Schreudersstudieprijs

Om het jaar beloont Stichting A.M. Schreuders een student die een bijzonder afstudeerproject heeft afgerond op het gebied van ondergronds ruimtegebruik aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. De stichting wil de vernieuwende blik van studenten blijven stimuleren. De kiem van (ondergronds) bouwend Nederland ligt immers in het onderwijs.

De Schreudersstudieprijs is dé prijs voor een afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. Voor eventuele eervolle vermeldingen ligt een oorkonde en 500 euro klaar.

Schreudersstudieprijs 2021

Een jaartje later dan gepland, en dat levert nóg meer mooie projecten op! Studenten die tussen 1 april 2018 en 24 september 2021 zijn afgestudeerd kunnen meedingen naar de prijs die in 2021 wordt uitgereikt.
>> Inzendingen
>> Advertentie (pdf, 610 KB)

Schreudersstudieprijs 2018

De winnaars in 2018. Van links naar rechts: Thijs Niemeijer, Ruben van Monfort, Maurizio Mattiacci, Kubilay Bekarlar en Carolina Lantinga. (Foto: Vincent Basler)

Dit jaar richtte Stichting A.M. Schreuders zich weer op de studenten. Tot 1 mei 2018 konden studenten zich aanmelden. Er waren veertien inzendingen:

 • Rheza Rabadian – TU Delft – Investigation on Stress Increase of Sand inside an Immersed Tunnel Joint Gap (Techniek)
 • Ruben van Montfort – TU Delft – Afkeurniveau van zinkvoegen in bestaande zinktunnels (Techniek)
 • Hikmet Uysal – TU Delft – Numerieke en experimentele bepaling van het draagvermogen van een bestaande prefab duiker uit 1071 (Techniek)
 • Tom Maatkamp – TU Delft – The capabilities of the Plaxis Shotcrete material model for designing laterally loaded reinforced concrete structures in the subsurface (Techniek)
 • Thijs Niemeijer – Saxion hogeschool Deventer – Zichtbaar & onzichtbaar. De ruimte als één geheel, hoe boven- en ondergrond een eenheid vormen (Conceptueel ontwerp)
 • Jasper Haen – Radboud Universiteit Nijmegen – Het Kennisplatform Tunnelveiligheid als leeuwentemmer (Conceptueel ontwerp)
 • Raphaël Kilsdonk – Hogeschool Utrecht – Simulatie en optimalisatie van stempelramen (Techniek)
 • Carolina Lantinga – TU Delft – Comparison between static and transient face stability. Case-Study: The Rijnlandroute (Techniek)
 • Matthijs Bon – TU Delft – An advanced prospecting method for assessing the quantity of underground metal cables urban mines (Techniek)
 • Edward van de Werfhorst en Robin Gerssen – Windesheim – Horizontale bodemafsluiting door middel van waterglasinjectie (Techniek)
 • Kubilay Bekarlar – TU Delft – Steel-Concrete-Steel sandwich immersed tunnels for large spans (Techniek)
 • Maurizio Mattiacci – TU Delft – The added values of multifunctional underground constructions. An analysis based on the observation of the effects, their consideration and appraisal in the decision-making (Conceptueel ontwerp)
 • Sebastiaan Buisman – TU Delft – Spatial effects in the ex-ante evaluation of urban underground transportation infrastructure projects (Conceptueel ontwerp)
 • Daan Verbruggen – TU Delft – Bepalen van het berekende effect van constructieve bogen in een steil talud van een spoordijk (Techniek en/of Conceptueel ontwerp)

De jury heeft vervolgens vijf studenten genomineerd (op alfabetische volgorde):

 • Kubilay Bekarlar – TU Delft – Steel-Concrete-Steel sandwich immersed tunnels for large spans (Techniek)
 • Carolina Lantinga – TU Delft – Comparison between static and transient face stability. Case-Study: The Rijnlandroute (Techniek)
 • Maurizio Mattiacci – TU Delft – The added values of multifunctional underground constructions. An analysis based on the observation of the effects, their consideration and appraisal in the decision-making (Conceptueel ontwerp)
 • Ruben van Montfort – TU Delft – Afkeurniveau van zinkvoegen in bestaande zinktunnels (Techniek)
 • Thijs Niemeijer – Saxion hogeschool Deventer – Zichtbaar & onzichtbaar. De ruimte als één geheel, hoe boven- en ondergrond een eenheid vormen (Conceptueel ontwerp)

Op 22 juni 2018 is tijdens het COB-congres de Schreudersstudieprijs 2018 uitgereikt. Alle genomineerden stonden op het podium, want ‘als je uit veertien inzendingen bent genomineerd, ben je al een winnaar’, aldus Frits van Tol, emeritus hoogleraar Geo-engineering, die de prijs uitreikte. Hij overhandigde dan ook alle genomineerden een oorkonde.

In de categorie werd Carolina Lantinga (TU Delft) de winnares. Thijs Niemeijer (Saxion) won in de categorie Conceptueel. Zij ontvingen ieder een geldbedrag van 2.500 euro. In de categorie Conceptueel was er ook een eervolle vermelding voor Maurizio Mattiacci (TU Delft). Hieraan was 500 euro verbonden.

Dit jaar kon het publiek voor het eerst ook een stem uitbrengen. Met 66 van de 151 stemmen kreeg Thijs de primeur: hij mocht een extra cheque van 500 euro mee naar huis nemen als winnaar van de publieksprijs.

>> In de Onderbouwing van september leest u meer over de winnaars en genomineerden
>> Download de scripties via de kennisbank

Winnaars 2016

Op 8 december 2016 is tijdens het COB-congres de Schreudersstudieprijs 2016 uitgereikt aan:

 • WINAAR TECHNIEK: Tomas Weeda (TU Delft)
  Feasibility study of lowering the Beneluxtunnel
 • WINNAAR CONCEPTUEEL: Giel Sengers (Academie voor Bouwkunst)
  Hommage au Borinage

De overige genomineerden:

 • Rens Pater en David-Jan Smeenge (Windesheim)
  Aardbevingsbestendigheid van onderdoorgangen
 • Jan-Peter Pilon (Hogeschool van Amsterdam)
  Aardbevingsbelasting op bouwkuipen
 • Sabina Pruis (Universiteit Utrecht)
  The role of system builders in urban underground space: A case study on the city of Helsinki
 • Roy Veugen (Universiteit Utrecht)
  Environmental impacts of subsurface buildings

Winnaars 2014

Tijdens het COB-congres op 30 oktober 2014 zijn de winnaars van de Schreudersstudieprijs 2014 bekend gemaakt:

De jury over de vijf genomineerden: “Er waren dit jaar een aantal inzendingen van uitzonderlijk hoog niveau. Hierdoor zijn andere, ook zeer goede projecten net buiten de boot gevallen. Dat is natuurlijk jammer, maar als jury moet je je ook aan de regels houden. De genomineerde projecten maken volgens ons met recht kans op de Schreudersstudieprijs.”

Prijsuitreiking tijdens het COB-congres 2014. Van links naar rechts: Ivana Pieters, Angela Oldenhave, Raymond van Kampen, Darinde Gijzel en Renée van Dorst. Marcel Hertogh (TU Delft) en Ellen van Eijk (COB) overhandigden de oorkondes en bloemen. (Foto’s: Lieneke Koenen)

>>Bekijk de uitreiking van de Schreudersstudieprijs op YouTube