In het platform Tunnels en veiligheid houdt een grote groep professionals zich bezig met de realisatie van veilige ondergrondse infrastructuur. Vier keer per jaar komen deze deelnemers bijeen om relevante vraagstukken te verkennen, uit te diepen en aan te pakken.

Tijdens een platformbijeenkomst wordt een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met inleidingen en discussies. Eventuele kennisvragen worden geïdentificeerd en indien nodig, wordt een specifieke werkgroep gevormd om vragen op te pakken. Binnen het platform zijn/worden verschillende projecten uitgevoerd. Resultaten van de projecten/werkgroepen worden na afronding weer gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst.

Aangezien meerdere leden lid zijn van zowel het platform Beheer en onderhoud als het platform Tunnels en veiligheid worden bijeenkomsten soms gecombineerd.

Actuele projecten

Cybersecurity
V163
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB-netwerk wil partijen die betrokken zijn bij tunnels ondersteunen bij het inrichten van cybersecurity.

Onderzoek
Project Cybersecurity bouwt aan het groeiboek Cybersecurity en aan extra handvatten voor betrokken partijen.

Resultaat
De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren. Het groeiboek heeft inmiddels een plaats in de boekenkast, waarna nu de vraag verschuift naar meer praktische handvatten. Dat leidt tot het motto voor 2022: Van uitdenken naar toepassen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

11-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

11-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

14-03-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

14-03-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

07-02-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

07-02-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-12-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-12-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

22-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

22-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

01-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

01-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-09-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-09-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

21-06-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

21-06-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

17-05-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

17-05-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

12-04-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

12-04-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

18-03-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

18-03-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

25-01-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

25-01-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

25-11-2021 - (Geannuleerd) Presentatie Groeiboek Cybersecurity
Tijdens de bijeenkomst van het Platform Tunnels en veiligheid
25-11-2021 - (Geannuleerd) Presentatie Groeiboek Cybersecurity
Tijdens de bijeenkomst van het Platform Tunnels en veiligheid
09-11-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

09-11-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

15-10-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

15-10-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

14-09-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

14-09-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

13-07-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

13-07-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

01-06-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

01-06-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-04-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-04-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

23-03-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

23-03-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jos Renkens, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Rob Boersema, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros -

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Deelprojectleider

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group -

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Chris Braas, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Wim van Asperen, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid

KAE0YS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Michiel Jung, rol: Deelprojectleider
Gijs Withagen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Sjoerd Hakstege, rol: Lid

PMA Automation BV -

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
William Kaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Robbert Ross, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Deelprojectleider
Wettelijke kaders tunnels en omgeving
V102
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In Nederland zijn enkele tientallen wegtunnels gebouwd en in gebruik. Sommige zijn nog in aanleg, een behoorlijk aantal wordt de komende jaren gerenoveerd. Het is de bedoeling dat een tunnel 70 jaar of langer blijft functioneren. Dit betekent dat de kans groot is dat de omgeving van een tunnel in de loop van zijn levensduur wijzigt. In de omgeving kunnen ruimtelijke functies worden toegevoegd die niet voorzien waren bij de aanleg van de tunnel. Dit kan impact hebben op de afweging van risico’s zowel voor de tunnel als de omgeving.

Onderzoek
Onduidelijk is hoe, op basis van wet- en regelgeving, de rol van een tunnel op de veiligheid van zijn (veranderende) ruimtelijke omgeving wordt meegewogen in besluitvorming. Of hoe de ontwikkeling van deze ruimtelijke omgeving invloed heeft op de veiligheid van de tunnel (constructief en gebruik). Er worden verschillende wettelijke kaders gebruikt, door verschillende partijen en op verschillende momenten. In de praktijk leidt dit soms tot discussie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan welke wetten en regels moet nu voldaan worden? Wat betekent dit voor het ontwerp van de tunnel, wat betekent dit voor de ontwikkeling van de omgeving?

