Platform Tunnels en veiligheid

Gezamenlijke bijeenkomst: bewegen en kennisdelen

Lichte fysieke activiteit heeft een positieve invloed op cognitieve prestaties. Test het zelf op de bijeenkomst die het COB organiseert voor de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud én alle experts uit de ontwikkellijn Duurzaamheid van het tunnelprogramma op donderdag 13 juni 2024, van 12.00 uur tot 18.00 uur in Delft. Er zijn negen inhoudelijke sessies en tussen deze sessies door (en soms ook tijdens) wordt bewogen. Uiteraard niet zonder uitleg van een specialist over het combineren van bewegen en leren. Er is ook een gezonde lunch en na afloop een gezellige borrel. Iedereen die ook maar een beetje sportief is, kan meedoen. U hoeft alleen maar iets aan te trekken waarin u gemakkelijk kunt bewegen. De middag vindt bij goed weer buiten plaats.

Platform- en projectleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Geen lid maar wel interesse? Mail dan naar info@cob.nl. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus wees er snel bij.

In de bijeenkomsten van het platform Tunnels en veiligheid worden vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van tunnels en veiligheid besproken en uitgediept. Het platform is een toegespitst en levendig netwerk met als doel kennis over te dragen en discussie op te roepen. Vanuit het platform kan ook initiatief ontstaan voor nader onderzoek of het agenderen van vraagstukken.

Vier keer per jaar komen de deelnemers van het platform bijeen en wordt een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met inleidingen en discussies. Eventuele kennisvragen worden geïdentificeerd en indien nodig, wordt een specifieke werkgroep gevormd om vragen op te pakken. Binnen het platform worden verschillende projecten uitgevoerd. Resultaten van de projecten/werkgroepen worden na afronding gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst.

Aangezien meerdere leden lid zijn van zowel het platform Beheer en onderhoud als het platform Tunnels en veiligheid worden bijeenkomsten soms gecombineerd.

Actuele projecten

Arbeidsveiligheid bij tunnels
V103
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door het gesloten karakter van de constructie zijn de arbeidsveiligheidsrisico’s (hierna: risico’s) bij werken aan of in een tunnel anders dan bij bovengrondse bouwwerken. Op dit moment is er in Nederland nog weinig vastgelegd/geschreven over arbeidsveiligheid bij tunnelaanbouw, renovatie en beheer en onderhoud. De praktijkervaring leert dat op deze tunnelwerken vergelijkbare risico’s aanwezig zijn, maar dat de aanpak erg verschilt. De beheersmaatregelen worden bijvoorbeeld steeds opnieuw ‘uitgevonden’. Bovendien worden risico’s geregeld te laat herkend en/of onderschat, en wordt de effectiviteit van beheersmaatregelen vaak over- of onderschat.

Onderzoek
Het doel van dit project is: • Het verhogen van kennis over arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en -renovatie en hierdoor het eerder kunnen signaleren en bepalen van beheersmaatregelen van risico’s bij tunnelwerkzaamheden De doelgroep van dit project is: • Het project zal opdrachtgevers, opdrachtnemers en tunnelbeheerders kunnen helpen om arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en -renovatie naar een hoger niveau te tillen.

Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project bestaat uit verschillende stappen: 1. Het delen en verhogen van kennis over arbeidsveiligheid bij ketenpartners betrokken bij werkzaamheden in een tunnel. 2. Het opstellen van een standaard RI&E waarin de resultaten onder stap 1 zijn samengevoegd. 3. Het opmaken van een eerste aanzet van best-practice guide voor organisaties die werkzaamheden in een tunnel gaan (laten) uitvoeren en/of meer informatie willen hebben over arbeidsveiligheid bij tunnelwerkzaamheden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Bijeenkomsten in het verleden

18-03-2024 - Kick-off bijeenkomst Arbeidsveiligheid bij tunnels

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bob de Vos, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Kees Lokhorst, rol: Lid

DKO Advies -

Locatie: De Lier, Parklaan 25
Dennis Koene, rol: Projectleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Dennis Bossenbroek, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Michael Fisscher, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Tom Boydens, rol: Lid
Willem Apers, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Elsbeth Faasse-‘t Hart, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jurgen van den Bos, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Rob Marijnissen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Groeiboek Cybersecurity
V163R
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB-netwerk wil partijen die betrokken zijn bij tunnels ondersteunen bij het inrichten van cybersecurity.

