Platform Duurzaamheid

Vanuit het COB-tunnelprogramma is het platform Duurzaamheid gestart. Vooralsnog richt dit platform zich op de duurzaamheidsaspecten van tunnels. Het is echter de verwachting dat het thema in alle ondergrondse vakgebieden meer aandacht zal krijgen. Bovendien is het juist bij duurzaamheid van belang om niet  alleen naar het object te kijken, maar naar het object in zijn hele omgeving.

“Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor haar aanleg”, aldus prof. dr. ir. Marcel Hertogh in zijn voorwoord van het Inspiratiedocument Duurzaamheid (2014). In dit document zijn de bevindingen van een COB-expertteam vastgelegd. Dit team heeft onderzocht wat een tunnelproject duurzaam maakt. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is duurzaamheid een nog belangrijker thema geworden. Daarom is vanuit de COB-ontwikkellijn Tunnel waardevol in zijn omgeving het initiatief genomen om een platform Duurzaamheid op te starten.

Bijeenkomsten

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Duurzaamheid weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren er verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen.

Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag. ‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!
>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Platformbijeenkomst 13 april 2022

De eerste platformbijeenkomst van het nieuwe jaar vond plaats op 13 april 2022. Na een korte introductie door coördinator Gioffry Maduro kwamen alle lopende COB-projecten aan bod. De projectleiders vertelden over de stand van zaken en plannen voor de komende periode.
>> Presentatie Verduurzaming tunnelverlichting (pdf, 1.8 MB)
>> Presentatie Circulaire tunnels (pdf, 1 MB)
>> Presentatie expertteam Duurzaamheid (pdf, 1.3 MB)

Platformbijeenkomst 25 november 2021

Tijdens de digitale bijeenkomst op 25 november 2021 is de nieuwe platformcoördinator Gioffry Maduro voorgesteld, waarna hij het met de aanwezigen heeft gehad over het transitiepad Kunstwerken van Rijkswaterstaat. Aansluitend vertelde Peter Overduin over de klimaatstresstest Hubertustunnel. Na een korte pauze volgde een werksessie: Hoe meet je een duurzame tunnel? Daar sloot het volgende programmaonderdeel op aan. De maatregelencatalogus Energiereductie tunnels krijgt weer een update en de aanwezigen hoorden alvast wat de veranderingen zijn. Tot slot zijn zij bijgepraat over het onderzoek naar de verduurzaming tunnelverlichting.

>> Bekijk de agenda (pdf, 145 kb)
>> COB-presentatie (pdf, 2 mb)
>> Presentatie Maatregelencatalogus Energiereductie Tunnels (pdf, 367 kb)
>> Presentatie Stresstesten Hubertustunnel (pdf, 2 mb)
>> Presentatie Optimalisatie tunnelverlichting (pdf, 1 mb)

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Duurzame tunnels in 2030?

Het COB-netwerk bezit essentiële kennis om de kansen in de transitie naar circulariteit verder te brengen. Om de volgende stap te nemen in het verduurzamen van tunnels zijn de leden van het platform Duurzaamheid op donderdag 14 oktober 2021  samengekomen met die van de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud en experts van Rijkswaterstaat en ProRail.

In het transitiepad ‘Kunstwerken’ werken Rijkswaterstaat en ProRail samen met (markt)partijen om de verduurzaming van kunstwerken te realiseren. Het transitiepad gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair. Er valt veel te winnen op civieltechnisch gebied en in het verduurzamen van betonnen constructies. Aan de hand van de vervangings- en renovatieopgave wordt concreet invulling gegeven aan de geïnventariseerde kansen. Tijdens deze bijeenkomst is het doel de inventarisatie te vertalen naar concrete haalbare oplossingen voor de komende tien jaar.

Tijdens de bijeenkomst bij Lijm & Cultuur in Delft is onder meer gebrainstormd over over manieren om een tunnel op civieltechnisch gebied te verduurzamen tijdens een renovatie. Maya Sule van Rijkswaterstaat gaf een toelichting op het transitiepad en de bijbehorende sporen (beleid, samenwerking, financiën, techniek en inkoop). Hierna hebben de deelnemers in groepjes in een ‘brownpaper-sessie’ een aantal vragen beantwoord. Conclusie: de urgentie moet meer voor het voetlicht worden gebracht, er moet ‘over grenzen heen’ worden gedacht en duurzaamheidseisen moeten in alle contracten worden opgenomen. Namens de organisatoren Rijkswaterstaat, ProRail en het COB: deelnemers hartelijk dank voor uw tijd en inbreng!

>> Bekijk de presentatie (pdf, 4mb)

Duurzaamheid en tunnelbeheer en -onderhoud

Woensdag 20 januari 2021 hield het platform Duurzaamheid een gezamenlijke digitale bijeenkomst met het platform Beheer en onderhoud. Ook de leden van het platform Tunnels en veiligheid waren uitgenodigd. Het onderwerp duurzaamheid stond deze ochtend centraal, omdat de leden van het platform hadden aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels. Er is onder meer teruggeblikt op dat wat het platform Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook zijn de platformleden geïnformeerd over de plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit. Een interactief gedeelte was uiteraard ook onderdeel zijn van deze gezamenlijke platformbijeenkomst.

