Platform Tunnels en veiligheid

In de bijeenkomsten van het platform Tunnels en veiligheid worden vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van tunnels en veiligheid besproken en uitgediept. Het platform is een toegespitst en levendig netwerk met als doel kennis over te dragen en discussie op te roepen. Vanuit het platform kan ook initiatief ontstaan voor nader onderzoek of het agenderen van vraagstukken.

Vier keer per jaar komen de deelnemers van het platform bijeen en wordt een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met inleidingen en discussies. Eventuele kennisvragen worden geïdentificeerd en indien nodig, wordt een specifieke werkgroep gevormd om vragen op te pakken. Binnen het platform worden verschillende projecten uitgevoerd. Resultaten van de projecten/werkgroepen worden na afronding gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst.

Aangezien meerdere leden lid zijn van zowel het platform Beheer en onderhoud als het platform Tunnels en veiligheid worden bijeenkomsten soms gecombineerd.

Actuele projecten

Arbeidsveiligheid bij tunnels
V103
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door het gesloten karakter van de constructie zijn de arbeidsveiligheidsrisico’s bij werken aan of in een tunnel anders dan bij bovengrondse bouwwerken. Hierover is nog weinig vastgelegd en opdrachtnemers gaan er (dus) ook verschillend mee om. Het COB-netwerk onderzoekt of er draagvlak is om kennis over dit specifieke onderwerp te gaan uitwisselen.

Onderzoek
Meer kennisdeling en overeenstemming over arbeidsveiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen zou kunnen leiden tot effectievere aanpak en veiligere arbeidsomstandigheden in tunnelaanbouw, renovatie en beheer en onderhoud. Daarom start het COB een verkenning naar de behoeften hieraan.

Resultaat
De verkenning start met gesprekken met de diverse stakeholders. Is er tot overeenstemming te komen over de arbeidsveiligheidsrisico’s behorend bij tunnelbouw en -renovatie? De stakeholders betreffen alle partijen in de ontwerp- en uitvoeringsketen van tunnelbouw en -renovatie, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Daarnaast zal een bureaustudie uitgevoerd worden naar beschikbare (buitenlandse) literatuur over dit onderwerp. Het doel is deze verkenning eind 2023 gereed te hebben. Op basis van de resultaten wordt al dan niet een projectplan gemaakt voor de vervolgacties in 2024.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

DKO Advies -

Locatie: De Lier, Parklaan 25
Dennis Koene, rol: Projectleider
Cursus Tunnelveiligheid
O330
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een nieuwe vorm van de bestaande PAO-cursus, heeft het COB een nieuwe cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. De opzet van de eerdere PAO-cursus was te veel ‘one size fits all’ en dekte niet meer de behoefte in de branche.

Onderzoek
De nieuwe cursus heeft een modulaire opzet, met verdiepingsmogelijkheden. Door de modulaire opzet en verschillende niveaus van diepgang is de nieuwe cursus voor meer mensen interessant. Je kunt je beperken tot de basiskennis op het gebied van tunnelveiligheid of je verdiepen en zelfs specialiseren op een bepaald aspect of onderwerp.

Resultaat
De cursus wordt zeer goed beoordeeld door de cursisten. Zowel in de directe terugkoppeling na afronding van de module als uit de evaluatieformulieren blijkt de waardering: cijfers tussen de 8 en de 9. De inhoud wordt als veel maar erg waardevol beoordeeld.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Komende bijeenkomsten

28-11-2023 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid
28-11-2023 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid

Bijeenkomsten in het verleden

20-06-2023 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid
20-06-2023 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid
08-12-2022 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid
08-12-2022 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid
19-10-2022 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid
19-10-2022 - Basismodule cursus Tunnelveiligheid

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Spreker
Paul Jansen, rol: Spreker
Charlotte Boschloo, rol: Spreker
CalPsy

CalPsy -

Locatie: Den Haag, Anna Paulownastraat 59a
Erica Kinkel, rol: Spreker

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Coordinator
Hans Janssens, rol: Spreker

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Spreker

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Spreker

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Spreker

Kennisplatform Tunnelveiligheid -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ben van den Horn, rol: Spreker
Tom van Tintelen, rol: Coordinator

PAO Techniek en Management -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Nan Jiang, rol: Contactpersoon
Marja de Bruin, rol: Contactpersoon
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Roelof Reinders, rol: Spreker

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Wim de Visser, rol: Spreker

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Ronald Mante, rol: Spreker

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Johan Naber, rol: Spreker

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Jan Verbrugge, rol: Spreker

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Spreker
Cybersecurity
V163
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB-netwerk wil partijen die betrokken zijn bij tunnels ondersteunen bij het inrichten van cybersecurity.

Onderzoek
Project Cybersecurity bouwt aan het groeiboek Cybersecurity en aan extra handvatten voor betrokken partijen.

Resultaat
De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren. Het groeiboek heeft inmiddels een plaats in de boekenkast, waarna nu de vraag verschuift naar meer praktische handvatten. Dat leidt tot het motto voor 2022: Van uitdenken naar toepassen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
11-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
11-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
14-03-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
14-03-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
07-02-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
07-02-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-12-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-12-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
22-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
22-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
01-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
01-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jos Renkens, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Rob Boersema, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros -

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Deelprojectleider

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group -

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jan Küchel, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Wim van Asperen, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

KAEOYS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Michiel Jung, rol: Deelprojectleider
Gijs Withagen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid
Sjoerd Hakstege, rol: Lid

PMA Automation BV -

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
William Kaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Mark van Leeuwen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Deelprojectleider
Wettelijke kaders tunnels en omgeving
V102
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In Nederland zijn enkele tientallen wegtunnels gebouwd en in gebruik. Sommige zijn nog in aanleg, een behoorlijk aantal wordt de komende jaren gerenoveerd. Het is de bedoeling dat een tunnel 70 jaar of langer blijft functioneren. Dit betekent dat de kans groot is dat de omgeving van een tunnel in de loop van zijn levensduur wijzigt. In de omgeving kunnen ruimtelijke functies worden toegevoegd die niet voorzien waren bij de aanleg van de tunnel. Dit kan impact hebben op de afweging van risico’s zowel voor de tunnel als de omgeving.

Onderzoek
Onduidelijk is hoe, op basis van wet- en regelgeving, de rol van een tunnel op de veiligheid van zijn (veranderende) ruimtelijke omgeving wordt meegewogen in besluitvorming. Of hoe de ontwikkeling van deze ruimtelijke omgeving invloed heeft op de veiligheid van de tunnel (constructief en gebruik). Er worden verschillende wettelijke kaders gebruikt, door verschillende partijen en op verschillende momenten. In de praktijk leidt dit soms tot discussie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan welke wetten en regels moet nu voldaan worden? Wat betekent dit voor het ontwerp van de tunnel, wat betekent dit voor de ontwikkeling van de omgeving?

Resultaat
Een onderzoeksverslag met hierin het eindresultaat van het onderzoek.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Komende bijeenkomsten

23-10-2023 - Bijeenkomst Wettelijke kaders tunnels en omgeving
23-10-2023 - Bijeenkomst Wettelijke kaders tunnels en omgeving
23-10-2023 - Bijeenkomst Wettelijke kaders tunnels en omgeving

Bijeenkomsten in het verleden

10-07-2023 - Bespreken Plan van aanpak
10-07-2023 - Bespreken Plan van aanpak
10-07-2023 - Bespreken Plan van aanpak
22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst
22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst
22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Roel Scholten, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Voorzitter
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Projectleider
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molenndijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Patrick Mostert, rol: Lid

Bijeenkomsten

Openstelling Piet Heintunnel

Op donderdag 14 september 2023 vond bij X TU Delft aan de Mekelweg een bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid plaats. Deze bijeenkomst had als thema de openstelling van de Piet Heintunnel. Jeroen Schrijver (tunnelbeheerder gemeente Amsterdam) praatte aanwezigen bij over de gemeente Amsterdam als tunnelbeheerder en de Piet Heintunnel in het bijzonder. Hij lichtte hierbij het openstellingsproces toe en ging in op de uitdagingen die daarbij op de tunnelbeheerder afkomen, zoals: omgang met de projectorganisatie, het advies van de veiligheidsbeambte en de relatie met bevoegd gezag en bestuur. Arnoud op den Kelder (projectmanager renovatie Piet Heintunnel gemeente Amsterdam) ging in op de techniek en het proces van het renovatieproject Piet Heintunnel als onderdeel van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 130 KB) 
>> Bekijk de presentatie (pdf, 5MB) 

Een sfeerimpressie van de platformbijeenkomst (Foto: COB)

Tunnels in Vlaanderen

De leden van het platform Tunnels en veiligheid zijn op vrijdag 15 juni 2023 samengekomen bij het COB in Delft voor een bijeenkomst over tunnels in Vlaanderen. Er gebeurt veel in Vlaanderen op tunnelgebied. Rondom Antwerpen is de aanleg van de Oosterweelverbinding in volle gang, misschien wel het grootste tunnelproject van Europa op dit moment. Waar ooit een brug was bedacht komt nu een groot aantal tunnels. De aanleg en ook tunnelveiligheid is hierbij een ingewikkelde en complexe opgave die partijen dwingt terug te gaan naar de bedoeling van regelgeving op dit gebied. Sprekers gaven aanwezigen een overzicht van het project, de bouwtechnische uitdagingen en zoomden in op de principes van tunnelveiligheid bij dit project. Daarnaast is tunnelbeheerder AWV bezig met de aanpak van het areaal; wat kan of moet worden aangepast en hoe doe je dat op een intensief gebruikt wegennet. Kris van Boven van AWV nam ons mee in deze afwegingen. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 121KB)
>> Bekijk alle presentatie (pdf, 12 MB)

Veiligheidsdenken en visie brandweer

Op 16 maart 2023 kwamen de leden van het platform Tunnels en veiligheid weer bij elkaar bij het COB in Delft. Ze hebben elkaar gesproken over veiligheidsdenken en brandweervisie. De kersverse coördinatoren Peter Kole en Bob de Vos stelden zich voor en namen aanwezigen vervolgens mee langs ontwikkelingen en mededelingen uit de tunnelwereld. Daarna gaven Johan Naber en Bob de Vos een presentatie over de veiligheidsafweging die in het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) wordt opgesteld, waarna hierover inhoudelijk discussie is gevoerd. Na de pauze vertelde Nils Rosmuller (lector Energie- en Transportveiligheid NIPV)  over nieuwe ontwikkelingen bij de brandweer en hun kijk op tunnelveiligheid. 
>> Bekijk hier de volledige agenda (pdf, 138KB)
>> Bekijk hier de presentatie van 16 maart 2023

Duurzaamheid bij tunnelrenovaties

Op 24 november 2022 vond een gecombineerde platformbijeenkomst plaats met het platform Duurzaamheid. Het hoofdthema was ‘Duurzaamheid bij tunnelrenovaties – een kans die je niet mag missen!’ Hoe realiseer je energiereductie en circulariteit? Tijdens deze bijeenkomst is tevens de eerste versie van de Handreiking logistiek gepresenteerd, net als het nieuwe groeiboek Cybersecurity. Er is afgesloten met een hapje en een drankje, zodat er voldoende ruimte was om te netwerken.
>> Bekijk de agenda (pdf, 138 KB)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 4 MB)

Foto: COB

Tunnelfamilie

Met het onderwerp: Van ‘iedere tunnel is uniek’ naar ‘een familie van tunnels’, was de platformbijeenkomst weer een boeiende. Op 15 september 2022 kregen de platformleden onder meer een presentatie over het nieuwe COB-project Evolutiepad naar uniformiteit, inspirerende presentaties over standaardisering in andere sectoren en de vertaling daarvan naar dit COB-project.
>> Bekijk de agenda (pdf, 181 KB)
>> Bekijk de presenaties (pdf, 4 MB)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Duurzaamheid en Beheer en onderhoud. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen. Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag.

‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!