Onderzoek
De redactiecommissie van het groeiboek Cybersecurity zal ervoor zorgen dat het groeiboek actueel blijft en eventuele wijzigingen volgen en zo nodig verwerken.

Resultaat
De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Peter Kole, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Wettelijke kaders tunnels en omgeving
V102
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In Nederland zijn enkele tientallen wegtunnels gebouwd en in gebruik. Sommige zijn nog in aanleg, een behoorlijk aantal wordt de komende jaren gerenoveerd. Het is de bedoeling dat een tunnel 70 jaar of langer blijft functioneren. Dit betekent dat de kans groot is dat de omgeving van een tunnel in de loop van zijn levensduur wijzigt. In de omgeving kunnen ruimtelijke functies worden toegevoegd die niet voorzien waren bij de aanleg van de tunnel. Dit kan impact hebben op de afweging van risico’s zowel voor de tunnel als de omgeving.

Onderzoek
Onduidelijk is hoe, op basis van wet- en regelgeving, de rol van een tunnel op de veiligheid van zijn (veranderende) ruimtelijke omgeving wordt meegewogen in besluitvorming. Of hoe de ontwikkeling van deze ruimtelijke omgeving invloed heeft op de veiligheid van de tunnel (constructief en gebruik). Er worden verschillende wettelijke kaders gebruikt, door verschillende partijen en op verschillende momenten. In de praktijk leidt dit soms tot discussie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan welke wetten en regels moet nu voldaan worden? Wat betekent dit voor het ontwerp van de tunnel, wat betekent dit voor de ontwikkeling van de omgeving?

Resultaat
Een onderzoeksverslag met hierin het eindresultaat van het onderzoek.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Bijeenkomsten in het verleden

22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Roel Scholten, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Voorzitter
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Projectleider
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molendijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Patrick Mostert, rol: Lid

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten 2024

  • 13 juni 2024: Bootcamp tunnels, een sportieve en leerzame bijeenkomst samen met de platforms Beheer en onderhoud en Duurzaamheid (meer informatie, zie boven aan deze pagina).
  • 7 november 2024: bijeenkomst over de renovatie van de Heinenoordtunnel. 

Contractvorming en rollen

Op 11 april 2024 kwamen de platformleden bijeen bij het COB in Delft om met elkaar te praten over contractvorming en rollen. In een (tunnel)project hebben we er dagelijks mee te maken en we vinden er allemaal wat van: het contract. Het biedt ons enerzijds houvast om te weten wat er gemaakt moet worden, maar anderzijds is het vaak een voedingsbodem voor discussies en vragen. Hoe komen contracten tot stand? Welke keuzes worden er gemaakt en welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag? Hoe evolueert contractvorming in de tijd? Nog belangrijker, welke lessen kunnen we hieruit leren voor de toekomst? Is er zoiets als het ideale contract? Tijdens deze platformbijeenkomst gingen twee ervaringsdeskundigen dieper in op deze vraagstukken. 

>> Bekijk de basispresentatie (pdf 3892 KB)
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 77 KB)

Opleiden en testen

Op 16 november 2023 zijn de leden van het platform samengekomen in het Railcenter in Amersfoort. Hier zijn ervaringen uitgewisseld met de spoortunnelwereld over het onderwerp opleiden en testen. Peter Kooijman en Edwin Westerduijn (ProRail) gingen diepgaand in op de complexe wereld van spoortunnels, Mello Lindner en Sjors Both deelden waardevolle informatie over het COB-project Proof of concept leeromgeving (COB). Een absoluut hoogtepunt was een rondleiding over het terrein/testcentrum, waar deelnemers een exclusief kijkje achter de schermen kregen en de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van opleiden en testen konden ervaren. Na afloop was een borrel om onderling nog even door te praten. De bijeenkomst is als inspirerend ervaren. Dank gaat uit naar de sprekers, deelnemers en het Railcenter voor het faciliteren van deze waardevolle bijeenkomst.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 168KB)
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 5MB)

