Platform Tunnels en veiligheid

In het platform Tunnels en veiligheid houdt een grote groep professionals zich bezig met de realisatie van veilige ondergrondse infrastructuur. Vier keer per jaar komen deze deelnemers bijeen om relevante vraagstukken te verkennen, uit te diepen en aan te pakken.

Tijdens een platformbijeenkomst wordt een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met inleidingen en discussies. Eventuele kennisvragen worden geïdentificeerd en indien nodig, wordt een specifieke werkgroep gevormd om vragen op te pakken. Binnen het platform zijn/worden verschillende projecten uitgevoerd. Resultaten van de projecten/werkgroepen worden na afronding weer gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst.

Aangezien meerdere leden lid zijn van zowel het platform Beheer en onderhoud als het platform Tunnels en veiligheid worden bijeenkomsten soms gecombineerd.

Ook worden platformbijeenkomsten weleens gecombineerd met een bezoek aan een praktijkproject. (Foto: COB)

Actuele projecten

Cybersecurity
V163
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB-netwerk wil partijen die betrokken zijn bij tunnels ondersteunen bij het inrichten van cybersecurity.

Onderzoek
Project Cybersecurity bouwt aan het groeiboek Cybersecurity en aan extra handvatten voor betrokken partijen.

Resultaat
De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren. Het groeiboek heeft inmiddels een plaats in de boekenkast, waarna nu de vraag verschuift naar meer praktische handvatten. Dat leidt tot het motto voor 2022: Van uitdenken naar toepassen.

Bijeenkomsten

20-12-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

22-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

01-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-09-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

21-06-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

17-05-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

12-04-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

18-03-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

25-01-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

25-11-2021 - (Geannuleerd) Presentatie Groeiboek Cybersecurity

Tijdens de bijeenkomst van het Platform Tunnels en veiligheid


09-11-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

15-10-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

14-09-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

13-07-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

01-06-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-04-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

23-03-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Deelprojectleider

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Deelprojectleider

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Chris Braas, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V.

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Wim van Asperen, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid
KAEYOS

KAEYOS

Locatie: ,
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Arjan Weijenborg, rol: Lid
Gijs Withagen, rol: Lid
Michiel Jung, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
René van der Helm, rol: Lid

Phoenix Contact B.V.

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Sjoerd Hakstege, rol: Lid

PMA Automation BV

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
William Kaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Robbert Ross, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ico Jacobs, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Deelprojectleider

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Erik Versteegt, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jos Renkens, rol: Lid
Handboek Tunnelbouw
T206
Status: Lopend
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze worden in het Handboek door een permanente COB-commissie.

Onderzoek
De commissie van het Handboek Tunnelbouw verzamelt en beoordeelt de ingekomen feedback en aanvullingen.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw. In 2022 wordt de nieuwste versie van het Handboek verwacht met de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Allart Hoekstra, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Opdrachtgever

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jan van Dalen, rol: Voorzitter

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid
William van Rooijen, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid
Logistiek bij tunnelrenovatie
V101
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij tunnelrenovaties en onderhoudsnachten in wegtunnels en spoortunnels blijkt vaak dat er veel (werk)tijd verloren gaat, omdat monteurs, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Gevolg is dat er tijdens een afsluiting minder werk dan gepland gedaan kan worden. De planning loopt uit en kosten worden overschreden. Met als ultiem gevolg het niet halen van opleverdatum.

Onderzoek
Het hoofdstuk Logistiek management uit het groeiboek Renoveren dient als uitgangspunt. Die basis wordt verrijkt met meerdere invalshoeken en kennis en ervaring uit andere sectoren.

Resultaat
Het project levert een handreiking en best practices voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek bij een tunnelrenovatie goed te laten verlopen. De handreiking is ook toepasbaar op het uitvoeren van onderhoud tijdens onderhoudsnachten.

Bijeenkomsten

26-08-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie

24-06-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie

Met een bezoek aan de Rijnlandroute.


20-05-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie

22-04-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie

25-02-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Victor Dellevoet, rol: Lid
MC3 Projects

MC3 Projects

Locatie: Vlaardingen, Louise de Colignylaan 52
Marco Vermeulen, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dieter van Staveren, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jessica van Rijn, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Etienne Fijnaut, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Secretaris

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Vier bijeenkomsten per jaar.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

26 januari 2022 vervolgbijeenkomst ‘Leren programmeren’ als opvolging van de bijeenkomst in november 2021.

1

10 maart 2022 platformbijeenkomst ‘Tunnelveiligheid en ARBO-veiligheid bij tunnelrenovaties’.

1

20 juni 2022 (tijdens COB-congres) gezamenlijke bijeenkomst platform Tunnels en veiligheid, Beheer en onderhoud, en Duurzaamheid over lopende grote praktijkprojecten.

1

Bijeenkomsten

Tunnelfamilie

Met het onderwerp: Van ‘iedere tunnel is uniek’ naar ‘een familie van tunnels’, was de platformbijeenkomst weer een boeiende. Op 15 september 2022 kregen de platformleden onder meer een presentatie over het nieuwe COB-project Evolutiepad naar uniformiteit, inspirerende presentaties over standaardisering in andere sectoren en de vertaling daarvan naar dit COB-project.
>> Bekijk de agenda (pdf, 181 KB)
>> Bekijk de presenaties (pdf, 4 MB)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Duurzaamheid en Beheer en onderhoud. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen. Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag.

‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!

>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Platformbijeenkomst Tunnel- en ARBO-veiligheid tijdens renovatie

Op donderdag 10 maart 2022 zijn de leden van het platform Tunnels en veiligheid samengekomen, op het nieuwe COB-kantoor in Delft, om te praten over tunnelveiligheid en ARBO-veiligheid tijdens renovatie. Tussen 14 en 17 uur is eerst kort gesproken over nieuws uit de tunnelwereld, het lanceren van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity en het nieuwe COB-project Logistiek bij tunnelrenovaties. Hierna vertelde veiligheidsbeambte Han Admiraal iets over afwegingen op het gebied van veiligheid bij de renovatie van de Kiltunnel, is met Marjolein Berendrecht, veiligheidskundige en veiligheidscoach, gesproken over lessen geleerd in ARBO-veiligheid in de verschillende fasen van de AWA-projecten in verschillende fasen en ook gingen Admiraal en Berendrecht met elkaar in dialoog. Platformleden hadden hierin een actieve rol. Het inhoudelijke programma was online te volgen. Voor de fysiek aanwezigen waren er na afloop COBitterballen.

>> Bekijk hier de volledige agenda (pdf, 162 KB) 

Vervolgsessie Leren Programmeren

Tijdens het COB-congres in november jl. verzamelden de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met circa honderd deelnemers ideeën over hoe de enorme tunnelrenovatieopgave slimmer en efficiënter kan worden aangepakt. Dit gebeurde op verzoek van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en leverde een schat aan ideeën op. Al deze ideeën heeft het COB gerubriceerd in zes thema’s. Op woensdag 26 januari 2022 heeft een aantal betrokkenen uit het COB-netwerk deze ideeën nog eens kritisch bekeken en prioriteiten vastgesteld. Vervolgens is nagedacht over welke ideeën het beste binnen het COB-tunnelprogramma, het PTZ of onder een andere paraplu kunnen worden uitgewerkt. Kortom: weer een vruchtbare samenkomst!

Vervolgsessie Leren Programmeren. Foto’s: COB

Platformbijeenkomst Leren programmeren

Op 25 november 2021 hebben de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud gezamenlijk de sessie ‘Leren programmeren’ gehouden. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De bijeenkomst begon met de overwegingen, vragen en ervaringen van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ), de Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team Heinenoordtunnel. Vervolgens was er een carrousel met drie ronden waarin bezoekers telkens konden kiezen uit acht thema’s. Hierna volgde een terugkoppeling van de verdiepende rondes.

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk de agenda (pdf, 130 kb)
>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Logistiek bij renovatie- en onderhoudsprojecten

Tijdens een verkenning van het thema ‘Logistiek bij renovatie en onderhoud’ op 23 september 2021 bij Lijm & Cultuur in Delft zijn best practices bekeken, ervaringen uitgewisseld en hebben de platformleden besproken welke knelpunten zij zien. Bij tunnelrenovaties staat alles onder hoge tijdsdruk. Het inrichten van degelijk logistiek management is dus een eerste vereiste. Een grote gemene deler van tunnelrenovaties is dat (complexe) werkzaamheden vaak dienen te worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De vereiste doorstroming sluit langdurige tunnel- en onderhoudssluitingen uit.

Vanuit de markt klinkt steeds vaker de wens om renovaties in te richten als plant-stops in de industrie of als logistieke processen in een wereldhaven. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe gaat het er daar aan toe? Antwoord op deze vragen werd gegeven tijdens het plenaire deel van deze platformbijeenkomst. Jo Kern (Sitech/UGS, het voormalige DSM) en Paul Kleyn (Amsterdam Metro en Tram) vertelden over de logistiek in hun praktijk, de organisatie van renovatieprojecten en het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van veilig onderhoud. Ze namen platformleden mee in de technische uitdagingen en bijhorende aanpak en oplossingen. De ruim dertig leden van de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid kregen aansluitend de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de presentaties zijn de fysiek aanwezige deelnemers geïnspireerd aan de slag gegaan om de zojuist opgedane kennis te vertalen naar de wereld van tunnelrenovaties. In deze actieve workshop wordt nagedacht over ‘tijd versus complexiteit’ en ‘technische en organisatorische mogelijkheden’.

Als vanouds hebben de deelnemers na afloop nog wat bijgepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. De platform-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp waren het eens; er moet zeker een vervolg aan dit onderwerp worden gegeven.
> Bekijk de agenda (pdf, 133 kb)
> Bekijk hier de presentatie van Paul Kleyn (pdf, 785kb)
> Bekijk hier de presentatie van Jo Kern (pdf, 2mb)
> Bekijk hier de video van de bijeenkomst (mp4, 4mb)

Digitale tunneltweeling bij renovatie

Op donderdag 24 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. Er was een strandtent in Wassenaar afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen.

Het thema van de bijeenkomst was ‘Digitale tunneltweeling bij renovatie’. Er waren sprekers vanuit het programma Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en de renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel. Welke invulling hebben zij gegeven aan een digitale tunneltweeling? Hoe gebruiken ze hem? Na de plenaire sessie werd er afscheid genomen van de digitale gasten. De deelnemers die op het strand waren, gingen na een korte pauze aan de slag in wandelworkshops. Samen bepaalden ze welke zaken meerwaarde kunnen geven aan een digitale tunneltweeling bij een renovatieproject en werkten ze een casus uit voor het simuleren van een situatie. Maar uiteraard ging het óók om ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en samen bitterballen eten.

>> Bekijk agenda (pdf, 175 KB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie AWA (pdf, 760 KB)

Renoveren met de winkel open

Op 16 maart 2021 stond de digitale bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid en het platform Beheer en onderhoud in het teken van het thema ‘Renoveren met de winkel open’. Dit vraagt om goede samenwerking, logistieke afstemming, heldere afspraken, flexibiliteit en korte communicatielijnen.

Tijdens de bijeenkomst stonden de lessen uit het programma VIT2 van Rijkswaterstaat centraal. Negentig online deelnemers doorliepen het programma onder leiding van platformcoördinatoren Arjan Tromp en Tom van Tintelen. In de studio sprak Johan Naber sprak namens Rijkswaterstaat over de doelen en over hoe de aanpak heeft uitgepakt. Jan Holsteijn en Rob Riemens vertelden namens de combinatie Croon Siemens over de uitvoering, techniek en logistiek. Stefan Kurvers (Dynniq) sloot digitaal aan en ging in op de industriële automatisering.

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan?’. Ook konden de deelnemers via de chat vragen indienen. Volgens Arjan Tromp werden met name testen, logistiek, de rol van de beheerder en cybersecurity bij renovatie, veel genoemd. Daarnaast concludeerde hij dat VIT ook lijkt te staan voor ‘Vaak Intensief Tafelen’.

>> Presentatie overall (pdf, 670 KB)
>> Presentatie VIT2 – algemeen (pdf, 1 MB)
>> Presentatie VIT2 – TTI (pdf, 2 MB)
>> Presentatie VIT2 – IA (pdf, 2 MB)

Update groeiboek Cybersecurity

Op donderdag 10 december 2020  kwamen de platformleden digitaal bijeen. Er namen 48 geïnteresseerden deel aan deze afwisselende bijeenkomst, met extra aandacht voor het groeiboek Cybersecurity.

