Spoorkruisingen

Om Nederland in 2040 mobiel te houden moet ook ProRail werken aan een infrastructuur die dit faciliteert.

Door intensivering van het treinverkeer, scheepvaart en wegverkeer worden spoorwegovergangen in toenemende mate een knelpunt in het spoorwegnetwerk, uit het oogpunt van hinder voor het trein- en wegverkeer (dichtligtijden, ongevallen, storingen, etc.). ProRail wil daarom een aanbesteding doen voor 2000-3000 spoortunnels, en daarbij aansturen op het gebruik van innovatieve technieken. Maar ongelijkvloerse oplossingen (korte onderdoorgangen) zijn duur, moeilijk inpasbaar en moeilijk bouwbaar.

Een systeemsprong in denken, aanbesteden, techniek en bouwen is nodig om de druk op het kruisingsvlak van twee systemen (spoorsysteem en wegsysteem) te verminderen. De problematiek speelt evenzeer in de kruisingsvlakken tussen de verschillende wegsystemen. Het voordeel is dan minder kosten, hinder en bouwtijd, en meer kwaliteit.