Co-coördinator lijn Civiel

Het COB is op zoek naar een co-coördinator die het platform Renovatie Civiel leidt en de coördinator ondersteunt bij het uitwerken van de ontwikkellijn Civiel. Een gedreven professional met praktijkkennis en -ervaring en een netwerk op het gebied van renoveren van tunnels, die met enthousiasme en volhardendheid het platform leidt.

Wat is het platform Renovatie Civiel?

Het COB-netwerk verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. Het platform Renovatie Civiel richt zich hierbij op de renovatie van tunnels, waarbij  de civiele componenten worden beschouwd. Het “platform” integreert de bestaande expertcommissies Deformatie, Degradatie en Voegen tot één samenhangend netwerk.

De deelnemers van het platform komen zo’n drie keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen:

  1. Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren.
  2. Het identificeren van gezamenlijke opgaven die ook gezamenlijk worden uitgeplozen en vervolgens in werkgroepen worden uitgewerkt en doorontwikkeld.

Afhankelijk van het onderwerp vormen de platformdeelnemers soms subgroepen die een thema verder uitwerken tot een eindproduct wat door het platform wordt getoetst. Een belangrijke succesfactor voor het creëren van sectorbreed draagvlak bij de deelnemers.

Kerntaken van de co-coördinator

De co-coördinator is de motor van het platform. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt, legt contacten en signaleert behoeften en ontwikkelingen. De co-coördinator leidt het “platform Renovatie Civiel”, organiseert drie platformbijeenkomsten per jaar en initieert projecten. Daarnaast werkt hij of zij samen met de coördinator aan het verder uitwerken van de ontwikkellijn Civiel. Het is essentieel dat u als coördinator verder kijkt dan uw eigen specialisatie: het samenbrengen van partijen en het verbinden van vraagstukken staan tenslotte centraal bij het COB. Het enthousiasmeren van het netwerk om met tijd en soms ook geld bij te dragen aan COB-projecten is ook een kerntaak.

Eigenschappen

  • Kan goed overzicht houden over de ontwikkelingen die in de branche spelen.
  • Is ondernemend in zijn gedrag, en heeft een drive om concrete producten op te leveren.
  • Heeft veel te maken (gehad) met tunnels en civiel schadeherstel aan tunnels.
  • Beschikt over een netwerk binnen de overheid (landelijk en regionaal) en de aannemerij.
  • Heeft minimaal vijf jaar ervaring in het vakgebied.

>> Lees hier alles over de ontwikkellijn