>> Bekijk agenda (pdf, 100 KB)
>> Bekijk presentatie platform Beheer en onderhoud (pdf, 1.4 MB)
>> Bekijk presentatie platform Duurzaamheid (pdf, 5.2 MB)

 

Zomersessies Circulaire tunnels

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? Dit heeft het platform Duurzaamheid samen het netwerk onderzocht in drie digitale zomersessies op 16 juli, 20 augustus en 17 september 2020.

>> Lees meer

Presentatie op Beyond a tunnel vision

In het parallelle programma van het online congres Beyond a tunnel vision heeft coördinator Onno Sminia verteld over het duurzaamheidsprogramma van het COB.

>> Sustainability programme COB (pdf, 888 KB)

Pitches projectgroepen

Op 12 juni 2020 heeft de eerste officiële platformbijeenkomst plaatsgevonden. Het platform begon niet bij nul: al vanaf de Duurzaamheidsdag op 6 november 2019 werken er COB-teams hard aan diverse duurzaamheidsprojecten. In het platform worden de (tussen)resultaten besproken en getoetst en ontstaan ook weer nieuwe projecten.

Het programma zag er als volgt uit:

De bijeenkomst was onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Deelnemers

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Wilco Romeijnders, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Pieter Bernaert, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Katleen Soleti, rol: Lid
Stephane Peeters, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V.

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Duco van Rijsbergen, rol: Lid
Erik Niks, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Dingena Verkerk, rol: Lid
Liza van Erk, rol: Lid
Nico van Harten, rol: Lid
Onno Jörg, rol: Lid
René Baetings, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Bramske Beijma, rol: Lid
Martijn Smitt, rol: Lid
Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 1
Patrick Ballast, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid
Merijn Prinsen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

Besix Nederland bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Sjoerd Gijezen, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V.

Locatie: Soesterberg, Centurionbaan 12
Bas Uyland, rol: Lid
Stan Uyland, rol: Lid

Building Changes

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Compass Infrastructuur Nederland b.v.

Compass Infrastructuur Nederland b.v.

Locatie: Rotterdam, Bovenstraat 132a
Ruben van Ardenne, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Utrecht, Veldzigt 18
Celeste Martens, rol: Lid
Dennis Makkus, rol: Lid
Eric Schuurman, rol: Lid
Guido Koopmans, rol: Lid
Hans Pos, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Lid
Olle de Geest, rol: Lid
Quinten van 't Hof, rol: Lid
Remko van Gorkom, rol: Lid
Tjebbe-Jan de Bruijne, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Weslie Saarloos, rol: Lid

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
Dennis Makkus, rol: Lid

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Rob van der Burgh, rol: Lid
Steven de Kruijf, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

EQUANS

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid
Vera Geluk, rol: Lid
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance BV PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid
Peggy van de Velde, rol: Lid
Steven Wante, rol: Lid

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bente Kamp, rol: Lid
Harry Hofman, rol: Lid
Martijn in 't Veld, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Harro Temmink, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Groot, rol: Lid
John Nieuwmans, rol: Lid
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Oubbol Oung, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Aafke Oude Avenhuis, rol: Lid
Adrie van der Burgt, rol: Lid
Huib Arts, rol: Lid
Mario Boeren, rol: Lid
René Valkenburg, rol: Lid
Sjoerd Keetels, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Dirk van Gemeren, rol: Lid
John Heijmans, rol: Lid

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Rolf Kelderman, rol: Financier

K_Dekker bouw & infra b.v.

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid

Kiltunnel

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ingrid Cattrel, rol: Lid
Ivo Kuijf, rol: Lid
Light Surface Control

Light Surface Control

Locatie: Houten, Buiswater 20
Dirk Hetebrij, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V.

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Alex Huibrechtse, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Pieter Zijlmans, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
Bart van Dorst, rol: Lid
David Baars, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V.

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Reinout Wissenburg, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Marco Hofman, rol: Lid
Paul Waarts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Barbara van Offenbeek-Kuipers, rol: Lid
Dick van Klaveren, rol: Lid
George Barbulescu, rol: Lid
Gerard Slijkerman, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Giordano Peursen, rol: Lid
Johan de Wit, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Josephine L´Ortye, rol: Lid
Martijn Blom, rol: Lid
Maya Sule, rol: Lid
Robert de Roos, rol: Lid
Thijs Poelma, rol: Lid
Ziwen Su, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Margreet Bakker, rol: Lid
Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Linda de Boer, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Rianne Läkamp, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Eindhoven, Larixplein I
Adrie Umans, rol: Lid
Jos Schild, rol: Lid
Lex Riedijk, rol: Lid
Patrick Peters Rit, rol: Lid
Peter Gosselink, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid

Schreder BV

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
John van der Vlies, rol: Lid
Tijn van Maanen, rol: Lid

Signify Netherlands B.V.

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus 48
Jeroen van der Vlugt, rol: Lid
SPIE Nederland B.V.

SPIE Nederland B.V.

Locatie: Schiedam, De Brauwweg 74-82
Peter van Leeuwen, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Cees Maurits, rol: Lid
Robert van Eerden, rol: Lid
Tanja van Zanden, rol: Lid
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Techniek Nederland

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid
Michel Wijbrands, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Rik Eggermont, rol: Lid
Stephanie Lamerichs, rol: Lid
Willem Beijer, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Lieke Lugtenborg, rol: Lid
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Thomas Harent, rol: Lid