COB-congres 2021 ... maar dan anders

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Veel participanten hanteren strenge regels waardoor zij voorlopig niet kunnen deelnemen aan een fysiek congres. Maar juist die participanten máken een congres. Daarom is de programmering op 25 november 2021 zo aangepast dat iedereen online kan deelnemen. Hieronder staan alle sessies omschreven, met daarbij een linkje voor deelname.

Om 9.00 uur:

Plenaire start en koffiecorner

Welkom bij het COB! Om 9.00 uur trappen we de dag digitaal af met een korte introductie en uitleg over alle sessies. De rest van de dag vindt u ons hier online als u vragen heeft, meer informatie wilt of gewoon een kopje koffie wilt drinken.
► OPEN SESSIE

Vanaf 9.15 uur:

Platform Tunnels en veiligheid
en platform Beheer en onderhoud

Leren programmeren

De bijeenkomsten van de platform Tunnels en veiligheid en platform Beheer en onderhoud zijn samengevoegd tot de sessie ‘Leren programmeren’. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Plenaire start en afsluiting

► OPEN SESSIE

Van 9.15 tot 10.20 uur krijgt u in deze sessie een introductie met de overwegingen, vragen en ervaringen van:

 • 9.15 uur: Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA)
  Daan Seesing, projectmanager AWA, en Jeroen Schrijver, tunnelbeheerder Amsterdam
 • 9.35 uur: Team Heinenoordtunnel
  Theo van Maris (Rijkswaterstaat) en Bart Ranke (aannemerscombinatie Savera)
 • 9.55 uur: Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ)
  Suzan Vos en Rik Sonneveldt (Rijkswaterstaat)

Rond 12.30 uur volgt in deze sessie de terugkoppeling van de verdiepende rondes (zie hieronder) met Suzan Vos (coördinerend directeur Tunnels WNZ/RWS) en Jan Slager (programmamanager V&R-opgave RWS)

Carrousel

Na de introductie start de carrousel met drie ronden. In elke ronde kunt u kiezen uit acht thema’s.

Ronde 1: van 10.30 tot 11.00 uur
Ronde 2: van 11.05 tot 11.35 uur
Ronde 3: van 11.40 tot 12.10 uur

Thema 1: Nog een keer goed en dan de vruchten plukken

Hoe kunnen we met een innovatieve aanpak, zoals modulair ontwerpen, zorgen voor lagere beheer- en onderhoudskosten en minder afsluitingen?
► OPEN SESSIE

Thema 2: Acht miljoen werkuren … hoe gaan we dat doen?

Hoe moeten we de beschikbare capaciteit inzetten en een nieuwe generatie tunnelexperts opleiden om de grote voorliggende opgave aan te kunnen?
► OPEN SESSIE

Thema 3: Kennis is gezamenlijke macht!

Waar zit kennisschaarste en hoe kunnen we deze kennis optimaal inzetten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer?
► OPEN SESSIE

Thema 4: Stof tot nadenken …

Wat valt op in de aanpak van PTZ en welke waardevolle praktijkervaringen kun je het projectteam meegeven?
► OPEN SESSIE

Thema 5: De evolutie van het wiel (en dat dus niet steeds opnieuw uitvinden)

Hoe kunnen we engineeringscapaciteit slimmer inzetten, zodat we voorkomen dat repeterend werk in elk project weer opnieuw uitgevoerd moet worden?
► OPEN SESSIE

Thema 6: Innoveren kun je organiseren … door groter inkopen?

Hoe kunnen we innovaties stimuleren en welke rol kunnen ‘preferred suppliers’ of directieleveringen hierin spelen?
► OPEN SESSIE

Thema 7: One size fits all …

Kan een integraal basisontwerp ons allen helpen de schaarse capaciteit effectiever in te zetten en risico en faalkosten te beperken, en hoe organiseren we dat dan?
► OPEN SESSIE

Thema 8: Programmeren = innoveren

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovaties zouden meegenomen moeten worden bij een programmatische tunnelaanpak?
► OPEN SESSIE

Platform Duurzaamheid

► OPEN SESSIE

De nieuwe coördinator Gioffry Maduro stelt zich voor en praat over het transitiepad Kunstwerken van Rijkswaterstaat. Aansluitend vertelt Peter Overduin over de klimaat-stresstest Hubertustunnel. Na een korte pauze is er een werksessie: Hoe meet je een duurzame tunnel? Daar sluit het volgende programmaonderdeel op aan. De maatregelencatalogus Energiereductie tunnels krijgt weer een update en u hoort alvast wat de veranderingen zijn. Tot slot wordt u bijgepraat over het onderzoek naar de verduurzaming tunnelverlichting.
>> Bekijk agenda

Platform Kabels en leidingen

► OPEN SESSIE

Naast de vaste rubrieken van de platformbijeenkomst staan er deze ochtend twee grote actuele onderwerpen op de agenda. Allereerst het inzetten van waterstofgas voor de energietransitie: volgens veel experts is het een veelbelovende oplossing, maar er zijn nog veel vragen, bijvoorbeeld over het transporteren en distribueren. Daarnaast is er een workshop over de rol van de opdrachtgever in het zorgvuldig graafproces. Het Agentschap Telecom heeft de kabels-en-leidingensector de deadline van 1 januari 2022 gesteld voor het implementeren van de werkwijze uit de CROW 500. Komend jaar wordt het toezicht verscherpt en kunnen mogelijk boetes volgen. De workshop helpt u op weg naar ‘CROW500-proof’.
>> Bekijk agenda

Platform Geotechniek

► OPEN SESSIE

U wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in de Basisregistratie ondergrond. Ook wordt gesproken over onderwerpen als proefbelasten, de observational method, de zin (of onzin) van het vastleggen van de verticale ligging van kabels en leidingen, het hergebruiken van oude funderingen en het opleiden van geotechnici.
>> Bekijk agenda

Na het plenaire deel van deze platformbijeenkomst kunt u deelnemen aan een van de drie subsessies:

 • Subsessie 1: Onderwijs naar hoger plan
  Arjan Grashuis (Rijkswaterstaat GPO)
  >> Open sessie
 • Subsessie 2: Hergebruik paalfunderingen
  Mandy Korff (Deltares)
  >> Open sessie
 • Subsessie 3: Proefbelasten paalfunderingen
  Patrick IJnsen (Van ’t Hek Groep)
  >> Open sessie

Platform WOR

► OPEN SESSIE

Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van de ontwerpstudie Stad x Ruimte en wordt met elkaar van gedachten gewisseld over mogelijke vervolgtrajecten. Ruud Arkesteijn zal een aantal speerpunten delen van het project Visie ontwerpende aannemers. Marleen de Ruiter van de CityDeal openbare ruimte zal reflecteren op de presentaties en deelnemen aan de aansluitende tafeldiscussie, waarin de geleerde lessen vanuit de ontwerpstudie en de vraag ‘Hoe pakken we door?’ centraal staan.
>> Bekijk agenda