Het COB maakt zich sterk voor meer jonge aanwas in het werkveld ondergronds bouwen. Om het onderwijs attent te maken op de kansen die het werkveld biedt, organiseert het COB informatiebijeenkomst met docenten. Tevens wordt hier waardevolle input vanuit het onderwijs geleverd. 

Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Ondergrondse vraagstukken vereisen een integrale aanpak. Een klassiek geschoolde civiel ingenieur moet bijvoorbeeld kennis hebben over de werking van tunnelveiligheidssystemen. Andersom snapt een lucht- en ruimtevaartingenieur wel hoe systems engineering werkt, maar de civiele context kent hij nog niet. Een stedenbouwkundige kan een stad pas duurzaam inrichten als hij of zij de ondergrond volwaardig overweegt in zijn ontwerp. Ook voor juristen, economen, architecten en ICT’ers is er veel werk in de ondergrond.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Maken plan van aanpak verkenning.

Gereed
2

Informatiepakket docenten.

Gereed
3

Organiseren informatiebijeenkomst voor docenten.

Gereed

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Op 13 oktober 2022 is de informatiebijeenkomst voor docenten gehouden. Er is veel bruikbare input geleverd waarmee we drie acties hebben geformuleerd voor de komende tijd:
• Stagetoegangspoort met casusdatabase
• Proef met gastdocenten
• Oefenen met het maken van lesmateriaal
Met twee docenten geotechniek en de projectleider van het groeiboek Aanpak grondonderzoek zijn we aan het verkennen in hoeverre groeiboeken een geschikt middel zijn in het onderwijs; welke aanpassingen en aanvullingen zijn eventueel nodig?

Alle deliverables

Een werkstudent is bezig met alle participanten te benaderen over de invulling van de stagetoegangspoort.

-

De eerste, verkennende bijeenkomst

Op donderdag 13 oktober 2022 heeft het COB een informatiebijeenkomst voor docenten gehouden. Voor aanvang konden aanwezigen langs een stageprikbord met stageplekken bij COB-participanten lopen, om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in het ondergrondse werkveld. De bijeenkomst werd afgetrapt met wat algemene informatie over het COB en wat het doel is van het initiatief om te richten om onderwijs. Ook werd vast een globaal beeld gegeven van het ondergronds bouwen en de actuele uitdagingen daarbinnen.

Na dit intro vertelden experts met diverse achtergronden hoe zijn hun ‘niet-ondergrondse vakkennis’ inzetten voor complexe en uitdagende opgaven in het ondergronds bouwen.

 • Jarko van Bloois, opgeleid als jurist en nu werkzaam als processpecialist ondergrondse infrastructuur.
 • Sjors Both, opgeleid als software engineer en nu werkzaam als projectmanager bij grote infraprojecten.
 • Paul van der Ree, studeerde Bouwkunde en werkt nu op het snijvlak van architectuur, landschap en kunst.

Hierna hadden aanwezigen de mogelijkheid om aan te geven waaraan zij behoefte hebben om studenten de kansen in de ondergrond te laten zien. Vanuit het COB zijn hiervoor alvast wat opties ingebracht:

 • Specialistische carrière/stagebeurs
 • Gastdocenten
 • Informatieve filmpjes
 • ‘Studenten in de aanbieding’
 • Multidisciplinaire opdrachten vanuit het COB
 • Projectenmarathon (voor docenten of studenten)
 • Een toegangspoort voor stages
 • … ??

Hoe nu verder…

De eerste bijeenkomst was erg geslaagd. Er is veel bruikbare input geleverd waarmee het COB verder kan. Op basis hiervan zijn drie acties geformuleerd die eraan zouden bijdragen dat meer studenten hun weg naar het ondergronds bouwen vinden:

 • Stagetoegangspoort opzetten: Een overzicht van het netwerk van het COB, met per organisatie stage- en afstudeermogelijkheden (inclusief contactgegevens) en voorbeelden van concrete vraagstukken.
 • Gastdocenten aanbieden: Experts uit het COB-netwerk als gastdocent inzetten op hogescholen en universiteiten. Het COB kan ‘matchmaker’ zijn tussen opleidingen en experts.
 • Lesmateriaal ontwikkelen: Kennisdocumenten van het COB ‘vertalen’ naar lesmateriaal en/of uitbreiden met werkbladen, uitgewerkte voorbeelden, kennisclips, etc.

De rol van het COB

De verkenning in 2022 heeft uitgewezen dat de onderwijswereld nog ver van het COB af staat. Dat komt mede doordat de werkdruk ook in het onderwijs uitermate hoog is, waardoor docenten niet snel geneigd zijn een heel nieuw vakgebied te verkennen; zeker geen vakgebied waarvan zij de relevantie niet direct zien.

Om de geformuleerde acties daadwerkelijk effectief te maken, is dan ook veel tijd en energie nodig. Niet alleen bij de initiële uitvoering, maar vooral ook voor de implementatie in het onderwijs; het uitrollen en de instandhouding. Blijvende, intensieve aandacht is noodzakelijk. 

Díe inspanning kan het COB in 2023 niet leveren. De kennisprogramma’s zijn het afgelopen jaar (weer) sterk gegroeid en vragen veel van het COB-bureau en communicatieteam. Naar verwachting gaat dat komend jaar niet veranderen. Er is daarom besloten om de onderwijsacties voorlopig ‘on hold’ te zetten, totdat er een manier is gevonden om er goed mee aan de slag te gaan.

Op de hoogte blijven?

Docenten die graag op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten, kunnen onderstaand formulier insturen. U ontvangt dan bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten, oproepen of updates over nieuwe communicatiemiddelen.