Waarom participeren?

Het COB is een netwerkorganisatie, een stichting waaraan inmiddels zo’n zestig partijen zijn verbonden die allen te maken hebben met ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik.

Het netwerk omvat onder andere ingenieursbureaus, bouwbedrijven, overheden en kennisinstituten. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat vraagstukken effectief en preconcurrentieel opgepakt worden. De ontwikkelde kennis is van iedereen, voor iedereen.

Tijdens het Diner van de Ondergrond 2015 hebben de participanten kleur gegeven aan de thema’s van het COB. (Foto: Vincent Basler)

Daar waar het netwerk is, is het COB. Onderzoeken sluiten vaak aan bij bouwprojecten in voorbereiding of uitvoering, omdat de nadruk ligt op kennisontwikkeling en toepassing in de praktijk. De participanten binnen het COB zijn geen concurrenten, maar werken samen aan een oplossing van een vraagstuk. Het resultaat wordt gedeeld in het netwerk, door het vast te leggen in publicaties en te presenteren op bijeenkomsten, binnen opleidingen, op de website en in het blad de Onderbouwing. Het meedoen is echter op zichzelf al een van de krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering.

Hoe werkt het COB?

Het COB inventariseert doorlopend welke vragen er leven in het netwerk en in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt via de coördinatoren, bijeenkomsten en platforms. Voor vraagstukken die een gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen, worden werkgroepen gestart met professionals uit het COB-netwerk. Het onderzoek kan technisch of niet technisch zijn, gericht op kennis of samenwerkingsmethoden, maar altijd ligt de nadruk op de relevantie voor de praktijk en op pre-concurrentieel onderzoek. Het COB initieert en begeleidt deze projecten. Door de brede samenstelling van de werkgroepen komen alle relevante aspecten van een probleem aan bod en dragen de projecten altijd bij aan de oplossing van een gezamenlijk geconstateerd maatschappelijk probleem. Door het deelnemen wordt de kennis ontwikkeld, voor de deelnemers, voor de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn en uiteindelijk voor het hele vakgebied.

Essentieel voor de werkwijze van het COB is de afdeling Kennis en communicatie. Zij onderhoudt nauwe contacten met participanten, ondersteunt de platforms bij het organiseren van bijeenkomsten en zorgt voor het borgen en ontsluiten van de ontwikkelde kennis, onder meer via de kennisbank. Hier zijn alle COB-rapporten en veel Rijkswaterstaatrapporten gratis te downloaden.

Meedoen

Er zijn verschillende manieren om aan het COB deel te nemen. Als participant van het COB mag u aan alle aandachtsgebieden en de daarbij behorende platforms meedoen. Het participantschap geldt voor de organisatie: alle medewerkers van een participant mogen overal aan meedoen. Als platformlid mag u deelnemen aan de bijeenkomsten van één platform naar keuze. Ook kunt u deelnemen aan de werkgroepen en projecten die uit dat platform voortkomen. Een persoon is platformlid: hij of zij kan zich laten vervangen door een collega, maar in principe is dit lidmaatschap niet te delen met anderen.

De manier waarop het COB-netwerk werkt aan kennisontwikkeling heeft belang bij een stabiele relatie. Het proces van inventarisatie, vraagarticulatie, samenbrengen van partijen, vastleggen en ontwikkelen van kennis en daarna het verspreiden hiervan, heeft zijn tijd nodig. Vandaar dat wij uitgaan van een participatieperiode van drie jaar.

Voordelen voor deelnemers

Als participant of platformlid kunt u meedoen aan projecten, nieuwe vraagstukken inbrengen en ervoor zorgen dat handboeken, richtlijnen en kaders aansluiten op uw behoeften. Er zijn nog meer voordelen:

  • U krijgt het blad de Onderbouwing gratis toegestuurd.
  • U krijgt maandelijks de digitale nieuwsbrief met updates over lopende projecten, informatie over nieuwe activiteiten en wetenswaardigheden over ondergronds bouwen.
  • U krijgt automatisch een (digitaal en/of papieren) exemplaar van elk nieuw onderzoeksrapport.
  • Als participant wordt u op de website van het COB vermeld.
  • U krijgt de kans om bij andere partijen over de schutting te kijken tijdens werkbezoeken (zoals de Projectenmarathon).
  • U krijgt de kans onderwerpen op de (politieke) agenda te zetten, o.a. via het Diner van de Ondergrond.
  • U komt in aanmerking voor betaalde opdrachten.

Deelnemer worden

Als u interesse heeft om mee te doen, als platformlid of participant, dan kunt u het volgende doen:

Rechtstreeks contact zoeken met een coördinator
Vanuit het COB worden projecten begeleid door coördinatoren. Zij zijn de experts op hun vakgebied. Zij weten wat er speelt en kunnen u voorzien van de juiste informatie. Ze kunnen helpen bij het formuleren van uw vraag of u in contact brengen met andere partijen. Net wat u wilt.

Contact opnemen met het bureau
Weet u niet precies bij welke coördinator u het best terecht kunt? Geen probleem, het secretariaat kan u doorverwijzen naar de juiste persoon. Nog liever komen we even langs om in een gesprek te verkennen wat het COB voor u kan betekenen.