Resultaat
Een onderzoeksverslag met hierin het eindresultaat van het onderzoek.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Bijeenkomsten

22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Voorzitter
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Projectleider
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molenndijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Patrick Mostert, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Roel Scholten, rol: Lid

Bijeenkomsten

Veiligheidsdenken en visie brandweer

Op 16 maart 2023 komen de leden van het platform Tunnels en veiligheid weer bij elkaar bij het COB in Delft. Ze gaan het dan hebben over veiligheidsdenken en brandweervisie. Kersverse coördinatoren Peter Kole en Bob de Vos stellen zich voor en nemen aanwezigen vervolgens mee langs ontwikkelingen en mededelingen uit de tunnelwereld. Daarna geven Johan Naber en Bob de Vos een presentatie over de veiligheidsafweging die in het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) wordt opgesteld. er is ruimte om hierover met elkaar inhoudelijk in discussie te gaan. Na de pauze komt Nils Rosmuller (lector Energie- en Transportveiligheid NIPV) vertellen over nieuwe ontwikkelingen bij de brandweer en hun kijk op tunnelveiligheid. 
>> Bekijk hier de volledige agenda (pdf, 138KB)

Duurzaamheid bij tunnelrenovaties

Op 24 november 2022 vond een gecombineerde platformbijeenkomst plaats met het platform Duurzaamheid. Het hoofdthema was ‘Duurzaamheid bij tunnelrenovaties – een kans die je niet mag missen!’ Hoe realiseer je energiereductie en circulariteit? Tijdens deze bijeenkomst is tevens de eerste versie van de Handreiking logistiek gepresenteerd, net als het nieuwe groeiboek Cybersecurity. Er is afgesloten met een hapje en een drankje, zodat er voldoende ruimte was om te netwerken.
>> Bekijk de agenda (pdf, 138 KB)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 4 MB)

Foto: COB

Tunnelfamilie

Met het onderwerp: Van ‘iedere tunnel is uniek’ naar ‘een familie van tunnels’, was de platformbijeenkomst weer een boeiende. Op 15 september 2022 kregen de platformleden onder meer een presentatie over het nieuwe COB-project Evolutiepad naar uniformiteit, inspirerende presentaties over standaardisering in andere sectoren en de vertaling daarvan naar dit COB-project.
>> Bekijk de agenda (pdf, 181 KB)
>> Bekijk de presenaties (pdf, 4 MB)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Duurzaamheid en Beheer en onderhoud. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen. Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag.

‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!

>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Platformbijeenkomst Tunnel- en ARBO-veiligheid tijdens renovatie

Op donderdag 10 maart 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid samengekomen, op het nieuwe COB-kantoor in Delft, om te praten over tunnelveiligheid en ARBO-veiligheid tijdens renovatie. Tussen 14 en 17 uur is eerst kort gesproken over nieuws uit de tunnelwereld, het lanceren van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity en het nieuwe COB-project Logistiek bij tunnelrenovaties. Hierna vertelde veiligheidsbeambte Han Admiraal iets over afwegingen op het gebied van veiligheid bij de renovatie van de Kiltunnel, is met Marjolein Berendrecht, veiligheidskundige en veiligheidscoach, gesproken over lessen geleerd in ARBO-veiligheid in de verschillende fasen van de AWA-projecten in verschillende fasen en ook gingen Admiraal en Berendrecht met elkaar in dialoog. Platformleden hadden hierin een actieve rol. Het inhoudelijke programma was online te volgen. Voor de fysiek aanwezigen waren er na afloop COBitterballen.

>> Bekijk hier de volledige agenda (pdf, 162 KB) 

Vervolgsessie Leren Programmeren

Tijdens het COB-congres in november jl. verzamelden de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met circa honderd deelnemers ideeën over hoe de enorme tunnelrenovatieopgave slimmer en efficiënter kan worden aangepakt. Dit gebeurde op verzoek van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en leverde een schat aan ideeën op. Al deze ideeën heeft het COB gerubriceerd in zes thema’s. Op woensdag 26 januari 2022 heeft een aantal betrokkenen uit het COB-netwerk deze ideeën nog eens kritisch bekeken en prioriteiten vastgesteld. Vervolgens is nagedacht over welke ideeën het beste binnen het COB-tunnelprogramma, het PTZ of onder een andere paraplu kunnen worden uitgewerkt. Kortom: weer een vruchtbare samenkomst!

Vervolgsessie Leren Programmeren. Foto’s: COB

Platformbijeenkomst Leren programmeren

Op 25 november 2021 hebben de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud gezamenlijk de sessie ‘Leren programmeren’ gehouden. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De bijeenkomst begon met de overwegingen, vragen en ervaringen van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ), de Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team Heinenoordtunnel. Vervolgens was er een carrousel met drie ronden waarin bezoekers telkens konden kiezen uit acht thema’s. Hierna volgde een terugkoppeling van de verdiepende rondes.

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk de agenda (pdf, 130 kb)
>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Logistiek bij renovatie- en onderhoudsprojecten

Tijdens een verkenning van het thema ‘Logistiek bij renovatie en onderhoud’ op 23 september 2021 bij Lijm & Cultuur in Delft zijn best practices bekeken, ervaringen uitgewisseld en hebben de platformleden besproken welke knelpunten zij zien. Bij tunnelrenovaties staat alles onder hoge tijdsdruk. Het inrichten van degelijk logistiek management is dus een eerste vereiste. Een grote gemene deler van tunnelrenovaties is dat (complexe) werkzaamheden vaak dienen te worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De vereiste doorstroming sluit langdurige tunnel- en onderhoudssluitingen uit.

Vanuit de markt klinkt steeds vaker de wens om renovaties in te richten als plant-stops in de industrie of als logistieke processen in een wereldhaven. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe gaat het er daar aan toe? Antwoord op deze vragen werd gegeven tijdens het plenaire deel van deze platformbijeenkomst. Jo Kern (Sitech/UGS, het voormalige DSM) en Paul Kleyn (Amsterdam Metro en Tram) vertelden over de logistiek in hun praktijk, de organisatie van renovatieprojecten en het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van veilig onderhoud. Ze namen platformleden mee in de technische uitdagingen en bijhorende aanpak en oplossingen. De ruim dertig leden van de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid kregen aansluitend de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de presentaties zijn de fysiek aanwezige deelnemers geïnspireerd aan de slag gegaan om de zojuist opgedane kennis te vertalen naar de wereld van tunnelrenovaties. In deze actieve workshop wordt nagedacht over ’tijd versus complexiteit’ en ’technische en organisatorische mogelijkheden’.

Als vanouds hebben de deelnemers na afloop nog wat bijgepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. De platform-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp waren het eens; er moet zeker een vervolg aan dit onderwerp worden gegeven.
> Bekijk de agenda (pdf, 133 kb)
> Bekijk hier de presentatie van Paul Kleyn (pdf, 785kb)
> Bekijk hier de presentatie van Jo Kern (pdf, 2mb)
> Bekijk hier de video van de bijeenkomst (mp4, 4mb)

Digitale tunneltweeling bij renovatie

Op donderdag 24 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. Er was een strandtent in Wassenaar afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen.

Het thema van de bijeenkomst was ‘Digitale tunneltweeling bij renovatie’. Er waren sprekers vanuit het programma Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en de renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel. Welke invulling hebben zij gegeven aan een digitale tunneltweeling? Hoe gebruiken ze hem? Na de plenaire sessie werd er afscheid genomen van de digitale gasten. De deelnemers die op het strand waren, gingen na een korte pauze aan de slag in wandelworkshops. Samen bepaalden ze welke zaken meerwaarde kunnen geven aan een digitale tunneltweeling bij een renovatieproject en werkten ze een casus uit voor het simuleren van een situatie. Maar uiteraard ging het óók om ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en samen bitterballen eten.

>> Bekijk agenda (pdf, 175 KB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie AWA (pdf, 760 KB)

Renoveren met de winkel open

Op 16 maart 2021 stond de digitale bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid en het platform Beheer en onderhoud in het teken van het thema ‘Renoveren met de winkel open’. Dit vraagt om goede samenwerking, logistieke afstemming, heldere afspraken, flexibiliteit en korte communicatielijnen.

Tijdens de bijeenkomst stonden de lessen uit het programma VIT2 van Rijkswaterstaat centraal. Negentig online deelnemers doorliepen het programma onder leiding van platformcoördinatoren Arjan Tromp en Tom van Tintelen. In de studio sprak Johan Naber sprak namens Rijkswaterstaat over de doelen en over hoe de aanpak heeft uitgepakt. Jan Holsteijn en Rob Riemens vertelden namens de combinatie Croon Siemens over de uitvoering, techniek en logistiek. Stefan Kurvers (Dynniq) sloot digitaal aan en ging in op de industriële automatisering.

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan?’. Ook konden de deelnemers via de chat vragen indienen. Volgens Arjan Tromp werden met name testen, logistiek, de rol van de beheerder en cybersecurity bij renovatie, veel genoemd. Daarnaast concludeerde hij dat VIT ook lijkt te staan voor ‘Vaak Intensief Tafelen’.

>> Presentatie overall (pdf, 670 KB)
>> Presentatie VIT2 – algemeen (pdf, 1 MB)
>> Presentatie VIT2 – TTI (pdf, 2 MB)
>> Presentatie VIT2 – IA (pdf, 2 MB)

Update groeiboek Cybersecurity

Op donderdag 10 december 2020  kwamen de platformleden digitaal bijeen. Er namen 48 geïnteresseerden deel aan deze afwisselende bijeenkomst, met extra aandacht voor het groeiboek Cybersecurity.