Ron Beij presenteert de lessen geleerd van de workshops vanuit het project Van object- naar systeemveiligheid. De deelnemers waren daarnaast getuige van de lancering van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de update van deze versie, onder leiding van Jasper Kimstra. Leen van Gelder schetste de historie van dit groeiboek en de eerdere versies. Johannes Braams ging in op de updates en aanvullingen en Erik Versteegt nam platformleden mee door de Quickscan cybersecurity tunnels. Tot slot is via Mentimeter gestemd op de mogelijke onderwerpen voor volgend jaar. De coördinatoren van dit platform; Arjan Tromp en Tom van Tintelen, gaan met deze input de bijeenkomsten van 2021 vorm geven.

>> Basispresentatie (pdf, 780 KB)
>> Presentatie Ron Beij (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Johannes Braams (pdf, 500 KB)
>> Presentatie Erik Versteegt (pdf, 270 KB)

Ontwikkelingen bij bediening en besturing van tunnels

Een ‘hybride’ bijeenkomst op 15 september 2020! Van zo’n 35 deelnemers, was een derde fysiek aanwezig bij het COB. Het onderwerp ‘Ontwikkelingen bij bediening en besturing van tunnels’ werd van diverse kanten belicht en besproken.

Bert van der Linden van Phoenix Contact, Mense Wassenaar van de gemeente Amsterdam en André van de Velde van BAAK hielden een presentatie over hun aanpak en werden daarna bevraagd vanuit de zaal en via de chat. Na afloop werd duidelijk dat men het persoonlijk sparren met vakgenoten had gemist, want iedereen in de zaal bleef nog lang napraten onder het genot van een drankje en bitterballen.

>> Bekijk agenda (pdf, 120 KB)
>> Download presentatie Phoenix over open OT-architecturen (pdf, 820 KB)
>> Download presentatie Amsterdam over het ontwikkelen van 3B voor hun tunnels (pdf, 1.4 MB)
>> Download presentatie BAAK over bediening en besturing van tunnels in de Blankenburgverbinding (pdf, 1.8 MB)

Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels

Voor de platformbijeenkomst op 12 juni 2020 heeft het platform Tunnels en veiligheid samengewerkt met het platform Beheer en onderhoud en het KPT. Het onderwerp was ‘Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’.

Twee prominente sprekers stonden op het programma:

  • Carlo van der Weijer, TU/e
    Schieten we straks met een hyperloop onder het maaiveld door? Gaan we nóg meer met de auto? Gaat de gouwe ouwe fiets het alsnog winnen? Vliegen we straks met drones van A naar B? Hoe krijgen we al het voedsel en koopwaar bij mensen? Carlo van de Weijer probeert in zijn betoog over de toekomst van mobiliteit zin en onzin van elkaar te scheiden en te vertalen naar implicaties voor het ondergronds ruimtegebruik.
  • Arie Bleijenberg, TNO
    Civiele infrastructuur is ons grootste publieke vermogen! Hoe groot is de aankomende vervangingsopgave van onze kunstwerken? Wanneer komt de piek? Hoe brengen we het management van deze assets op een hoger plan? Arie Bleijenberg van TNO deelt in hink-stap-sprong feiten en zijn visie.

Vanuit de studio hoort en ziet u niet alleen de presentaties, maar gaan COB-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp met de heren in gesprek, waarbij u vragen kunt stellen, bijvoorbeeld via de chatbox. Die vragen neemt KPT-coördinator Ben van den Horn mee in het studiogesprek.

De bijeenkomst is onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op 12 juni 2020. (Foto’s: COB)

Ontwikkelingen in de bediening en besturing van tunnels

Helaas ging de platformbijeenkomst op 17 maart 2020 niet door, omdat we vanwege het coronavirus de doelstellingen van deze bijeenkomst niet konden waarborgen. Het platform Tunnels en veiligheid zou zich tijdens deze bijeenkomst richten op ontwikkelingen in de bediening en besturing van tunnels. Sprekers van onder meer Phoenix, de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Croonwolter&dros (A16 Rotterdam) stonden op het programma. Deze input wordt doorschoven naar een volgende bijeenkomst.

Update groeiboek Cybersecurity

Op de platformbijeenkomst van 26 november 2019 is de nieuwe versie van het groeiboek Cybersecurity tunnels gepresenteerd. Sinds eind vorig jaar is er door een COB-werkgroep hard gewerkt aan een update en uitbreiding.

Projectleider Leen van Gelder gaf tijdens de platformbijeenkomst een toelichting. Ook deelden de provincie Noord-Holland, ProRail en Rijkswaterstaat hun ervaringen op het gebied van cybersecurity met de gasten. Platformcoördinator Arjan Tromp besprak daarnaast de agenda van het platform voor volgend jaar met de deelnemers.
>> Werkgroep Cybersecurity
>> Groeiboek Cybersecurity tunnels
>> Bekijk presentatie platformbijeenkomst (pdf, 1 MB)

Borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase

Op dinsdag 21 mei 2019 kwamen de platformleden bijeen voor een sessie over de borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase.

Er waren sprekers vanuit vier perspectieven: gemeente Amsterdam (Frans Cornelis), Rijkswaterstaat (Ron van den Ende), Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (Kris van Boven) en Arcadis/Waterwolftunnel (Richard Bormans). Zij gingen onder meer in op aspecten vanuit techniek, organisatie en procedures.  De organisaties hebben elk hun eigen aanpak, maar er werden ook rode draden zichtbaar. We kunnen duidelijk van elkaar leren. Tot slot was er de gelegenheid om te netwerken.
>> Presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Rijkswaterstaat (pdf, 610 KB)
>> Procedures beoordeling veiligheid door tunnelbeheerder (pdf, 575 KB)
>> Presentatie Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (pdf, 860 KB)
>> Presentatie managing agent/Arcadis (pdf, 2.3 MB)

Veiligheid bij renovatie

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 5 maart 2019 stond het onderwerp ‘Veiligheid bij renovatie’ op de agenda. Naast de platformleden waren ook andere betrokkenen bij tunnelrenovatieprojecten uitgenodigd en in groten getale aanwezig.

Er waren presentaties over veiligheid bij de renovatie van de Maastunnel (Anton Ruiter, gemeente Rotterdam), de Kiltunnel (Harry de Haan, Elumint) en de Heinenoordtunnel: als eerste in een reeks van vele vervangings- en renovatieopgaven (Johan Naber, Rijkswaterstaat). Na de presentaties werd onder leiding van coördinator Arjan Tromp plenair met opdrachtgevers en opdrachtnemers gesproken over aanpak, afwegingen, keuzes, eisen en maatregelen rondom de renovatieopgave van zowel rijks-als niet-rijkstunnels. Tot slot gaf Karin de Haas (COB) een korte toelichting op de komst van Asfinag (Oostenrijkse wegenbeheerder) in april van dit jaar. Na afloop was er uitgebreid gelegenheid om te netwerken.
>> Bekijk agenda (pdf, 130 KB)
>> Presentaties Maastunnel (pdf, 5.7 MB)
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 4.8 MB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 490 KB)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Rob van Huissteden, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Charlotte Boschloo, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Koen Gideonse, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Tom van Tintelen, rol: Adviseur

Colt International B.V.

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid
Stan Veldpaus, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid
Ruud Scholten, rol: Lid
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V.

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid
Wout van Oostrum, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Peter Borsje, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marjolein Berendrecht, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid
Marije Bockholts, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Wouter Janssen Lok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Marco Plug, rol: Lid
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Abdel El Masoudi, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid
Victor Dellevoet, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Schippers, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Dennis Holsteijn, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid

InterDam B.V.

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Berend Groeneveld, rol: Lid
Lars Meijer, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid
KAEYOS

KAEYOS

Locatie: ,
Jaap van Wissen, rol: Lid

Keers Special Doors bv

Locatie: Mijdrecht, Communicatieweg 5
Jaap Biesheuvel, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid
MC3 Projects

MC3 Projects

Locatie: Vlaardingen, Louise de Colignylaan 52
Marco Vermeulen, rol: Lid

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dieter van Staveren, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Arjan Verweij, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Gea Kolk, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Faber, rol: Lid
Jessica van Rijn, rol: Lid
Judith Hoetelmans, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

Neuterink Fire & Tunnel Safety

Locatie: Maurik, Kemphaan 17
Patrick Elferink, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V.

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Etienne Fijnaut, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Martin de Lange, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Locatie: Leeuwarden, Zuidersingel 3
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid
Paul van Putten, rol: Lid
Peter Kole, rol: Lid
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Daphne Herrebrugh, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Rita Puggioni, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V.

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Robert Dubbelman, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Yellax Nederland B.V.

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid