Kabels en leidingen

Kabels en leidingen zijn vitaal voor het leveren van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. De Nederlandse ondergrond ligt er dan ook vol mee. Hieraan zijn allerlei opgaven verbonden. Hoe kunnen we alle ondergrondse infrastructuur goed onderhouden en renoveren zonder al te veel hinder? Hoe zorgen we ervoor dat er geen schade ontstaat bij het werken aan (nieuwe) ondergrondse constructies? Wat als de behoefte aan kabels en leidingen verder toe- of juist afneemt?

In de wereld van kabels en leidingen zijn op technisch vlak verbeteringen mogelijk, maar ook op organisatorisch vlak is nog veel winst te behalen. Voor optimale inpassing van kabels en leidingen is samenwerking nodig tussen vele partijen vanuit verschillende sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energie- en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, aannemerij, vastgoed en overheid. Het COB maakt zich sterk voor kennisontwikkeling binnen de gehele beleidscyclus van (structuur)visie, planvorming, ontwerp, uitvoering, beheer en renovatie.

Lopende projecten

Bibliotheek Samenwerkwijzer
KA4-03A
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2022 is de Samenwerkwijzer ontwikkeld (www.desamenwerkwijzer.nl). Met deze online tool krijg je inzicht in de mate van volwassenheid van je samenwerkingsverband. Ook bevat de tool een bibliotheek met instrumenten die je, afhankelijk van de uitkomsten van de scan, gericht krijgt aangeboden. De bibliotheek bevat momenteel instrumenten die de onderzochte samenwerkingsverbanden hebben aangeboden, aangevuld met een aantal documenten en verwijzingen. Hoog tijd dat de energie nu wordt gezet op het verbeteren en doorontwikkelen, uitbreiden en aanvullen van deze bibliotheek.

Onderzoek
Op drie vlakken wordt de huidige bibliotheek van de Samenwerkwijzer geprofessionaliseerd; 1. Uniformering bestaand instrumentarium 2. Verbetering inhoud beschikbaar materiaal 3. Inventarisatie en aanvuling ontbrekend instrumentarium

Resultaat
Een Samenwerkwijzer met als basis een slimme bibliotheek waar je een de best passende versie aangeboden krijgt, met daarnaast inspiratie van een aantal gebruikte documenten van andere samenwerkingen. Dit zal de branche helpen met het maken van stappen naar uniformering, het neemt drempels weg en zorgt voor een versneld samenwerktraject.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Dordrecht Research B.V.

Dordrecht Research B.V. -

Locatie: Dordrecht, Aventurijn 600
Chris Visser, rol: Deelnemer bijeenkomst

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Jan Kerkhoven, rol: Deelnemer bijeenkomst
Enexis netbeheer

Enexis netbeheer -

Locatie: Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 10
Rachel Marty, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ennatuurlijk B.V.

Ennatuurlijk B.V. -

Locatie: Eindhoven, Achtseweg Zuid 153 X
Ronald van der Linden, rol: Deelnemer bijeenkomst
Steven MacLean, rol: Deelnemer bijeenkomst

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Dordrecht -

Locatie: Dordrecht, Spuiboulevard 300
Theo Santegoeds, rol: Deelnemer bijeenkomst
Aat Bruggeman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Abdelilah Errougui, rol: Deelnemer bijeenkomst
Patrick Kars, rol: Deelnemer bijeenkomst
Annette Verschuren, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Enschede

Gemeente Enschede -

Locatie: Enschede, Hengelosestraat 51
Sebastiaan Olsman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jelle Bult, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Annette de Croo, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stephanie van der Wal, rol: Deelnemer bijeenkomst
Malika Hammoud, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen Rombout, rol: Deelnemer bijeenkomst
HVC

HVC -

Locatie: Amsterdam, Van der Palmkade 11
Jan-Paul Giskes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stedin Heinenoord

Stedin Heinenoord -

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Deanne Krowinkel-Waardenburg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Marc van Ettekoven, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Bart Wijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Michel Ravia, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Eefje van Woerkom, rol: Deelnemer
Henri van de Zande, rol: Deelnemer
Louis van der Hoeven, rol: Deelnemer
Hanneke Zindel, rol: Projectleider
Fieke van Woerkom, rol: Redacteur
SynergieNL

SynergieNL -

Locatie: ,
Arnoud Drevijn, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Bart Jacobs, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bundelingstechnieken in beleid
KA1-03
Status: Lopend
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
Het bundelen van kabels en leidingen is een van de oplossingen voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Voor inzicht in de technieken is er een groeiboek, maar hoe zorg je ervoor dat bundelingstechnieken worden meegenomen in beleidsplannen en besluitvorming?

Onderzoek
Er wordt gestart met het verzamelen en clusteren van informatie en ervaringen over besluitvormingstrajecten. Ook worden de behoeften van stakeholders in kaart gebracht.

Resultaat
De uitkomsten worden vertaald naar duidelijke, algemene informatie waarmee beleidsmakers, juristen en coördinatoren of vergunningverleners de juiste beslissing (afweging?) kunnen nemen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Jarko van Bloois, rol: Coordinator

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Projectleider
Catalogus bundelingstechnieken
O706
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentieel goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken. Gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen geïnteresseerde partijen kunnen hier gebruik van maken als zij plannen willen ontwikkelen voor de aanpassing van de ondergrondse infra.

Onderzoek
Het groeiboek zal zowel de relevante contextuele factoren, als de technische en niet-technische aspecten van de oplossingen beschrijven en hierbij, indien mogelijk, aangeven waar relevante ervaring is met de gewenste oplossing. Hiervoor wordt informatie over verschillende bundelingstechnieken verzameld en geclusterd, en de ervaringen worden opgetekend.

Resultaat
Het doel is te laten zien welke bundelingsmogelijkheden er zijn, zodat dit ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en implementeren van projecten gericht op toekomstbestendige ondergrondse infra.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Jorrit de Jong, rol: Geïnterviewd

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Christian Kivit, rol: Lid expertteam
Christian Kivit, rol: Geïnterviewd
Marc Hooijmans, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Lid expertteam

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid expertteam
Roel van Noort, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Geïnterviewd
Richard van Ravesteijn, rol: Geïnterviewd

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jaap Peters, rol: Geïnterviewd

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek -

Locatie: Den Haag, De Perponchersraat 134-136
Richard van Toorenburg, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Geïnterviewd
Thijs Wessels, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid expertteam
Common ground voor ondergrondse infra
O700
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
Het onderzoek heeft een integrale analyse van de toekomstige ontwikkelopgave opgeleverd met de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de (bewezen effectieve) oplossingen van alle bij de ondergrondse kabel- en-leidingeninfrastructuur betrokken partijen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling -

Locatie: Amsterdam, Kattenburgerstraat 5
Raymond Hollander, rol: Geïnterviewd
Jan Breedveld, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Arjen van Wijngaarden, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Mark Deuring, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jon Bellis, rol: Deelnemer
Etienne Budde, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Fanauw Hoppe, rol: Geïnterviewd

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Gerben Hofmeijer, rol: Deelnemer
Erik Visser, rol: Geïnterviewd
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd
Harold Lever, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Henk Geurts, rol: Geïnterviewd

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer diner 2018 CG

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam
Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER)

Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER) -

Locatie: Utrecht, A. van Schendelstraat 760
Marja van der Tas, rol: Geïnterviewd
Marja van der Tas, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Jan Verschueren, rol: Deelnemer diner 2018 CG
DNV

DNV -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Peter Spierenburg, rol: Deelnemer
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd
Wim Drossaert, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV -

Locatie: Rotterdam, Rotterdam Airportplein 21
Femke van de Meeberg, rol: Geïnterviewd
Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association -

Locatie: ,
Stijn Grove, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Jan Peters, rol: Geïnterviewd
Jos Lemmens, rol: Deelnemer
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Hein Herbermann, rol: Deelnemer
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Wever, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Friso Advies

Friso Advies -

Locatie: ,
Friso de Zeeuw, rol: Geïnterviewd

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Frans Dubbeldam, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Dirk van der Woude, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Katinka Zollner, rol: Deelnemer
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Marten Klein, rol: Geïnterviewd

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Paul van Riel, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Noortje de Geus, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Hans Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer
Maarten Nijpels, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer
Jillian Benders, rol: Deelnemer
Wouter Boonzaaijer, rol: Geïnterviewd

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Ron de Puy, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Rob Elemans, rol: Deelnemer
Steven Adriaansen, rol: Deelnemer
Berry Kok, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer
Herrenknecht AG

Herrenknecht AG -

Locatie: Schwanau-allmannsweier, Schlehenweg 2
Kathrin Glab, rol: Geïnterviewd

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Deelnemer
Hoofdkantoor Alliander

Hoofdkantoor Alliander -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Martha van den Hengel, rol: Geïnterviewd
Daan Schut, rol: Geïnterviewd
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Bevelandseweg 1
Rob Weijling, rol: Deelnemer
Kadaster

Kadaster -

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Caroline Groot, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Caroline Groot, rol: Geïnterviewd
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joris Janissen, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Thijs Pepels, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Geïnterviewd
Laurens van Raaij, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Léone Klapwijk, rol: Reviewer
Raphaël Donkersloot, rol: Reviewer

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Deelnemer diner 2018 CG

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Dennis Hut, rol: Deelnemer
Ministerie IenW

Ministerie IenW -

Locatie: Den Haag, Postbus 20901
Peter Kouwenhoven, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Christiaan de Jong, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Monique Arnolds, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Martin Peersmann, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer
Mark Koningen, rol: Geïnterviewd
Menno Chang, rol: Deelnemer
Pieter Versluys, rol: Geïnterviewd

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Wim van Grunderbeek, rol: Geïnterviewd
Nijkamp Energiedistributie B.V.

Nijkamp Energiedistributie B.V. -

Locatie: Oosterhout, Europark 10/12
Berno Kastelijns, rol: Deelnemer

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Peter Mense, rol: Geïnterviewd
Ruud Bot, rol: Deelnemer
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Lianne Barnhoorn, rol: Reviewer

Pipeliner -

Locatie: Rotterdam, Brielselaan 175
Alexander de Boer, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer
Sjaak Verburg, rol: Geïnterviewd
Egbert van der Wal, rol: Deelnemer

Projectbureau A2 Maastricht -

Locatie: Maastricht, Stadionplein 31
Jos Geurts, rol: Geïnterviewd

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Paul Carstens, rol: Deelnemer diner 2018 CG
David Elbers, rol: Deelnemer
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd
Mahesh Ghoerbien, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Rogier Pronk, rol: Deelnemer
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Erik Rutten, rol: Geïnterviewd
Alex Veldhof, rol: Geïnterviewd
Jeroen van Schaick, rol: Deelnemer
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Harry Nijland, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dick Beentjes, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jos van Wersch, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat LOB

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herbert van Dormalen, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer
SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek -

Locatie: Amsterdam, Roetersstraat 29
Carl Koopmans, rol: Geïnterviewd

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Arjen Hartman, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Deelnemer

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Gerja Koldenhof, rol: Geïnterviewd
Lennard Seriese, rol: Geïnterviewd
Louis van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Marc van der Linden, rol: Geïnterviewd

Stichting de Bouwcampus -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Harald Versteeg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bauke Lobbezoo, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Thijs Wessels, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Han Meyer, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen - TU Delft Faculteit der Bouwkunde

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Niek Mouter, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen - TU Delft

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Léon Olde Scholtenhuis, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Henk van den Berg, rol: Deelnemer
Marjon Bosman Verbruggen, rol: Geïnterviewd
Vewin Ver. van Waterbedrijven Nederland

Vewin Ver. van Waterbedrijven Nederland -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 12
Rob Eijsink, rol: Deelnemer

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Deelnemer

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
René Beurze, rol: Deelnemer diner 2018 CG

VolkerWessels Telecom - Volker Wessels Infrastructuur

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Alfons van Marrewijk, rol: Deelnemer
Erwin Biersteker, rol: Deelnemer
Consensus in kosten en baten
O708
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat er in ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen vaak sprake is van een onevenredige verdeling van kosten en baten. Het ontbreekt aan een transparante, algemeen bruikbare systematiek om kosten te verevenen, waardoor samenwerking wordt belemmerd.

Onderzoek
Een denktank uit het COB-netwerk heeft nagedacht over een andere aanpak, vanuit 3 invalshoeken. Vanuit praktijkprojecten is gekeken naar de aanpak vanuit de laagste maatschappelijk kosten, of hoogste maatschappelijke waarde. Er wordt gesproken over laagste maatschappelijke kosten bij besluitvorming, maar uit een tussenresultaat van een eerder COB-onderzoek bleek dat besluiten worden genomen op basis van laagste eigen kosten. Tenslotte is gekeken naar of een vereveningsfonds een oplossing zou kunnen zijn.

Resultaat
Het doel van dit project was het geven van inzichten in oplossingen waardoor de financiële aspecten tussen de betrokkenen partijen geen spelbreker zijn voor een toekomstbestendige kabels en leidingen infrastructuur in Nederland. Het resultaat van deze denktank wordt een concreet plan van aanpak om kennis te ontwikkelen of onderzoek te doen, zodat we die andere aanpak die uit het traject met de denktank komt daadwerkelijk kunnen implementeren.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Dafra van Engelen, rol: Begeleider/Facilitator

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Erik Dubbelaar, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Initiatiefnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jo Janssen, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Initiatiefnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
David Elbers, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Marcel Kluter, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Deelnemer
Johan de Leeuw, rol: Deelnemer
SynergieNL

SynergieNL -

Locatie: ,
Arnoud Drevijn, rol: Deelnemer
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Bart van Paassen, rol: Deelnemer
Data delen
KIBO01
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt steeds meer data verzameld en openbaar beschikbaar gesteld. Er is momenteel nog weinig zicht op de waarde van deze data voor nutsbedrijven en de bijdrage die assetdata kan leveren aan de maatschappij en andere netbeheerders. Het COB zet in op een inspiratieboek met 'datakansen', waarmee netbeheerders zich kunnen ontwikkelen in het vrijgeven van data.

Onderzoek
Een werkgroep bevraagd betrokken partijen bij dit onderzoek, legt de resultaten van de enquetes naast elkaar zoekt rode draden. In maart 2016 is gestart met het samenstellen van het concept inspiratiedocument.

Resultaat
Een verkennende studie dat laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en leidinginfrastructuur. Teven is dit een aanzet om het open stellen van data op gang te krijgen en dit onderwerp te agenderen. In februari 2017 is het rapport gepubliceerd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Jan Bruinenberg, rol: Lid
Christian Klep, rol: Lid

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Sandra Brouwer, rol: Lid

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Edgar van Niekerk, rol: Geïnterviewd

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Daan Os, van, rol: Geïnterviewd
Roel Diemel, rol: Geïnterviewd

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Paul Schaminée, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Geïnterviewd
Paul Elzenaar, rol: Geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Geïnterviewd
Freek Verhoef, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Micha van Engelen, rol: Lid
Karin de Goederen, rol: Lid
Wil Kovács, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Sieb van der Weide, rol: Geïnterviewd
Sieb van der Weide, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Stationsplein 136
Mark Broos, rol: Geïnterviewd

KWR Water Cycle Research Institute -

Locatie: Nieuwegein, Groningenhaven 7
Ralph Beuken, rol: Lid

Marmos Bodemmanagement -

Locatie: Rotterdam, Geert Adegeeststraat 4
Marnix Mosselman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Ruud Kamp, rol: Geïnterviewd
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd

Provincie Limburg -

Locatie: Maastricht, Limburglaan 10
Frank Lonnee, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herman Winkels, rol: Geïnterviewd
Frans van Dam, rol: Geïnterviewd

Stantec B.V. -

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Peter van Mullekom, rol: Projectleider

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Lid
Dwarsliggende feiten
KA2-02
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Van een aantal feiten is gebleken dat dit struikelblokken blijven in de samenwerking tussen partijen in de keten. Deze dwarsliggende feiten worden niet opgelost door enkel over dat onderwerp tekst en uitleg te geven in een groeiboek.

Onderzoek
De dwarsliggende feiten worden nader uitgediept en vanuit verschillende invalshoeken belicht, met oog voor alle belangen.

Resultaat
Aan de hand van de verdiepingsslag en de daarbij behorende inzichten kan per onderwerp een voorstel richting politiek of bestuur worden gedaan om de ervaren drempels weg te nemen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Fabels en feiten bij kabels en leidingen
O704
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen ervaart ze. Naast de feitelijke belemmeringen die we tegenkomen, zien we dat er ook nogal wat aannames zijn die ons belemmeren. Het doel van dit project is uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving en tegelijkertijd signaleren welke wetgeving die samenwerking in de weg staat.

Onderzoek
Acht interviewers hebben ieder tien interviews afgenomen binnen hun eigen netwerk (met mensen uit alle verschillende gebieden binnen de kabel- en leidingketen). Deze hebben geleid tot bijna 200 fabels en feiten. Vervolgens zijn deze geclusterd en samen met het auditteam en verschillende experts beargumenteerd.

Resultaat
In de zomer van 2021 is het groeiboek Fabels en feiten bij kabels en leidingen opgeleverd. Om de resultaten breed te verspreiden, is in het najaar gedurende zeven weken online de Kabels Koffie Kennis Kwis gehouden. Voor de dwarsliggende feiten wordt een nieuw project opgestart.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V.

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V. -

Locatie: Someren, Kanaalstraat 105
Edwin Baeten, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Ashveen Badloe, rol: Geïnterviewd
AM bv

AM bv -

Locatie: Utrecht, Ptolemaeuslaan 80
Lucia Merema, rol: Geïnterviewd

BAM Infra Energie & Water West B.V. -

Locatie: Zwammerdam, Molenstraat 60
Eric Feiter, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Combi-SION

Combi-SION -

Locatie: ,
Co van Paassen, rol: Geïnterviewd

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Deelnemer

CUMELA Nederland -

Locatie: Nijkerk, Nijverheidsstraat 13
Herman Arissen, rol: Beoordelaar

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Loomans, rol: Geïnterviewd
Willem Jan Kerkhoven, rol: Geïnterviewd
Enexis

Enexis -

Locatie: Venlo, Heierkerkweg 3
Sander Schouwenaar, rol: Geïnterviewd
ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA

ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA -

Locatie: Maastricht, Willem Alexanderweg 80
Sjef Gerards, rol: Geïnterviewd
Hugo Stevens, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Geïnterviewd

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marcel Teunissen, rol: Geïnterviewd
Fodere

Fodere -

Locatie: 's Hertogenbosch, Guldenvliesstraat 13
Ernest-Jan Achterhuis, rol: Geïnterviewd
Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem -

Locatie: Arnhem, Eusebuisbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Geïnterviewd

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Geïnterviewd
Daniëlle van Hest-van Wieringen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop

Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop -

Locatie: Geldrop, De Meent 2
Rob Elemans, rol: Geïnterviewd
Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum -

Locatie: Hilversum, Dudokpark 1
John Miltenburg, rol: Geïnterviewd
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Harm Kooistra, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Corrie Bengoua, rol: Geïnterviewd
Gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw -

Locatie: Maasbracht, Markt 36
John Peeters, rol: Geïnterviewd

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Bert Wetzels, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Geïnterviewd
Gemeente Vught

Gemeente Vught -

Locatie: Vught, Secr. van Rooijstraat 2
Peter Burger, rol: Geïnterviewd
Gemeente Weert

Gemeente Weert -

Locatie: Weert, Wilhelminasingel 101
Andy Jeurissen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Westvoorne

Gemeente Westvoorne -

Locatie: Rockanje, Raadhuislaan 6
Henk de Graad, rol: Geïnterviewd

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Peter van Gerwen, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Leendert de Bruin, rol: Beoordelaar

Heijmans NV - Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Arjan Langhout, rol: Geïnterviewd
Arjan Langhout, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid expertteam
KPN Rotterdam

KPN Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 123
André Jonkheid, rol: Geïnterviewd

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Hans van Keeken, rol: Geïnterviewd
Jaap Spaans, rol: Geïnterviewd
Hub Diederen, rol: Geïnterviewd
Frank van Neer, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Projectleider
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie

Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie -

Locatie: Best,
Robert-Jan Nieuwenhuis, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
David Yoshikawa, rol: Beoordelaar

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Marcel Ferdinandus, rol: Beoordelaar
Marcel Ferdinandus, rol: Geïnterviewd
N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Eindhoven, Postbus 323
Harold Thijssen, rol: Geïnterviewd
Annet Olde Bolhaar, rol: Geïnterviewd
Berry Boll, rol: Geïnterviewd
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij -

Locatie: Hoogvliet, Postbus 490
Pascal Verbong, rol: Geïnterviewd
Erik Jaggie, rol: Geïnterviewd
New Start Projects B.V.