>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Platformbijeenkomst Tunnel- en ARBO-veiligheid tijdens renovatie

Op donderdag 10 maart 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid samengekomen, op het nieuwe COB-kantoor in Delft, om te praten over tunnelveiligheid en ARBO-veiligheid tijdens renovatie. Tussen 14 en 17 uur is eerst kort gesproken over nieuws uit de tunnelwereld, het lanceren van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity en het nieuwe COB-project Logistiek bij tunnelrenovaties. Hierna vertelde veiligheidsbeambte Han Admiraal iets over afwegingen op het gebied van veiligheid bij de renovatie van de Kiltunnel, is met Marjolein Berendrecht, veiligheidskundige en veiligheidscoach, gesproken over lessen geleerd in ARBO-veiligheid in de verschillende fasen van de AWA-projecten in verschillende fasen en ook gingen Admiraal en Berendrecht met elkaar in dialoog. Platformleden hadden hierin een actieve rol. Het inhoudelijke programma was online te volgen. Voor de fysiek aanwezigen waren er na afloop COBitterballen.

>> Bekijk hier de volledige agenda (pdf, 162 KB) 

Vervolgsessie Leren Programmeren

Tijdens het COB-congres in november jl. verzamelden de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met circa honderd deelnemers ideeën over hoe de enorme tunnelrenovatieopgave slimmer en efficiënter kan worden aangepakt. Dit gebeurde op verzoek van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en leverde een schat aan ideeën op. Al deze ideeën heeft het COB gerubriceerd in zes thema’s. Op woensdag 26 januari 2022 heeft een aantal betrokkenen uit het COB-netwerk deze ideeën nog eens kritisch bekeken en prioriteiten vastgesteld. Vervolgens is nagedacht over welke ideeën het beste binnen het COB-tunnelprogramma, het PTZ of onder een andere paraplu kunnen worden uitgewerkt. Kortom: weer een vruchtbare samenkomst!

Vervolgsessie Leren Programmeren. Foto’s: COB

Platformbijeenkomst Leren programmeren

Op 25 november 2021 hebben de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud gezamenlijk de sessie ‘Leren programmeren’ gehouden. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De bijeenkomst begon met de overwegingen, vragen en ervaringen van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ), de Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team Heinenoordtunnel. Vervolgens was er een carrousel met drie ronden waarin bezoekers telkens konden kiezen uit acht thema’s. Hierna volgde een terugkoppeling van de verdiepende rondes.

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk de agenda (pdf, 130 kb)
>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Logistiek bij renovatie- en onderhoudsprojecten

Tijdens een verkenning van het thema ‘Logistiek bij renovatie en onderhoud’ op 23 september 2021 bij Lijm & Cultuur in Delft zijn best practices bekeken, ervaringen uitgewisseld en hebben de platformleden besproken welke knelpunten zij zien. Bij tunnelrenovaties staat alles onder hoge tijdsdruk. Het inrichten van degelijk logistiek management is dus een eerste vereiste. Een grote gemene deler van tunnelrenovaties is dat (complexe) werkzaamheden vaak dienen te worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De vereiste doorstroming sluit langdurige tunnel- en onderhoudssluitingen uit.

Vanuit de markt klinkt steeds vaker de wens om renovaties in te richten als plant-stops in de industrie of als logistieke processen in een wereldhaven. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe gaat het er daar aan toe? Antwoord op deze vragen werd gegeven tijdens het plenaire deel van deze platformbijeenkomst. Jo Kern (Sitech/UGS, het voormalige DSM) en Paul Kleyn (Amsterdam Metro en Tram) vertelden over de logistiek in hun praktijk, de organisatie van renovatieprojecten en het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van veilig onderhoud. Ze namen platformleden mee in de technische uitdagingen en bijhorende aanpak en oplossingen. De ruim dertig leden van de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid kregen aansluitend de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de presentaties zijn de fysiek aanwezige deelnemers geïnspireerd aan de slag gegaan om de zojuist opgedane kennis te vertalen naar de wereld van tunnelrenovaties. In deze actieve workshop wordt nagedacht over ’tijd versus complexiteit’ en ’technische en organisatorische mogelijkheden’.

