Een jubileum is een goed moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Wat vraagt de toekomst van de ondergrondse ingenieur en zijn we hierop voorbereid? Deze vragen staan centraal in het plenaire debat.

Verloop van het debat

Zoals u wellicht vermoedt, maakt de context veel uit het bij het beantwoorden van de eerste vraag. Een opdrachtgever stelt bijvoorbeeld andere eisen aan een ingenieur dan de opdrachtnemer of de buitenlandse markt. Daarom hoort u op het symposium de mening van drie verschillende sprekers. Patrick Buck (ProRail) representeert de opdrachtgever, Martijn Smitt (Strukton) spreekt namens de opdrachtnemerskant en Markus Thewes (Ruhr-Universität Bochum) biedt een internationaal en educatief perspectief.

De sprekers noemen ieder twee eigenschappen die zij het belangrijkst achten in de ondergrondse ingenieur van de toekomst. Na elke spreker bepalen we welke van de twee genoemde kenmerken ú het meest van belang vindt. Zodoende weten we na afloop drie eigenschappen van de ondergrondse ingenieur van de toekomst.

De vraag is nu: zijn ze ook aanwezig in een afgestudeerde ingenieur in 2020? Daarover horen we graag uw mening. We peilen welk kenmerk volgens u het meest ontbreekt en debatteren vervolgens over de manier waarop we dit gat kunnen overbruggen.

Achtergrondinformatie

Misschien dat u al precies weet wat u wilt zeggen tijdens het debat. U bent tenslotte zelf civiel ingenieur of heeft ingenieurs in dienst. Of u bent student en staat aan de vooravond van uw ingenieursschap. Mocht u toch behoefte hebben aan meer informatie om straks goed mee te doen met het debat, lees dan vooral verder.

We hebben hieronder wat prikkelende quotes genoteerd, met verwijzing naar bijbehorend artikel. In de kolom hiernaast vindt u meer artikelen, filmpjes en slideshows ter inspiratie. We hopen dat deze achtergrondinformatie u helpt bij het vormen van uw mening, want die horen we graag. Op het Technologiesymposium of al daarvoor, via ons twitterkanaal. Gebruik dan de hashtag #ir2020.