New Start Projects B.V. -

Locatie: Hengelo, Dieselstaat 6
Ruud Versluis, rol: Geïnterviewd

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Marcel Suijkerbuijk, rol: Geïnterviewd
Kevin Slee, rol: Geïnterviewd
Dominique Pankow, rol: Geïnterviewd
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
André Dikkeschei, rol: Geïnterviewd
Marloes Tjallema, rol: Beoordelaar
David Elbers, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Wouter Koning, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Ritesh Mohan, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Taco Querens, rol: Geïnterviewd
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Dicky Rezel, rol: Geïnterviewd
Robert-Jan Looijmans, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Rogier Soupart, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Paul Satijn, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Hans Huntelaar, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Jouke Bokma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Cees van der Horst, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Midden Nederland

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Ronald van Adrichem, rol: Geïnterviewd
Marcel Schaaij, rol: Geïnterviewd

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Harm Snoeren, rol: Geïnterviewd

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Peter Pols, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Dick Ouwerkerk, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Hans Koeslag, rol: Deelnemer
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Pedro Kooistra, rol: Geïnterviewd
T-Mobile Netherlands B.V.

T-Mobile Netherlands B.V. -

Locatie: Den Haag, Waldorpstraat 60
Jasper de Witt Hamer, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Harry Kraus, rol: Geïnterviewd

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Wout Broere, rol: Lid expertteam

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Hendrik Ploeger, rol: Geïnterviewd

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Geïnterviewd
Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan -

Locatie: Oostzaan, Skoon 35
Michael Vos, rol: Geïnterviewd
VELIN

VELIN -

Locatie: Tilburg, Reitseplein 8
Berry van Kooi, rol: Geïnterviewd

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jans Schut, rol: Geïnterviewd
Marc Hammink, rol: Geïnterviewd
Renée Vijge, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Johan Zomerdijk, rol: Geïnterviewd
Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland -

Locatie: Lelystad, Lindelaan 20
Benjamin Wijma, rol: Geïnterviewd
Fabels en feiten techniek
KA3-05
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op het gebied van wet- en regelgeving heeft het COB-netwerk al veel fabels en feiten op een rij gezet. Op het gebied van techniek is er ook behoefte aan een naslagwerk. Wat zijn keiharde waarheden en wat zijn slechts (onjuiste) aannames als het gaat over bijvoorbeeld aanlegtechnieken, onderhoud, inspectie, ordening, beïnvloeding, opsporing en detectietechnieken?

Onderzoek
Deskundigen binnen de branche worden bevraagd om te ontdekken over welke technische zaken vaak onduidelijk heerst of aannames worden gedaan. Vervolgens is natuurlijk het doel te achterhalen hoe het precies zit en deze feiten zo helder en begrijpelijk mogelijk te noteren.

Resultaat
Het bestaande groeiboek wordt aangevuld of er komt een speciale editie die kan helpen om vraagstukken op te lossen, discussies te beslechten of kennis te testen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Vita Vollaers, rol: Projectleider
Fabels en feiten, update groeiboek
KA2-08
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ingrid Duijts, rol: Deelnemer bijeenkomst
CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V.

CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. -

Locatie: Gorinchem, Avelingen-West 3
Nik van Giessen, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
John van Schie, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rob Loomans, rol: Deelnemer bijeenkomst
John van Schie, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Marjolein van der Ploeg, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland -

Locatie: Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1
Corrie Bengoua, rol: Deelnemer bijeenkomst
Corrie Bengoua, rol: Reviewer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Arjan van Delden, rol: Deelnemer bijeenkomst
Arjan van Delden, rol: Reviewer
Marije van Amersfoort, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Eric Duijm, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling - Gemeente Utrecht Stadsbedrijven

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
René Draaijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Harry de Haas, rol: Deelnemer
Karin Wit, rol: Deelnemer bijeenkomst

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kapabel

Kapabel -

Locatie: Den Bosch, Bruistensingel 100
Machiel Jeurissen, rol: Deelnemer bijeenkomst
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Paul Janvier, rol: Deelnemer bijeenkomst
Paul Janvier, rol: Reviewer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Annemarie Lemelder, rol: Begeleider/Facilitator
Jarko van Bloois, rol: Projectleider

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Berry Boll, rol: Deelnemer bijeenkomst
Berry Boll, rol: Deelnemer
Hugo Pauw, rol: Deelnemer bijeenkomst
Qterra

Qterra -

Locatie: Arnhem, Koningstraat 29-2
Gabri Dekkers, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Frank van Bree, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Marcel Schaaij, rol: Reviewer
Marcel Schaaij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Max Reith, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jan van Oorschot, rol: Deelnemer bijeenkomst

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Bas van de Nieuwenhof, rol: Deelnemer bijeenkomst
Hans Koeslag, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Thijs Wessels, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Bob Driesse, rol: Deelnemer
Bob Driesse, rol: Deelnemer bijeenkomst
Nicolaas Huppes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Faciliterend beleidskader en regelgeving
KA2
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Gedeelde informatiedatabase
KA4
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Hulp bij richtlijnen kabels en leidingen
O702
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De veelheid aan voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduidelijkheid. Het doel van dit project is om te inventariseren en een representatief inzicht te verschaffen in het gebruik van de verschillende soorten regelgeving en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen, aan de hand van de universele indeling van het verloop van een project (initiatief, haalbaarheid, uitwerking/ontwerp, voorbereiding, uitvoering, afronding).

Onderzoek
Inzichtelijk maken welke documentatie geüniformeerd kan worden en welke aanvullingen op de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aanleggen.

Resultaat
Definitieve grafische kaart, definitief eindrapport en advies voor vervolgstappen. Daarnaast 2 extra producten, te weten een Blauwdruk proceslijn gebruik regelgeving en een Digitale folder: Beter inzicht in beleid.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Allinq

Allinq -

Locatie: Harderwijk, Fahrenheitstraat 27-29
Abdel Oulali, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Heerenveen, Tolhuisweg 57
Jorrit de Jong, rol: Geïnterviewd
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Ingmar van Aartsen, rol: Geïnterviewd
Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Timo Jansen, rol: Adviseur
Blue Fiber

Blue Fiber -

Locatie: Zwolle, Eekwal 3
Lex Nicolay, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Lid
Edith Boonsma, rol: Lid
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid
Delta Fiber netwerk

Delta Fiber netwerk -

Locatie: Schiedam, Overschieseweg 203
Wijnand van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Drents Overijsselse Delta

Drents Overijsselse Delta -

Locatie: Zwolle, Dr. van Deenweg 186 - 208
Jeroen Ensink op Reimer, rol: Geïnterviewd

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Harm Smit, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid expertteam

Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Nieuwmans, rol: Lid expertteam
Henk Hogenbirk, rol: Lid expertteam

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Lid expertteam
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Harm Kooistra, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Hanane El-Aïssati, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Albert Slingerland, rol: Lid projectteam
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Lid projectteam

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
John Muis, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Geïnterviewd
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard -

Locatie: Rotterdam, Maasboulevard 123
Ton van Bragt, rol: Geïnterviewd

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid projectteam
Jarko van Bloois, rol: Lid expertteam
Jan Kruithof, rol: Projectleider
Jolanda Gilles, rol: Lid projectteam
M. van der Spek Groep

M. van der Spek Groep -

Locatie: Benthuizen, Hogeveenseweg 51
Stefan van der Spek, rol: Geïnterviewd

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Eelco Verduin, rol: Geïnterviewd

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Lid expertteam
Stam & Co Infratechniek B.V.

Stam & Co Infratechniek B.V. -

Locatie: Alkmaar, Diamantweg 10
Frans Smit, rol: Geïnterviewd

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hugo Gastkemper, rol: Lid expertteam

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Ronald Bast, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Bas van de Nieuwenhof, rol: Lid expertteam
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Anne Immers, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Geïnterviewd
Sandra Law-van der Weide, rol: Lid expertteam

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Geïnterviewd
Integrale en systeemgerichte aanpak
KA1
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Hanneke Zindel, rol: Coordinator
Inzicht in geldstromen
KA3-01
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Financiële aspecten tussen de betrokkenen partijen zijn geregeld spelbrekers voor de aanleg van een toekomstbestendige kabels en leidingen infrastructuur in Nederland. Het blijkt lastig om tot consensus te komen, omdat inzicht in het totale plaatje ontbreekt.

Onderzoek
Het onderzoek zal inzicht geven in de geldstromen die lopen binnen de levenscyclus van kabels en leidingen en in de invloed die de omgeving hierop heeft. Er wordt onderzoek gedaan naar het technisch vlak (het fysieke systeem), het institutionele werkveld (eigendomsverhoudingen, beheergebieden en juridische verhoudingen vanuit publiek- en privaatrechtelijk perspectief) en het economische vlak (de geldstromen). Het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van infrastructuren aan de TU Delft. Hij was ook betrokken bij de denktank. Binnen het project zullen een of meer onderdelen worden uitgezet als onderzoeksprojecten voor studenten.

Resultaat
Het doel van dit project is om uiteindelijk inzichtelijk te maken welke investeringen en baten gemoeid zijn met een integrale benadering, hoe deze verdeeld zijn over de partijen en hoe kostenevenredigheid kan worden bereikt.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Harold Lever, rol: Geïnterviewd

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Eric van Can, rol: Geïnterviewd

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jasper Besselink, rol: Geïnterviewd
Qirion

Qirion -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 2-4
Herman Pruisken, rol: Geïnterviewd

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hilde Niezen, rol: Geïnterviewd

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Mark de Bruijne, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit TBM

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom | Services -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Michel Lenderink, rol: Geïnterviewd
Inzicht in opsporen
KA3-04
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het opsporen van de werkelijke ligging van kabels en leidingen is erg belangrijk voor het bepalen van ondergrondse knelpunten en om schade door graafwerkzaamheden te voorkomen. Er bestaat een breed scala aan sleufloze detectietechnieken. Bij de uitvraag door opdrachtgevers en de aanbiedingen door opdrachtnemers is er echter regelmatig sprake van onduidelijkheid over welke detectiemethoden nu bedoeld worden. Met het project ‘Inzicht in opsporen’ streeft het COB ernaar om meer duidelijkheid te realiseren.

Onderzoek
De projectleider vormt een expertteam. Deze groep zal een overzicht maken van de beschikbare sleufloze detectie methodes. Daarnaast zal met opdrachtgevers en onderzoeksbureaus worden afgestemd wat zij nodig hebben voor een efficiénte uitvraag.

