COB-congres 2021 ... maar dan anders

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november toch weer worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen. Maar digitaal of niet, het was geweldig!  Hieronder een sfeerimpressie en een omschrijving van alle gehouden sessies.

Terugkijken

Omdat de sessies van 25 november 2021 vooral bedoeld waren voor het COB-netwerk, komen de opnames niet publiekelijk online te staan, maar zijn ze wel beschikbaar op aanvraag.
>> Aanvraagformulier

Om 9.00 uur:

Plenaire start en koffiecorner

Welkomstwoord. Om 9.00 uur is de bijeenkomst digitaal afgetrapt met een korte introductie en uitleg over alle sessies. De rest van de dag waren COB-ers via dezelfde link online aanwezig om vragen te beantwoorden en gewoon om een digitaal kopje koffie mee te drinken.

Vanaf 9.15 uur:

Platform Tunnels en veiligheid
en platform Beheer en onderhoud

Leren programmeren

De bijeenkomsten van het platform Tunnels en veiligheid en het platform Beheer en onderhoud zijn samengevoegd tot de sessie ‘Leren programmeren‘. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

 

Plenaire start en afsluiting

Van 9.15 tot 10.20 uur betrof een introductie met de overwegingen, vragen en ervaringen van:

 • 9.15 uur: Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA)
  Daan Seesing, projectmanager AWA, en Jeroen Schrijver, tunnelbeheerder Amsterdam
 • 9.35 uur: Team Heinenoordtunnel
  Theo van Maris (Rijkswaterstaat) en Bart Ranke (aannemerscombinatie Savera)
 • 9.55 uur: Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ)
  Suzan Vos en Rik Sonneveldt (Rijkswaterstaat)

Rond 12.30 uur volgde in deze sessie de terugkoppeling van de verdiepende rondes (zie hieronder) met Suzan Vos (coördinerend directeur Tunnels WNZ/RWS) en Jan Slager (programmamanager V&R-opgave RWS)

Carrousel

Na de introductie startte de carrousel met drie ronden. In elke ronde kon worden gekozen uit acht thema’s.

Ronde 1: van 10.30 tot 11.00 uur
Ronde 2: van 11.05 tot 11.35 uur
Ronde 3: van 11.40 tot 12.10 uur

Thema 1: Nog een keer goed en dan de vruchten plukken

Hoe kunnen we met een innovatieve aanpak, zoals modulair ontwerpen, zorgen voor lagere beheer- en onderhoudskosten en minder afsluitingen?

Thema 2: Acht miljoen werkuren … hoe gaan we dat doen?

Hoe moeten we de beschikbare capaciteit inzetten en een nieuwe generatie tunnelexperts opleiden om de grote voorliggende opgave aan te kunnen?

Thema 3: Kennis is gezamenlijke macht!

Waar zit kennisschaarste en hoe kunnen we deze kennis optimaal inzetten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer?

Thema 4: Stof tot nadenken …

Wat valt op in de aanpak van PTZ en welke waardevolle praktijkervaringen kun je het projectteam meegeven?

Thema 5: De evolutie van het wiel (en dat dus niet steeds opnieuw uitvinden)

Hoe kunnen we engineeringscapaciteit slimmer inzetten, zodat we voorkomen dat repeterend werk in elk project weer opnieuw uitgevoerd moet worden?

Thema 6: Innoveren kun je organiseren … door groter inkopen?

Hoe kunnen we innovaties stimuleren en welke rol kunnen ‘preferred suppliers’ of directieleveringen hierin spelen?

Thema 7: One size fits all …

Kan een integraal basisontwerp ons allen helpen de schaarse capaciteit effectiever in te zetten en risico en faalkosten te beperken, en hoe organiseren we dat dan?

Thema 8: Programmeren = innoveren

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovaties zouden meegenomen moeten worden bij een programmatische tunnelaanpak?

Platform Duurzaamheid

De nieuwe coördinator van platform Duurzaamheid Gioffry Maduro stelde zich voor en praatte aanwezigen bij over het transitiepad Kunstwerken van Rijkswaterstaat. Aansluitend vertelde Peter Overduin over de klimaatstresstest Hubertustunnel. Na een korte pauze was er een werksessie: Hoe meet je een duurzame tunnel? Daar sloot het volgende programmaonderdeel op aan. De maatregelencatalogus Energiereductie tunnels krijgt namelijk weer een update en aanwezigen hoorden alvast wat de veranderingen zijn. Tot slot zijn ze bijgepraat over het onderzoek naar de verduurzaming tunnelverlichting.
>> Bekijk agenda

Platform Kabels en leidingen

Naast de vaste rubrieken van de platform Kabels en leidingen stonden er twee grote actuele onderwerpen op de agenda. Allereerst het inzetten van waterstofgas voor de energietransitie: volgens veel experts is het een veelbelovende oplossing, maar er zijn nog veel vragen, bijvoorbeeld over het transporteren en distribueren. Daarnaast was er een workshop over de rol van de opdrachtgever in het zorgvuldig graafproces. Het Agentschap Telecom heeft de kabels-en-leidingensector de deadline van 1 januari 2022 gesteld voor het implementeren van de werkwijze uit de CROW 500. Komend jaar wordt het toezicht verscherpt en kunnen mogelijk boetes volgen. De workshop moest deelnemers op weg helpen naar ‘CROW500-proof’.
>> Bekijk agenda

Platform Geotechniek

Aanwezigen van deze bijeenkomst van het platform Geotechniek zijn bijgepraat over de ontwikkelingen in de Basisregistratie ondergrond. Ook is gesproken over onderwerpen als proefbelasten, de observational method, de zin (of onzin) van het vastleggen van de verticale ligging van kabels en leidingen, het hergebruiken van oude funderingen en het opleiden van geotechnici.
>> Bekijk agenda

Na het plenaire deel van deze platformbijeenkomst konden aanwezigen deelnemen aan een van de drie subsessies:

 • Subsessie 1: Onderwijs naar hoger plan
  Arjan Grashuis (Rijkswaterstaat GPO)
 • Subsessie 2: Hergebruik paalfunderingen
  Mandy Korff (Deltares)
 • Subsessie 3: Proefbelasten paalfunderingen
  Patrick IJnsen (Van ’t Hek Groep)

Platform WOR

Tijdens deze bijeenkomst van het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik zijn de resultaten gepresenteerd van de ontwerpstudie Stad x Ruimte en is met elkaar van gedachten gewisseld over mogelijke vervolgtrajecten. Ruud Arkesteijn deelde een aantal speerpunten uit het project Visie ontwerpende aannemers. Marleen de Ruiter van de CityDeal openbare ruimte reflecteerde op de presentaties en nam deel aan de aansluitende tafeldiscussie, waarin de geleerde lessen vanuit de ontwerpstudie en de vraag ‘Hoe pakken we door?’ centraal stonden.
>> Bekijk agenda