebaan. De digitale museumzalen bevatten foto’s en filmpjes van de opgravingen, 3D-modellen van de vondsten en visualisaties van het leven in de Romeinse en laatmiddeleeuwse tijd. Het virtuele museum laat ook zien hoe archeologisch veldonderzoek wordt gedaan.
>> Lees meer

Gunning Blankenburgverbinding

Rijkswaterstaat kan de A24 Blankenburgverbinding (BBV) nog niet definitief gunnen. Eerder is de opdracht voorlopig gegund aan het consortium BAAK. De andere inschrijver maakt gebruik van het recht om bezwaar te maken.

De A24 Blankenburgverbinding verbindt bij Rotterdam de A20 en de A15 met elkaar. Het project omvat onder meer een land- en zinktunnel. Twee partijen waren in de race voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud gedurende twintig jaar van de bestaande en nieuwe infrastructuur. In juli 2017 werd het project voorlopig gegund aan BAAK, een combinatie van Ballast Nedam, Macquarie, en DEME. De andere partij heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Op woensdag 11 oktober 2017 is de zitting; Rijkswaterstaat verwacht daarna binnen veertien dagen de uitspraak.
>> Lees meer

Parkeergarage onder Vijzelgracht?

Omwonenden van metrostation Vijzelgracht zijn onlangs geïnformeerd over het plan om in de ruimte boven het station een volautomatische ondergrondse garage aan te leggen. De gemeenteraad moet nog instemmen.

Bij de bouw van de Noord/Zuidlijn is ter hoogte van de halte Vijzelgracht een smalle hoge schacht vrijgehouden. De gemeente heeft 13,5 miljoen euro gereserveerd voor de realisatie van de Vijzelgrachtgarage. Als de gemeenteraad instemt, zou de bouw in 2019 moeten starten.
>> Lees meer in het Parool
>> Lees meer bij gemeente Amsterdam

Kennistraject Gaasperdammertunnel

Elders in dit blad heeft u het al kunnen lezen: Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie IXAS en het COB leggen samen de lessen vast die geleerd worden tijdens de aanleg van de Gaasperdammertunnel. Het rapport dat op 22 september 2017 is gepresenteerd, is te downloaden vanaf de kennisbank.

De evaluatie van het project Gaasperdammertunnel is in 2016 officieel van start gegaan. Aan de hand van interviews met projectteamleden zijn er papers geschreven over drie thema’s: veiligheid, integratie civiel-ICT en omgevingsmanagement. Deze papers zijn begin 2017 gereviewd door hoogleraren en externe experts. Daarnaast is er feedback verzameld met een kennisdag voor tunnelexperts. De resultaten zijn samengebracht in het rapport Kennistraject Gaasperdammertunnel, deel 1.
>> Naar het rapport op de kennisbank
>> Lees meer over Evaluatie Gaasperdammertunnel

Evaluatie mantelbuizenputconstructie

De gemeente Alphen aan den Rijn wil kabels en leidingen geordend, veilig en bereikbaar aanbrengen en beheren. De gemeente voerde hiertoe een pilot uit met een zogeheten mantelbuizenputconstructie. In samenwerking met het COB is de pilot geëvalueerd. Het rapport is te downloaden vanaf de kennisbank.

 

Een mantelbuizenputconstructie bestaat uit een aantal inspectieputten die onderling verbonden zijn door mantelbuizen met daarin kabels en leidingen. Met de pilot in Alphen aan den Rijn is onderzocht of deze constructie een standaardoplossing kan worden voor een geordende ondergrond en het veilig en bereikbaar aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. De evaluatie op basis van interviews met betrokkenen laat zien dat standaardisatie kan helpen om het systeem breed toepasbaar te maken.
>> Naar het rapport op de kennisbank

STT No-Dig Event 2017

Ook in 2017 staat het NSTT No-Dig Event weer geheel in het teken van het sleufloos aanleggen, vervangen, renoveren en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen.

De Nederlandse vereniging voor sleufloze technieken en toepassingen (NSTT) organiseert in 2017 het NSTT No-Dig Event voor de vijfde maal. De jubileumeditie wordt extra bijzonder met een ruimere binnen- en buitenbeurs, meer demonstraties, spannende wedstrijden en een informatief programma in het Inlooptheater. U bent ook van harte welkom op de netwerkborrel aan het einde van elke beursdag.

11 en 12 okt. 2017 | Hart van Holland, Nijkerk | www.no-dig-event.nl

Nationaal verkeerskundecongres

Het Nationaal verkeerskundecongres is de jaarlijkse kennisplek voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals van Nederland en België.

Het NVC2017 beslaat twee dagen. Op 1 november is er een precongres waarop ontmoeten, beleven en netwerken centraal staan. Op 2 november voeren kennisuitwisseling en -verdieping de boventoon. De dag begint met een plenair programma over de transities in de kerngebieden bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Na de lunch kunt u kiezen uit veertig verdiepingssessies.

1 en 2 nov. 2017 | ieuwe Buitensociëteit, Zwolle | www.nationaalverkeerskundecongres.nl

Geotechniekdag

KIVI, ie-net en SBRCurnet organiseren samen de Geotechniekdag. Dit jaar is het thema ‘Doorgrond je omgeving’.

De beïnvloeding door trillingen, vervormingen en grondwater speelt tegenwoordig een grote rol in het draagvlak vanuit de gemeenschap voor civieltechnische projecten. Daarom is er tijdens de Geotechniekdag 2017 speciale aandacht voor de omgeving. Na het plenaire ochtendprogramma zijn er parallelsessies over onder meer geohydrologie, dijken en omgevingsdata. Tijdens het congres wordt ook de Keverling Buisman Prijs uitgereikt voor publicaties die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied geo-engineering.

7 nov. 2017 | Chassé Theater, Breda | www.geotechniekdag.nl