Openstelling Piet Heintunnel

Op donderdag 14 september 2023 vond bij X TU Delft aan de Mekelweg een bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid plaats. Deze bijeenkomst had als thema de openstelling van de Piet Heintunnel. Jeroen Schrijver (tunnelbeheerder gemeente Amsterdam) praatte aanwezigen bij over de gemeente Amsterdam als tunnelbeheerder en de Piet Heintunnel in het bijzonder. Hij lichtte hierbij het openstellingsproces toe en ging in op de uitdagingen die daarbij op de tunnelbeheerder afkomen, zoals: omgang met de projectorganisatie, het advies van de veiligheidsbeambte en de relatie met bevoegd gezag en bestuur. Arnoud op den Kelder (projectmanager renovatie Piet Heintunnel gemeente Amsterdam) ging in op de techniek en het proces van het renovatieproject Piet Heintunnel als onderdeel van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 130 KB) 
>> Bekijk de presentatie (pdf, 5MB) 

Een sfeerimpressie van de platformbijeenkomst (Foto: COB)

Tunnels in Vlaanderen

De leden van het platform Tunnels en veiligheid zijn op vrijdag 15 juni 2023 samengekomen bij het COB in Delft voor een bijeenkomst over tunnels in Vlaanderen. Er gebeurt veel in Vlaanderen op tunnelgebied. Rondom Antwerpen is de aanleg van de Oosterweelverbinding in volle gang, misschien wel het grootste tunnelproject van Europa op dit moment. Waar ooit een brug was bedacht komt nu een groot aantal tunnels. De aanleg en ook tunnelveiligheid is hierbij een ingewikkelde en complexe opgave die partijen dwingt terug te gaan naar de bedoeling van regelgeving op dit gebied. Sprekers gaven aanwezigen een overzicht van het project, de bouwtechnische uitdagingen en zoomden in op de principes van tunnelveiligheid bij dit project. Daarnaast is tunnelbeheerder AWV bezig met de aanpak van het areaal; wat kan of moet worden aangepast en hoe doe je dat op een intensief gebruikt wegennet. Kris van Boven van AWV nam ons mee in deze afwegingen. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 121KB)
>> Bekijk alle presentatie (pdf, 12 MB)

Veiligheidsdenken en visie brandweer

Op 16 maart 2023 kwamen de leden van het platform Tunnels en veiligheid weer bij elkaar bij het COB in Delft. Ze hebben elkaar gesproken over veiligheidsdenken en brandweervisie. De kersverse coördinatoren Peter Kole en Bob de Vos stelden zich voor en namen aanwezigen vervolgens mee langs ontwikkelingen en mededelingen uit de tunnelwereld. Daarna gaven Johan Naber en Bob de Vos een presentatie over de veiligheidsafweging die in het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) wordt opgesteld, waarna hierover inhoudelijk discussie is gevoerd. Na de pauze vertelde Nils Rosmuller (lector Energie- en Transportveiligheid NIPV)  over nieuwe ontwikkelingen bij de brandweer en hun kijk op tunnelveiligheid. 
>> Bekijk hier de volledige agenda (pdf, 138KB)
>> Bekijk hier de presentatie van 16 maart 2023

Duurzaamheid bij tunnelrenovaties

Op 24 november 2022 vond een gecombineerde platformbijeenkomst plaats met het platform Duurzaamheid. Het hoofdthema was ‘Duurzaamheid bij tunnelrenovaties – een kans die je niet mag missen!’ Hoe realiseer je energiereductie en circulariteit? Tijdens deze bijeenkomst is tevens de eerste versie van de Handreiking logistiek gepresenteerd, net als het nieuwe groeiboek Cybersecurity. Er is afgesloten met een hapje en een drankje, zodat er voldoende ruimte was om te netwerken.
>> Bekijk de agenda (pdf, 138 KB)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 4 MB)

Foto: COB

Tunnelfamilie

Met het onderwerp: Van ‘iedere tunnel is uniek’ naar ‘een familie van tunnels’, was de platformbijeenkomst weer een boeiende. Op 15 september 2022 kregen de platformleden onder meer een presentatie over het nieuwe COB-project Evolutiepad naar uniformiteit, inspirerende presentaties over standaardisering in andere sectoren en de vertaling daarvan naar dit COB-project.
>> Bekijk de agenda (pdf, 181 KB)
>> Bekijk de presenaties (pdf, 4 MB)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Duurzaamheid en Beheer en onderhoud. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen. Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag.

‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!