Ron Beij presenteert de lessen geleerd van de workshops vanuit het project Van object- naar systeemveiligheid. De deelnemers waren daarnaast getuige van de lancering van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de update van deze versie, onder leiding van Jasper Kimstra. Leen van Gelder schetste de historie van dit groeiboek en de eerdere versies. Johannes Braams ging in op de updates en aanvullingen en Erik Versteegt nam platformleden mee door de Quickscan cybersecurity tunnels. Tot slot is via Mentimeter gestemd op de mogelijke onderwerpen voor volgend jaar. De coördinatoren van dit platform; Arjan Tromp en Tom van Tintelen, gaan met deze input de bijeenkomsten van 2021 vorm geven.

>> Basispresentatie (pdf, 780 KB)
>> Presentatie Ron Beij (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Johannes Braams (pdf, 500 KB)
>> Presentatie Erik Versteegt (pdf, 270 KB)

Ontwikkelingen bij bediening en besturing van tunnels

Een ‘hybride’ bijeenkomst op 15 september 2020! Van zo’n 35 deelnemers, was een derde fysiek aanwezig bij het COB. Het onderwerp ‘Ontwikkelingen bij bediening en besturing van tunnels’ werd van diverse kanten belicht en besproken.

Bert van der Linden van Phoenix Contact, Mense Wassenaar van de gemeente Amsterdam en André van de Velde van BAAK hielden een presentatie over hun aanpak en werden daarna bevraagd vanuit de zaal en via de chat. Na afloop werd duidelijk dat men het persoonlijk sparren met vakgenoten had gemist, want iedereen in de zaal bleef nog lang napraten onder het genot van een drankje en bitterballen.

>> Bekijk agenda (pdf, 120 KB)
>> Download presentatie Phoenix over open OT-architecturen (pdf, 820 KB)
>> Download presentatie Amsterdam over het ontwikkelen van 3B voor hun tunnels (pdf, 1.4 MB)
>> Download presentatie BAAK over bediening en besturing van tunnels in de Blankenburgverbinding (pdf, 1.8 MB)

Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels

Voor de platformbijeenkomst op 12 juni 2020 heeft het platform Tunnels en veiligheid samengewerkt met het platform Beheer en onderhoud en het KPT. Het onderwerp was ‘Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’.

Twee prominente sprekers stonden op het programma:

  • Carlo van der Weijer, TU/e
    Schieten we straks met een hyperloop onder het maaiveld door? Gaan we nóg meer met de auto? Gaat de gouwe ouwe fiets het alsnog winnen? Vliegen we straks met drones van A naar B? Hoe krijgen we al het voedsel en koopwaar bij mensen? Carlo van de Weijer probeert in zijn betoog over de toekomst van mobiliteit zin en onzin van elkaar te scheiden en te vertalen naar implicaties voor het ondergronds ruimtegebruik.
  • Arie Bleijenberg, TNO
    Civiele infrastructuur is ons grootste publieke vermogen! Hoe groot is de aankomende vervangingsopgave van onze kunstwerken? Wanneer komt de piek? Hoe brengen we het management van deze assets op een hoger plan? Arie Bleijenberg van TNO deelt in hink-stap-sprong feiten en zijn visie.

Vanuit de studio hoort en ziet u niet alleen de presentaties, maar gaan COB-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp met de heren in gesprek, waarbij u vragen kunt stellen, bijvoorbeeld via de chatbox. Die vragen neemt KPT-coördinator Ben van den Horn mee in het studiogesprek.

De bijeenkomst is onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op 12 juni 2020. (Foto’s: COB)

Ontwikkelingen in de bediening en besturing van tunnels

Helaas ging de platformbijeenkomst op 17 maart 2020 niet door, omdat we vanwege het coronavirus de doelstellingen van deze bijeenkomst niet konden waarborgen. Het platform Tunnels en veiligheid zou zich tijdens deze bijeenkomst richten op ontwikkelingen in de bediening en besturing van tunnels. Sprekers van onder meer Phoenix, de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Croonwolter&dros (A16 Rotterdam) stonden op het programma. Deze input wordt doorschoven naar een volgende bijeenkomst.

Update groeiboek Cybersecurity

Op de platformbijeenkomst van 26 november 2019 is de nieuwe versie van het groeiboek Cybersecurity tunnels gepresenteerd. Sinds eind vorig jaar is er door een COB-werkgroep hard gewerkt aan een update en uitbreiding.

Projectleider Leen van Gelder gaf tijdens de platformbijeenkomst een toelichting. Ook deelden de provincie Noord-Holland, ProRail en Rijkswaterstaat hun ervaringen op het gebied van cybersecurity met de gasten. Platformcoördinator Arjan Tromp besprak daarnaast de agenda van het platform voor volgend jaar met de deelnemers.
>> Werkgroep Cybersecurity
>> Groeiboek Cybersecurity tunnels
>> Bekijk presentatie platformbijeenkomst (pdf, 1 MB)

Borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase

Op dinsdag 21 mei 2019 kwamen de platformleden bijeen voor een sessie over de borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase.

Er waren sprekers vanuit vier perspectieven: gemeente Amsterdam (Frans Cornelis), Rijkswaterstaat (Ron van den Ende), Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (Kris van Boven) en Arcadis/Waterwolftunnel (Richard Bormans). Zij gingen onder meer in op aspecten vanuit techniek, organisatie en procedures.  De organisaties hebben elk hun eigen aanpak, maar er werden ook rode draden zichtbaar. We kunnen duidelijk van elkaar leren. Tot slot was er de gelegenheid om te netwerken.
>> Presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Rijkswaterstaat (pdf, 610 KB)
>> Procedures beoordeling veiligheid door tunnelbeheerder (pdf, 575 KB)
>> Presentatie Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (pdf, 860 KB)
>> Presentatie managing agent/Arcadis (pdf, 2.3 MB)

Veiligheid bij renovatie

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 5 maart 2019 stond het onderwerp ‘Veiligheid bij renovatie’ op de agenda. Naast de platformleden waren ook andere betrokkenen bij tunnelrenovatieprojecten uitgenodigd en in groten getale aanwezig.

Er waren presentaties over veiligheid bij de renovatie van de Maastunnel (Anton Ruiter, gemeente Rotterdam), de Kiltunnel (Harry de Haan, Elumint) en de Heinenoordtunnel: als eerste in een reeks van vele vervangings- en renovatieopgaven (Johan Naber, Rijkswaterstaat). Na de presentaties werd onder leiding van coördinator Arjan Tromp plenair met opdrachtgevers en opdrachtnemers gesproken over aanpak, afwegingen, keuzes, eisen en maatregelen rondom de renovatieopgave van zowel rijks-als niet-rijkstunnels. Tot slot gaf Karin de Haas (COB) een korte toelichting op de komst van Asfinag (Oostenrijkse wegenbeheerder) in april van dit jaar. Na afloop was er uitgebreid gelegenheid om te netwerken.
>> Bekijk agenda (pdf, 130 KB)
>> Presentaties Maastunnel (pdf, 5.7 MB)
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 4.8 MB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 490 KB)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Rob van Huissteden, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Johan van der Gaag, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Charlotte Boschloo, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
BAM Infra B.V.

BAM Infra B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Peter Kole, rol: Coordinator
Bob de Vos, rol: Adviseur
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Colt International B.V. -

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Stan Veldpaus, rol: Lid

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Ruud Scholten, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. - Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Co Koren, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marije Bockholts, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marjolein Berendrecht, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Wouter Janssen Lok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Ben Bastiaanse, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid
Marco Plug, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Victor Dellevoet, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Marco Vermeulen, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid
Abdel El Masoudi, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Schippers, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid
Dennis Holsteijn, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Lars Meijer, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid
Berend Groeneveld, rol: Lid

K&K Teamwerk -

Locatie: Oudelande, Kruipuitsedijk 3
Joost Klabbers, rol: Lid

KAE0YS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid

MERK-X Advies & Projectmanagement -

Locatie: Schaijk, Van de Venlaan 30
Lucy van der Linden-Merkx, rol: Lid

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Dieter van Staveren, rol: Lid

Mobilis TBI infra - Mobilis B.V.

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Arjan Verweij, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Melle Holthuis, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Jessica van Rijn, rol: Lid
Judith Hoetelmans, rol: Lid
Gea Kolk, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Lid
Etienne Fijnaut, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg -

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martin de Lange, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ronald Mante, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat Noord-Nederland -

Locatie: Leeuwarden, Zuidersingel 3
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Maria Angenent, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bianca Janssen, rol: Contactpersoon

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Daphne Herrebrugh, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Rita Puggioni, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid
André Stehouwer, rol: Lid
StaticAir

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jean Lokesh, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Peter Floor, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Lieuwe van der Lugt, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering -

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Berry Roelofs, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer -

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid
Zaak van Veiligheid

Zaak van Veiligheid -

Locatie: ,
Albert Timmers, rol: Lid