Flexival 2014: Ter lering ende vermaek

Soms werkt het om het even heel anders te doen. Speelser, leuker, inspirerender. Dieper de ondergrond in duiken, met voldoende tijd voor eigen inbreng, gesprek en ontmoeting. Dat is het Flexival, een flexibele werkdag in festivalsferen, met als centraal onderwerp ondergrondse ruimtelijke ordening.

Op het Flexival luisteren, spreken en kijken de deelnemers met elkaar naar de relatie tussen de ondergrond en ruimte. Alle sessies vinden plaats in een intieme setting met maximaal twaalf deelnemers. Van elkaar leren en elkaar inspireren: ook op 28 januari 2014 was dat het doel van deze dag.

Flexival Ontwikkeling Ondergrond op 18 sept. 2012.

Het programma van het Flexival 2014 was opgebouwd rondom het concept Ter lering en de Vermaeck. Deze uitdrukking verwoordt de aloude gedachte dat iets nuttigs ook aangenaam kan zijn. Op het Flexival boden we een gemêleerd programma waarbij het leren en inspireren een twee-eenheid vormen. Er waren verdiepende sessies met het accent op de inhoud en inspirerende sessies om deelnemers aan het denken te zetten. De excursiemogelijkheden waren op zichzelf ‘ter lering ende vermaeck’.

Het Flexival 2014 bestond uit vier sessierondes: twee ’s morgens en twee ’s middags. Hierbij was het aanbod tijdens de eerste en de derde ronde identiek, evenals het aanbod tijdens de tweede en de vierde ronde. De excursies besloegen een heel dagdeel (dus twee rondes).

Tijdschema

TijdSessiesExcursies
9.00 – 9.30 uurInloop in Grand café Delftstede
9.30 – 11.00 uurEerste ronde sessiesSpoorzone Delft
11.00 – 12.30 uurTweede ronde sessies
12.30 – 13.30 uurLunch in Grand café Delftstede
13.30 – 15.00 uurDerde ronde sessiesSpoorzone Delft
15.00 – 16.30 uurVierde ronde sessies
16.30 – 18.00 uurBorrel in Grand café Delftstede

Sessies


RONDE 1 (9.30-11.00 uur) en RONDE 3 (13.30-15.00 uur)

Ondergrondscan als bruikbare tool?

Verdiepende sessie

Hoe breng je vroegtijdig alle relevante ondergrondinformatie in beeld? En hoe vertaal je deze informatie naar een proactieve inbreng bij gebiedsontwikkeling gericht op kansen en financiële opbrengsten? De gemeenten Rotterdam en Breda hebben inmiddels ervaring met het uitvoeren van een ondergrondscan en het toepassen van de SKB BodemTool. Mede op basis van hun ervaringen leggen we in deze sessie het programma van eisen vast voor de ultieme ondergrondscan.

Visie op de ondergrond als handelingskader

Verdiepende sessie

Al het handelen in de praktijk, groot of klein, begint in de geest. Zoals Stephen Covey zegt: “Alles wordt tweemaal geschapen: eenmaal in de geest en eenmaal in de materie.” De eerste stap voor succesvol handelen begint dus met verbeelding en het geloof dat die verbeelding op een dag realiteit kan worden. Een visie op de ondergrond verbeeldt de gewenste situatie: hoe de ondergrond duurzaam onderdeel uitmaakt van ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Er zijn inmiddels tal van gemeenten en provincies die een visie op de ondergrond hebben ontwikkeld. In deze sessie delen zij ervaringen en geven zij aanbevelingen en tips voor het opstellen van een visie op de ondergrond. En misschien nog wel het meest spannend: hoe biedt een visie nu een basis voor het handelen in de dagelijkse praktijk?

TED Talk ondergrond

Inspirerende sessie

Heeft u zich wel eens laten inspireren op TED Talk? Zo ja, dan kunt u wellicht beamen dat het bekijken van de presentaties behoorlijk verslavend kan zijn. Zo nee, dan is het nu de kans om kennis te maken met TED Talk. TED Talk bevat een bijna onuitputtelijk bron van filmpjes met inspirerende verhalen en gedachten van gepassioneerde mensen. Ze zijn verzameld in de afgelopen dertig jaar naar aanleiding van evenementen en wereldwijde conferenties. In deze sessie laten deelnemers van het Flexival hun favoriete TED Talk zien (of maakt u uw eigen TED?), lichten deze toe en gaan in gesprek over het filmpje. Ted Talk geeft stof tot nadenken en zet aan tot actie: op persoonlijk vlak maar zeker ook op het professionele vlak.

Hoorcollege

Inspirerende sessie

Op het Flexival zijn een aantal inspirerende sprekers aanwezig met een passie. In de collegezaal van Delftstede zullen zij een hoorcollege verzorgen. Wij hebben de sprekers geselecteerd op spreekvaardigheid en deskundigheid. Dus geen saaie verhalen, maar verhalen met een ziel en passie die er toe doen wat betreft de relatie ruimte en ondergrond. Kippenvelcolleges. In deze hoorcolleges is er volop ruimte voor vragen en eigen inbreng.

Torenspel

Inspirerende sessie

Centraal in deze sessie staat de vraag hoe je samenwerking organiseert tussen de beleidsvelden ‘Bodem en ondergrond’ en ‘Ruimte’. De sessie is interactief opgezet: we gaan het torentjes spel spelen! Onder de speelse maar ook onverbiddelijke spelleiding worden aan de hand van de torens uw samenwerkingsverbanden blootgelegd. Waar staat u nu? En waar wilt u naar toe?


RONDE 2 (11.00-12.30 uur) en RONDE 4 (15.00-16.30 uur)

Business cases en verdienmodellen

Verdiepende sessie

Meer dan ooit tellen in de huidige economische omstandigheden de harde euro’s. Wat kost het en wat levert het op? En meer dan ooit tellen ook de beheer- en exploitatiekosten in de businesscase. De vraag is hoe bodem en ondergrond doortellen in de businesscase en in het bijzonder in de exploitatiefase. En nu het traditionele verdienmodel van de vastgoedontwikkeling niet meer vanzelfsprekend is, kan de ondergrond dan een nieuw verdienmodel toevoegen?

Regie op de ondergrond: wie komt van rechts?

Verdiepende sessie

Wat je ondergronds aanlegt, ligt er voor langere tijd en heeft gevolgen voor bovengrondse en andere ondergrondse activiteiten. Het is dus zaak om zorgvuldig te werk te gaan, met oog voor de toekomst en andere partijen en ontwikkelingen. De handreiking Slimme regie op de ondergrond laat zien hoe je dat kunt doen. Gaat het om het pakken of creëren van het moment? Zit het hem in het maken van keuzes? Op het Flexival gaan we aan de slag met uw dagelijkse praktijk. Praktijk helpt praktijk: van elkaar leren en elkaar praktische handvatten bieden om uw project of opgave een impuls te geven. Breng uw vraagstuk in en kijk hoe de randvoorwaarden en aanbevelingen uit de handreiking u verder kunnen brengen. En vul vanuit uw praktijk de handreiking aan!

Communicatie over de ondergrond

Verdiepende sessie

Kunt u in drie zinnen de waarde van de ondergrond benoemen? Heeft u een kernboodschap ondergrond? Heeft u een doelgroepgerichte communicatiestrategie voor de ondergrond? Waarschijnlijk niet. Dat is ook niet vreemd: het verbinden van ondergrond en ruimte is veelal een inhoudelijke aangelegenheid. In deze sessie staan we echter stil bij een toch niet onbelangrijk aspect: de communicatie over de ondergrond. Gemeente Arnhem trapt in deze sessie af. Zij hebben recent een communicatiestrategie ontwikkeld. Daarna voeren we met elkaar het gesprek over de zin en onzin van communicatie.

Intervisie op uw eigen praktijk

Inspirerende sessie

Op het Flexival is ongelooflijk veel ervaring en deskundigheid aanwezig. Niet van goeroes en leermeesters, maar van de deelnemers zelf. In de intervisietafel wordt de mogelijkheid geboden om uw eigen praktijk onder de aandacht te brengen van mede-Flexivalgangers. Presenteer uw eigen case, uw eigen probleem, uw eigen dilemma in vijf minuten en uw collega’s zullen met u meedenken, tegendenken en omdenken voor een oplossingsrichting. Uw wederdienst: u denkt mee, tegen en om met uw mede-Flexivalgangers.

Hoorcollege

Inspirerende sessie

Op het Flexival zijn een aantal inspirerende sprekers aanwezig met een passie. In de collegezaal van Delftstede zullen zij een hoorcollege verzorgen. Wij hebben de sprekers geselecteerd op spreekvaardigheid en deskundigheid. Dus geen saaie verhalen, maar verhalen met een ziel en passie die er toe doen wat betreft de relatie ruimte en ondergrond. Kippenvelcolleges. In deze hoorcolleges is er volop ruimte voor vragen en eigen inbreng.


EXCURSIE

Tijdens RONDE 1&2 (9.30-12.30 uur) en RONDE 3&4 (13.30-16.30 uur)

Op het Flexival draait het niet om spitsvondige redeneringen, maar om de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk. Desiderius Erasmus schreef al: “De zot echter vergaart kennis door de praktijk in te gaan en die aan de lijve te ervaren. Het ware verstand, dunkt me. Als het geschied is, komt ook de dwaas tot inzicht.” Het Flexival geeft met de excursie nog het meest concreet invulling aan de wijze woorden van Erasmus.

Spoorzone Delft

Voor de deur van Delftstede wordt de spoorzone van Delft onder handen genomen: een integrale gebiedsontwikkeling in het hartje van Delft inclusief de aanleg van twee tunnelbuizen voor treinverkeer. De excursie beslaat een dagdeel en bevat een lezing in het informatiecentrum van Spoorzone Delft (op loopafstand van Delftstede) en natuurlijk een bezoek aan het project zelf. Gaat u mee tien meter de grond in?