Ordening en waarde

Ruimtelijke ordening is primair gericht op de bovengrondse ruimte, maar de onder- en bovengrond zijn nauw met elkaar verbonden. Ondergronds ruimtegebruik kan waarde aan de bovengrond toevoegen, mits er slimme regie plaatsvindt. Maar wat is die waarde precies? Hoe kunnen we de potentie van de ondergrond in beeld brengen en benutten? In het COB-aandachtsgebied Ordening en waarde staan dergelijke ordenings- en waarderingsvraagstukken centraal.

Er is een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld voor het ruimtelijk ordenen van activiteiten. Hierin wordt de ondergrond nog vaak over het hoofd gezien. Zonde, want juist door vroegtijdig na te denken over de ondergrond en de deze mee te nemen in planontwikkeling, ontstaan er kansen op integrale oplossingen, die in tijden met beperkte financiële middelen en grote maatschappelijke opgaven meer dan welkom zijn.

De kosten van ondergronds ruimtegebruik zijn meestal relatief goed in te schatten, de waarde ervan is vaak lastiger. Er spelen civieltechnische, juridische, beleidsmatige en economische vragen die in samenhang bekeken moeten worden om de ondergrond op waarde te kunnen schatten. Binnen het aandachtsgebied Ordening en waarde gaat het COB die uitdaging aan, samen met haar participanten.
>> De waarde van de ondergrond was een van de thema’s van de COB-kennisagenda 2015-2020. 

De volgende kennisvragen staan centraal binnen dit aandachtsgebied:

  • Hoe maken we ondergrondse ruimten veilig, mooi, interessant en prettig vertoeven?
  • Hoe kunnen we partijen ondersteunen bij de ontwikkeling van beleid voor de ondergrond en de vertaalslag naar de praktijk?
  • Hoe ziet de businesscase van de ondergrond er écht uit?
  • Hoe stimuleren we meervoudig ruimtegebruik, met name in stedelijk gebied?

Lopende projecten

Businesscase energiepaspoort
R703-32C
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2023 is een format voor een energiepaspoort voor tunnels opgesteld. In 2024 wil het COB het energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels om in gesprek te gaan over kansen en knelpunten.

Onderzoek
Voor het opstellen van energiepaspoorten voor vijf tot tien Nederlandse tunnels is het COB op zoek naar zeven experts op het gebied van energiepaspoorten en naar tunnels waarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Tunnelbeheerders moeten hiervoor tunneldata beschikbaar stellen, zodat daarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld.

Resultaat
Deze tunnelbeheerders krijgen dus een energiepaspoort en weten aan de hand hiervan hoe zij de energiereductie binnen de tunnel kunnen verbeteren. Op 19 september 2024 is er bij het COB in Delft een bijeenkomst waarin kansen en knelpunten met elkaar worden besproken.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gioffry Maduro, rol: Projectleider
Johan Naber, rol: Lid
Duurzaamheid
R703
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Afwegingen moeten dan ook integraal gemaakt worden, waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Onderzoek
Het eerste speerpunt dat wordt opgepakt is duurzaamheid. Er zijn werkgroepen opgestart die onderzoek doen naar bijvoorbeeld circulariteit en energiereductie. Ook biedt een expertteam Duurzaamheid ondersteuning voor de projecten in andere ontwikkellijnen.

Resultaat
Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Co-coördinator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Eisen materialenpaspoort TTI
R703-6-6
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2024 wordt gewerkt aan het opleveren van een format voor materiaalpaspoorten voor TTI.

Onderzoek
De eisen van toekomstige gebruikers worden geïnventariseerd en beschreven wordt hoe materiaalpaspoorten voor tunnelinstallaties eruit zouden moeten zien en moeten worden toegepast.

Resultaat
De eisen worden opgenomen in versie 2 van de Maatregelencatalogus Circulaire tunnels.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Secretaris
DuSpot B.V.

DuSpot B.V. -

Locatie: Enschede, Capitool 50
Mart Mensink, rol: Lid
Insert

Insert -

Locatie: Veenendaal, Plemanstraat 5
Roos van Borrendam, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Irene Dekker, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Monique Platenkamp, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Juul Schuurmans, rol: Lid
Energiepaspoort in de praktijk
R703-32B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de tweede helft van 2024 wil het COB het format energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels, om in gesprek te gaan over kansen en knelpunten.

Onderzoek
Voor het opstellen van energiepaspoorten voor vijf tot tien Nederlandse tunnels is het COB op zoek naar zeven experts op het gebied van energiepaspoorten en naar tunnels waarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Tunnelbeheerders moeten hiervoor tunneldata beschikbaar stellen, zodat daarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld.

Resultaat
Het COB-netwerk presenteert een energiepaspoort dat in een oogopslag de ‘energieconditie’ en verduurzamingskansen van een tunnel zichtbaar maakt. Het format bevat statische en dynamische tunnelkenmerken die een rol spelen in het energieverbruik, het toont ’topverbruikers’ met potentiële energiereducerende maatregelen en een overzicht van het verbruik in de afgelopen vijf jaar.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma

Komende bijeenkomsten

19-09-2024 - Terugkomochtend energiepaspoort
Tijdens deze ochtend gaan we met tunnelbeheerders in gesprek over de kansen en knelpunten van het energiepaspoort.