Resultaat
Het doel is de beschikbare mogelijkheden te vergelijken en ook om de juiste hulpvragen en kwaliteitseisen in uitvragen te krijgen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Mariska Bos, rol: Begeleider/Facilitator

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Walter Apotheker, rol: Lid expertteam
Len Meuwissen, rol: Projectleider
Gemeente Roermond

Gemeente Roermond -

Locatie: Roermond, Markt 31
Eddy Motter, rol: Lid expertteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Patrick Stoutjesdijk, rol: Lid expertteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
David Elbers, rol: Lid expertteam

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Mechiel van Manen, rol: Lid expertteam

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Lid expertteam
Kabels en leidingen in grote projecten
O56
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? En hoe organiseer je dit?

Onderzoek
Bij zes grote infra projecten zijn interviews afgenomen door leden van het kernteam. Geinventariseerd is de vraag: wat gebeurt er nu echt in grote praktijkprojecten, bekeken vanuit verschillende perspectieven. Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen?

Resultaat
De uitkomsten van de interviews zijn naast elkaar gelegd om inzichten te vinden waar toekomstige praktijkprojecten profijt van kunnen hebben. Dit heeft geresulteerd in het rapport Worstelen met kabels en leidingen dat in 2018 is opgeleverd.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Hein van de Wijgert, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martijn van der Eerden, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Roel Bleumink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen Baars, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Edgar van Niekerk, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer bijeenkomst

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid projectteam

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Wessel Arnold, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark Koningen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer bijeenkomst

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Gerrit Renkema, rol: Deelnemer bijeenkomst

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kevin Slee, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer bijeenkomst

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Jasper Snippe, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ben Viveen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Utrecht, Australiëlaan 5
Frank van Gennip, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jan Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kabels, leidingen en bodemdaling
KA3-03
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De problematiek rondom bodemdaling is ook een stevig hoofdpijndossier voor kabel- en leidinginfrastructuur. Niet alleen zorgt de zakkende bodem voor schades, lekkages, afvoerproblemen en andere beheeruitdagingen; ook hebben projecten om de openbare ruimte te reconstrueren c.q. op te hogen een behoorlijke impact op de ligging en bereikbaarheid van kabel- en leidingnetten, zeker als daarbij gebruik wordt gemaakt van zettingsvrije of -arme constructies.

Onderzoek
Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF), stichting Rioned en het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) bundelen de krachten voor een verkenning van de problematiek omtrent bodemdaling en kabels en leidingen. In een zogenoemde deelexpeditie worden geleerde lessen gedestilleerd uit een drietal afgeronde projecten, met als doel om voor toekomstige (vergelijkbare) reconstructies de aanpak voor kabels en leidingen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

Resultaat
Het beoogde resultaat voor de deelexpeditie is een leidraad waarin de ‘lessons learned’ van complexe reconstructieprojecten in slappe bodem worden vastgelegd.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten in het verleden

13-02-2024 - Tweede bijeenk. Kabels, leidingen en bodemdaling
Tweede bijeenkomst van het project Kabels leidingen en bodemdaling. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Bethel gemeente in Boskoop.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bunnik Groep

Bunnik Groep -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Antonie van Leeuwenhoekweg 6
Olaf Groeneveld, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Projectleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Martin van Vianen, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Eddy Kolsteeg, rol: Lid expertteam
Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht -

Locatie: Maarssen, Endelhovenlaan 1
John(ny) Molema, rol: Lid expertteam
Gemeente Woerden & Oudewater

Gemeente Woerden & Oudewater -

Locatie: Woerden, Blekerijlaan 14
Ed Pollemans, rol: Lid expertteam

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Jasper Selten, rol: Deelprojectleider
HVCafvalcentrale locatie Dordrecht

HVCafvalcentrale locatie Dordrecht -

Locatie: Dordrecht, Baanhoekweg 40
Onno van der Spoel, rol: Lid expertteam
Ben de Mik, rol: Lid expertteam

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen -

Locatie: Gouda, Markt 27
Robert van Cleef, rol: Financier
Liander vestiging Leiden

Liander vestiging Leiden -

Locatie: Leiden, Zaalbergweg 19
Cees Looije, rol: Lid expertteam
Megaborn

Megaborn -

Locatie: Waardenburg, Steenweg 17B
Niels van Amstel, rol: Deelprojectleider
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland -

Locatie: Velserbroek, Waterweg 1
Edwin Huiberts, rol: Lid expertteam

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Peter Hoogland, rol: Lid expertteam

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Eric Oosterom, rol: Lid expertteam
Van Dijk Maasland B.V.

Van Dijk Maasland B.V. -

Locatie: Maasland, Oude Veiling 4
Sietse Hogenes, rol: Lid expertteam

Vitens drinkwaterbedrijf -

Locatie: Utrecht, Reactorweg 47
Willem Schouten, rol: Lid expertteam
Willem Schouten, rol: Reviewer

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Lid expertteam
Kennisarena kabels en leidingen
KA
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Leidingen zijn aan vervanging toe, de lat voor de klimaatdoelen ligt hoog en de ondergrond is zo goed als vol. Gezamenlijk optrekken is essentieel om deze gigantische operatie tot een succes te brengen. De projecten Common ground voor ondergrondse infra en de Grote kabel- en leidingchallenge hebben laten zien wat er nodig is voor een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen.

Onderzoek
Binnen de Kennisarena zijn vier ontwikkellijnen: Regie, Feiten en inzicht, Nieuwe werkwijzen en technieken en Digitaal ecosysteem. Binnen deze ontwikkellijnen worden projecten en initiatieven samengebracht.

Resultaat
De projecten uit de Kennisarena dragen bij aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Ketenanalyse aardgasvrij
O700K
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Aanleiding voor de ketenanalyse is de inzet op aardgasvrij. Overheden en maatschappelijke partners zijn hierover met elkaar in overleg via de tafel bebouwde omgeving Klimaat en energieakkoord. Voor de uitvoering is het essentieel dat gemeenten beter dan nu het geval is weten wat ze qua ondergrondse infrastructuur moeten regelen om hun plan aardgasvrij uit te kunnen voeren.

Onderzoek
We brengen verschillende ervaringsdeskundigen vanuit verschillende branches en achtergronden bijeen en organiseren een workshop waarbij we de inzichten van de deelnemers ophalen om input te verkrijgen voor de inhoud van de ketenanalyse.

Resultaat
Aan de hand van de opgehaalde input werken we de ketenanalyse uit, in woord en zoveel mogelijk in beeld. Het eindproduct wordt tijdens het COB-congres van 22 mei 2018 uitgereikt.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Yousra Lahkim, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Etienne Budde, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam
Edith Boonsma, rol: Projectleider

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Arno Bindt, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Henk Heijkers, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jillian Benders, rol: Deelnemer
Wil Kovács, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Rob Elemans, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid projectteam
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer
N.V. Nuon / Vattenfall AB

N.V. Nuon / Vattenfall AB -

Locatie: Amsterdam Zuidoost, Hoekenrode 8
Kees de Heus, rol: Deelnemer
Kees de Heus, rol: Deelnemer
Nijkamp Energiedistributie B.V.

Nijkamp Energiedistributie B.V. -

Locatie: Oosterhout, Europark 10/12
Berno Kastelijns, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Rogier Pronk, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat LOB -

Locatie: Utrecht, Grifioenlaan 2
, rol: Opdrachtgever

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Lid projectteam

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Rob Heijer, rol: Deelnemer

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Léon Olde Scholtenhuis, rol: Deelnemer
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Henk van den Berg, rol: Deelnemer

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Erwin Biersteker, rol: Deelnemer
Knelpunten in beeld
KA2-07
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit een COB-enquête onder participanten is duidelijk geworden dat capaciteitskwesties worden gezien als de meest urgente bottleneck in de sector. Er is te weinig personeel, de kabels zijn op of er is te weinig ruimte beschikbaar om netten aan te leggen of stations te plaatsen. Maar waar wringt nu precies de schoen?

Onderzoek
Eerst wordt gezorgd voor inzicht in de omvang, aard en de kenmerken van het probleem, zodat op die manier oplossingen kunnen worden bedacht voor de capaciteitsproblemen. Zo zal worden gekeken aan welke rollen en functionarissen er tekort is, maar ook naar welke procesonderdelen daardoor langer duren, wat de directe effecten hiervan zijn op doorlooptijden en wat de gevolgen zijn van de vertragingen.

Resultaat
We werken toe naar een vervolgonderzoek of een traject waarbij concrete oplossingen worden uitgewerkt. De uitkomsten, conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen worden beschreven.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Paul van den Aardweg, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Marit van Hattem, rol: Deelnemer
Marit van Hattem, rol: Geïnterviewd

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Leonie de Jong-van Twisk, rol: Deelnemer

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Deelnemer
Guus Snaterse, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Hidde van Ooststroom, rol: Deelnemer
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Frank Kattier, rol: Geïnterviewd
Frank Kattier, rol: Deelnemer
CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V.

CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. -

Locatie: Gorinchem, Avelingen-West 3
Niels van Leeuwen, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Denys NV

Denys NV -

Locatie: Wondelgem-gent, Industrieweg 124
Kenneth Grypdon, rol: Deelnemer
DNV

DNV -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Lid expertteam
Dow Chemical

Dow Chemical -

Locatie: Dordrecht, Baanhoekweg 18T
Wesley van Mieghem, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Loomans, rol: Deelnemer
Henk Beukenholdt, rol: Deelnemer
Narin Toguc, rol: Deelnemer
Harco Bloemheuvel, rol: Deelnemer

Eneco Warmte & Koude -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 5
Gerrit Trouwborst, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Robert Aerts, rol: Deelnemer

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Geïnterviewd
Len Meuwissen, rol: Deelnemer

Gemeente Amersfoort -

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jan Jaap Tukker, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Martin Khouw, rol: Deelnemer

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Ad Ketelaars, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar -

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Geïnterviewd
Berry Kok, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Peter van Gerwen, rol: Deelnemer

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Patrick Bitter, rol: Deelnemer

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Peter van Gerwen, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer
Roel van Noort, rol: Deelnemer
Geert-Peter van Woerkom, rol: Deelnemer
René Frinks, rol: Lid expertteam
Kenter

Kenter -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Marcel de Bruijn, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jan Kruithof, rol: Deelnemer
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Liander vestiging Leiden

Liander vestiging Leiden -

Locatie: Leiden, Zaalbergweg 19
Jos van de Brug, rol: Deelnemer
Lloyd's Register Nederland B.V.

