Kennisarenadag 2023

Love is in the air! De voorbereidingen voor de Kennisarenadag 2023 zijn in volle gang en wat wordt het weer leuk! Op Valentijnsdag komt de kabels- en leidingensector bijeen op de KNVB-campus in Zeist.

Ook deze editie van de Kennisarenadag is zeker een aanrader, want er is weer veel te delen: er zijn drie kennisprojecten en drie vooronderzoeken klaar. Dat wil het COB vieren en alle deelnemers over bijpraten, laten zien en ervaren. In de komende weken wordt deze webpagina gevuld met meer informatie over de bijeenkomst. Ook de agenda zal t.z.t. hier worden bekendgemaakt. Aanmelden kan wel alvast via het aanmeldformulier.
>> Meld u hier aan voor de Kennisarenadag 2023

Oké, een tipje van de sluier

De Kennisarenadag 2023 komt al dichterbij en het team staat te popelen om alvast wat tipjes van de sluier op te lichten. Er is namelijk veel te vertellen en te delen over de Kennisarena kabels en leidingen. Dus vooruit, alvast een klein inkijkje… 

Ondergrondse infra en de omgevingswet
Gemeenten werken aan omgevingsvisies en -plannen. Hoe zorg je er voor dat kabels en leidingen met hun inpassingsvraagstukken over aanleg, het zorgvuldig beheren, de besluitvorming en de integraliteit hierin worden meegenomen en wel op zo’n manier dat we daar profijt van hebben in de toekomst? Samen met een team van experts en ervaringsdeskundigen heeft projectleider Petra Mesken handvatten geschreven over hoe je dat nu een beetje handig doet. Zij vertelt daar meer over op 14 februari en deelt uiteraard haar eindrapportage!

Stimuleringsmodel voor samenwerking; de Samenwerkwijzer!
Bij eigenaren en beheerders van civiele constructies, kabels en leidingen én de bodem groeit het besef dat het afzonderlijk uitvoeren van de maatschappelijke opgaven niet lukt binnen de kaders van beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. Niet alle organisaties zijn in samenwerking even ver, maar hulp is onderweg! De samenwerkwijzer is een instrument dat gaat helpen om de mogelijkheden voor samenwerking in kaart te brengen. De bevindingen worden gekoppeld aan een bibliotheek vol praktische instrumenten die kunnen helpen om écht samen te gaan werken. Afhankelijk van hoe volwassen de samenwerking is, wordt de branche stapsgewijs gestimuleerd en begeleid in multidisciplinair programmeren, ontwerpen en uitvoeren. Het klinkt hoog-over, maar het team dat onder leiding van Sjoerd Loeffen dit instrument heeft ontwikkeld, is het gelukt praktische handvatten te geven. En er is meer te vertellen, dus komt allen.

Samen digitaal
Vanwege de energietransitie, vervangingsopgave, klimaatadaptatie enzovoorts worden er de komende jaren ontzettend veel werkzaamheden verricht in de ondergrond (zie stimuleringsmodel voor samenwerking). Om koppelkansen te kunnen benutten en om de werkzaamheden in een logische volgorde uit te kunnen voeren, is het van belang dat stakeholders van elkaar weten waar de ondergrond opengaat. Om die reden willen we uitwisseling van gegevens over plannen en planvoornemens tussen partijen op gang brengen. Daarbij willen we uitgaan van het data-bij-de-bron principe waarbij partijen kunnen werken in één digitale waarheid. Zou dat kunnen? Rudi Zoet heeft het afgelopen jaar gekeken naar de bruikbaarheid van de FAIR-aanpak, want we kunnen vast verklappen: het kan! Er zijn (en worden) hubs gestart en er is een overkoepelende community. Op 14 februari gaat een digitale omgeving in de lucht waar je kennis en kennissen kunt vinden.  We vertellen er alles over!

Proefsleuvendatabase
We hoeven jullie niet te vertellen dat voor praktijkprojecten heel veel proefsleuven worden gegraven. Naast dat deze voor het project zelf worden gebruikt, wordt er vervolgens weinig mee gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? Met deze vraag is Rob van Son vorig jaar op pad gestuurd. Op de Kennisarenadag presenteert hij de bevindingen van zijn onderzoek en kan hij de vraag beantwoorden; Is de branche tegen of vóór een proefsleuvendatabase, en wat zijn de redenen of voorwaarden? Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we zelfs een Mock-up gepresenteerd. Heeft ú een mening over dit onderwerp? Juist dan bent u van harte welkom.