Platform Tunnels en veiligheid

Het platform Tunnels en veiligheid bestaat uit zo’n tachtig mensen die op professionele wijze betrokken zijn bij de realisatie van veilige ondergrondse infrastructuur. De deelnemers komen vier keer per jaar bijeen om vraagstukken te verkennen, uit te diepen en aan te pakken.

De platformbijeenkomsten vinden plaats bij het COB of bij een van de deelnemende organisaties. Tijdens een bijeenkomst wordt er een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met een aantal inleidingen en discussies. Vervolgens identificeren de deelnemers eventuele openstaande kennisvragen en wordt er indien nodig een werkgroep gecreëerd om dit nader op te pakken. De werkgroep kan bijvoorbeeld een rapportage opstellen. De resultaten van de werkgroepen worden na afronding weer gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst. De netwerkbijeenkomsten worden mede vormgegeven door een begeleidingsteam.

De platformbijeenkomsten worden geregeld gecombineerd met een bezoek aan een praktijkproject. (Foto: COB)

Onderwerpen

Op donderdag 24 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. Er was een strandtent in Wassenaar afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen.

Het thema van de bijeenkomst was ‘Digitale tunneltweeling bij renovatie’. Er waren sprekers vanuit het programma Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en de renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel. Welke invulling hebben zij gegeven aan een digitale tunneltweeling? Hoe gebruiken ze hem? Na de plenaire sessie werd er afscheid genomen van de digitale thuisgasten. De deelnemers die op het strand waren, gingen na een korte pauze aan de slag in wandelworkshops. Samen bepaalden ze welke zaken meerwaarde kunnen geven aan een digitale tunneltweeling bij een renovatieproject en werkten ze een casus uit voor het simuleren van een situatie. Maar uiteraard ging het óók om ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en samen bitterballen eten.
>> Bekijk agenda (pdf, 175 KB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie AWA (pdf, 760 KB)

Tunnelrenovatie met de winkel open vraagt om goede samenwerking, logistieke afstemming, heldere afspraken, flexibiliteit en korte communicatielijnen. Dat valt te leren uit de digitale bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid en het platform Beheer en onderhoud op 16 maart 2021. Tijdens de bijeenkomst stonden vanuit het thema ‘Renoveren met de winkel open’, de lessen uit het programma VIT2 van Rijkswaterstaat centraal. In totaal zijn er 90 online deelnemers geteld. Onder leiding van de platformcoördinatoren Arjan Tromp en Tom van Tintelen werd het programma doorlopen. In de studio sprak Johan Naber sprak namens Rijkswaterstaat over de doelen, de aanpak en hoe dat heeft uitgepakt. Jan Holsteijn en Rob Riemens vertelden namens de combinatie Croon Siemens over de uitvoering, techniek en logistiek. Stefan Kurvers (Dynniq) sloot digitaal aan en ging in op de industriële automatisering.

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan’. Ook konden de deelnemers via de chat vragen indienen. Volgens Arjan Tromp werden met name testen, logistiek, de rol van de beheerder en cybersecurity bij renovatie, veel genoemd. Daarnaast concludeerde hij dat VIT ook lijkt te staan voor ‘Vaak Intensief Tafelen’.
>> Presentatie overall (pdf, 670 KB)
>> Presentatie VIT2 – algemeen (pdf, 1 MB)
>> Presentatie VIT2 – TTI (pdf, 2 MB)
>> Presentatie VIT2 – IA (pdf, 2 MB)

Op donderdag 10 december 2020  kwamen de platformleden weer digitaal bijeen. Er namen 48 geïnteresseerden deel aan deze afwisselende bijeenkomst. Ron Beij presenteerde de geleerde lessen van de workshops die hij in 2020 heeft gedaan vanuit het project Van object- naar systeemveiligheid. De deelnemers waren daarnaast getuige van de lancering van de nieuwste versie van het groeiboek Cybersecurity. Hartelijk dank aan de vele personen die hebben meegewerkt aan de update van deze versie, onder leiding van Jasper Kimstra. Leen van Gelder schetste de historie van het ontstaan van dit groeiboek en de eerdere versies. Johannes Braams ging in op de updates en aanvullingen, en Erik Versteegt heeft de platformleden meegenomen door de Quickscan cybersecurity tunnels. Tot slot is er via Mentimeter gestemd op de mogelijke onderwerpen voor volgend jaar. De coördinatoren van dit platform, Arjan Tromp en Tom van Tintelen, gaan met deze input de bijeenkomsten van 2021 vorm geven.
>> Basispresentatie (pdf, 780 KB)
>> Presentatie Ron Beij (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Johannes Braams (pdf, 500 KB)
>> Presentatie Erik Versteegt (pdf, 270 KB)