Als vanouds hebben de deelnemers na afloop nog wat bijgepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. De platform-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp waren het eens; er moet zeker een vervolg aan dit onderwerp worden gegeven.
> Bekijk de agenda (pdf, 133 kb)
> Bekijk hier de presentatie van Paul Kleyn (pdf, 785kb)
> Bekijk hier de presentatie van Jo Kern (pdf, 2mb)
> Bekijk hier de video van de bijeenkomst (mp4, 4mb)

Digitale tunneltweeling bij renovatie

Op donderdag 24 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. Er was een strandtent in Wassenaar afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen.

Het thema van de bijeenkomst was ‘Digitale tunneltweeling bij renovatie’. Er waren sprekers vanuit het programma Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en de renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel. Welke invulling hebben zij gegeven aan een digitale tunneltweeling? Hoe gebruiken ze hem? Na de plenaire sessie werd er afscheid genomen van de digitale gasten. De deelnemers die op het strand waren, gingen na een korte pauze aan de slag in wandelworkshops. Samen bepaalden ze welke zaken meerwaarde kunnen geven aan een digitale tunneltweeling bij een renovatieproject en werkten ze een casus uit voor het simuleren van een situatie. Maar uiteraard ging het óók om ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en samen bitterballen eten.

>> Bekijk agenda (pdf, 175 KB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie AWA (pdf, 760 KB)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Peter Hollebrandse, rol: Lid
Rob van Huissteden, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Stefan Lezwijn, rol: Lid
Ben van den Horn, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Charlotte Boschloo, rol: Lid
BAM Infra B.V.

BAM Infra B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Rob Kisjes, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator
Bob de Vos, rol: Co-coördinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Ruud Scholten, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. - Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid
Benjamin Mooijaart, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DKO Advies -

Locatie: De Lier, Parklaan 25
Dennis Koene, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Co Koren, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marije Bockholts, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Jeroen Schrijver, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marjolein Berendrecht, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
René Zomer, rol: Lid
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jessicia van Rijn, rol: Lid
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid
Riemer te Velde, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Johannes Braams, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Ben Bastiaanse, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid
Marco Plug, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Victor Dellevoet, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Marco Vermeulen, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid
Abdel El Masoudi, rol: Lid
INFRACASE advies

INFRACASE advies -

Locatie: , De la Marplein 25
Kees van der Ende, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Schippers, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid
Dennis Holsteijn, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Sietse Gerssen, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Berend Groeneveld, rol: Lid

K&Kteamwerk -

Locatie: Nijmegen, Dommers v Polderveldtweg 132
Joost Klabbers, rol: Lid

KAEOYS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Kingspan Light + Air NL B.V. -

Locatie: Uden, Linie 48
Stan Veldpaus, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Peter Verbois, rol: Lid
Filip Slagmulder, rol: Lid
Bert Geukens, rol: Lid
Ivo Kuijf, rol: Lid

MERK-X Advies & Projectmanagement -

Locatie: Schaijk, Van de Venlaan 30
Lucy van der Linden-Merkx, rol: Lid

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Dieter van Staveren, rol: Lid

Mobilis TBI infra - Mobilis B.V.

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Arjan Verweij, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Rob van der Hek, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Lid
Etienne Fijnaut, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg -

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martin de Lange, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ronald Mante, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Hélène Moors, rol: Lid

Rijkswaterstaat Noord-Nederland -

Locatie: Leeuwarden, Zuidersingel 3
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bianca Janssen, rol: Contactpersoon

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Daphne Herrebrugh, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Mark Goudzwaard, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Rita Puggioni, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Kamakshi Parwani, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Rob de Jong, rol: Lid
Harry Halman, rol: Lid

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jain Lokesh, rol: Lid
Roland van Niekerk, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Peter Floor, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering -

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Berry Roelofs, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer -

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Richard Witsel, rol: Lid
Patrick Dankaart, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid
Zaak van Veiligheid

Zaak van Veiligheid -

Locatie: ,
Albert Timmers, rol: Lid