Schreudersstudieprijs

Om het jaar beloont Stichting A.M. Schreuders een student die een bijzonder afstudeerproject heeft afgerond op het gebied van ondergronds ruimtegebruik aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. De stichting wil de vernieuwende blik van studenten blijven stimuleren. De kiem van (ondergronds) bouwend Nederland ligt immers in het onderwijs. 

De Schreudersstudieprijs is dé prijs voor een afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. Voor eventuele eervolle vermeldingen ligt een oorkonde en 500 euro klaar, net als voor de publiekswinnaar.

Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs, zoals planologie, stedenbouwkunde, architectuur, landschapsarchitectuur, economie, rechtswetenschappen, zintuigfysiologie, bouwkunde, civiele techniek en werktuigbouwkunde. Een aantal vakgebieden zijn juist uitgesloten, zoals mijnbouw (winning van grondstoffen) en winning van (drink-)water en thermische energie (warmte/koude). Er worden twee prijzen toegekend: één in de categorie ruimtelijke kwaliteit (architectuur, planologie, stedenbouw, etc.) en één in de categorie techniek (civiele techniek, werktuigbouw, etc.). Bij het aanmelden kan de kandidaat aangeven tot welke categorie het afstudeerproject volgens hem of haar behoort. De jury beslist dit echter definitief bij het toekennen van de prijzen.
>> Reglement 2023 (pdf, 122 KB)

Schreudersstudieprijs 2023

In de categorie techniek heeft Senne Koevoets met haar afstuurwerk Thermische potentie CSM energiewand gewonnen en in de categorie ruimtelijke kwaliteit heeft Akhilesh Singh Shisodia met zijn afstudeerwerk The Subsurface as a Collective Geography: Designing Underground Space for Urban Systems Integration – Amsterdam gewonnen

Schreuderstudieprijs 2021

In de categorie techniek heeft Inge de Wolf met haar afstuurwerk The observational method for building pits in soft soil conditions gewonnenZij ging met de felbegeerde 2.500 euro naar huis. In de categorie ruimtelijke kwaliteit waren er twee winnaars; Yerun Karabey en Jordy van der Veen. 

Schreuderstudieprijs 2018

De projecten die zijn ingediend voor de Schreudersstudieprijs 2018 hebben een ander accent dan die voor eerdere edities. De jury ziet dat de technische inzendingen zich meer richten op verbeteringen van objecten en technieken.

Schreudersstudieprijs 2016

De jury van de Schreudersstudieprijs is blij met de breedte en de diversiteit van de inzendingen voor de editie 2016. Ze benadrukt met name de grote sprong die hogescholen hebben gemaakt in de mate van diepgang. Kwantitatief viel het wat tegen: 14 inzendingen, tegen 22 in 2014. 

Schreudersstudieprijs 2014

In 2014 ging de prijs naar twee studenten met een onderzoek waarin het duurzaamheidsaspect van ondergronds bouwen werd belicht. Een studie naar grondbevriezing ontving een eervolle vermelding. 

Schreudersstudieprijs 2012

In 2012 waren er twee winnaars, een in de categorie Conceptueel en een in de categorie Techniek. De winnaars hebben, naar het oordeel van de jury, een meerwaarde voor de praktijk geleverd.