Een ‘hybride’ bijeenkomst op 15 september 2020! Er waren zo’n 35 deelnemers, waarvan een derde fysiek aanwezig was bij het COB. Het onderwerp ‘Ontwikkelingen bij bediening en besturing van tunnels’ werd van diverse kanten belicht en besproken. Bert van der Linden van Phoenix Contact, Mense Wassenaar van de gemeente Amsterdam en André van de Velde van BAAK hielden een presentatie over hun aanpak en werden daarna bevraagd vanuit de zaal en via de chat. Na afloop werd duidelijk dat men het persoonlijk sparren met vakgenoten had gemist, want iedereen in de zaal bleef nog lang napraten onder het genot van een drankje en bitterballen.
>> Bekijk agenda (pdf, 120 KB)
>> Download presentatie Phoenix over open OT-architecturen (pdf, 820 KB)
>> Download presentatie Amsterdam over het ontwikkelen van 3B voor hun tunnels (pdf, 1.4 MB)
>> Download presentatie BAAK over bediening en besturing van tunnels in de Blankenburgverbinding (pdf, 1.8 MB)

Voor de bijeenkomst op 12 juni 2020 werkte het platform Tunnels en veiligheid samen met het platform Beheer en onderhoud en het KPT. Het onderwerp was ‘smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’. Twee prominente sprekers stonden op het programma:

  • Carlo van der Weijer, TU/e
    Schieten we straks met een hyperloop onder het maaiveld door, gaan we nóg meer met de auto als die het rijden overneemt, gaat de gouwe ouwe fiets het alsnog winnen of vliegen we gewoon met drones van A naar B? En hoe krijgen we al het voedsel en alle koopwaar bij de mensen? Carlo van de Weijer probeerde in zijn betoog over de toekomst van mobiliteit de zin van de onzin te scheiden, en te vertalen naar implicaties voor het ondergronds ruimtegebruik.
  • Arie Bleijenberg, TNO
    Civiele infrastructuur is ons grootste publieke vermogen! Hoe groot is de aankomende vervangingsopgave van onze kunstwerken? Wanneer komt de piek? Hoe brengen we het management van deze assets op een hoger plan? Arie Bleijenberg van TNO deelde in hink-stap-sprong feiten en zijn visie.

Vanuit de studio hoorde en zag u niet alleen de presentaties, maar gingen de COB-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp met de heren in gesprek, waarbij u ook vragen kon stellen, bijvoorbeeld via de chatbox. Die vragen nam KPT-coördinator Ben van den Horn gelijk mee in het studiogesprek.

De bijeenkomst was onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op 12 juni 2020. (Foto’s: COB)

Helaas ging de platformbijeenkomst op 17 maart 2020 niet door, omdat we vanwege het coronavirus de doelstellingen van deze bijeenkomst niet konden waarborgen. Het platform Tunnels en veiligheid zou zich tijdens deze bijeenkomst richten op ontwikkelingen in de bediening en besturing van tunnels. Sprekers van onder meer Phoenix, de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Croonwolter&dros (A16 Rotterdam) stonden op het programma. Deze input wordt doorschoven naar een volgende bijeenkomst.