Bijeenkomsten in het verleden

28-06-2024 - Energiepaspoort: werkdag
31-05-2024 - Startsessie energiepaspoort
Een sessie waarin de groep via Teams toelichting ontvangt en met elkaar kennismaakt.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Secretaris

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Timo Neuteboom, rol: Lid expertteam
Harry de Haan, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Kees Rijswijk, rol: Lid expertteam

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Juul Schuurmans, rol: Lid expertteam
Haalbaarheid MKI tunnelinstallaties
R703-6-5
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het ontwikkelen van een MKI-methodiek voor tunnelinstallaties is complex en mogelijk niet de meest impactvolle manier om de milieu-impact van tunnelinstallaties te verkleinen.

Onderzoek
Samen met andere gespecialiseerde organisaties wil het COB in 2024 tot een plan van aanpak komen dat mag rekenen op draagvlak in de sector.

Resultaat
De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de maatregelencatalogus Circulaire tunnels versie 2.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Olle de Geest, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Secretaris
Flux Partners

Flux Partners -

Locatie: Diemen, Diemerhof 42
Arjan Zuidema, rol: Lid
Jorg Peters, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Peter Gosselink, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Adviseur

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Adviseur
Nine Engering, rol: Projectleider
Knelpuntenalyse normen en richtlijnen
R703-6-4
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Maatregelen uit de maatregelencatalogus Circulaire tunnels versie 1 blijken nogal eens niet te worden toegepast omdat bestaande normen en richtlijnen belemmerend lijken te zijn.

Onderzoek
In dit project wordt in 2024 een knelpuntenanalyse beschreven waar deze knelpunten precies liggen en wie die knelpunten moet oplossen.

Resultaat
In 2025 wordt deze analyse vertaald in een plan van aanpak. De resultaten worden in 2025 als hoofdstuk opgenomen in de maatregelencatalogus versie 2.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Secretaris

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider
Maatregelencatalogus energiereductie
R703-3A
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tunnels verbruiken veel energie, aangezien zij voorzien moeten zijn van diverse, soms energievretende installaties. Hoe kunnen we het energiegebruik significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht?

Onderzoek
Het COB-netwerk heeft een groeiboek opgezet met maatregelen voor energiereductie. Elk jaar wordt bekeken in hoeverre er nieuwe ontwikkellingen zijn en wat deze betekenen voor de maatregelencatalogus.

Resultaat
De maatregelencatalogus (in de vorm van een groeiboek) beschrijft concrete maatregelen voor technische aspecten, het proces en voor contracten. Het energieverbruik van een (bestaande of nieuwe) tunnel kan hiermee substantieel verminderd worden.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider
Verduurzaming tunnelverlichting
R703-3B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De installaties in de tunnels van Rijkswaterstaat verbruiken jaarlijks ruim veertig miljoen kWh elektriciteit. Ongeveer de helft hiervan gaat naar de verlichting. Onderzoeken en proeven laten zien dat er diverse mogelijkheden zijn om het energieverbruik van de verlichting in tunnels te verlagen. Reden voor het COB om samen met netwerkpartijen, waaronder Rijkswaterstaat, een onderzoeksprogramma te starten.

Onderzoek
Vanuit Nederlands perspectief zien we diverse mogelijkheden voor verduurzaming van tunnelverlichting, maar het ontbreekt in Nederland ten dele aan de mogelijkheden en budget om deze alle te onderzoeken. Daarom wordt samengewerkt met buitenlandse organisaties. Deze Europese samenwerking kan een enorme versnelling geven, enerzijds omdat daarmee veel meer onderzoeken binnen handbereik komen, anderzijds omdat de uitkomsten wereldwijd soelaas kunnen bieden.

Resultaat
Het onderzoek zorgt voor inzicht in de mogelijkheden om tunnelverlichting slimmer in te richten, met een lager energieverbruik.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI, Mobilis) -

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
Dennis Makkus, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Projectleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid
Light Surface Control

Light Surface Control -

Locatie: Houten, Buiswater 20
Dirk Hetebrij, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
John van der Vlies, rol: Lid

Signify Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus 48
Jeroen van der Vlugt, rol: Lid
Verkenning tunnel klimaatproof
R703-7-1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2024 wordt in dit project gekeken welke richting we op gaan om samen te komen tot een tunnel die klimaatproof is.

Onderzoek
Tijdens een workshop op 17 mei 2024 worden de van te voren verzamelde/aangeleverde informatie geprioriteerd. Op basis van deze prioritering zal een onderzoeksplan worden geschreven, wat voor de zomer gereed zal zijn.

Resultaat
Onderzoeksplan verkenning tunnels klimaatproof.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

17-05-2024 - Workshop Tunnels klimaatproof
Tijdens deze workshop gaan we de van te voren verzamelde/aangeleverde informatie van wat al bekend is bij o.a. tunnelbeheerders prioriteren. Op basis van deze prioritering zal een onderzoekspl

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mike Woning, rol: Projectleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Rik Savelkouls, rol: Lid
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Willem Kind, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Tristan Bergsma, rol: Lid
Vervolg Common ground ondergrondse infra
O701
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
In de eerste fase is een kennisanalyse opgeleverd. Op basis hiervan wordt in de tweede fase een werkprogramma met concrete onderzoeksprojecten opgezet.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid kernteam
Karin de Haas, rol: Lid kernteam
Gijsbert Schuur, rol: Lid kernteam
Edith Boonsma, rol: Projectleider

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid kernteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid kernteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Ted Slump, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Wouter Ram, rol: Coordinator

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Michel Wijbrands, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Lid kernteam
Workshop 4D-bouwenvelop
O79T
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een workshop van de 4D bouwenvelop-methode die helpt de mogelijkheden van ondergronds ruimtegebruik in de beginfase van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling werkbaar te maken. Veel bouwenveloppen binnen stedenbouwkundige plannen zijn nog altijd in 2D. Met het toevoegen van de ondergrond en de factor tijd – een derde en vierde dimensie – is het ruimtelijke rendement te verhogen. Het COB-netwerk heeft praktische tools ontwikkeld om zo’n 4D-bouwenvelop mee te maken.

Onderzoek
Deze workshop geeft antwoord op de vraag: Hoe kunnen we de schaarse stedelijke ruimte zo efficiënt mogelijk kunt inrichten?

Resultaat
Gemeenten, ingenieursbureaus en bouwbedrijven die nieuwe kennis en inzichten hebben verworven waarmee de ondergrond een onderdeel wordt van het ruimtelijke systeem en waardoor de ruimte zo efficiënt mogelijk wordt benut. Verschillende ruimtelijke domeinen in een integraal ontworpen plan van ondergrond, bovengrond, openbare ruimte, bebouwing en netwerken zijn hierbij samengesmolten en geotechnische kennis is in dit traject meegenomen. In 2024 komt de workshop beschikbaar komen het COB-netwerk.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Deelprojectleider

Guis Architectenwerk -

Locatie: Schiedam, Tuinlaan 76
Robbert Guis, rol: Projectleider

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Deelprojectleider

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Dirk-Jan van Dijk, rol: Deelprojectleider

Afgeronde projecten

Hieronder ziet u de projecten die de afgelopen drie jaar zijn afgerond.

4D-bouwenvelop
O79
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt en de vraag naar ruimte steeds groter, groeit de urgentie van beter ondergronds ruimtegebruik. De factor tijd (vierde dimensie) speelt eveneens een grote rol om het ruimtelijke rendement te verhogen. Om betere businesscases te maken, zo is gebleken in vorige projecten, hebben we betere tools nodig om werkelijk impact te maken in gebiedsontwikkelingen.

Onderzoek
In dit project worden vier essentiële tools verkend, die het ontwerpen en plannen van vierdimensionaal ruimtegebruik werkbaar maken en integreren met de ondergrond, zodat daarmee de businesscases van de toekomst beter gestalte kunnen krijgen.

Resultaat
Het projectteam werkt toe naar tools om grip te krijgen op de stedelijke opgaven. Het koppelen van verschillende waarden (economisch, maatschappelijk, cultureel, etc.) is essentieel. Het resultaat maakt een 4D-bouwenvelop mogelijk.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Merijn van Loon, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Projectleider

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Projectleider
4D-bouwenvelop tool A
O79-A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kunnen we beter werken met de eigenschappen van de ondergrond op een specifieke locatie? Welke sleutelaspecten zijn essentieel voor duurzaam ontwerp en ontwikkeling?

Resultaat
Bij deze tool wordt een stappenplan ontwikkeld met meerdere startpunten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Projectleider
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Eva Stache, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool B
O79-B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Kan het zeswaardenmodel een leidraad vormen voor het bepalen van waarde in ruimtelijke ordening en kan de factor tijd hierbij helpen?

Resultaat
Bij deze tool worden de financiële, productieve, intellectuele, menselijke, sociale en natuurlijke waarden van ondergronds bouwen gedefinieerd in relatie tot tijd.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Projectleider
Platform 31

Platform 31 -

Locatie: Den Haag, Koningin Julianaplein 10 (7e etage)
Maarten Hoorn, rol: Lid

Vereniging Deltametropool -

Locatie: Rotterdam, Museumpark 25
Thomas Dillon, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool C
O79-C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan boven- en ondergronds ruimtelijk ontwerp integrerend worden ontworpen? Welke serious game is nodig in het planproces, en wie speelt mee?

Resultaat
Bij deze tool wordt gezocht naar een werkwijze die de boven- en ondergrondse ruimte samenbrengt tot één ontwerpopgave.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Projectleider
Urban Future Organization (UFO)

Urban Future Organization (UFO) -

Locatie: Zeist, Laan van Vollenhove 1631
Bram van Ooijen, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool D
O79-D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Met welke parameters kunnen ondergrondse ruimten effectiever worden ontworpen en welke werkwijze is hierbij nodig? Welke data is nodig? Hoe leg je dit vast in een bouwenvelop?

Resultaat
Voor deze tool wordt een model ontwikkeld, waarmee de 4D-bouwenvelop getekend kan worden.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Merijn van Loon, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Edwin Langendoen, rol: Lid
Big data
T541
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. De data kan gebruikt worden om systemen te monitoren en bij te sturen. Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen.

Onderzoek
Als eerste stap wordt op woensdag 26 oktober 2016 een minicongres over big data georganiseerd. Guus Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) zorgen voor een introductie met inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine workshops om verder te discussiëren over concrete vragen en stellingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ambiënt Advies B.V. -

Locatie: Utrecht, Lange Hagelstraat 30
, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Tom Versluijs, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Thijs Lambert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer bijeenkomst

C-Cube International B.V. -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 10
Guus Coolegem, rol: Spreker congres

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Rapporteur

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Siert Saes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dolf van der Meij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Thomas Bles, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerard van der Kolff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eijkelkamp Soil & Water

Eijkelkamp Soil & Water -

Locatie: Giesbeek, Nijverheidsstraat 30
Ruben Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Patrick Hoet, rol: Deelnemer bijeenkomst

Equans Infra en Mobility B.V. - EQUANS

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Siem Vriend, rol: Lid
Google

Google -

Locatie: Amsterdam, Claude Debussylaan 34
Jasper Maters, rol: Spreker congres

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Rapporteur

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Herman Pruisken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jordi Overeem, rol: Deelnemer bijeenkomst

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Bram ten Klei, rol: Deelnemer bijeenkomst
Alexander Zoetemelk, rol: Deelnemer bijeenkomst
InTraffic B.V.

InTraffic B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Iepenhoeve 11
Marco Bakker, rol: Deelnemer bijeenkomst
Menno Kamminga, rol: Deelnemer bijeenkomst

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Dennis Meegdes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wijnand Mellegers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Claudia de Andrade, rol: Spreker congres
Martin de Lange, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rijswijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark Zwaan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jurgen Herbschleb, rol: Deelnemer bijeenkomst
Joost Dorreman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Martin van der Vliet, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Harald Hofstede, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Joost van Dijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Simacan

Simacan -

Locatie: Amersfoort, Valutaboulevard 26
Eric Mulders, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Johan Beikes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst
André Stehouwer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Oscar Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst

TBI Holdings B.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminaplein 37
Ralf van den Boom, rol: Deelnemer bijeenkomst
TriMaya BV

TriMaya BV -

Locatie: Den Haag, Valkenboskade 400
Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer bijeenkomst
VB&T Vastgoedmanagement

VB&T Vastgoedmanagement -

Locatie: Eindhoven, Vestdijk 180
Jack Schooneveldt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Johan van der Velde, rol: Deelnemer bijeenkomst

Volker Wessels Infrastructuur -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 2
Martinus van de Ruitenbeek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Deelnemer bijeenkomst
Common ground voor ondergrondse infra
O700
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
Het onderzoek heeft een integrale analyse van de toekomstige ontwikkelopgave opgeleverd met de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de (bewezen effectieve) oplossingen van alle bij de ondergrondse kabel- en-leidingeninfrastructuur betrokken partijen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling -

Locatie: Amsterdam, Kattenburgerstraat 5
Raymond Hollander, rol: Geïnterviewd
Jan Breedveld, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Martha van den Hengel, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V. - Alliander Hoofdkantoor

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Daan Schut, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V. - Alliander Hoofdkantoor

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Arjen van Wijngaarden, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Mark Deuring, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Etienne Budde, rol: Deelnemer
Jon Bellis, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Fanauw Hoppe, rol: Geïnterviewd

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Erik Visser, rol: Geïnterviewd
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer
Gerben Hofmeijer, rol: Deelnemer

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd
Harold Lever, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Henk Geurts, rol: Geïnterviewd

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer diner 2018 CG

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam
Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER)

Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER) -

Locatie: Utrecht, A. van Schendelstraat 760
Marja van der Tas, rol: Geïnterviewd
Marja van der Tas, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Jan Verschueren, rol: Deelnemer diner 2018 CG
DNV

DNV -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Peter Spierenburg, rol: Deelnemer
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd
Wim Drossaert, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV -

Locatie: Rotterdam, Rotterdam Airportplein 21
Femke van de Meeberg, rol: Geïnterviewd
Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association -

Locatie: ,
Stijn Grove, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Jos Lemmens, rol: Deelnemer
Jan Peters, rol: Geïnterviewd
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Hein Herbermann, rol: Deelnemer
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Wever, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Friso Advies

Friso Advies -

Locatie: ,
Friso de Zeeuw, rol: Geïnterviewd

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Dirk van der Woude, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Frans Dubbeldam, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Geïnterviewd
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer
Katinka Zollner, rol: Deelnemer
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Marten Klein, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Paul van Riel, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer
Noortje de Geus, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Maarten Nijpels, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wouter Boonzaaijer, rol: Geïnterviewd
Wil Kovács, rol: Deelnemer
Jillian Benders, rol: Deelnemer
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Ron de Puy, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Steven Adriaansen, rol: Deelnemer
Berry Kok, rol: Deelnemer
Rob Elemans, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Deelnemer
Herrenknecht AG

Herrenknecht AG -

Locatie: Schwanau-allmannsweier, Schlehenweg 2
Kathrin Glab, rol: Geïnterviewd

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Deelnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Bevelandseweg 1
Rob Weijling, rol: Deelnemer
Kadaster

Kadaster -

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Caroline Groot, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Caroline Groot, rol: Geïnterviewd
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joris Janissen, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Thijs Pepels, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Geïnterviewd
Laurens van Raaij, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Léone Klapwijk, rol: Reviewer
Raphaël Donkersloot, rol: Reviewer

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Deelnemer diner 2018 CG

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Dennis Hut, rol: Deelnemer
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Christiaan de Jong, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Monique Arnolds, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
, rol: Geïnterviewd
Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat -

Locatie: Den Haag, Postbus 20901
Peter Kouwenhoven, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Martin Peersmann, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer
Pieter Versluys, rol: Geïnterviewd
Menno Chang, rol: Deelnemer
Mark Koningen, rol: Geïnterviewd

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Wim van Grunderbeek, rol: Geïnterviewd
Nijkamp Energiedistributie B.V.

Nijkamp Energiedistributie B.V. -

Locatie: Oosterhout, Europark 10/12
Berno Kastelijns, rol: Deelnemer

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Peter Mense, rol: Geïnterviewd
Ruud Bot, rol: Deelnemer
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Lianne Barnhoorn, rol: Reviewer

Pipeliner -

Locatie: Rotterdam, Brielselaan 175
Alexander de Boer, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer
Sjaak Verburg, rol: Geïnterviewd
Egbert van der Wal, rol: Deelnemer

Projectbureau A2 Maastricht -

Locatie: Maastricht, Stadionplein 31
Jos Geurts, rol: Geïnterviewd

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Paul Carstens, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Mahesh Ghoerbien, rol: Deelnemer
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd
David Elbers, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Jeroen van Schaick, rol: Deelnemer
Erik Rutten, rol: Geïnterviewd
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Rogier Pronk, rol: Deelnemer
Alex Veldhof, rol: Geïnterviewd
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Harry Nijland, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dick Beentjes, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jos van Wersch, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat LOB

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herbert van Dormalen, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer
SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek -

Locatie: Amsterdam, Roetersstraat 29
Carl Koopmans, rol: Geïnterviewd

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Arjen Hartman, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schelmaatstraat 14
Niels Hartogsveld, rol: Deelnemer

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Lennard Seriese, rol: Geïnterviewd
Louis van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Gerja Koldenhof, rol: Geïnterviewd
Marc van der Linden, rol: Geïnterviewd

Stichting de Bouwcampus -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Harald Versteeg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 12b
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bauke Lobbezoo, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Thijs Wessels, rol: Deelnemer

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Wout Broere, rol: Deelnemer

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Han Meyer, rol: Geïnterviewd

TU Delft - TU Delft Faculteit der Bouwkunde

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Niek Mouter, rol: Geïnterviewd

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Léon Olde Scholtenhuis, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Henk van den Berg, rol: Deelnemer
Marjon Bosman Verbruggen, rol: Geïnterviewd
Vewin Ver. van Waterbedrijven Nederland

Vewin Ver. van Waterbedrijven Nederland -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 12
Rob Eijsink, rol: Deelnemer

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Deelnemer

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
René Beurze, rol: Deelnemer diner 2018 CG

VolkerWessels Telecom - Volker Wessels Infrastructuur

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Alfons van Marrewijk, rol: Deelnemer
Erwin Biersteker, rol: Deelnemer
Digitalisering in de geotechniek
G501
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te verbeteren.

Onderzoek
Het COB-netwerk werkt aan een proof-of-concept om de meerwaarde van het combineren van data te laten zien. Er is gekozen voor een casus rondom trillingen. De hypothese is dat door het beschikbaar stellen en gebruiken van trillingsdata de kans op schade (met name aan oude objecten) zal afnemen, de maatschappelijke acceptatie van het ondergrondse project zal vergroten en de levensduur van deze objecten (bv. kademuren of monumenten) zal toenemen.

Resultaat
In het rapport wordt een eenvoudige roadmap gepresenteerd als kapstok voor verder onderzoek. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar het inzetten van monitoringsdata bij het trillen of heien van funderingselementen. Uit de studie van praktijkcases en een beschouwing van de toegepaste statistische methode, volgt dat het inzetten van trillingsdata leidt tot een veel kleiner invloedsgebied en predicties die beter bij de praktijk aansluiten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Remon Pot, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Arjen Ramkema, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Renger van de Kamp, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid
Energiereductie naar energietransitie
R703-3-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2030 zijn gerenoveerde en nieuw gebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels gericht op het verlagen van energieverbruik door transitie.

Onderzoek
Er zijn enkele deliverables opgesteld die worden uitgewerkt op basis van bestaande ervaring, kennis en bestaande data. Deze deliverables worden verwerkt in de periode tot eind 2023.

Resultaat
Het doel van het werkpakket is om een essentiële bijdrage te leveren aan energieneutraal uitgevoerde tunnels en tunnelbeheer gericht op energiereductie.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur
Jeroen Ruzicka, rol: Inhoudelijk Expert

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Inhoudelijk Expert

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Stanley Maximillian, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid
Expertteam duurzaamheid
R703-3D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In praktijkprojecten leven vaak nog veel vragen over duurzaamheid. Ook worden nog niet alle kansen benut om een tunnel duurzamer te realiseren, of een duurzamere tunnel te bereiken.

Onderzoek
Een breed team van duurzaamheidsexperts vanuit het COB blijft continu haar kennis ontwikkelen en stelt zich als onafhankelijk adviseur op. Hiervoor gebruiken ze onder meer de eerder opgestelde duurzaamheidschecklist die de huidige 'duurzaamheidsstatus' van een tunnel in kaart brengt en kansen laat zien. Ook brengt het expertteam kennis in bij de structural health analyses (SHA's).

Resultaat
Het expertteam biedt ondersteuning aan praktijkprojecten bij het verduurzamen van hun project en draagt op die wijze bij aan de versnelling op het gebied van duurzaamheid.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Jos Schild, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid
Ontwerpstudie Stad x Ruimte
O78
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De huidige en toekomstige ruimteclaims vragen om zorgvuldige afwegingen van de mogelijkheden om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, met als doel het ‘ruimtelijk rendement’ van de stad op een innovatieve wijze op te drijven. De centrale vraagstelling: Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?

Onderzoek
Het COB, de TU Delft, het Vlaamse departement Omgeving en Vereniging Deltametropool hebben een ontwerpstudie georganiseerd naar de mogelijkheden van integraal en multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte steden. De ontwerpteams bestonden uit ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten) én de benodigde experts voor de ondergrondse ontwikkelingen zoals ingenieurs, geotechnici en aannemers.

Resultaat
Multidisciplinaire ontwerpteams vanuit de praktijk gingen aan de slag met een van de casussen en ontwikkelden – op basis van ontwerpend onderzoek – een analyse, visie en ontwerp met toekomstbeelden en een implementatiestrategie. Alle resultaten zijn gebundeld in een uitgebreide publicatie.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Redacteur
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Robbert Guis, rol: Coordinator

Departement Omgeving Vlaanderen -

Locatie: Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 8
Marleen Duflos, rol: Lid projectteam
Shana Debrock, rol: Lid projectteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Katharina Hagg, rol: Vraagsteller
Laura Smits, rol: Vraagsteller

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Eit Hasker, rol: Deelnemer

Gemeente Leuven -

Locatie: Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1
Wiet Vandaele, rol: Vraagsteller

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Hans Thewissen, rol: Vraagsteller

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Brigitte de Wit, rol: Vraagsteller

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver

Stad Mechelen -

Locatie: Mechelen, Reuzenstraat 1
Wim Vandevorst, rol: Vraagsteller

Stad Oostende -

Locatie: Oostende, Vindictivelaan 1
Karel Vanackere, rol: Vraagsteller

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Fransje Hooimeijer, rol: Lid projectteam

TU Delft - TU Delft Faculty of Architecture

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Joran Kuijper, rol: Lid projectteam
Hans de Boer, rol: Lid projectteam

Vereniging Deltametropool -

Locatie: Rotterdam, Museumpark 25
Thomas Dillon, rol: Lid projectteam
Platf. Waardevol ondergr. ruimtegebruik
O75
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik is de plek waar vraagstukken worden behandeld over ondergronds ruimtegebruik in de bebouwde omgeving. In de praktijk wordt veel gesproken over integrale gebiedsontwikkeling, maar men vergeet vaak de potentie van de bodem. De ondergrond kan een kwaliteitsimpuls geven aan de bovengrond; dat is waar het binnen dit platform om draait.

Onderzoek
De platformbijeenkomsten zijn altijd gericht op het uitwisselen en vergaren van kennis waar de praktijk om vraagt. Er is plek voor een scala aan onderwerpen die betrekking hebben op vormgeving, inrichting, ontwerp en ordening van ondergrondse ruimten. Er komen zowel actuele vraagstukken op de agenda als inspirerende bezoeken bij andere vakgebieden.

Resultaat
De ruimtelijke kwaliteit en daarmee de waarde van de ondergrond, kan worden vergroot door in de ondergrondse ruimte meerdere functies te integreren en op een adaptieve, circulaire en efficiënte manier te bouwen.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Coert Ruseler, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jon Bellis, rol: Lid
ARCADIS Nederland B.V.

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, La Guardiaweg 36-66
Edwin van der Knoop, rol: Lid
Luc Veeger, rol: Lid
Willie Theunissen, rol: Lid
Willem barendregt, rol: Lid
Ian Minnes, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Stan Uyland, rol: Lid
Bas Uyland, rol: Lid
CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Mark van der Poll, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Frans Bekhuis, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Guus Keusters, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Bastiaan van Delft, rol: Lid
Paul Elzenaar, rol: Lid
Lidwien Besselink, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Jos van Wersch, rol: Lid
Pieter van Leeuwen, rol: Lid
Tjinta Versteegen, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Pieter Boone, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Manouk Keijzer-Los, rol: Lid
Marc Verheijen, rol: Lid
Jo Janssen, rol: Lid
Joost Martens, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Rob Heijer, rol: Lid

Guis Architectenwerk -

Locatie: Schiedam, Tuinlaan 76
Robbert Guis, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Don Postma, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Movares regio Noordwest -

Locatie: Amsterdam, Rhijnspoorplein 36
Nienke van de Lune, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Erik Kuik, rol: Lid
Werncke Husslage, rol: Lid
Joke Schalk, rol: Lid
Eric Terlien, rol: Lid

Rijkswaterstaat LOB -

Locatie: Utrecht, Grifioenlaan 2
Remco de Boer, rol: Lid

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Anne van Loenen, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Niek Mouter, rol: Lid
Fransje Hooimeijer, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculty of Architecture

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Hans de Boer, rol: Lid
Eva Stache, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Ralf van Leeuwen, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Corinne Koot, rol: Lid
Daniël Rits, rol: Lid
Steven Delfgaauw, rol: Lid
Platform Geotechniek
G500
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het werkprogramma Geo-Impuls zetten tot 2014 geotechniek in de schijnwerpers. Dit succes heeft een vervolg gekregen met het COB-platform Geotechniek, opgestart in samenwerking met CROW, het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en KIVI Geotechniek. Hier komen betrokken professionals samen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten.

Onderzoek
Het platform Geotechniek komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers bespreken actuele onderwerpen, zoeken naar gezamenlijke opgaven en worden actief betrokken bij de discussies. Vaak zijn deze bijeenkomsten gekoppeld aan een bezoek van een tunnelproject.

Resultaat
De bijeenkomsten worden goed bezocht op steeds wisselende locaties en men is enthousiast over de levendige bijeenkomsten waar inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan. Soms volgen hieruit nieuwe onderzoeksprojecten, waarvan het resultaat weer wordt teruggekoppeld aan de platformleden.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Tjaart Vos, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Heerenveen, Tolhuisweg 57
Pieter Erenstein, rol: Lid
Jeroen Kruse, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Jeroen Bonnes, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Lid
Saïd Azzouzi, rol: Lid
Otto Heeres, rol: Lid
Bas van Dijk, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Thomas Nijssen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. Multiconsult -

Locatie: Amsterdam, Toetsenbordweg11
Conny Veenings-molenaar, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Bart van Paassen, rol: Lid
Co Laan, rol: Lid
Maarten ter Linde, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Lid

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Rogier van Dee, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Arjan Venmans, rol: Lid
Ahmed Elkadi, rol: Lid
Joris van Ruijven, rol: Lid
Remon Pot, rol: Lid
Cor Zwanenburg, rol: Lid
Harry van Essen, rol: Lid
Mandy Korff, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Justin Tuin, rol: Lid
Walter Korte, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Léon Tiggelman, rol: Lid
Alex Greeuw, rol: Lid
Milcar Vijlbrief, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Klaas Siderius, rol: Lid
Volkert Lubbers, rol: Lid
Robbert Drieman, rol: Lid
Maarten Profittlich, rol: Lid
Peter Nelemans, rol: Lid
Peter van Steenoven, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alexander Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Freyre Hechavarria, rol: Lid
Lidija Mladenovic, rol: Lid
Nadevah Mourillon, rol: Lid
Jan-Willem Vink, rol: Lid

Geobest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Casper van Laerhoven, rol: Lid
Erwin de Jong, rol: Lid
Roy Henri de Booij, rol: Lid
Raoul Broekens, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Gerhard Wibbens, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Dick Edelman, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Hogeschool Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, G.J. de Jonghweg 4-6
Peter Blommaart, rol: Lid

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Lid
Inpijn-Blokpoel Son Milieu BV

Inpijn-Blokpoel Son Milieu BV -

Locatie: Son, Ekkersrijt 2058
Kjeld Hertogh, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Haarlem, Waarderweg 40
Niels Kalle, rol: Lid
Jonker Geo Advies

Jonker Geo Advies -

Locatie: Nieuwerkerk Aan Den Ijssel, Schijfmos 80
Fred Jonker, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Janneke Salemans, rol: Lid

Mobilis TBI infra - Mobilis B.V.

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Rik-Jan Wildeboer, rol: Lid
Haike van Lottum, rol: Lid
Ruud Arkesteijn, rol: Lid
Ruud Steenbrink, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Alfred Roubos, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Agnes van Uitert, rol: Lid
Jetteke Flick, rol: Lid
Stephan van Eeten, rol: Lid
Geert Koppes, rol: Lid
Stephan van Eeten, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arjan Grashuis, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Dijkhuizen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Henkjan Beukema, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Gerritsen, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Shuhong Tan, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Teunis Linthof, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Shuhong Tan, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Dirk-Jan van Dijk, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Joost van der Schrier, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Monique Sanders, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Mario Niese, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Marc Everaars, rol: Lid
Erik van der Putte, rol: Lid

TNO -

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 6
Ruud Mutsaers, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid
Inge de Wolf, rol: Lid
Phil Vardon, rol: Lid
Giorgia Giardina, rol: Lid
Ronald Brinkgreve, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sandro Castellani, rol: Lid
Antoine Feddema, rol: Lid
Coen te Boekhorst, rol: Lid
Falco van Dijck, rol: Lid

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid
Slimme regie op de ondergrond
O80REGI
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
We realiseren ons nog vaak onvoldoende dat elke ontwikkeling bovengronds zijn weerslag kent in de ondergrond. Hoe we het beste regie moeten voeren is samen met de platformleden van ordening en ondergrond uitgekristalliseerd.

Onderzoek
Een werkgroep vanuit het platform Ordening en Ondergrond heeft eigen ervaringen, successen en mislukkingen benoemd en projecten bezocht en op basis hiervan aanbevelingen en randvoorwaarden geformuleerd voor het voeren van slimme regie.

Resultaat
De handreiking Slimme regie op de ondergrond is gratis te downloaden vanaf de kennisbank. Het COB werkt aan projecten waarin het gedachtengoed wordt toegepast in de praktijk. Zo is tijdens een praktijkbezoek aan de A2 maastricht de handreiking toegepast en verrijkt.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Léon Verhoeven, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jantien van den Berg, rol: Coordinator

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bert van Eekelen, rol: Lid

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Theo Penders, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Martijn Simons, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Nieuwmans, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Petra van der Lugt, rol: Lid
John de Ruiter, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Albert Jan de Vries, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mark Koningen, rol: Lid

Omgevingsdienst Veluwe IJssel -

Locatie: Apeldoorn, Marktplein 1
, rol: Lid

Rijkswaterstaat LOB -

Locatie: Utrecht, Grifioenlaan 2
Gerd de Kruif, rol: Lid
V.o.m. - Biomimicry
O707-7
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Onder leiding van biomimicrydeskundigen wil het team oplossingen uit de natuur verzamelen die ingezet kunnen worden voor het anders inrichten van de ondergrond.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Haarlem Afdeling Milieu -

Locatie: Haarlem, Zijlvest 39
Erik Jan Kok, rol: Deelnemer
Maurice Kass, rol: Deelnemer

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Hanneke Bootsma, rol: Deelnemer
Pipeline Control

Pipeline Control -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Marcel Verschuur, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Teamleider
Renske ter Horst, rol: Teamleider
Individuele deelnemers
Amke Koek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Bouw eigenwijks
O707-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team gaat uit van zelfvoorzienende wijken en buurten; ze streven naar efficiënt beslag op de ondergrond door een grote mate van onafhankelijkheid. Het team wil bouwstenen definiëren om te komen tot clusters met een woon- en/of werk-functie die zelfvoorzienend zijn in het lokaal opwekken/winnen van energie, geschikt voor bestaande en nieuwbouwsituaties, met het doel dat deze concepten voor heel Nederland toepasbaar zijn.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Ruud IJtsma, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau

Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau -

Locatie: Maassluis, Weverskade 110
Karel Ossewaarde, rol: Deelnemer

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Teamleider

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Harry op 't Ende, rol: Deelnemer
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. -

Locatie: Delft, Elektronicaweg 2
Henk-Jan Mebius, rol: Deelnemer

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer
Turner & Townsend Rembrandt Tower

Turner & Townsend Rembrandt Tower -

Locatie: Amsterdam, Amstelplein 1
Frank van Rooden, rol: Deelnemer
Vos de Boer & Partners

Vos de Boer & Partners -

Locatie: Rotterdam, Westplein 11
Sierd van der Hoek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Denk anders, denk dieper
O707-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team wil een nieuwe ondergrondse hoofdinfrastructuur maken op een diepte waarmee ruime afstand gehouden wordt tot de paalpunten van funderingen, waar nog voldoende ruimte is om te manoeuvreren. Aansluitingen met de bestaande en nieuwe infrastructuur onder het maaiveld worden gerealiseerd via stijgpunten. Zo ontstaat een netwerk van horizontale leidingen met schachten.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maurice Nooijen, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Individuele deelnemers
Rosella Krot, rol: Deelnemer
Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V.

Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V. -

Locatie: Woerden, Ampèreweg 17
John Henzen, rol: Teamleider
John van Leeuwen, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Mark van den Putte, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Tim Roevens, rol: Deelnemer

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Gerard Koopman, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
V.o.m. - Ontwerpen via algoritmen
O707-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Met de inzet van algoritmen wil dit team de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbinden. Algoritmes kunnen de verschillende ontwikkelingen tot in detail voorspellen. Vanuit deze algoritmes ontstaan scenario’s voor reconstructies of randvoorwaarden die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Teamleider
V.o.m. - Project Aorta
O707-6
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Het doel is maatschappelijke vraagstukken zoals stabiliteit van kades en bruggen, klimaatadaptatie, energietransitie en luchtkwaliteit aan de positie van kabels en leidingen in de ondergrond te koppelen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Andre Opdam, rol: Teamleider

Aveco de Bondt bv -

Locatie: Amstelveen, Gondel 1
Richard Molemaker, rol: Deelnemer
BOVON

BOVON -

Locatie: Heiloo,
Martin Schonfeld, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer
Orka Advies

Orka Advies -

Locatie: Amsterdam, Frambozenstraat 21
Tim Arp, rol: Deelnemer
Rene Nelissen, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
Hashi Nur, rol: Deelnemer
V.o.m. - Project Ongoing
O707-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team is met enige creativiteit tot de naam ONGOING gekomen: ‘organisch netwerk gebruik ondergrond integraal netwerk groep’. Dit team heeft tot doel innovatieve infrastructuur onder en boven maaiveld te ontwikkelen en te testen om zo snel mogelijk de schaal te krijgen die nodig is om impact te hebben in de transitie naar klimaatadaptieve steden en nieuwe energiesystemen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group -

Locatie: Rotterdam, Rivium Westlaan 72
Leonie de Jong-van Twisk, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer
Harold Lever, rol: Deelnemer
Bufferblock BV

Bufferblock BV -

Locatie: Rotterdam, Beursplein 37
Aroen Mughal, rol: Deelnemer
Dorian Hill, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Deelnemer

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Eugene Raaijmakers, rol: Deelnemer

The Green Village TU -

Locatie: Delft, Van den Broekweg 4
Willy Spanjer, rol: Deelnemer
V.o.m. - VKLS
O707-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
De huidige norm NEN 7171 voor het aanleggen van kabels en leidingen beschrijft het horizontaal naast elkaar leggen van de verschillende netwerken met bijbehorende dekking. Door kabels en leidingen conform de nieuwe norm NEN 071 verticaal onder elkaar te leggen, kan het ruimtegebruik tot wel tachtig procent worden beperkt.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder -

Locatie: Nieuw Vennep, Schillingweg 10
Ferry Bisschop, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Roelof Potters, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Michel Helgers, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Pieter van Leeuwen, rol: Teamleider

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Binne Meijer, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer
N.V. Nuon / Vattenfall AB

N.V. Nuon / Vattenfall AB -

Locatie: Amsterdam Zuidoost, Hoekenrode 8
Kees de Heus, rol: Deelnemer

NPK Design -

Locatie: Leiden, Meelfabriekplein 2F
Marcel Vroom, rol: Deelnemer
SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling -

Locatie: Leiden, Duke Ellingtonstraat 64
John Kranenburg, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wienand Jongen, rol: Deelnemer
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer
TU Eindhoven

TU Eindhoven -

Locatie: Eindhoven, Kerkstraat 42c
Shahrzad Shadmanhaghighi, rol: PDEng

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Dave Verschuren, rol: Deelnemer
Visie ontwerpende aannemers
O77
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tegenwoordig is het ontwerp doorgaans onderdeel van de scope van een opdrachtnemer. Een aannemer kan hierdoor nog slimme aanpassingen doen in het ontwerp. Hoe kijken deze ‘ontwerpende aannemers’ aan tegen ondergronds bouwen?

Onderzoek
Er is een werkgroep geformeerd vanuit het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik. Er is input verzameld vanuit de achterban van de werkgroepleden middels een enquête en een netwerkbijeenkomst waarbij de conceptversie van de visie is voorgelegd. Op geotechnische raakvlakken is het platform Geotechniek betrokken.

Resultaat
Begin 2022 heeft de werkgroep een concrete visie opgeleverd, die te downloaden is van de COB-kennisbank. Deze visie levert een bijdrage aan verdere professionalisering van de realisatie van ondergrondse bouwprojecten. Er worden verbeterpunten aangereikt om efficiënter te bouwen door faalkosten en realisatiekosten te reduceren. Ook worden kansen benoemd om de meerwaarde voor de omgeving en opdrachtgever te vergroten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Thomas Nijssen, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Stan Uyland, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gijsbert Schuur, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid
Korneel de Jong, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Alex Greeuw, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Franck Stroomer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Bart Peerdeman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Falco van Dijck, rol: Lid

Van Wijnen West B.V. -

Locatie: Dordrecht, Calandstraat 4
Cor Simons, rol: Lid
Zeven sleutels in de praktijk
O61
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging is een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs om het gesprek te voeren over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. Het COB wil zich nu richten op de toepassing in de praktijk.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Opdrachtgever