Lloyd's Register Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 41a
Michel Boer, rol: Deelnemer
LMR Drilling GmbH

LMR Drilling GmbH -

Locatie: Oldenburg, Ammerländer Heerstr. 368
Jorn Stoelinga, rol: Deelnemer

LSNed Leidingenstraat Nederland -

Locatie: Roosendaal, Wouwbaan 135
Ted Krijger, rol: Deelnemer

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Edwin van Spronsen, rol: Deelnemer
Rachelle Heeren, rol: Deelnemer
Siebren Schaafsma, rol: Deelnemer
Johan Bel, rol: Deelnemer
Merrem & La Porte B.V.

Merrem & La Porte B.V. -

Locatie: Zaltbommel, Veilingweg 2
Marcel Juinen, rol: Deelnemer
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
Ruud Cino, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Wikash Jawalapersad, rol: Geïnterviewd
Monique Wolfraad-Holland, rol: Geïnterviewd
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer
Wikash Jawalapersad, rol: Deelnemer
MVOI B.V.

MVOI B.V. -

Locatie: Groot-ammers, Edisonweg 1
Kirsten Terlouw, rol: Deelnemer

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Arno Kakkenberg, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Joren Maetens, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. - Port of Antwerp

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Deelnemer

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Hildegarde Slotboom, rol: Deelnemer
Hildegarde Slotboom, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Deelnemer
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Jan Koopman, rol: Deelnemer
Adem Dogan, rol: Deelnemer
Quint Duermeijer, rol: Deelnemer
Michel de Grauw, rol: Deelnemer

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Marco Kock, rol: Deelnemer
Structin

Structin -

Locatie: Waddinxveen, Coenecoop 4F
Douwe Jan Mars, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Thijs Wessels, rol: Deelnemer
Thijs Wessels, rol: Geïnterviewd
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Jurjen Olthoff, rol: Deelnemer
Van Vulpen B.V.

Van Vulpen B.V. -

Locatie: Gorinchem, Papland 8
Rob Leeuwis, rol: Deelnemer
Arno de Wit, rol: Deelnemer
VATTENFALL

VATTENFALL -

Locatie: Amsterdam, Hoekenrode 8
Jannis van Zanten, rol: Deelnemer

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Ruben Vlek, rol: Deelnemer

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Anna Muilwijk, rol: Deelnemer

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Bart Jacobs, rol: Deelnemer

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Deelnemer
Volker Energy Solutions

Volker Energy Solutions -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 40
Rick Valk, rol: Deelnemer

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 4
Erik Hommersen, rol: Deelnemer
Mantelbuizenputconstructie
KIBO02
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Gemeente Alphen a/d Rijn ontwikkelt in een pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie voor het droog, gebundeld, veilig en ondergronds aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. Een evaluatie onder leiding van het COB moet duidelijk maken of de constructie in aanleg en beheer op deze locatie werkt. Ook wordt er bekeken onder welke voorwaarden het systeem als een van de geaccepteerde standaard K&L-oplossingen toepasbaar is.

Onderzoek
In juni 2016 is de aanleg van deze constructie gestart. het COB zal door middel van intervieuws met de betrokkenen dit project evalueren.

Resultaat
Een uitwerking van de intervieuw en de daarbij komende leer en knelpunten zijn in werksessies besproken, en zijn daarna gepubliceerd. De publicatie is in 2017 opgeleverd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers
Frans Wiercx, rol: Lid
4KANT Advies B.V.

4KANT Advies B.V. -

Locatie: Apeldoorn, Kruizemuntstraat 96
Raymond Krukkert, rol: Projectleider

ABT B.V. -

Locatie: Delft, Delftechpark 12
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Klaas van der Maas, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Richard van Ravesteijn, rol: Opdrachtgever
Elan Wonen

Elan Wonen -

Locatie: Haarlem, Meester Lottelaan 301
Chris Schaapman, rol: Initiatiefnemer

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Ed Wesenaar, rol: Lid
Taco Noordenbos, rol: Geïnterviewd
Aad van Klaveren, rol: Geïnterviewd
Hugo Hoenders, rol: Geïnterviewd
Martin van Vianen, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Hugo Witteveen, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Richard van Ravesteijn, rol: Coordinator
Frans Taselaar, rol: Lid

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek -

Locatie: Den Haag, De Perponchersraat 134-136
Richard van Toorenburg, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Maarten van Riel, rol: Lid

Netbeheer Nederland -

Locatie: Den Haag, Anna van Buerenplein 3
Henk van Bruchem, rol: Lid

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Ed Vergunst, rol: Geïnterviewd
Reggefiber group

Reggefiber group -

Locatie: Rijssen, Reggesingel 12
Paul Hosselet, rol: Geïnterviewd
Gerard Somhorst, rol: Geïnterviewd
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. -

Locatie: Delft, Elektronicaweg 2
Henk-Jan Mebius, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Den Haag, Alexanderstraat 21
Ingrid Bolier, rol: Adviseur
ZITAconsulting

ZITAconsulting -

Locatie: Amersfoort, Gerrit van Stellingwerfstraat 84
Zita van Aggelen-Veldkamp, rol: Lid
Methodieken en innovaties
KA3
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Ontwerpen met algoritmen
O709-B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden.

Onderzoek
Eerst zijn de behoeften van gemeenten in kaart gebracht. Het rapport, gepubliceerd op de Kennisbank van het COB, geeft inzicht in de problemen en uitdagingen waar gemeenten in Nederland mee worstelen én in de oplossingen die met behulp van algoritmen nagestreefd zouden kunnen worden. Op basis hiervan is de volgende stap het opstellen van een programma van eisen.

Resultaat
Een afgestemd, compleet en openbaar programma van eisen dat alle gemeenten kunnen gebruiken, Q4 2021.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marco Scheffers, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Jos van Wersch, rol: Deelnemer
Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab

Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab -

Locatie: Rotterdam, Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
Ronald Zandbergen, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
Yugesh Raghoenath, rol: Deelnemer
Faysal el Massoudi, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Lilian Harteveld-van 't Slot, rol: Deelnemer
Ontwerpen met algoritmen (vooronderzoek)
O709
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanuit het traject Vol onder maaiveld is het onderwerp: ontwerpen vanuit algoritmen, een van de ideeen waar de koplopergemeenten veel van verwachten, maar in dit stadium nog onvoldoende concreet is

Onderzoek
Er is een schrijver aan de slag die als eerste stap langs gaat bij de koplopergemeenten om op te halen wat de behoeften zijn. Wat is er nodig en zou ontwikkeld moeten worden? Wat zou de gemeenten helpen? Wat zijn daarvoor globaal de kosten? Waar zou eventuele financiering te vinden zijn?

Resultaat
De inventarisatie van de behoeften van de Koplopergemeenten is gereed (in te zien op de Kennisbank). Met dit als basis willen de koplopergemeenten de volgende stap nemen: het formuleren van een uitvraag.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
René Rummens, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Alan Cyrus, rol: Deelnemer bijeenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) -

Locatie: Den Haag, Henri Faasdreef 312
Marja Exterkate, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Veerle Steenhuisen-Terhorst, rol: Projectleider

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Martin van Vianen, rol: Deelnemer
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer

Gemeente Amersfoort -

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marco Scheffers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marten Klein, rol: Deelnemer
Guido Hobeijn, rol: Deelnemer bijeenkomst
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Reviewer

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Lex Geervliet, rol: Deelnemer
Alette Barel, rol: Deelnemer
Huub Wirken, rol: Deelnemer
Ruben Klijn, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Deventer -

Locatie: Deventer, Grote Kerkhof 1
Tom Nijmeijer, rol: Deelnemer
Jan Pluim, rol: Deelnemer
Paul Woudwijk, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer
Jos van Wersch, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Binne Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Deelnemer
Albert Slingerland, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Harm van Oorschot, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Driessen, rol: Reviewer
The People Group Software & Trainingen

The People Group Software & Trainingen -

Locatie: Nieuwkuijk, Middelweg 2
Viktor de Haan, rol: Deelnemer
Ontwerpen met algoritmen, fase 3
KA4-02
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de eerste twee fases van het project Ontwerpen met algoritmen is verkend welke rol algoritmen kunnen spelen bij het zo optimaal mogelijk inrichten van de ondergrond en wat nodig is voor de implementatie. De volgende stap is het uitwerken van de adviezen.

Onderzoek
Er wordt een gedetailleerd procesmodel uitgewerkt en aan de hand van een concrete casus getoetst of deze representatief is voor de werkwijze van meerdere gemeenten. Ook wordt geïnventariseerd op welk vlak gemeenten wel en niet samenwerken en wat de rol is van de netbeheerders in deze samenwerking.

Resultaat
Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) en nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden. Hoe we dit bereiken, wordt stap voor stap onderzocht.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Platform Kabels en leidingen
O100
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Kabels en leidingen zijn van vitaal belang voor onze maatschappij. Door allerlei ontwikkelingen in de ondergrond is het een groeiende uitdaging om deze ondergrondse infrastructuur in stand te houden. In het platform Kabels en leidingen worden kennis en ervaring uitgewisseld, samenwerkingsverbanden aangegaan en innovatieve oplossingen ontwikkeld voor opgaven. Het platform richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren: energie en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, vastgoed en overheid.

Onderzoek
Het platform komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een grote groep enthousiaste en vaste deelnemers. De deelnemers zoeken naar gezamenlijke opgaven en initiëren projecten. Ook worden projecten er geëvalueerd.

Resultaat
Het uitwisselen van ervaringen helpt de participanten bij het aanpakken van de grote opgaven op het gebied van kabels en leidingen. Zo nodig wordt in COB-verband een nieuw onderzoeksproject opgestart.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Komende bijeenkomsten

05-09-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
05-09-2024 - Kennisarenadag
Bij de KNVB Campus in Zeist
03-12-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

Bijeenkomsten in het verleden

16-05-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: kabels en leidingen in digital twins. Locatie: COB, Delft
12-03-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: Kabels en leidingen in de Omgevingswet
14-11-2023 - Platform K&L: contactdag integraal programmeren
Thema: integraal programmeren. Samenwerking en afstemming, informatie-uitwisseling
03-10-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: graafschade voorkomen. Lokalisering en opsporing, Samen zonder schade, CROW 500 proof.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Wilfred Akerboom, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Lid
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Marwin van den Burg, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Mark Deuring, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Dafra van Engelen, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Erwin Biersteker, rol: Lid
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Rens Oving, rol: Lid

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Lid

BodemBreedAcademie -

Locatie: Gouda, Groningenweg 10
Vincent Breij, rol: Lid

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid
CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V.

CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. -

Locatie: Gorinchem, Avelingen-West 3
Nik van Giessen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Mariska Bos, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Lid

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Lid
Dik Berkheij, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henk Kruse, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Geers, rol: Lid
Henk Beukenholdt, rol: Lid
Narin Toguc, rol: Lid
Willem Vis, rol: Lid
Marc Nagib, rol: Lid
Mark Janssen Lok, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Bram Wouters, rol: Lid
Dirk-Jan Heuvel, rol: Lid

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Lid

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid
Taco Noordenbos, rol: Lid
Martin van Vianen, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jan van Schooten, rol: Lid
Sander Langedijk, rol: Lid
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Joffrey de Guijtenaere, rol: Lid
Jurgen Koevoets, rol: Lid
Alette Barel, rol: Lid
Johnny van Aert, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Marloon Kooij, rol: Lid

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Marjolein van der Ploeg, rol: Lid
Onno Oosterhof, rol: Lid
Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn -

Locatie: Hoorn, Nieuwe Steen 1
Jos Stigt, rol: Lid

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Joris Molemaker, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Deanne Struijk, rol: Lid
Ismail Yildiz, rol: Lid
Mevlut Kose, rol: Lid
Pieter Boone, rol: Lid
Faysal el Massoudi, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Kees de Vette, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Stanley Tjan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Martijn Bakker, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Rob Heijer, rol: Lid
Esmeralda Kuipers Miner, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling - Gemeente Utrecht Stadsbedrijven

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Eric Duijm, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling - Gemeente Utrecht Stadsbedrijven

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Karel Klumpers, rol: Lid
Rob Heijer, rol: Lid
Karel Klumpers, rol: Lid

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Arthur Verhaar, rol: Lid
Christi Swaan, rol: Lid

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Jacob Harke, rol: Lid

GM products B.V. -

Locatie: Eindhoven, Hooge Zijde 31
Ralph Smulders, rol: Lid

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Jan Smit, rol: Lid
Patrick Straver, rol: Lid

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Marian Bertrums, rol: Lid
Berry Kok, rol: Lid

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid
Ted Veldkamp, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid
Richard van Ravesteijn, rol: Lid
Hidde Verloop, rol: Lid
Kapabel

Kapabel -

Locatie: Den Bosch, Bruistensingel 100
Cor de Wit, rol: Lid

KOBO-HO Kennis- en onderwijscentrum bodem -

Locatie: Groenekan, Groenekanseweg 193
Geert Roovers, rol: Lid

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joost Rijkers, rol: Lid
Hub Diederen, rol: Lid
KWS Infra Roosendaal

KWS Infra Roosendaal -

Locatie: Roosendaal, Ziel 12
Martin Lebeau, rol: Lid

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid
Jan Kruithof, rol: Lid
Anthonie van Grootheest, rol: Lid
Jolanda Gilles, rol: Lid

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Lid

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
Rutger Drenth, rol: Lid
John van Schijndel, rol: Lid
Keez Stigters, rol: Lid

Masters In Lean BV -

Locatie: Arnhem, IJsselburcht 3
Sjoerd Loeffen, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Mara Ririassa, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Marco Buijsen, rol: Lid
Dennis Hut, rol: Lid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Evelijn Martinius, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Lid
Stanley Maximillian, rol: Lid
Wessel Arnold, rol: Lid
Mark Koningen, rol: Lid
Normec QS

Normec QS -

Locatie: Bennekom, Kierkamperweg 33
Iljo Fluit, rol: Lid

Point2Point Consultancy B.V. -

Locatie: Sint Michielsgestel, Ambachtsweg 29
Willem Jansen, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Melvin Hage, rol: Lid
Melvin Hage, rol: Lid

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Hildegarde Slotboom, rol: Lid
Eugene Raaijmakers, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Ted Slump, rol: Lid
Madelon Kempen, rol: Lid
Math Beckers, rol: Lid
Hendrik-Jan Wijsman, rol: Lid
David Elbers, rol: Lid
Anita Zeemering, rol: Lid
Marloes Tjallema, rol: Lid
John Sandbrink, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Daniël Schilt, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Taco Querens, rol: Lid
Aat van Ek, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Rick van Vliet, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Wikash Jawalapersad, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Niek Francke, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerrit van Seijda, rol: Lid
Nicole Poort, rol: Lid

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Hanneke Zindel, rol: Lid
Jonathan Somandin, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Lid
Hans Koeslag, rol: Lid
Vita Vollaers, rol: Lid

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Thijs Wessels, rol: Lid

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Saskia van Milgen-Willems, rol: Lid
Luuk Spijkers, rol: Lid

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Lid
Anna Muilwijk, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Lid
Huub Altena, rol: Lid
Bob Driesse, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Lid
Proceslijn voorspelbare samenwerking
KA1-01
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het is niet zozeer de variatie in regels en naamgeving in verordeningen in Nederland, maar de onvindbaarheid en onvoorspelbaarheid eromheen, die kunnen zorgen voor ruis op de lijn tijdens projecten in de ondergrond. Toch is er ook een duidelijke (proces)lijn te zien is in elke verordening en nadere regelgeving. De vraag om eenduidigheid in een proceslijn leeft zowel aan de kant van gemeenten, als aan de kant van netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers.

Onderzoek
Het project start met interviews bij een representatieve groep gemeenten (klein, middelgroot en groot) en netbeheerders (gas, water, elektra, media etc), met diverse organisatiestructuren (commercieel, niet-commercieel, monopolist, vrije markt). Vervolgens wordt een conceptproceslijn opgezet die met een discussiegroep wordt uitgewerkt tot een gedragen proceslijn.

Resultaat
Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer bijeenkomst
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Deelnemer
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Combi Infra Noord-Holland

Combi Infra Noord-Holland -

Locatie: Uitgeest, Westerwerf 7C
Daisy Knuiman, rol: Geïnterviewd
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marc Hooijmans, rol: Deelnemer bijeenkomst
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente 's-Hertogenbosch -

Locatie: 's-hertogenbosch, Wolvenhoek 1
Sander van der Ven, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Hekker, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede -

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Patrick Scheers, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Stanley Tjan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Utrecht Stadsbedrijven -

Locatie: Utrecht, Tractieweg 2
Eric Duijm, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar -

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Geïnterviewd

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Jacob Harke, rol: Deelnemer bijeenkomst

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Roeland Breet, rol: Begeleider/Facilitator

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Projectleider interim
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Norminstituut Bomen

Norminstituut Bomen -

Locatie: Gouda, Nieuwehaven 203a
Marc Meijer, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Martijn Gerritsen, rol: Geïnterviewd

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Bart Wijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Henri van de Zande, rol: Deelnemer bijeenkomst
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Jurjen Olthoff, rol: Geïnterviewd
TP4 management

TP4 management -

Locatie: Wijster, Drijberseweg 8
Thierry Patje, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Rick Boerkamp, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rick Boerkamp, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer bijeenkomst
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer
Proefsleuvendatabase, fase 2
KA2-06
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase onderzoekt wat de levensvatbaarheid is van een proefsleuvendatabase met informatie over de gevonden ligging van kabels en leidingen. In een eerste fase heeft het project de waarde en noodzaak, kansen en bedreigingen en juridische en praktische randvoorwaarden in kaart gebracht. De rapportage is opgeleverd in januari 2023 en gepresenteerd op de Kennisarenadag 2023.

Onderzoek
Het project bevindt zich nu in de tweede fase. Hierin worden de bestuurlijke en juridische haalbaarheid van de proefsleuvendatabase in nader detail onderzocht.

Resultaat
In deze fase komen vragen aan de orde zoals de mate waarin de database top-down dan wel bottom-up aangestuurd en ontwikkeld dient te worden en welke juridische waarborgen noodzakelijk zijn. Daarnaast gaat het expertteam aan de slag met de ontwikkeling van een businesscase, zodat ook de financiële haalbaarheid aantoonbaar is. Draagvlak vanuit institutionele stakeholders is bij deze activiteiten van groot belang. Eind zomer 2023 zal dit werk zijn afgerond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Alex van der Krabben, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid expertteam

HdB Tekenburo B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Henri de Bruin, rol: Lid expertteam

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Harry de Haas, rol: Lid expertteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Anthonie van Grootheest, rol: Lid expertteam

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
John van Schijndel, rol: Lid expertteam

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Lid expertteam

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid expertteam

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid expertteam

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Projectleider

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Lid expertteam
Samen digitaal
O705
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de energietransitie en de vervangingsopgave het hoofd te bieden, moeten we ondergrondse infrastructuur als één samenhangend ecosysteem gaan zien. De informatie over de ondergrond wordt nu geproduceerd en beheerd door verschillende partijen. We willen naar eenvoudiger en effectiever datadelen, waarbij partijen ieder vanuit hun eigen tools op ieder moment de beschikbare informatie over de ondergrond kunnen raadplegen en ontsluiten.

Onderzoek
In het project Samen digitaal gaat een aantal clusters van partijen aan de slag met de FAIR-dataprincipes (voor datadelen). De clusters gaan na welke gegevens uitgewisseld moeten worden, om tot een beter controleerbare uitvoering te komen van alle activiteiten in de drukke ondergrond.