Op de platformbijeenkomst van 26 november 2019 werd de nieuwe versie van het groeiboek Cybersecurity tunnels gepresenteerd. Sinds eind vorig jaar is er door een COB-werkgroep hard gewerkt aan een update en uitbreiding. Projectleider Leen van Gelder gaf tijdens de platformbijeenkomst een toelichting. Ook deelden de provincie Noord-Holland, ProRail en Rijkswaterstaat hun ervaringen op het gebied van cybersecurity met de gasten. Platformcoördinator Arjan Tromp besprak daarnaast de agenda van het platform voor volgend jaar met de deelnemers.
>> Werkgroep Cybersecurity
>> Groeiboek Cybersecurity tunnels
>> Bekijk presentatie platformbijeenkomst (pdf, 1 MB)

Op dinsdag 21 mei 2019 kwamen de platformleden bijeen voor een sessie over de borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase. Er waren sprekers vanuit vier perspectieven: gemeente Amsterdam (Frans Cornelis), Rijkswaterstaat (Ron van den Ende), Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (Kris van Boven) en Arcadis/Waterwolftunnel (Richard Bormans). Zij gingen onder meer in op aspecten vanuit techniek, organisatie en procedures.  De organisaties hebben elk hun eigen aanpak, maar er werden ook rode draden zichtbaar. We kunnen duidelijk van elkaar leren. Tot slot was er de gelegenheid om te netwerken.
>> Presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Rijkswaterstaat (pdf, 610 KB)
>> Procedures beoordeling veiligheid door tunnelbeheerder (pdf, 575 KB)
>> Presentatie Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (pdf, 860 KB)
>> Presentatie managing agent/Arcadis (pdf, 2.3 MB)

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 5 maart 2019 stond het onderwerp ‘Veiligheid bij renovatie’ op de agenda. Naast de platformleden waren ook andere betrokkenen bij tunnelrenovatieprojecten uitgenodigd en in groten getale aanwezig. Er waren presentaties over veiligheid bij de renovatie van de Maastunnel (Anton Ruiter, gemeente Rotterdam), de Kiltunnel (Harry de Haan, Elumint) en de Heinenoordtunnel: als eerste in een reeks van vele vervangings- en renovatieopgaven (Johan Naber, Rijkswaterstaat). Na de presentaties werd onder leiding van coördinator Arjan Tromp plenair met opdrachtgevers en opdrachtnemers gesproken over aanpak, afwegingen, keuzes, eisen en maatregelen rondom de renovatieopgave van zowel rijks-als niet-rijkstunnels. Tot slot gaf Karin de Haas (COB) een korte toelichting op de komst van Asfinag (Oostenrijkse wegenbeheerder) in april van dit jaar. Na afloop was er uitgebreid gelegenheid om te netwerken.
>> Bekijk agenda (pdf, 130 KB)
>> Presentaties Maastunnel (pdf, 5.7 MB)
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 4.8 MB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 490 KB)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Rob van Huissteden, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Charlotte Boschloo, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Koen Gideonse, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Ronald Gram, rol: Lid

Colt International B.V.

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid
Stan Veldpaus, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid
Ronald de Weerd, rol: Lid
Ruud Scholten, rol: Lid
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Adviseur

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Wout van Oostrum, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Peter Borsje, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Hans Bronsveld, rol: Lid
Hugo de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid
Rein de Haas, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Marco Plug, rol: Lid
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Abdel El Masoudi, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Schippers, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Dennis Holsteijn, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid
Marcel Valé, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid
Managementbureau van der Wouden

Managementbureau van der Wouden

Locatie: Bergschenhoek, Struisvaren 19
Henric van der Wouden, rol: Lid

MaxGrip Head office

Locatie: Utrecht, Euclideslaan 121
Ronald de Kok, rol: Lid

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Gea Kolk, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Faber, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Nils Lundgren, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid
Phoenix Contact

Phoenix Contact

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid
RET

RET

Locatie: Rotterdam, Laan op Zuid 2
Tim Calle, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Maria Angenent, rol: Lid
Martin de Lange, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid
Paul van Putten, rol: Lid
Peter Kole, rol: Lid
William van Rijswijk, rol: Lid
Rikkelman Techniek

Rikkelman Techniek

Locatie: ,
Michel Rikkelman, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Arjan Verweij, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
Danny Vroemen, rol: Lid

The Collective SI B.V.

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Robert Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid
Okke Sanderink, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid
Wouter Janssen Lok, rol: Lid
Tunnel Safety Consults bv

Tunnel Safety Consults bv

Locatie: Baarn, Tolweg 5
Matthijs Huijben, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Diego Meester, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid
Sander Goudswaard, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid