COB-congres 2021

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Donderdag 25 november 2021 organiseren we daarom een COB-congres zoals vanouds! Geheel fysiek, met een plenair programma, optredens van de COBand, een gezamenlijke lunch, platformbijeenkomsten en verdiepende subsessies.

>> Aanmelden

‘Blijven gaan’, dat is het thema. Vasthouden en voortbewegen, niet loslaten maar aanpassen. Dat kan het COB-netwerk als geen ander, dat zult u horen op het congres. Zowel op het plenaire podium als tijdens de vele subsessies komen experts uit het veld aan het woord om hun ervaringen te delen.

Ochtend

In de ochtend zijn er platformbijeenkomsten. Natuurlijk krijgen de leden een uitnodiging, maar iedereen mag aanschuiven. U kunt dus ook een keer bij een ánder platform een kijkje nemen. De programma’s van deze bijeenkomsten volgen binnenkort.

Wat al wel vastligt: de bijeenkomsten van de platform Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud worden samengevoegd en gaan over ‘leren programmeren‘. Experts die werken aan grote tunnelrenovatieprogramma’s delen hun overwegingen, vragen en ervaringen. Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Middag

Rond lunchtijd wordt het congres officieel geopend met een grote picknick. Eindelijk weer met z’n allen aan tafel! Op het hoofdpodium komen inspirerende sprekers van binnen en buiten het netwerk. Er worden gloednieuwe deliverables gepresenteerd, de COBand treedt op en de Schreudersstudieprijs wordt uitgereikt.

Na het plenaire programma zijn er subsessies om dieper in te gaan op onderwerpen. Die sessies kunnen gaan over ruimtelijke ordening, kabels en leidingen, tunnelrenovatie, digitalisering, wet- en regelgeving, menselijk gedrag, waardecreatie, afstemming en samenwerking, communicatie, civiele techniek, … Voor ieder wat wils.

De dag wordt afgesloten met een borrel; dat kan natuurlijk ook niet anders bij een netwerkorganisatie. Er is ruim tijd om bij te praten met collega’s en nieuwe contacten te leggen. Vakgenoten ontmoeten in 3D, zonder headset, zonder scherm, maar met een bitterbal in je hand.

Weet u nog?