Resultaat
Het Kennisarena-netwerk wil toewerken naar een digitaal ecosysteem: een systeem waarbij partijen ieder vanuit hun eigen tools op ieder moment de beschikbare informatie over de ondergrond kunnen raadplegen en ontsluiten. Daarbij houden data-eigenaren controle over hun eigen gegevens en kunnen zij in hun eigen bedrijfsomgeving blijven werken.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten in het verleden

16-05-2024 - Informatiebijeenkomst Samen digitaal

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Peter Graafland, rol: Deelnemer
BECIS | DIOR

BECIS | DIOR -

Locatie: Amsterdam, Henri Polaklaan 38
Julius Pilzecker, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
John Ottevanger, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Rudi Zoet, rol: Projectleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
DNWG

DNWG -

Locatie: Goes, Nassaulaan 8
Roger Brouwers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Deelnemer bijeenkomst
Narin Toguc, rol: Deelnemer bijeenkomst

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Gerry van Meijel, rol: Deelnemer
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening -

Locatie: Amsterdam, Jodenbreestraat 25
Marco Scheffers, rol: Deelnemer
Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn -

Locatie: Apeldoorn, Marktplein 1
Jeroen Oosterhuis, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den IJssel -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivierweg 111
Ron Bremmert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Steven Chan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Cris van der Wal, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Haarlem - Gemeente Groningen

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Marjolein van der Ploeg, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Purmerend

Gemeente Purmerend -

Locatie: Purmerend, Purmersteenweg 42
Roderick van Langen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Annemarie Bauwens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mirsad Tabakovic, rol: Deelnemer bijeenkomst
Johan Theunissen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Joost Martens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Paul ten Have, rol: Deelnemer bijeenkomst

Grenzeloos Datalandschap -

Locatie: ,
Klaas van Veelen, rol: Deelnemer
John Scholten, rol: Deelnemer
Lij-Saan Wong-Ng, rol: Deelnemer
Wouter Huijzendveld, rol: Deelnemer
Andries Osseman, rol: Deelnemer
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard -

Locatie: Rotterdam, Maasboulevard 123
Michiel Hofman, rol: Deelnemer
Ministerie IenW

Ministerie IenW -

Locatie: Den Haag, Postbus 20901
Meinte de Hoogh, rol: Financier

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Annemiek Bosch, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Michelle Smedts, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen van Boekel, rol: Deelnemer bijeenkomst

Provincie Utrecht -

Locatie: Utrecht, Archimedeslaan 6
David Nieuwenhuis, rol: Deelnemer bijeenkomst
Purple Polar Bear

Purple Polar Bear -

Locatie: Maarssen, Proostwetering
Annick van Arkel, rol: Deelnemer
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland -

Locatie: Velserbroek, Waterweg 1
Thijmen Peek, rol: Deelnemer

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Deborah Hermans, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bart Wijnen, rol: Deelnemer

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Henri van de Zande, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Utrecht, Australiëlaan 5
Henriette Keijzer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Hester Bijen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Han de Wit, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Huub Altena, rol: Deelnemer bijeenkomst
Samen zonder schade
O703
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Iedereen die werkzaam is in de ondiepe ondergrond kent het fenomeen: de kabels en leidingen liggen nooit waar je ze verwacht! Iedereen heeft er last van en iedereen maakt onnodige kosten. We zien dat het huidige systeem van wetten, boetes en doorschuiven van risico’s en verantwoordelijkheden onvoldoende effectief is en willen dit onderwerp vanuit een positieve insteek benaderen, door middel van stimuleren in plaats van straffen.

Onderzoek
Er is in samenwerking met het KLO een serious game ontwikkeld die een gedragspsycholoog in staat stelde om het gedrag van de deelnemers te analyseren.

Resultaat
Het doel van het project “Samen zonder schade” is om de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband van ‘willen’. Samen met de betrokken gedragswetenschapper wordt een plan gemaakt om alle organisaties die bezig zijn met het verminderen van graafschade, bij elkaar te brengen. Het doel is een plan te maken waarbij elke organisatie vanuit haar eigen invalshoek een steentje bijdraagt, zodat het werk elkaar aanvult en het lukt om de graafschades écht naar beneden te krijgen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

A. Hak Electron B.V.

A. Hak Electron B.V. -

Locatie: Tricht, Steenoven 2-6
Ronny Sassen, rol: Lid projectteam
Ronny Sassen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V.

Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. -

Locatie: Moordrecht, Derde Tochtweg 9b
Marijn Maaijen, rol: Deelnemer bijeenkomst
APK Group Rasenberg Kabels en Leidingen

APK Group Rasenberg Kabels en Leidingen -

Locatie: Dongen, De Schacht 11
Dirk Wernsen, rol: Deelnemer bijeenkomst
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Willem Bastiaan, rol: Deelnemer bijeenkomst
Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Timo Jansen, rol: Adviseur

Bouw op Recht -

Locatie: Zoetermeer, Malta 18
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Lid projectteam

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer bijeenkomst
CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V.

CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. -

Locatie: Gorinchem, Avelingen-West 3
Nik van Giessen, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Lid projectteam

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Deelnemer

CUMELA Nederland -

Locatie: Nijkerk, Nijverheidsstraat 13
Herman Arissen, rol: Deelnemer
Damsteegt waterwerken

Damsteegt waterwerken -

Locatie: Meerkerk, Duurzaamheidsring 320
Hans de Wit, rol: Deelnemer bijeenkomst

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Klaas Sipma, rol: Deelnemer
David Brandhorst, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vincent Hoogstad, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Henk Hogenbirk, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Deelnemer bijeenkomst

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer bijeenkomst
René Frinks, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kadaster

Kadaster -

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Caroline Groot, rol: Deelnemer
Fuat Akdeniz, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Projectleider

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Wim van Grunderbeek, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Kees Sluiter, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter Hendriks, rol: Deelnemer bijeenkomst
Hans Gaarman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Nick Oosterwechel, rol: Deelnemer bijeenkomst
Sonja Sanders, rol: Deelnemer bijeenkomst

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Marianne van Aacken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marcel Kluter, rol: Deelnemer
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Bob Zijderveld, rol: Lid projectteam
Frank van Bree, rol: Deelnemer
Royal FloraHolland Naaldwijk

Royal FloraHolland Naaldwijk -

Locatie: Naaldwijk, Postbus 220
Wim Bekink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Marcel Steinz, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jaco Deelen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rory Monster, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jan Koopman, rol: Deelnemer
Van der Flier grondzuigen BV

Van der Flier grondzuigen BV -

Locatie: Winschoten, AJ Romijnweg 23
Harm Slooff, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eric Jansen, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer
Samen zonder schade toegepast
KA2-05B
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Iedereen die werkzaam is in de ondiepe ondergrond kent het fenomeen: de kabels en leidingen liggen nooit waar je ze verwacht! Hierdoor ontstaan schades aan de netten, maar ook geregeld vertraging in de uitvoering, een hoop discussie en zelfs rechtszaken. Iedereen heeft er last van en iedereen maakt onnodige kosten. In het project 'Samen zonder schade' is inzicht gekomen in de achterliggende redenen waarom er in het gehele proces van het graafproces bepaalde keuzes worden gemaakt of nagelaten. Ook is er inzicht in interventies gekomen die verbetering/versterking van de graafketen stimuleren.

Onderzoek
In dit project zullen de verschillende interventies worden uigetest in diverse proeftuinen. Dit gebeurt in samenwerking met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), het KLO, de COB-koplopergemeenten, netbeheerders en gemeenten.

Resultaat
Het doel het toepassen van de interventies in proeftuinen is om inzicht te verschaffen in hun positieve invloed op het versterken van de graafketen. De uitkomsten van dit project kunnen worden gebruikt voor een mogelijk vervolg: het zorgen voor commitment en eenheid in de graafketen, door de interventies onderdeel uit te gaan laten maken van standaard processen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
De Toezichtsfluisteraar

De Toezichtsfluisteraar -

Locatie: Amsterdam, Keurenplein 41
Vivian Boumans, rol: Inhoudelijk Expert
KLO-Kabel en Leiding Overleg

KLO-Kabel en Leiding Overleg -

Locatie: ,
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Ties Dammers, rol: Financier
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Dick Broekhuizen, rol: Deelnemer
Samenwerken bij bomen
KA2-09
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Netbeheerders komen met hun bestaande en aan te leggen netten steeds vaker in conflict met bomen. In de publieke opinie en bij gemeenten groeit het belang van bomen. Dit creëert een toenemend spanningsveld tussen netbeheerders en gemeenten. In een vooronderzoek heeft het COB-netwerk dit spanningsveld inzichtelijk gemaakt. De conclusie uit dit vooronderzoek is dat dit mede veroorzaakt wordt door een tekort aan kennis

Onderzoek
Om het tekort aan kennis aan te pakken, wordt in dit vervolgonderzoek gewerkt aan twee producten: een kennisdocument (de eisen en groeigedrag van bomen en een overzicht van inpassingstechnieken) en een praktijkwijzer (inzicht in processen, regels en verantwoordelijkheden bij het plaatsen van bomen en het werken aan ondergrondse netwerken bij bomen).

Resultaat
De doelgroep van dit project zijn netbeheerders, lokale overheden, adviesbureaus, kabels- en leidingen aannemers en groenaannemers. Na afronding van het project beschikken zij over dezelfde basiskennis. Met dit gereedschap kunnen zij gezamenlijk tot doelmatige oplossingen komen in de vier geschetste probleemsituaties.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Jarko van Bloois, rol: Coordinator

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Projectleider
Stimuleringsmodel voor samenwerking
KA4-03
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Partijen zoeken meer en meer de samenwerking en stemmen projecten op elkaar af. Dit zijn nu vooral ‘eilandjes’ van lokale (soms regionale) samenwerkingsinitiatieven. Er is behoefte aan uniformering en olievlekwerking, waardoor afstemmingsvormen zo efficiënt mogelijk kunnen functioneren en voor alle regio’s beschikbaar worden, maar waarbij tegelijkertijd aandacht wordt geschonken aan de specifieke behoeften van en omstandigheden in een concreet samenwerkingsgebied.

Onderzoek
Enerzijds gaat het project in de praktijk bewezen oplossingen ten aanzien van integraal afstemmen in kaart brengen en openbaar toegankelijk maken. Daarnaast worden bij het analyseren en categoriseren van afstemmingsvormen algemene lessen en bouwstenen geformuleerd.

Resultaat
De Samenwerkwijzer (www.desamenwerkwijzer.nl) is opgeleverd. Met deze tool kunnen samenwerkingen toetsen waar ze staan in hun samenwerking. Ook biedt deze tool een bibliotheek met prototypen van bestaande oplossingen en instrumenten. In een vervolgproject wordt deze bibliotheek verder geprofessionaliseerd en uitgebreid.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
John Ottevanger, rol: Lid kernteam

City Deal Openbare Ruimte -

Locatie: ,
Almer de Jong, rol: Lid klankbordgroep

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid klankbordgroep
Edith Boonsma, rol: Programmaleider

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Lid kernteam
Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn -

Locatie: Apeldoorn, Marktplein 1
Almer de Jong, rol: Lid kernteam

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Jos van Wersch, rol: Lid kernteam

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Bart Wijnen, rol: Lid kernteam

Stichting de Bouwcampus -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Alice Vogel, rol: Lid kernteam
Alice Vogel, rol: Lid klankbordgroep

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Sjoerd Loeffen, rol: Projectleider
Henri van de Zande, rol: Lid kernteam
Louis van der Hoeven, rol: Lid kernteam

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Evelijn Martinius, rol: Inhoudelijk Expert
V.o.m. - Biomimicry
O707-7
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Onder leiding van biomimicrydeskundigen wil het team oplossingen uit de natuur verzamelen die ingezet kunnen worden voor het anders inrichten van de ondergrond.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Haarlem Afdeling Milieu -

Locatie: Haarlem, Zijlvest 39
Erik Jan Kok, rol: Deelnemer
Maurice Kass, rol: Deelnemer

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Hanneke Bootsma, rol: Deelnemer
Pipeline Control

Pipeline Control -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Marcel Verschuur, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Teamleider
Renske ter Horst, rol: Teamleider
Individuele deelnemers
Amke Koek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Bouw eigenwijks
O707-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team gaat uit van zelfvoorzienende wijken en buurten; ze streven naar efficiënt beslag op de ondergrond door een grote mate van onafhankelijkheid. Het team wil bouwstenen definiëren om te komen tot clusters met een woon- en/of werk-functie die zelfvoorzienend zijn in het lokaal opwekken/winnen van energie, geschikt voor bestaande en nieuwbouwsituaties, met het doel dat deze concepten voor heel Nederland toepasbaar zijn.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Ruud IJtsma, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau

Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau -

Locatie: Maassluis, Weverskade 110
Karel Ossewaarde, rol: Deelnemer

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Teamleider

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Harry op 't Ende, rol: Deelnemer
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. -

Locatie: Delft, Elektronicaweg 2
Henk-Jan Mebius, rol: Deelnemer

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer
Turner & Townsend Rembrandt Tower

Turner & Townsend Rembrandt Tower -

Locatie: Amsterdam, Amstelplein 1
Frank van Rooden, rol: Deelnemer
Vos de Boer & Partners

Vos de Boer & Partners -

Locatie: Rotterdam, Westplein 11
Sierd van der Hoek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Denk anders, denk dieper
O707-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team wil een nieuwe ondergrondse hoofdinfrastructuur maken op een diepte waarmee ruime afstand gehouden wordt tot de paalpunten van funderingen, waar nog voldoende ruimte is om te manoeuvreren. Aansluitingen met de bestaande en nieuwe infrastructuur onder het maaiveld worden gerealiseerd via stijgpunten. Zo ontstaat een netwerk van horizontale leidingen met schachten.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maurice Nooijen, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Individuele deelnemers
Rosella Krot, rol: Deelnemer
Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V.

Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V. -

Locatie: Woerden, Ampèreweg 17
John Henzen, rol: Teamleider
John van Leeuwen, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Mark van den Putte, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Tim Roevens, rol: Deelnemer

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Gerard Koopman, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
V.o.m. - Ontwerpen via algoritmen
O707-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Met de inzet van algoritmen wil dit team de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbinden. Algoritmes kunnen de verschillende ontwikkelingen tot in detail voorspellen. Vanuit deze algoritmes ontstaan scenario’s voor reconstructies of randvoorwaarden die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Teamleider
V.o.m. - Project Aorta
O707-6
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Het doel is maatschappelijke vraagstukken zoals stabiliteit van kades en bruggen, klimaatadaptatie, energietransitie en luchtkwaliteit aan de positie van kabels en leidingen in de ondergrond te koppelen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Andre Opdam, rol: Teamleider

Aveco de Bondt bv -

Locatie: Amstelveen, Gondel 1
Richard Molemaker, rol: Deelnemer
BOVON

BOVON -

Locatie: Heiloo,
Martin Schonfeld, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer
Orka Advies

Orka Advies -

Locatie: Amsterdam, Frambozenstraat 21
Tim Arp, rol: Deelnemer
Rene Nelissen, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
Hashi Nur, rol: Deelnemer
V.o.m. - Project Ongoing
O707-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team is met enige creativiteit tot de naam ONGOING gekomen: ‘organisch netwerk gebruik ondergrond integraal netwerk groep’. Dit team heeft tot doel innovatieve infrastructuur onder en boven maaiveld te ontwikkelen en te testen om zo snel mogelijk de schaal te krijgen die nodig is om impact te hebben in de transitie naar klimaatadaptieve steden en nieuwe energiesystemen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group -

Locatie: Rotterdam, Rivium Westlaan 72
Leonie de Jong-van Twisk, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer
Harold Lever, rol: Deelnemer
Bufferblock BV

Bufferblock BV -

Locatie: Rotterdam, Beursplein 37
Aroen Mughal, rol: Deelnemer
Dorian Hill, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Deelnemer

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Eugene Raaijmakers, rol: Deelnemer

The Green Village TU -

Locatie: Delft, Van den Broekweg 4
Willy Spanjer, rol: Deelnemer
V.o.m. - VKLS
O707-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
De huidige norm NEN 7171 voor het aanleggen van kabels en leidingen beschrijft het horizontaal naast elkaar leggen van de verschillende netwerken met bijbehorende dekking. Door kabels en leidingen conform de nieuwe norm NEN 071 verticaal onder elkaar te leggen, kan het ruimtegebruik tot wel tachtig procent worden beperkt.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder -

Locatie: Nieuw Vennep, Schillingweg 10
Ferry Bisschop, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Roelof Potters, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Michel Helgers, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Pieter van Leeuwen, rol: Teamleider

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Binne Meijer, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer
N.V. Nuon / Vattenfall AB

N.V. Nuon / Vattenfall AB -

Locatie: Amsterdam Zuidoost, Hoekenrode 8
Kees de Heus, rol: Deelnemer

NPK Design -

Locatie: Leiden, Meelfabriekplein 2F
Marcel Vroom, rol: Deelnemer
SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling -

Locatie: Leiden, Duke Ellingtonstraat 64
John Kranenburg, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wienand Jongen, rol: Deelnemer
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer
TU Eindhoven

TU Eindhoven -

Locatie: Eindhoven, Kerkstraat 42c
Shahrzad Shadmanhaghighi, rol: PDEng

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Dave Verschuren, rol: Deelnemer
Verduurzaming van de K&L branche
KA3-02
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Ook de kabels- en leidingenbranche wil en kan een bijdrage leveren aan de huidige verduurzamingsslag. Netwerkbedrijven zijn niet altijd volledig op de hoogte van beschikbare oplossingen in de markt (zowel oplossingen van kabelproducenten als aannemers) en omgekeerd is de markt niet volledig op de hoogte van de doelstellingen en de behoeften van netwerkbedrijven. Er is vraag naar een menukaart van duurzaamheidsmaatregelen die betrekking hebben op klimaat, circulariteit en biodiversiteit.

Onderzoek
Het is bedoeling om bij de totstandkoming van de catalogus nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met bestaande coalities, zoals de Blauwe Netten en de Groene Netten, en organisaties zoals MVO Nederland.

Resultaat
De maatregelencatalogus moet inspiratie bieden, samenwerking tussen stakeholders faciliteren, de markt uitdagen in beweging te komen en gewenste ontwikkelingen identificeren en versnellen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten in het verleden

19-09-2023 - Platformbijeenkomst duurzaamheid K&L en tunnels
Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van kabels en leidingen en tunnels. Meer informatie over het programma volgt.
05-07-2023 - Kick-off catalogus duurzaamheid kabels & leidingen
Kick-off van het groeiboek bij RoyalHaskoning DHV in Amersfoort

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
COB Werkstudenten

COB Werkstudenten -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjen Schippers, rol: Werkstudent
Bastiaan Vetjens, rol: Werkstudent
Thirza Oudshoorn, rol: Werkstudent
Rajiv Hoelas, rol: Werkstudent
Dura Vermeer Techniek B.V.

Dura Vermeer Techniek B.V. -

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Wilfred Akerboom, rol: Deelprojectleider

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jules Geeraert, rol: Lid

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Berend Doedens, rol: Lid

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Deelprojectleider

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Gerwin Stam, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Werner Schimmel, rol: Deelprojectleider
Nicole Poort, rol: Projectleider

Vereniging Stadswerk Nederland -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Maarten Loeffen, rol: Financier

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Anna Muilwijk, rol: Lid
Rebecca Fasel, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Herbert Aalbers, rol: Lid
Vervolg Common ground ondergrondse infra
O701
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
In de eerste fase is een kennisanalyse opgeleverd. Op basis hiervan wordt in de tweede fase een werkprogramma met concrete onderzoeksprojecten opgezet.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid kernteam
Karin de Haas, rol: Lid kernteam
Gijsbert Schuur, rol: Lid kernteam
Edith Boonsma, rol: Projectleider

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid kernteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid kernteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Ted Slump, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Wouter Ram, rol: Coordinator

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Michel Wijbrands, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Lid kernteam
Vol onder maaiveld
O707
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De kwaliteit van de leefomgeving komt onder heel hoge druk te staan als we kijken naar de huidige situatie in de ondergrond én de maatschappelijke opgaven waar (met name) steden voor staan. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle ambities overal te realiseren.

Onderzoek
Doel van dit project: het past in de binnenstad én het werkt. We zoeken naar een aanpak voor de maatschappelijke opgaves waar de binnenstedelijke gebieden tegenaan lopen, zorgen dat de daarvoor nodige kabels en leidingen passen in de ondergrond, met minimale overlast bij aanleg, beheer en onderhoud, die niet duurder uitpakt dan de huidige werkwijze en toekomstbestendig is.

Resultaat
Er wordt een kopgroep gevormd van gemeenten die de urgentie onderschrijven en bereid zijn structurele veranderingen te bewerkstelligen. Daaromheen wordt een innovatieteam gevormd, waarmee we op zoek gaan naar oplossingen. Op Flexival tv in april 2020 hebben 7 innovatieve ideeën zich gepresenteerd.

Vakgebieden
Kabels en leidingen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Projectleider

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Ed Wesenaar, rol: Lid
Hugo Hoenders, rol: Lid

Gemeente Amersfoort -

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Janneke Koekoek, rol: Lid
Cora van Zwam, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Anica Kortland-Dijkstra, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Rob Smiers, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Lidwien Besselink, rol: Lid
Mark van den Putte, rol: Lid
Marten Klein, rol: Lid
Jan van Schooten, rol: Lid
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Huub Wirken, rol: Lid
Marianne van Leeuwen, rol: Lid
Jaap Mooij, rol: Lid
Ronald van Heijningen, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Henk Hogenbirk, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Marloon Kooij, rol: Lid
Martin Khouw, rol: Lid

Gemeente Deventer -

Locatie: Deventer, Grote Kerkhof 1
Jan Pluim, rol: Lid
Judith Meekes, rol: Lid

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Henriëtte Noordhof, rol: Lid
Pieter van Leeuwen, rol: Lid
Fred Goedbloed, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Lid
Ronald Zandbergen, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Lid

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Lid
Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Maaike Paulissen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Lid

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Albert Slingerland, rol: Lid
Lilian Harteveld-van 't Slot, rol: Lid
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Lid
Arthur Verhaar, rol: Lid
Arthur Verhaar, rol: Lid

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Lid