>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Platformbijeenkomst Tunnel- en ARBO-veiligheid tijdens renovatie

Op donderdag 10 maart 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid samengekomen, op het nieuwe COB-kantoor in Delft, om te praten over tunnelveiligheid en ARBO-veiligheid tijdens renovatie. Tussen 14 en 17 uur is eerst kort gesproken over nieuws uit de tunnelwereld, het lanceren van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity en het nieuwe COB-project Logistiek bij tunnelrenovaties. Hierna vertelde veiligheidsbeambte Han Admiraal iets over afwegingen op het gebied van veiligheid bij de renovatie van de Kiltunnel, is met Marjolein Berendrecht, veiligheidskundige en veiligheidscoach, gesproken over lessen geleerd in ARBO-veiligheid in de verschillende fasen van de AWA-projecten in verschillende fasen en ook gingen Admiraal en Berendrecht met elkaar in dialoog. Platformleden hadden hierin een actieve rol. Het inhoudelijke programma was online te volgen. Voor de fysiek aanwezigen waren er na afloop COBitterballen.

>> Bekijk hier de volledige agenda (pdf, 162 KB) 

Vervolgsessie Leren Programmeren

Tijdens het COB-congres in november jl. verzamelden de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met circa honderd deelnemers ideeën over hoe de enorme tunnelrenovatieopgave slimmer en efficiënter kan worden aangepakt. Dit gebeurde op verzoek van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en leverde een schat aan ideeën op. Al deze ideeën heeft het COB gerubriceerd in zes thema’s. Op woensdag 26 januari 2022 heeft een aantal betrokkenen uit het COB-netwerk deze ideeën nog eens kritisch bekeken en prioriteiten vastgesteld. Vervolgens is nagedacht over welke ideeën het beste binnen het COB-tunnelprogramma, het PTZ of onder een andere paraplu kunnen worden uitgewerkt. Kortom: weer een vruchtbare samenkomst!

Vervolgsessie Leren Programmeren. Foto’s: COB

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Peter Hollebrandse, rol: Lid
Rob van Huissteden, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Stefan Lezwijn, rol: Lid
Ben van den Horn, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Charlotte Boschloo, rol: Lid
BAM Infra B.V.

BAM Infra B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Rob Kisjes, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator
Bob de Vos, rol: Co-coördinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Ruud Scholten, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. - Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid
Benjamin Mooijaart, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DKO Advies -

Locatie: De Lier, Parklaan 25
Dennis Koene, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid
Equans Infra en Energie

Equans Infra en Energie -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid

Equans Infra en Energie - EQUANS Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jim Halsey, rol: Lid

Equans Infra en Energie - EQUANS Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid

Equans Infra en Energie - EQUANS Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marije Bockholts, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Jeroen Schrijver, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marjolein Berendrecht, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
René Zomer, rol: Lid
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid
Jessicia van Rijn, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid
Riemer te Velde, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Ben Bastiaanse, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid
Marco Plug, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Victor Dellevoet, rol: Lid
Marco Vermeulen, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid
Abdel El Masoudi, rol: Lid
INFRACASE advies

INFRACASE advies -

Locatie: , De la Marplein 25
Kees van der Ende, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Edwin Schippers, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Dennis Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Berend Groeneveld, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid

K&Kteamwerk -

Locatie: Nijmegen, Dommers v Polderveldtweg 132
Joost Klabbers, rol: Lid

KAEOYS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kingspan Light + Air NL B.V. -

Locatie: Uden, Linie 48
Stan Veldpaus, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid
Bert Geukens, rol: Lid
Filip Slagmulder, rol: Lid
Peter Verbois, rol: Lid
Hanne Oostvogels, rol: Corresponderend lid

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Dieter van Staveren, rol: Lid

Mobilis TBI infra - Mobilis B.V.

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Arjan Verweij, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Rob van der Hek, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid
NV Tunnel Liefkenshoek

NV Tunnel Liefkenshoek -

Locatie: Kallo, Sint-Annalaan 1- Haven 1968
Buki Foubert, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Thijs Wientjes, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid
Etienne Fijnaut, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg -

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martin de Lange, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hélène Moors, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat Noord-Nederland -

Locatie: Leeuwarden, Zuidersingel 3
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Bianca Janssen, rol: Contactpersoon

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Daphne Herrebrugh, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Mark Goudzwaard, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Rita Puggioni, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Kamakshi Parwani, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Johannes Braams, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid
Harry Halman, rol: Lid
Rob de Jong, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
André Stehouwer, rol: Lid

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jain Lokesh, rol: Lid
Roland van Niekerk, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Peter Floor, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering -

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Berry Roelofs, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer -

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Richard Witsel, rol: Lid
Patrick Dankaart, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid